Arbeidsrecht / Sociaal recht

Arbeidsrecht en sport / Jellinghaus, S.F.H. [Steven] | Hahn, G.A. [Guido]
In bundel: Capita sportrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Aansprakelijkheid en duurzaamheid in de financiële sector / Horeman, D. [Dennis]
In bundel: The Twin Transition: Digital & Sustainable Finance : Lustrumbundel voor de Vereniging voor Financieel Recht 2022,
Vraag aan | Informatie
   
CBDC versus crypto, een ongelijke strijd? / Oudhuis, C.A.R. [Chris]
In bundel: The Twin Transition: Digital & Sustainable Finance : Lustrumbundel voor de Vereniging voor Financieel Recht 2022,
Vraag aan | Informatie
   
Corporate verantwoordelijkheden en een aantal daarmee verband houdende dilemma's van bestuurders en commissarissen in de transitie naar een duurzame economie / Loopik, M.J. [Mariken] van
In bundel: The Twin Transition: Digital & Sustainable Finance : Lustrumbundel voor de Vereniging voor Financieel Recht 2022,
Vraag aan | Informatie
   
Cyberrisico's en verzekeringen: Ontwikkelingen rondom silent cyber / Brouwer, N.M. [Nynke]
In bundel: The Twin Transition: Digital & Sustainable Finance : Lustrumbundel voor de Vereniging voor Financieel Recht 2022,
Vraag aan | Informatie
   
DORA: beheersing van ICT-risico's en Europees toezicht op BigTech-ondernemingen / Rijn, M.B.J. [Mirik] van
In bundel: The Twin Transition: Digital & Sustainable Finance : Lustrumbundel voor de Vereniging voor Financieel Recht 2022,
Vraag aan | Informatie
   
De MICA: Een gereguleerd ecosysteem voor cryptoactiva / Hoefnagels, P.B.
In bundel: The Twin Transition: Digital & Sustainable Finance : Lustrumbundel voor de Vereniging voor Financieel Recht 2022,
Vraag aan | Informatie
   
De onzekere zekerheid van crypto-activa / Loggerenberg, D.E. [Danie] van
In bundel: The Twin Transition: Digital & Sustainable Finance : Lustrumbundel voor de Vereniging voor Financieel Recht 2022,
Vraag aan | Informatie
   
Digitalisering en beleggersbescherming / Hart, F.M.A. [Frank] 't
In bundel: The Twin Transition: Digital & Sustainable Finance : Lustrumbundel voor de Vereniging voor Financieel Recht 2022,
Vraag aan | Informatie
   
Digitalisering van financieel toezicht / Nuijten, S.M.C. [Saskia]
In bundel: The Twin Transition: Digital & Sustainable Finance : Lustrumbundel voor de Vereniging voor Financieel Recht 2022,
Vraag aan | Informatie
   
Duurzaamheid en banken / Eerden, F.W.J. [Frans] van der
In bundel: The Twin Transition: Digital & Sustainable Finance : Lustrumbundel voor de Vereniging voor Financieel Recht 2022,
Vraag aan | Informatie
   
Duurzaamheidsrapportageverplichtingen voor verzekeraars, in het bijzonder met betrekking tot governance. Heel veel van het goede? / Hurk, A.J.A.D. [Arthur] van den
In bundel: The Twin Transition: Digital & Sustainable Finance : Lustrumbundel voor de Vereniging voor Financieel Recht 2022,
Vraag aan | Informatie
   
Duurzaamheidsvoorkeuren: Een hernieuwde kennismaking / Raas, R.P. [Rogier]
In bundel: The Twin Transition: Digital & Sustainable Finance : Lustrumbundel voor de Vereniging voor Financieel Recht 2022,
Vraag aan | Informatie
   
EU Green Bond Standard / Mulder, W.F.
In bundel: The Twin Transition: Digital & Sustainable Finance : Lustrumbundel voor de Vereniging voor Financieel Recht 2022,
Vraag aan | Informatie
   
