Algemeen recht

Jan Vranken: een discursieve grootheid / Gestel, R.A.J. [Rob] van | Hammerstein, A. [Fred ook: Alfred]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Numerus fixus | : drempel tussen toelaatbaarheid en toegankelijkheid / Laemers, M.T.A.B. [Miek]
Ars Aequi 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Promoveren in de rechtswetenschap | : de promovendus, de begeleider en het proefschrift / Sombroek-van Doorm, M.P. [Mirjam] | Stolker, C.J.J.M. [Carel]
Ars Aequi 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

71% van de werknemers werkt over, maar wie krijgt er betaald? / Hurks, M. | Vermeulen, M.M.W.
ArbeidsRecht 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Een reactie op: 'R. Schepers & I. Baijens, 'Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: hete hangijzers besproken'', ArbeidsRecht 2022/35 / Batenburg, I.Z. | Miguel, B.J.C.
ArbeidsRecht 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Het verbod op permanente terbeschikkingstelling en de gevolgen voor platformarbeid / Schadewijk, M. [Matthijs] van | Koster, S.R.
Arbeidsrechtelijke annotaties 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Hoog tijd voor herziening rechtspositie huishoudelijk personeel / Boot, G.C. [Gerrard]
ArbeidsRecht 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek medezeggenschapsrecht juni 2021-juli 2022 / Sprengers, L.C.J. [Loe]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek statutair bestuurder medio 2020 - medio 2022 / Bock, E.S. [Edward] de
ArbeidsRecht 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Obstakels bij klachten over grensoverschrijdend gedrag / Brekel, M.C.J. [Marion] van den
ArbeidsRecht 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Voorkeursbeleid en gelijkebehandelingswetgeving / Asscher-Vonk, I.P. [Irene] | Ramos Martin, N.
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Werkgeversaansprakelijkheid en compensatieregelingen / Barentsen, B. [Barend]
Overheid en Aansprakelijkheid 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Werktijd, vrije tijd en bereikbaar zijn naar Europees recht / Zekic, N. [Nuna]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Wordt het geen tijd voor een herstelplan voor Nederland dat de verzorgingsstaat van een nieuw en duurzaam fundament voorziet? / Staal, H.W.M.A. [Harry]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

De 'eigen IAPVAN' (of APV-ANBI) als alternatief voor de 'eigen ANBI': Instelling met Afgezonderd Particulier Vermogen ten behoeve van het Algemene Nut / Hofman, P.W. | Loon, T. [Thirza] van
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7458,
Vraag aan | Informatie
   
De Hoge Raad als Deus ex Machina in het Box 3-Drama / Essers, P.H.J. [Peter]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7458,
Vraag aan | Informatie
   
De aanmerkelijkbelangclaim | : nominaal of contant en rentevoordeel of rentenadeel? / Boringa, T.C.E. | Lankester, E.R.
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
De notaris en de interne bevoegdheidsbeperking bij een rechtspersoon / Reijnen, T.F.H. [Theo]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Familierecht - actualiteiten van Prinsjesdag 2022 | : Een overzicht van te verwachten of reeds aangenomen wijzigingen in 2023 / Kamp, F.H. van der
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Ontwikkelingen op het gebied van de quasi-legaten van art. 4:126 lid 2 BW / Biemans, J.W.A. [Jan]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Partnerregeling in de Overbruggingswet box 3 / Hoepelman, E.G.
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7458,
Vraag aan | Informatie
   
Persoonlijke houdstervennootschap zonder substance: een kunstmatige constructie? (2) / Albert, P.G.H. [Philippe]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7458,
Vraag aan | Informatie
   
Renseigneren of niet renseigneren; moge het duidelijk worden! / Ouardi, T. El
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7458,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

