Bank- en effectenrecht

HvJ EU 15 maart 2022, zaak C-302/20, ECLI:EU:C:2022:190 (A/Autorité des marchés financiers) / Raas, R.P. [Rogier]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Wat is multilaterale handel? / Nagelkerke, F.F. [Floortje]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Aftopping periodieke giftenaftrek: arbitrair en onevenwichtig / Bakel, M.M.F.J. [Maiko] van | Vliet, W.G. [Wilbert] van | Tydeman-Yousef, M. [Mitra]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7456,
Vraag aan | Informatie
   
Beleggingsfictie voor verhuurd vastgoed in de BOR en de DSR / Rozendal, A. [Aad]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7457,
Vraag aan | Informatie
   
Box 3 | : wat gebeurt er in 2023? / Frohn, B. | Kroonenberg, J. [Hanneke]
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
DEBRA, een reeds gemiste kans / Nolten, A. | Goudsmit, J.R.
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7457,
Vraag aan | Informatie
   
Dienstverleningslichamen onder het Verrekenprijsbesluit 2022 / Hafkenscheid, R.P.F.M. [Rutger]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7456,
Vraag aan | Informatie
   
Secundaire transacties en de Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel / Versluis, J. [Jeroen]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7456,
Vraag aan | Informatie
   
Tarieven in de IB: niet iedereen heeft een microsimulatiemodel (maar wel nodig) / Linden, A.T.H. van der
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7457,
Vraag aan | Informatie
   
Van de ezel en de steen / Schenk, S.F.J.J. [Sylvester]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7457,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

Eén jaar Didam-arrest: gamechanger of een storm in een glas water? / Wieland, J. [Jaap] | Uyl-Slagter, G.K. [Truke] den
Bouwrecht 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek onteigeningsrecht / Botter, H.X. [Hugo] | Groot, E.W.J. [Egbert] de | Romme-van de Riet, A.C.M. [Jeanny]
Bouwrecht 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijk recht

De spankracht van de burgerlijke rechter / Hartlief, T. [Ton]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 39,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Exhibitievorderingen in nationale arbitrages: Hoe passen arbiters art. 1040 lid 2 Rv toe? / Brink, T.P. ten
Tijdschrift voor Arbitrage TvA 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Voorwaarden voor verschoningsrecht van Nederlandse en buitenlandse advocaten in dienst van (internationale) ondernemingen: Naar aanleiding van de algemene opmerkingen van de Hoge Raad in de Shell inhouse counsel-zaak / Gras, E. [Ernst]
Bedrijfsjuridische berichten 2022, afl. 24,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeenschapsrecht EU

Het Commissievoorstel voor een Richtlijn betreffende de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht / Haasbeek, L. [Luke] | Gattinara, G. [Giacomo]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2022, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Het arrest JY: eens gegeven, blijft gegeven? De impact van EU-burgerschap op de nationaliteitstoekenning door lidstaten / Eijken, H. [Hanneke] van | Groot, G.R. [Gerard-René] de
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2022, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Milieubescherming na Brexit: De terugkeer van de vieze man van Europa? / Douma, W.T. [Wybe]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2022, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Bewaken en bemiddelen: verenigbare bevoegdheden binnen de medisch-specialistische vervolgopleidingen? / Mook, W.N.K.A. [Walther] | Godschalx-Dekker, J. [Judith] | Staal, H.W.M.A. [Harry]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De eerste evaluatie van de Wvggz en de Wzd: nog veel werk aan de winkel / Gevers, J.K.M. [Sjef] | Widdershoven, G.A.M. [Guy] | Kroezen, M. | Gerritsen, S. | Muusse, C.G.R.
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek rechtspraak civiel recht / Ridder, M.J.M. de
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Laat de regionale toetsingscommissies euthanasie prejudiciële vragen stellen aan de Hoge Raad / Haan, J.P. [Jurriaan] de
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Sociale media en het medisch tuchtrecht: van casuïstische lessen naar praktische vuistregels / Duijst, W.L.J.M. [Wilma ook: Duijst-Heesters] | Hoopen, M.M. ten | Mook, W.N.K.A. [Walther]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Grensverkenningen door de Autoriteit Persoonsgegevens / Eck, M. [Marian] van
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 39,
Vraag aan | Informatie
   