Een wondermiddel in de zoektocht naar ESG-data? / Heldring, M. | Horck, M.
In bundel: The Twin Transition: Digital & Sustainable Finance : Lustrumbundel voor de Vereniging voor Financieel Recht 2022,
Vraag aan | Informatie
   
Enkele kanttekeningen bij DNB visie op betalen 2022-2025 / Bierens, B. [Bart]
In bundel: The Twin Transition: Digital & Sustainable Finance : Lustrumbundel voor de Vereniging voor Financieel Recht 2022,
Vraag aan | Informatie
   
Enkele opmerkingen over het gebruik van kunstmatige intelligentie in de financiële sector / Pasaribu, A.A. [Adam]
In bundel: The Twin Transition: Digital & Sustainable Finance : Lustrumbundel voor de Vereniging voor Financieel Recht 2022,
Vraag aan | Informatie
   
Pensioenfondsen en duurzaamheid. Een korte verhandeling over de uitdagingen voor pensioenfondsen met en zonder duurzaamheidsambities / Hoekstra, M.R.
In bundel: The Twin Transition: Digital & Sustainable Finance : Lustrumbundel voor de Vereniging voor Financieel Recht 2022,
Vraag aan | Informatie
   
Tokenisation of financial assets and decentralised finance / Setten, L.D. van
In bundel: The Twin Transition: Digital & Sustainable Finance : Lustrumbundel voor de Vereniging voor Financieel Recht 2022,
Vraag aan | Informatie
   
Vermogensbeheerders & duurzaamheidstransparantie / Labeur, R.E. [Rosemarijn]
In bundel: The Twin Transition: Digital & Sustainable Finance : Lustrumbundel voor de Vereniging voor Financieel Recht 2022,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Bewegende bronstaatbelastingen / Kavelaars, P. [Peter]
In bundel: Verschuivende machtsverhoudingen in de fiscaliteit,
Vraag aan | Informatie
   
Boetebewijsrecht / Bont, G.J.M.E. [Guido] de
In bundel: Verschuivende machtsverhoudingen in de fiscaliteit,
Vraag aan | Informatie
   
Consensus en legitimiteit bij het maken van internationale belastingregels / Mosquera Valderrama, I.J.
In bundel: Verschuivende machtsverhoudingen in de fiscaliteit,
Vraag aan | Informatie
   
De tanende invloed van het parlement op rechtsbescherming in de invordering / Eijsden, A. [Arie] van
In bundel: Verschuivende machtsverhoudingen in de fiscaliteit,
Vraag aan | Informatie
   
De toenemende invloed van de EU-wetgever op belastingverdragen / Pötgens, F.P.G. [Frank] | Vergouwen, T.M.
In bundel: Verschuivende machtsverhoudingen in de fiscaliteit,
Vraag aan | Informatie
   
Exceptieve toetsing / Koopman, R.J. [Robert Jan]
In bundel: Verschuivende machtsverhoudingen in de fiscaliteit,
Vraag aan | Informatie
   
Fiscaliteit en sport / Willems, M.M.L. [Marc] | Mestrom, B.J. [Bart]
In bundel: Capita sportrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Geheimen van box 3 / Niessen, R.E.C.M. [René] | Smale, A.C.
In bundel: Verschuivende machtsverhoudingen in de fiscaliteit,
Vraag aan | Informatie
   
Grensoverschrijdende arbeid en verschuivende machtsverhoudingen / Weerepas, M.J.G.A.M. [Marjon]
In bundel: Verschuivende machtsverhoudingen in de fiscaliteit,
Vraag aan | Informatie
   
Het Nederlandse verdragsbeleid - de OESO aan zet? / Hulten, L.C. [Loes] van
In bundel: Verschuivende machtsverhoudingen in de fiscaliteit,
Vraag aan | Informatie
   