Belanghebbende in het omgevingsrecht: fijnslijperij met gevolgen van enige betekenis / Tolsma, H.D. [Hanna]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Een jaar na Didam: stand van zaken / Bregman, A.G. [Arjan] | Wijk, -van Gilst, N. van
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Het eliminatiebeginsel in het onteigeningsrecht / Sluysmans, J.A.M.A. [Jacques] | Krijvenaar, D. [Denise]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Het normaal maatschappelijk risico bij planschade: Een overzicht sinds ABRvS 5 september 2012 (Heiloo) / Stuiver, M.E.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Het onoverdraagbaarheidsbeding in de bouw / Wibier, R.M. [Reinout]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe onaantastbaar is een overeenkomst? Vijf jaar lagere rechtspraak na het Xafax/UU-arrest / Heeswijck, A.J. [Arthur] van
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Ontwikkeling van plaatsgebondenheid bij het begrip bouwwerk / Haan, P.M.J. [Peter] de
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Verzuim in de bouw: het blijft opletten / Muller, L.H. [Lenneke]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Cassatie in het belang der wet als instrument van rechtsvorming / Tjong Tjin Tai, T.F.E. [Eric]
Ars Aequi 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
De Raad van State als hoeder van de Grondwet / Nap, M. [Mentko]
Ars Aequi 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
De grenzen van de herkansingsfunctie van het hoger beroep / Helm, J.J. van der
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De procespraktijk en het wapen van cassatie, deel 2 / Basten van Batenburg, M.J.
TvPP : Tijdschrift voor de procespraktijk 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Doelmatigheid, rechtvaardigheid en fatsoen | : Over normatieve eenzijdigheid in juridisch(-empirisch) onderzoek / Geeraets, V.C. [Vincent]
Ars Aequi 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Doorbelasting kosten van tuchtrechtspraak aan juridische beroepsbeoefenaren / Maaldrink, G.L.
BER : Beslag en executie in de rechtspraktijk 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Een bewijsrechtelijke puzzel met betrekking tot het bewijs van de inhoud van een overeenkomst / Haan, J. [Jurriaan] de
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Er zit geen (weef)fout in het Novitaris-arrest / Perrick, S. [Steven]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7394,
Vraag aan | Informatie
   
Fertiliteitsfraude in de Nederlandse rechtsorde / Kluiver, C.C. [Charlotte] de
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 40,
Vraag aan | Informatie
   
Het appelprocesrecht | : hordeloop in toga / Jacobs, W.A. [Wendela]
TvPP : Tijdschrift voor de procespraktijk 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Moet een 'goede' advocaat 'foute' zaken weigeren? | : Drie poortwachtersrollen van de advocaat / Soeharno, J.E. [Jonathan]
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Politieke etikettering van de rechterlijke macht / Buchem, T. [Tessa] van
Ars Aequi 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtsonzekerheid bij ondeelbare rechtsverhouding in kort geding / Veldhuis, J.M. [Jeroen]
BER : Beslag en executie in de rechtspraktijk 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Subsidiaire notari・e aansprakelijkheid bij medewerking aan wanprestatie of onrechtmatige daad / Tjong Tjin Tai, T.F.E. [Eric]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7394,
Vraag aan | Informatie
   
Verkrijging van erfpacht krachtens (extinctieve) verjaring? / Straaten, J.C. [Jaap] van
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Wat, met de Landspraktijk? / Wattel, P.J. [Peter]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 40,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeenschapsrecht EU

Continuïteit en verandering in de rechtspraak over de doorwerking van richtlijnen in de nationale rechtsorde / Lindeboom, J. [Justin]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2022, afl. 9/10,
Vraag aan | Informatie
   
De herschikking van de Bewijsverordening en de Betekeningsverordening / Stuij, S. [Steven]
TvPP : Tijdschrift voor de procespraktijk 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Europa's streven naar digitale soevereiniteit: Dreigingen, EU digitaal beleid en de impact op de financiële sector / Moerel, E.M.L. [Lokke]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Het arrest Cilevics | : Taaleisen ter bescherming van de nationale identiteit: dubieuze gevolgen voor de ュonderwijstoegankelijkheid? / Schoenmaekers, S.L.T. [Sarah]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2022, afl. 9/10,
Vraag aan | Informatie
   