Oorlog en burgerdoelen: het recht is helder maar nu de praktijk nog / Barkhuysen, T. [Tom]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 38,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Heeft een 35%-woningeigenaar die ook 35% van de woning bewoont, fiscaal een eigen woning? | : / Arends, A.J.M.
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Verduurzaming van kleine appartementengebouwen: Een juridisch model om flexibiliteit en rechtszekerheid met elkaar te verzoenen / Siewers, C.N. [Claudia] | Wilod Versprillle, A.H.G. [Arnaud] | Vleuten, M.C.E. [Mechteld] van der | Ballegooijen, Y. [Yvonne] van | Hoops, B. [Björn]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7393,
Vraag aan | Informatie
   
Zijn Didam-strijdige overeenkomsten nietig? / Bartels, S.E. [Steven]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7392,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Aandeelhoudersbescherming bij kapitaalverhoging | : Een rechtsvergelijkende en rechtseconomische benadering / Vos, T.
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2022, afl. 8 - 9,
Vraag aan | Informatie
   
Conflicterende belangen, de OK wijst een overzichtsbeschikking / Wareman, J. [Juliette]
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2022, afl. 8 - 9,
Vraag aan | Informatie
   
De Transitional Services Agreement: het ondergeschoven kindje van de transactie? / Geryszewski, Y. [Yannick] | Schoenmakers, P. [Pieter]
TOP: Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
ESG & M&A: waarom ESG-kwesties de blijvende aandacht verdienen / Teijgeler, E.J. [Erik]
TOP: Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Governance van zorginstellingen: een overzicht van inrichtingsvereisten / Luijendijk, E.
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2022, afl. 8 - 9,
Vraag aan | Informatie
   
Het Voorontwerp van de Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen onderzocht / Koster, H. [Harold]
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2022, afl. 8 - 9,
Vraag aan | Informatie
   
Het rechterlijke ontslag van de bestuurders van Stichting Hulptroepen Alliantie nader bezien / Ohmann, D.O. [Daniel]
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2022, afl. 8 - 9,
Vraag aan | Informatie
   
Implementatie van de Mobiliteitsrichtlijn | : Een Europese regeling voor grensoverschrijdende verrichtingen / Stroeve, A.C. [Arnout] | Appels, M.A.C.
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2022, afl. 8 - 9,
Vraag aan | Informatie
   
Juridische splitsing en aanwijzing accountant / Koster, H. [Harold]
Bedrijfsjuridische berichten 2022, afl. 24,
Vraag aan | Informatie
   
Smartengeld voor rechtspersonen? / Lindenbergh, S.D. [Siewert]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Voorwaarden voor verschoningsrecht van Nederlandse en buitenlandse advocaten in dienst van (internationale) ondernemingen: Naar aanleiding van de algemene opmerkingen van de Hoge Raad in de Shell inhouse counsel-zaak / Gras, E. [Ernst]
Bedrijfsjuridische berichten 2022, afl. 24,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

De 'nauwste band' in art. 26 lid 1 sub c van de Europese Verordening huwelijksvermogensstelsels / Ibili, F. [Fatih]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2022, afl. 11/12,
Vraag aan | Informatie
   
Derdenbescherming van de verklaring van erfrecht, in het bijzonder bij de overdracht van registergoederen | : Art. 4:187 lid 1 BW, een vreemde eend in de bijt? / Gruiter-Koopmans, A.G. de
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7393,
Vraag aan | Informatie
   
Dubbele geslachtsnaam in zicht? / Punselie, E.C.C. [Lies]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2022, afl. 11/12,
Vraag aan | Informatie
   