Het single tax principle en het Nederlandse fiscale beleid / Stevens, S.A. [Stan]
In bundel: Verschuivende machtsverhoudingen in de fiscaliteit,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe kan de belastingrechter bijdragen aan een verschuiving in de machtsverhouding overheid-burger? / Lubbers, A.O. [Allard]
In bundel: Verschuivende machtsverhoudingen in de fiscaliteit,
Vraag aan | Informatie
   
Invloed van het Unierecht in de omzetbelasting: can CILFIT tot Consorzio / Hilten, M.E. [Mariken] van
In bundel: Verschuivende machtsverhoudingen in de fiscaliteit,
Vraag aan | Informatie
   
Is constitutionele toetsing door de rechter wenselijk? / Jansen, J.J.M. [Sjaak]
In bundel: Verschuivende machtsverhoudingen in de fiscaliteit,
Vraag aan | Informatie
   
Machtsverhoudingen op de fiscale werkvloer / Vennix, W.J.M. [Wil]
In bundel: Verschuivende machtsverhoudingen in de fiscaliteit,
Vraag aan | Informatie
   
Nederland heeft recht op constitutionele toetsing en een Constitutioneel Hof / Herreveld, F.R. [Frank]
In bundel: Verschuivende machtsverhoudingen in de fiscaliteit,
Vraag aan | Informatie
   
Nieuw pensioenstelsel opent deur voor arbeidsvormneutraal fiscaal pensioenkader / Bollen-Vandenboorn, A.H.H. [Anouk]
In bundel: Verschuivende machtsverhoudingen in de fiscaliteit,
Vraag aan | Informatie
   
Over de invoering van regels ter voorkoming van geen belasting en de herontdekking van fair share / Happé, R.H. [Richard]
In bundel: Verschuivende machtsverhoudingen in de fiscaliteit,
Vraag aan | Informatie
   
Samen sterk? / Schenk, S.F.J.J. [Sylvester]
In bundel: Verschuivende machtsverhoudingen in de fiscaliteit,
Vraag aan | Informatie
   
Uitbreiding van de rechtsmacht van de belastingrechter / Eijsden, J.A.R. [Arjo] van
In bundel: Verschuivende machtsverhoudingen in de fiscaliteit,
Vraag aan | Informatie
   
Unanimiteit in de btw... en nou is het afgelopen! / Merkx, M.M.W.D. [Madeleine]
In bundel: Verschuivende machtsverhoudingen in de fiscaliteit,
Vraag aan | Informatie
   
Van nationaal heffingsrecht naar een rechtsvormafhankelijke EU-heffingsplicht? / Luja, R.H.C. [Raymond]
In bundel: Verschuivende machtsverhoudingen in de fiscaliteit,
Vraag aan | Informatie
   
Van rechtsstatelijke dogmatiek naar praktische rechtshulp / Stevens, L.G.M. [Leo]
In bundel: Verschuivende machtsverhoudingen in de fiscaliteit,
Vraag aan | Informatie
   
Verschuivende fiscale machtsverhoudingen in Nederland / Gribnau, J.L.M. [Hans]
In bundel: Verschuivende machtsverhoudingen in de fiscaliteit,
Vraag aan | Informatie
   
Verschuivende machtsverhoudingen en de (on)democratische EU-unanimiteitsregel voor fiscale maatregelen / Essers, P.H.J. [Peter]
In bundel: Verschuivende machtsverhoudingen in de fiscaliteit,
Vraag aan | Informatie
   
Verschuivende machtsverhoudingen in de fiscaliteit? / Heithuis, E.J.W. [Edwin]
In bundel: Verschuivende machtsverhoudingen in de fiscaliteit,
Vraag aan | Informatie
   
Vinkenslag revisited / Boer, J.P. [Koos]
In bundel: Verschuivende machtsverhoudingen in de fiscaliteit,
Vraag aan | Informatie
   
Wie het leest mag het zeggen. Verschuivende machten bij rechtszekerheid via voorlichting / Cramwinckel, T.A. [Thirza]
In bundel: Verschuivende machtsverhoudingen in de fiscaliteit,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Geschilbeslechting en tuchtrecht in de sport / Koolaard, D.M. [Dennis]
In bundel: Capita sportrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