Investeringsarbitrage tegen EU-lidstaten | : Op zoek naar de grenzen van het Unierechtelijk verbod / Fahner, J.H. [Johannes Hendrik]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2022, afl. 9/10,
Vraag aan | Informatie
   
Noord-Iers protocol | : een splijtzwam tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie? / Rijn, T.P.J.N. [Thomas] van
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2022, afl. 9/10,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Tragisch maar helder: Wvggz is geen basis voor de bescherming van toekomstige generaties / Eijkholt, M.
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 40,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Grote zorgen en de impact van het zonder proportionaliteitstoets bestraffen van het bezit van plaatjes met bezny heterosexualny sex dospelych iudi in het gevang / Myjer, B.E.P. [Egbert]
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Klassisme: discriminatie op grond van sociale status. | Toevoeging van de gronden sociale afkomst en/of sociaaleconomische status aan de Nederlandse anti-discriminatiewetgeving? / Terlouw, A.B. [Ashley]
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Naar een nieuwe aanpak van 'geverticaliseerde' zaken bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens / Loven, C.M.S. [Claire]
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Waar de schoen wringt | : Productieketenaansprakelijkheid in Nederland en beyond / Pistora, D. [Dewy]
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Corona blijft invloed houden op de rechtspraak (X) / Jongbloed, A.W. [Ton]
TvPP : Tijdschrift voor de procespraktijk 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Energielabel C | : het gebruiksverbod voor kantoren en de handhaving daarvan / Pest, S.M. van de | Slegers, T.J.J. [Tijn]
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Het kort geding tot ontruiming zonder bodemprocedure | : een wolf in schaapskleren? / Nieuwenhuijzen, H.J.B. van
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Standaardclausules in huurovereenkomsten | : Servicekosten bij bedrijfsruimte / Beij, G.I. [Ginio]
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Verduurzaming van kleine appartementengebouwen | : Een juridisch model om flexibiliteit en rechtszekerheid met elkaar te verzoenen / Hoops, B. [Bjn] | Ballegooijen, Y.H. [Yvonne] van | Siewers, C.N. [Claudia] | Vleuten, M.C.E. [Mechteld] van der | Wilod Versprillle, A.H.G. [Arnaud]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7393,
Vraag aan | Informatie
   
Zijn Didam-strijdige overeenkomsten nietig? / Bartels, S.E. [Steven]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7392,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

De invloed van sanctieregels in faillissement en de rol van de curator / Broeders, M.A. [Michael] | Vogels, M. [Marco]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Internetconsultatie Concept Garantstellingsregeling curatoren 2023 / Ee, J.J. van | Barsoum, M. | Lok, I.C.
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Schuldenbewind en rol gemeente | : twee actualiteiten / Lankhorst, G.H. [Geert]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal privaatrecht

Hof van Justitie EU 2 juni 2022, TN en NN/EG-zaak / Heijning, S.H.
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

Discussie in de rechtszaal over bedrijfsvertrouwelijke informatie / Heuverling, O. [Otis]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Italiaanse beperkingen aan combinatievorming onverenigbaar met de aanbestedingsrichtlijn / Ruiter, C. [Corine] de
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Markttoegang en reciprociteit in het aanbestedingsrecht: het Internationaal Aanbestedingsinstrument / Janssen, W.A. [Willem]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Procedures voor schaarse vergunningen en de rol van het Europees transparantiebeginsel / Kohlen, J.I. [Janneke] | Wagemakers, S.A.J.C. [Sander]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Vernietiging ex art. 4.15 Aw is d・veiligheidsklep voor de privaatrechtelijke handhaving van de aanbestedingsregels: Maar het is ook een weg met de nodige juridisch valkuilen en mijnen / Bax, J.H.J. [Joris] | Klein Hofmeijer, A.H. [Alexander]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