Het belang van de hond / Vlas, P. [Paul]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7392,
Vraag aan | Informatie
   
Het negeren van huiselijk geweld is een systeemfout bij de aanpak van 'complexe' scheidingen / Avontuur, I. [Ine]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 38,
Vraag aan | Informatie
   
Vaststelling vaderschap na overlijden, wanneer erft het kind? | : / Janssen, A.J.
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Vermogensoverheveling in scheiding: een palet aan "kansen" / Hees, M.G. [Marjolein]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2022, afl. 11/12,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Climate change litigation: een groeispurt in acht trends / Oostrum, C.H.A. van [Christiaan]
Bedrijfsjuridische berichten 2022, afl. 24,
Vraag aan | Informatie
   
Geen onderbouwing, geen nieuwsgierigheid, geen ambitie / Marseille, A.T. [Bert ook: Albert]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 38,
Vraag aan | Informatie
   
Inwerkingtreding Omgevingswet dreigt, ondanks negatief ICT-advies / Mors, A. [Arjan] ter
Bouwrecht 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Meer rechtsbescherming in een civiele procedure (naschrift) / Dijkers, W.J.A.M. [Wilbert]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 38,
Vraag aan | Informatie
   
Wolf in schaapskleren? / Drupsteen, Th.G. [Thijs]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 38,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

'Overheid en burger: een kwestie van vertrouwen' / Knijnenberg, M.
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Beginselen van behoorlijk bestuur / Schlössels, R.J.N. [Raymond] | Hermans, M.C.A. | Theunisse, M.H.W.C.M. [Max]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Bestuursprocesrecht / Poorter, J.C.A. [Jurgen] de | Heusden, L.A. van [Louise] | Lange, C.J. de
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
David Icke een gevaar voor de openbare orde? / Brouwer, J. [Jan]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 39,
Vraag aan | Informatie
   
De bouwvrijstelling is van tafel. En nu? / Jurgens, F. [Frédérique] | Witbreuk, H. | Lam, T.E.P.A. [Tycho]
Bedrijfsjuridische berichten 2022, afl. 24,
Vraag aan | Informatie
   
De nieuwe regels over geheimhouding komen eraan! / Munneke, S.A.J. [Solke]
De Gemeentestem 2022, afl. 7549,
Vraag aan | Informatie
   
Financiële overheidsinstrumenten: vrijheid, blijheid? / Ouden, W. [Willemien] den
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe kan het burgerperspectief bij de overheid vaste voet aan de grond krijgen? / Marseille, A.T. [Bert ook: Albert] | Hulst, L. [Liesbeth] | Steenhagen, N. [Nick]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 39,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe specifiek mag de bestuursrechter in tussenuitspraken aanwijzingen geven aan een arts-adviseur van het bestuur? / Hendriks, A.C. [Aart]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Kansen voor versnelling in de bezwarenfase?! / Wannink, R.E. [Robert] | Boogers, R.J. [Rutger]
Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht PB 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Kanttekeningen bij het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel Voltooid Leven / Mijnssen, F.H.J. [Hein]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 39,
Vraag aan | Informatie
   
Op zoek naar rechtsstatelijke cultuur / Ommeren, F.J. van [Frank]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 38,
Vraag aan | Informatie
   
Toetsingsintensiteit | : Verslag van het symposium (23 maart 2022) / Werf, E.G.A. [Edsard] van der
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Van Wob naar Woo: hoop op meer transparantie bij decentrale overheden? / Winter, H.B. [Heinrich] | Ridderbos-Hovingh, C.M. [Chantal]
De Gemeentestem 2022, afl. 7549,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