Intellectueel eigendom en sport / Visser, D.J.G. [Dirk] | Kroon, M.J. | Langeveld, S.M.P. [Marnix]
In bundel: Capita sportrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

Staatssteun en aanbesteding in de sport / Huisman, E.G.M. [Els]
In bundel: Capita sportrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Algemene introductie mobiliteitsopgaven - de overgang naar zero-emissiemobiliteit is een ingrijpende transitie / Hilbers, H. [Hans] | Geilenkirchen, G. [Gerben]
In bundel: Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer,
Vraag aan | Informatie
   
CO2 discrimineert niet. | Een verkenning van nieuwe CO2-beprijzing (CBAM) en het gelijke speelveld binnen het milieurecht / Dieperink, M.A.M. [Marjolein] | Spaans, L.A.J. [Jochem]
In bundel: Milieurecht in transitie : Jubileumbundel 40 jaar VMR,
Vraag aan | Informatie
   
De 'onoverwinnelijke' Armada | : Wetgeven onder de Omgevingswet / Wolderdorp, H.E. [Hans Erik]
In bundel: Milieurecht in transitie : Jubileumbundel 40 jaar VMR,
Vraag aan | Informatie
   
De (door)ontwikkeling van de omgevingswet / Vos, H.W. [Wilco] de
In bundel: Milieurecht in transitie : Jubileumbundel 40 jaar VMR,
Vraag aan | Informatie
   
De Omgevingswet is nog niet af / Broek, J.H.G. [Jan] van den
In bundel: Milieurecht in transitie : Jubileumbundel 40 jaar VMR,
Vraag aan | Informatie
   
De eco-regeling in het GLB 2023-2027 | : biodiversiteit als keuzemenu / Nijmeijer, A.G.A. [Tonny]
In bundel: Milieurecht in transitie : Jubileumbundel 40 jaar VMR,
Vraag aan | Informatie
   
De hoogste tijd voor een mondiaal Waterschaarsteverdrag / Robesin, M.A. [Marga]
In bundel: Milieurecht in transitie : Jubileumbundel 40 jaar VMR,
Vraag aan | Informatie
   
De sleutelrol van megafauna in natuurherstel | : een juridisch-ecologische beschouwing / Trouwborst, A. [Arie]
In bundel: Milieurecht in transitie : Jubileumbundel 40 jaar VMR,
Vraag aan | Informatie
   
Duurzame integratie van het milieurecht in het omgevingsrecht / Borgers, H.C. [Harm]
In bundel: Milieurecht in transitie : Jubileumbundel 40 jaar VMR,
Vraag aan | Informatie
   
Duurzame mobiliteit in de Omgevingswet / Angeren, J.R. [Jan Reinier] van
In bundel: Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer,
Vraag aan | Informatie
   
Duurzame mobiliteit: binnen handbereik of vogel in de lucht? / Achterberg, N. [Niels] | Harte, T. [Tjebbe] | Manoir-Schutte, M. du
In bundel: Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer,
Vraag aan | Informatie
   
EU-natuurherstelwet voor aangetaste ecosystemen op het land en in de zee / Dotinga, H.M. [Harm]
In bundel: Milieurecht in transitie : Jubileumbundel 40 jaar VMR,
Vraag aan | Informatie
   
Een (beperkte) blik op de toekomst van het natuurbeschermingsrecht / Mendelts, P. [Peter]
In bundel: Milieurecht in transitie : Jubileumbundel 40 jaar VMR,
Vraag aan | Informatie
   
Een halve eeuw na 'Stockholm' | : over het luiden van de noodklok met de VMR als veilige haven / Peeters, M.G.W.M. [Marjan]
In bundel: Milieurecht in transitie : Jubileumbundel 40 jaar VMR,
Vraag aan | Informatie
   