Het Unierechtelijke veilig-derde-land begrip in het licht van het Vluchtelingenverdrag / Groeneveld, R. [Ralph]
Asiel- en Migrantenrecht 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Het belang van de Gezinsherenigingsrichtlijn toen en nu / Scheers, E.T.P. [Erik]
Asiel- en Migrantenrecht 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Inburgering op de grens - van het toelaatbare | : Wet inburgering in het buitenland / Aarrass, B. [Bahija]
Asiel- en Migrantenrecht 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Omgekeerde discriminatie is niet verenigbaar met Unieburgerschap en moet niet langer worden aanvaard / Rosmalen, A. [Arend] van
Asiel- en Migrantenrecht 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Revisiting the boundaries of European social citizenship / Mantu, S. [Sandra]
Asiel- en Migrantenrecht 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Twintig jaar Hanneke Steenbergenscriptieprijs / Lodder, G. [Gerrie] | Zwaan, K.M. [Karin] | Geertsema, K.E. [Karen]
Asiel- en Migrantenrecht 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Van Leidse scriptiestudent naar UvA-docent / Heijer, M. [Maarten] den
Asiel- en Migrantenrecht 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Beperkte aansprakelijkheid van aandeelhouders: Een beschouwing naar aanleiding van art. 2:64 lid 1 BW / Jongh, J.M. [Matthijs] de
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De betekenis van Hans Beckman voor het Nederlandse jaarrekeningenrecht / Hijink, J.B.S. [Steven]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 17,
Vraag aan | Informatie
   
Herstel en afwikkeling van verzekeraars, ontwikkelingen op nationaal en Europees niveau: Lessen uit het faillissement van Conservatrix en het Europese IRRD-voorstel / Hurk, A.J.A.D. [Arthur] van den
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 17,
Vraag aan | Informatie
   
Is de OR de laatste jaren slechter af bij de OK? / Slooten, J.M. [Jaap] van
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 17,
Vraag aan | Informatie
   
Meld of ik schiet: over bestuurders en pensioenpremies / Waninge, M.P.
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Passende zorgvuldigheid in internationale handelsketens | Een rechtseconomische reflectie op de voorgestelde Corporate Sustainability Due Diligence-richtlijn / Lafarre, A.J.F. [Anne] | Sangen, G.J.H. [Ger] van der
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2022, afl. 9/10,
Vraag aan | Informatie
   
Perikelen met aandelen op naam in 'oude' vennootschappen / Veen, W.J.M. [Wino] van
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Wft uit koers (17): Van artikel 3:17a Wft naar artikel 1:121 Wft (bonusplafond variabele beloningen) / Grundmann-van de Krol, C.M. [Christel]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 17,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

De rechten van oudere personen | : Verslag van het ELAN-symposium van 26 augustus 2022 / Hoogenboom, A. J. | Nieuwboer, R. | Stelma-Roorda, H.N.
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Derdenbescherming van de verklaring van erfrecht, in het bijzonder bij de overdracht van registergoederen | : Art. 4:187 lid 1 BW, een vreemde eend in de bijt? / Gruiter-Koopmans, A.G. de
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7393,
Vraag aan | Informatie
   
Een euro kan er maar een keer uit / Schilder, S.C.M.
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Familierecht - actualiteiten van Prinsjesdag 2022 | : Een overzicht van te verwachten of reeds aangenomen wijzigingen in 2023 / Kamp, F.H. van der
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Het Belgische familievermogensrecht in een modern jasje / Declerck, C. [Charlotte]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Het belang van de hond / Vlas, P. [Paul]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7392,
Vraag aan | Informatie
   
Het personen- en familierecht in de Cariben vanuit rechtsvergelijkend perspectief / Gielen, M. [Miranda]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Hof van Justitie EU 2 juni 2022, TN en NN/EG-zaak / Heijning, S.H.
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Is de strafbaarstelling van het in het openbaar zoeken naar een draagmoeder of jezelf daartoe aanbieden in strijd met artikel 8 EVRM? Hoe Europese rechtsontwikkeling leidt tot meer voortplantingsmogelijkheden / Dolislager, J. [Johannes]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 40,
Vraag aan | Informatie
   