De bestuurlijke boete (af)ge(s)temd | : naar een verdere onderlinge afstemming tussen bestuursrecht en strafrecht? / Hartmann, A.R. [Arthur]
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De grenzen van het bestuurlijke sanctierecht met het privaat- en het strafrecht / Vorm, B. [Benny] van der
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De mondkapjesdeal | : de fraudeur ontmaskerd? / Nelemans, M. [Mark] | Buisman, S.S.
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De repatriëring van Nederlandse Syriëgangers: Een verplichting voor de staat van oorsprong? / Cuyckens, H.
Justitiële verkenningen 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Een nieuwe vijfde Drijfmestomstandigheid | : vereenzelviging / Schaap, A.L.M. [Anne-Jetske]
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Een oogje dichtknijpen, of de coffeeshop uitknijpen? | : Over de discutabele rol van de overheid bij het gedogen van wetsovertredingen / Feenstra, A.A. [Anke] | Coenen, M. [Maaike]
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Het leven na een terroristisch misdrijf: Recidive en re-integratie van extremistische ex-gedetineerden / Rodermond, E. [Elanie]
Justitiële verkenningen 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Terroristen in detentie: Een overzicht van de ontwikkeling en discussie over de terroristenafdelingen in Nederland, 2004-2022 / Kats, R. | Graaf, B. [Bart] de | Jacobs, P. [Pauline]
Justitiële verkenningen 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Terroristen voor de rechter: Hoe strafrechters een verblijf op de terroristenafdeling meenemen in hun beslissingen (of niet) / Kats, R. | Jacobs, P. [Pauline] | Graaf, B. [Bart] de
Justitiële verkenningen 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Vijfenveertig jaar beklagrecht | : tijdelijk reden tot klagen of een grondige herbezinning gevergd? / Struijk, S. [Sanne]
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Vrouwelijke terugkeerders uit Syrië: Het perspectief van de verdediging / Buruma, T.M.D. [Tamara] | Dolle, F.
Justitiële verkenningen 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Waarom Nederland zijn uitreizigers en hun kinderen in Noord-Syrië moet ophalen / Sandelowsky-Bosman, C. [Chrisje] | Liefaard, T. [Ton]
Justitiële verkenningen 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Een tijdelijke Cyberwet maakt nog geen sleepwet / Harleman, S. [Sophie]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 38,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

De energieprosument en de voorwaarden voor (terug)levering van elektriciteit: slikken of beschikken? / Kalisvaart, S.T.
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken TvC 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Dogmatische inpassing en rechtvaardiging van abstracte begroting van vermogensschade / Barbiers, D.L.
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Dubbele aansprakelijkheid bij vertegenwoordiging / Schaub, M.Y. [Martien]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Een andere blik op afgebroken onderhandelingen / Jonkers, T. [Tobias]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7393,
Vraag aan | Informatie
   
HR 28 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:958 (Hoogeveen): Shockschade herschikt / Franken, A.C.H. [Stijn]
Bedrijfsjuridische berichten 2022, afl. 24,
Vraag aan | Informatie
   
Het Tennispark-arrest: het vervolg / Dammingh, J.J. [Jaap]
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken TvC 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Het belang van de hond / Vlas, P. [Paul]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7392,
Vraag aan | Informatie
   
Onredelijke bezwarendheid en causaliteit; twee leerstukken in één arrest / Kruisinga, S.A. [Sonja]
Bedrijfsjuridische berichten 2022, afl. 24,
Vraag aan | Informatie
   
Oude, nieuwe en toekomstige verplichtingen voor online marktplaatsen / Schaub, M.Y. [Martien]
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken TvC 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Schadeafwikkeling - van laaghangend fruit en zelfreflectie / Boom, W.H. [Willem] van
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 39,
Vraag aan | Informatie
   
Smartengeld voor rechtspersonen? / Lindenbergh, S.D. [Siewert]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Watervaste heerlijke visrechten, derdenbescherming en verjaring / Bobbink, R.
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Zijn Didam-strijdige overeenkomsten nietig? / Bartels, S.E. [Steven]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7392,
Vraag aan | Informatie