Gebrekkige bescherming van mens en milieu in de praktijk | : over falende handhavers, sjoemelsoftware en sjoemelsigaretten / Douma, W.T. [Wybe]
In bundel: Milieurecht in transitie : Jubileumbundel 40 jaar VMR,
Vraag aan | Informatie
   
Het omgevingsplan als besluit waarbij schaarse geluidruimte wordt toebedeeld / Benhadi, R. [Rachid]
In bundel: Milieurecht in transitie : Jubileumbundel 40 jaar VMR,
Vraag aan | Informatie
   
Meer of minder rechtsbescherming voor betrokken burgers of nimby's? | Over toegang tot de bestuursrechter in het omgevingsrecht / Tolsma, H.D. [Hanna]
In bundel: Milieurecht in transitie : Jubileumbundel 40 jaar VMR,
Vraag aan | Informatie
   
Milieudoelstellingen bereiken met handelssystemen / Angeren, J.R. [Jan Reinier] van
In bundel: Milieurecht in transitie : Jubileumbundel 40 jaar VMR,
Vraag aan | Informatie
   
Milieurecht met een gebruiksaanwijzing | : Het Handelingskader PFAS en de Leidraad afvalstof of product / Tieman, J.R.C. [John]
In bundel: Milieurecht in transitie : Jubileumbundel 40 jaar VMR,
Vraag aan | Informatie
   
Naar een dynamische(re) milieuvergunning. | Bye-bye bestaande rechten? / Graaf, K.J. [Kars] de
In bundel: Milieurecht in transitie : Jubileumbundel 40 jaar VMR,
Vraag aan | Informatie
   
Naar een verminderde reikwijdte van het afvalstoffenrecht / Laan, R.G.J. [Ron]
In bundel: Milieurecht in transitie : Jubileumbundel 40 jaar VMR,
Vraag aan | Informatie
   
Naar een versterkte en verbrede reikwijdte van het waterkwaliteitsrecht / Kempen, J.J.H. [Jasper] van
In bundel: Milieurecht in transitie : Jubileumbundel 40 jaar VMR,
Vraag aan | Informatie
   
Naar meer elektronisch milieutoezicht (op afstand) / Frins, R.H.W. [Ralph]
In bundel: Milieurecht in transitie : Jubileumbundel 40 jaar VMR,
Vraag aan | Informatie
   
Natuurbescherming in een veranderende wereld / Kaajan, M.M. [Marieke]
In bundel: Milieurecht in transitie : Jubileumbundel 40 jaar VMR,
Vraag aan | Informatie
   
Raakpunten zonder verbinding. | Observaties over de verhouding tussen bestuurs- en strafrecht / Rijck, R.M.J. [Rob] de
In bundel: Milieurecht in transitie : Jubileumbundel 40 jaar VMR,
Vraag aan | Informatie
   
Rechterlijke toetsing in het milieurecht / Verhoeven, M.J.H.M. [Maarten]
In bundel: Milieurecht in transitie : Jubileumbundel 40 jaar VMR,
Vraag aan | Informatie
   
Regulering van emissies van personenverkeer en goederenvervoer bij bedrijven / Lam, V.M.Y. [Valérie] van 't
In bundel: Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijke impact elektrische auto's - enkele bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke aspecten belicht / Molenaar-Wingens, R. | Westendorp, L. [Laurens]
In bundel: Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer,
Vraag aan | Informatie
   
Tijd om geur te 'bekennen' | : alleen meten is weten / Verstappen, T.J.H. [Teun]
In bundel: Milieurecht in transitie : Jubileumbundel 40 jaar VMR,
Vraag aan | Informatie
   
Uitdagingen bij strafrechtelijke handhaving van milieurecht / Velthuis, M. [Marleen]
In bundel: Milieurecht in transitie : Jubileumbundel 40 jaar VMR,
Vraag aan | Informatie
   
Urban air mobility: de toekomst van duurzaam vervoer in de stad? / Groenewolt, E. [Erik]
In bundel: Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer,
Vraag aan | Informatie
   