Omgangsrecht met een meerderjarige (deel 1) / Stut, M.C.G. [Martine]
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Aarhus in Nederland | : van repareren na herbezinnen / Backes, C.W. [Chris]
Milieu en Recht 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
De oogst van "Varkens in nood" / Veen, G.A. [Gerrit] van der
Milieu en Recht 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Een terug- en vooruitblik door de verwijzende rechter | : Van de verwijzingsuitspraak van de rechtbank Limburg naar de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU in zaak C-826/18 en de verdere toepassing door de bestuursrechter / Seerden, R.J.G.H. [René]
Milieu en Recht 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Verduurzaming van kleine appartementengebouwen | : Een juridisch model om flexibiliteit en rechtszekerheid met elkaar te verzoenen / Hoops, B. [Bjn] | Ballegooijen, Y.H. [Yvonne] van | Siewers, C.N. [Claudia] | Vleuten, M.C.E. [Mechteld] van der | Wilod Versprillle, A.H.G. [Arnaud]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7393,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Bespreking van C. Ruppert, Regelingen voor collectieve schade. Geef slachtoffers erkenning, Den Haag: Boom Juridisch 2021 / Rijnhout, R. [Rianka]
Overheid en Aansprakelijkheid 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Burgergericht werken bij bezwaren of klachten, gewoon doen! / Marx, S. | Steenhagen, N. [Nick] | Yahia, M.
Tijdschrift voor Klachtrecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Damnatio memoriae in Den Haag? Over beelden van juristen in Washington, Den Haag en Rome / Jansen, J. [Jelle]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 40,
Vraag aan | Informatie
   
De rol van antidiscriminatievoorzieningen bij het tegengaan van discriminatie / Houtzager, D.C. [Dick]
Tijdschrift voor Klachtrecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De toepasselijkheid van het Handvest op nadeelcompensatieregelingen na Satini-S I en II: 'U heeft uw bestemming bereikt. Maar hoe zijn we hier gekomen?' / Boekestein, T.L. [Tom]
Overheid en Aansprakelijkheid 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Dubbel pech voor de gedupeerden van het Kerst-arrest van de Hoge Raad / Schutgens, R.J.B. [Roel]
Overheid en Aansprakelijkheid 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Een rebelse meid: In gesprek met Marianne van den Anker, nieuwe ombudsvrouw in Rotterdam / Wijnbergen, L. | Hazeweijer, A.
Tijdschrift voor Klachtrecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Een sneller verbod van politieke partijen: overbodig en onwenselijk / Broeksteeg, H. [Hansko]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 40,
Vraag aan | Informatie
   
