De (maximale) omvang van processtukken is een actueel en veelbesproken onderwerp binnen de rechtspraak en de advocatuur. Ook de juridische en zelfs de landelijke pers besteden aandacht aan dit onderwerp, al dan niet in relatie tot de druk op de rechterlijke macht en de kwaliteit van de rechtspraak. De beperkingen die in de procesreglementen van de gerechtshoven worden gesteld aan de omvang van civiele processtukken zijn onderwerp geweest van een procedure. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat die regels niet in strijd zijn met het recht op toegang tot de rechter of met het beginsel van hoor en wederhoor.

De Praktizijns-Sociëteit en de rechtbank Amsterdam organiseren op 7 februari vanaf 15.00 uur een Verdiepingsbijeenkomst waarbij in elk geval de volgende sprekers die de discussie hebben aangezwengeld en zich hebben gemengd in het debat aan het woord komen:

  • Christiaan Toorman, senior raadsheer bij het Hof Amsterdam
  • Wouter Pors, partner bij Bird & Bird
  • John Reid, senior rechter bij de Rechtbank Noord-Holland

Na afloop van de bijeenkomst is er tijdens een informele borrel alle gelegenheid om verder te praten. U leest meer over het programma op deze pagina. Deelname aan de bijeenkomst levert 2 PO-punten op.