Veertig jaar VMR | : een goed recept / Teesing, N. [Natasja] | Kolling, E. [Els]
In bundel: Milieurecht in transitie : Jubileumbundel 40 jaar VMR,
Vraag aan | Informatie
   
Veertig jaar milieurecht | : de emancipatie van het natuurbeschermingsrecht / Kistenkas, F.H. [Fred]
In bundel: Milieurecht in transitie : Jubileumbundel 40 jaar VMR,
Vraag aan | Informatie
   
Veertig jaar milieurechtelijk onderzoek | : van milieurecht naar Aarderecht / Verschuuren, J.M. [Jonathan]
In bundel: Milieurecht in transitie : Jubileumbundel 40 jaar VMR,
Vraag aan | Informatie
   
Waarom de Vereniging voor Milieurecht over veertig jaar drie keer zo groot zal zijn / Dijk, J.H.I. [Jola] van | Coevering, F.P.T. [Ferry] van de
In bundel: Milieurecht in transitie : Jubileumbundel 40 jaar VMR,
Vraag aan | Informatie
   
Waarom en hoe klimaat-due diligence in IMVO-wetgeving moet worden opgenomen / Bazelmans, J.M. [Janneke]
In bundel: Milieurecht in transitie : Jubileumbundel 40 jaar VMR,
Vraag aan | Informatie
   
Wat heeft veertig jaar Wet Geluidhinder ons gebracht? / Velden, J.A.M. [Jos] van der
In bundel: Milieurecht in transitie : Jubileumbundel 40 jaar VMR,
Vraag aan | Informatie
   
Wat is er nodig voor een (duurzaam) milieustrafrecht? / Lam, V.M.Y. [ValÚrie] van 't | Linden, M. [Monique] van der
In bundel: Milieurecht in transitie : Jubileumbundel 40 jaar VMR,
Vraag aan | Informatie
   
Waterheffingen / Havekes, H.J.M. [Herman]
In bundel: Milieurecht in transitie : Jubileumbundel 40 jaar VMR,
Vraag aan | Informatie
   
Zoöp en de natuur als drager van rechten / Feltz, G.C.W. [Godert] van der
In bundel: Milieurecht in transitie : Jubileumbundel 40 jaar VMR,
Vraag aan | Informatie
   
Sportrecht

Arbeidsrecht en sport / Jellinghaus, S.F.H. [Steven] | Hahn, G.A. [Guido]
In bundel: Capita sportrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Doping / Dijk, M.I. [Michiel] van | Beek, A. [Amajanti] van de
In bundel: Capita sportrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Esports: noodzaak tot een betere regulering / Branco Martins, R.C. [Roberto]
In bundel: Capita sportrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Europees sportrecht: Capita Selecta / Bogaert, S.C.G. [Stefaan] Van den | Rompuy, B. [Ben] Van | Vermeersch, A.P.L. [An]
In bundel: Capita sportrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Fiscaliteit en sport / Willems, M.M.L. [Marc] | Mestrom, B.J. [Bart]
In bundel: Capita sportrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Geschilbeslechting en tuchtrecht in de sport / Koolaard, D.M. [Dennis]
In bundel: Capita sportrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Intellectueel eigendom en sport / Visser, D.J.G. [Dirk] | Kroon, M.J. | Langeveld, S.M.P. [Marnix]
In bundel: Capita sportrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Intermediairs in de voetbalwereld: verleden, heden... toekomst? / Branco Martins, R.C. [Roberto]
In bundel: Capita sportrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Openbare orde en veiligheid in het sportieve domein / Rooij, A.E. [Mandy] van
In bundel: Capita sportrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Sportrecht en de organisatiecultuur van sport / Jellinghaus, S.F.H. [Steven] | Hahn, G.A. [Guido]
In bundel: Capita sportrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Staatssteun en aanbesteding in de sport / Huisman, E.G.M. [Els]
In bundel: Capita sportrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Voetbaltransfers / Weger, F.M. [Frans] de
In bundel: Capita sportrecht,
Vraag aan | Informatie