Een terug- en vooruitblik door de verwijzende rechter | : Van de verwijzingsuitspraak van de rechtbank Limburg naar de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU in zaak C-826/18 en de verdere toepassing door de bestuursrechter / Seerden, R.J.G.H. [René]
Milieu en Recht 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Frictie tussen bestuursrecht en strafrecht | : De bekendmaking van de schorsing van het rijbewijs / Drop, J.Th. [Johannes Theodoor ook wel Joop]
VerkeersRecht 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Het papieren paleis: In hoeverre het overlegmodel (ook) van belang kan zijn voor klachtbehandeling / Harreman, M.M.L.
Tijdschrift voor Klachtrecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Lastig (klaag)gedrag vanuit de praktijk / Meijer, J. [Jolanda]
Tijdschrift voor Klachtrecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Waarschuwingsbrief in plaats van klachtafhandeling / Jap Ngie-van Dam, J. [Josje]
Tijdschrift voor Klachtrecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Werkgeversaansprakelijkheid en compensatieregelingen / Barentsen, B. [Barend]
Overheid en Aansprakelijkheid 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Zorgvuldig begrenzen / Zutphen, R.F.B. [Reinier] van
Tijdschrift voor Klachtrecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Behoeften van slachtoffers en nabestaanden bij de uitoefening van hun spreekrecht / Hommes, A.J.
Boom Strafblad 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Criminal Regulation of AI Systems: A Primer / Giannini, A. [Alice]
Boom Strafblad 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Cryptocriminaliteit: Is de Nederlandse en Europese wetgeving toereikend? / Ritzen, L. [Luuk]
Boom Strafblad 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De burgemeester als misdaadbestrijder en artikel 13b Opiumwet: een reactie op Tops en De Vries / Vorm, B. [Benny] van der
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De nationale strafbaarstelling van ecocide en de legitimerende functie van het rechtsbelang / Kooijman, M. [Merle]
Boom Strafblad 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De rechtspositie van de rechtspersoon in het bestraffend publiekrecht: Over rechtseenheid in daderschap, opzet en schuld, en fundamentele rechten / Emmelkamp, D. [David]
Boom Strafblad 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De strafbaarheid van de spotter: Een illustratie van onderzoek naar de reikwijdte van de algemene strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen (artikel 46 Sr) / Schors, A. [Anna] van der
Boom Strafblad 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De vervolging gevolgd: Een onderzoek naar het vervolgingsbegrip in het Nederlandse Wetboek van Strafvordering / Kremers, M. [Melvin]
Boom Strafblad 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Enkele aspecten van de gezichtspuntencatalogus in de strafrechtspraak / Peeters, V.J.W.
Boom Strafblad 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Frictie tussen bestuursrecht en strafrecht | : De bekendmaking van de schorsing van het rijbewijs / Drop, J.Th. [Johannes Theodoor ook wel Joop]
VerkeersRecht 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Gewikt en gewogen, deel II: de beoordeling van de billijkheid van de vergoeding van advocaatkosten (530 Sv): Een aantal handvatten bij het indienen van een schadevergoedingsverzoek van de gemaakte kosten van rechtsbijstand ex artikel 530 Sv / Demandt, K.M.G. [Kim] | Janssen, C.A.M.
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Gronden voor plaatsing van gedetineerden in de EBI: beschouwing naar aanleiding van het voorstel tot verruiming van deze gronden / Vries, G.M. [Max] de
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Het Openbaar Ministerie en de fiscus in de strijd tegen fiscale fraude in België: twee handen op één buik? / De Smedt, S.R. [Jente]
Boom Strafblad 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Het financieel tekort van de Dienst Justitiële Inrichtingen als kans voor werkzamere gevangenisstraffen / Ginneken, E.F.J.C. [Esther] van
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Het tijdelijk huisverbod: Een verkenning naar een meer evenwichtige verdeling van bevoegdheden tussen de burgemeester en de officier van justitie / Beurskens, M.J.P. [Marc]
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
In light of #MeToo: The boundaries of criminal law for unwanted sexual behaviour in the (criminal) justice system / Hendriks-Lundh, M.F. [Monique]
Boom Strafblad 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Interactieproblemen tussen forensisch technisch deskundigen en procesdeelnemers: Een illustratie aan de hand van de Rosmalense flatmoord / Twisk, K. [Kiki]
Boom Strafblad 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Interne onderzoeken en de meewerkbeloning in corruptiezaken: goed voorbeeld doet goed volgen? Medewerking en zelfmelden door bedrijven in corruptieonderzoeken en de beloning die daar tegenover staat / Hutten, M.
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Is de strafbaarstelling van het in het openbaar zoeken naar een draagmoeder of jezelf daartoe aanbieden in strijd met artikel 8 EVRM? Hoe Europese rechtsontwikkeling leidt tot meer voortplantingsmogelijkheden / Dolislager, J. [Johannes]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 40,
Vraag aan | Informatie
   
Is een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling steeds vereist voor onwaardigheid van rechtswege ex artikel 4:3 lid 1 sub a BW? / Brans, F.W. | Raaijmaakers, Ph.A.J. [Philippe]
Tijdschrift Erfrecht 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Naar een algemeen rechtstheoretisch kader voor strafprocesrechtelijke bewijsstandaarden / Lentjes, N. [Noud]
Boom Strafblad 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Neuro-interventies in het strafrecht: Bescherming voor gedetineerden onder artikel 3 EVRM / Pol, N.A.W. [Naomi] van de
Boom Strafblad 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Normering van reclasseringstoezicht? / Vegter, P.C. [Paul]
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Obstakels en kansen voor grensoverschrijdende bewijsvergaring bij internationale criminele geldstromen / Roomen, T.R. [Tessa] van
Boom Strafblad 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Publiek-private samenwerking bij strafrechtelijke rechtshandhaving / Grimmelikhuijzen, D.G.J. [Daniël]
Boom Strafblad 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Ruslandsancties: over uitleg, vage normen en vragen bij de handhaafbaarheid ervan in de Nederlandse rechtstaat / Strijder, J.J. | Oord, I.M. van den
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Sentencing Mentally Disordered Offenders: Comparing Provisions in Turkey, the Netherlands, and England and Wales to the ECHR framework / Yilmaz, C. [Candan]
Boom Strafblad 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrechtelijke aansprakelijkheid ter zake van poging tot misdrijf herzien? / Vis, C.L. [Chantal] van der
Boom Strafblad 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Zwijgen als bewijs? De rol van het zwijgen van de verdachte bij het bewijzen van witwassen, diefstal en moord/doodslag / Rijst, T.J. [Tessa] van der
Boom Strafblad 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

De Digital Services Act (DSA): een belangrijke stap naar betere regulering van onlinedienstverlening / Wilman, F. [Folkert]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2022, afl. 9/10,
Vraag aan | Informatie
   
Het 'notice and action-mechanisme' van de DSA | : een adequaat evenwicht tussen de betrokken belangen? / Wolters, P.T.J. [Pieter] | Gellert, R.M. [Raphaël]
Computerrecht 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Klachtenprocedure voor de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit | : obstakels, opportuniteiten en andere lessen voor de praktijkjurist / Michielsen, C.
Computerrecht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
The Digital Markets Act | : The EU Takes On 'Big Tech' / Bokhove, T. [Tosca] | Stas, K. [Kris]
Computerrecht 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Veilige haven blijft en interessant nieuws voor e-commerce | : de nieuwe Groepsvrijstellingsverordening verticale overeenkomsten / Blom, J. | Koning, M. de
Computerrecht 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Compensatie voor gemist zwart werk binnen het aansprakelijkheidsrecht? Een tussenstand / Haan, L.K. [Lisette] de | Oskam, V.
VerkeersRecht 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Drie richtingen over variabele rente bij consumentenkrediet / Borne-Verheijen, C. [Chantal] van der | Peters, J. [Jeroen]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Dynamische uitleg, kwalificatie en partijwisseling: Beschouwingen naar aanleiding van het Inscharing-arrest / Wouda, T.G. [Tristan]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Een andere blik op afgebroken onderhandelingen / Jonkers, T.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7393,
Vraag aan | Informatie
   
Van zwart naar wit, witwassen in het aansprakelijkheidsrecht / Fijnslijper
VerkeersRecht 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Waar de schoen wringt | : Productieketenaansprakelijkheid in Nederland en beyond / Pistora, D. [Dewy]
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeringsrecht

De verjaarde art. 6 WAM-vordering en art. 7:954 lid 1 en 7 BW | : een bespreking van HR 22 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:616 / Engel, K. [Kees]
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Herstel en afwikkeling van verzekeraars, ontwikkelingen op nationaal en Europees niveau: Lessen uit het faillissement van Conservatrix en het Europese IRRD-voorstel / Hurk, A.J.A.D. [Arthur] van den
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 17,
Vraag aan | Informatie