Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Apps in de gezondheidszorg | : een mensenrechtelijk vraagstuk / Kolfschooten, H.B. [Hannah] van | Wallage, B. [Bastiaan]
In bundel: Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid : Zoeken naar een balans tussen instrumentaliteit en waarborg,
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

Digitalisering in het migratierecht. | Lessen voor het overige bestuursrecht / Aarrass, B. [Bahija] | Hillary, L. [Lynn]
In bundel: Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid : Zoeken naar een balans tussen instrumentaliteit en waarborg,
Vraag aan | Informatie
   
Onderwijs / Studiefinanciering

Digitalisering en onderwijs(recht) / Zoontjes, P.J.J. [Paul]
In bundel: Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid : Zoeken naar een balans tussen instrumentaliteit en waarborg,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Het Digitale Stelsel Omgevingswet | : van een 'bijzaak' naar een allesbepalende hoofdzaak / Kole, S.D.P. [Sander]
In bundel: Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid : Zoeken naar een balans tussen instrumentaliteit en waarborg,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Apps in de gezondheidszorg | : een mensenrechtelijk vraagstuk / Kolfschooten, H.B. [Hannah] van | Wallage, B. [Bastiaan]
In bundel: Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid : Zoeken naar een balans tussen instrumentaliteit en waarborg,
Vraag aan | Informatie
   
Bezwaarbehandeling en digitalisering anno 2022 en daarna / Wever, M. [Marc] | Marseille, A.T. [Bert ook: Albert]
In bundel: Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid : Zoeken naar een balans tussen instrumentaliteit en waarborg,
Vraag aan | Informatie
   
De spanning tussen openbaarheid en privacy in bestuursrechtelijke procedures tijdens en na corona / Tjepkema, M.K.G. [Michiel] | Ettekoven, B.J. [Bart Jan] van
In bundel: Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid : Zoeken naar een balans tussen instrumentaliteit en waarborg,
Vraag aan | Informatie
   
Digitalisering en bestuursrechtspraak | : hoe zit het met de zitting bij de bestuursrechter? / Stijnen, R. [Rogier]
In bundel: Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid : Zoeken naar een balans tussen instrumentaliteit en waarborg,
Vraag aan | Informatie
   
Digitalisering en onderwijs(recht) / Zoontjes, P.J.J. [Paul]
In bundel: Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid : Zoeken naar een balans tussen instrumentaliteit en waarborg,
Vraag aan | Informatie
   
Digitalisering in het bestuursrecht anno 2022. | Over digitale inclusie, geautomatiseerde besluitvorming, betekenisvolle menselijke tussenkomst, 'black boxes' en wapengelijkheid in het digitaal bestuursrecht... / Albers, C.L.G.F.H. [Karianne]
In bundel: Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid : Zoeken naar een balans tussen instrumentaliteit en waarborg,
Vraag aan | Informatie
   
Digitalisering in het migratierecht. | Lessen voor het overige bestuursrecht / Aarrass, B. [Bahija] | Hillary, L. [Lynn]
In bundel: Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid : Zoeken naar een balans tussen instrumentaliteit en waarborg,
Vraag aan | Informatie
   
Discretionaire ruimte in de algoritmische administrative state | : laveren tussen de rule of law en de rule of code / Goossens, J. [Jurgen] | Poorter, J.C.A. [Jurgen] de
In bundel: Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid : Zoeken naar een balans tussen instrumentaliteit en waarborg,
Vraag aan | Informatie
   
Discriminerende digitale diensten. | : Een reconstructie van de kinderopvangtoeslagaffaire vanuit grondrechtelijk perspectief / Aarrass, B. [Bahija]
In bundel: Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid : Zoeken naar een balans tussen instrumentaliteit en waarborg,
Vraag aan | Informatie
   
Een dienende en digitale overheid? | : Over rechtsstaat, MijnOverheid en de autonomie van het recht / Schlössels, R.J.N. [Raymond]
In bundel: Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid : Zoeken naar een balans tussen instrumentaliteit en waarborg,
Vraag aan | Informatie
   
Empathische en geautomatiseerde rechtstoepassing | : verenigbare grootheden? / Ortlep, R. [Rolf]
In bundel: Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid : Zoeken naar een balans tussen instrumentaliteit en waarborg,
Vraag aan | Informatie
   
Het Digitale Stelsel Omgevingswet | : van een 'bijzaak' naar een allesbepalende hoofdzaak / Kole, S.D.P. [Sander]
In bundel: Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid : Zoeken naar een balans tussen instrumentaliteit en waarborg,
Vraag aan | Informatie
   
Juridische spanningsvelden bij online monitoring door gemeenten / Bantema, W. [Willem] | Vries, S. [Sipke] de
In bundel: Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid : Zoeken naar een balans tussen instrumentaliteit en waarborg,
Vraag aan | Informatie
   
Normering van geautomatiseerde besluitvorming | : tijd voor wetgeving? / Wolswinkel, C.J. [Johan]
In bundel: Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid : Zoeken naar een balans tussen instrumentaliteit en waarborg,
Vraag aan | Informatie
   
Zoekt en gij zult vinden. | Elektronische bekendmaking van besluiten: risico's en kansen / Koenraad, L.M. [Rens]
In bundel: Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid : Zoeken naar een balans tussen instrumentaliteit en waarborg,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Digitalisering in het bestuursrecht anno 2022. | Over digitale inclusie, geautomatiseerde besluitvorming, betekenisvolle menselijke tussenkomst, 'black boxes' en wapengelijkheid in het digitaal bestuursrecht... / Albers, C.L.G.F.H. [Karianne]
In bundel: Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid : Zoeken naar een balans tussen instrumentaliteit en waarborg,
Vraag aan | Informatie
   
Discretionaire ruimte in de algoritmische administrative state | : laveren tussen de rule of law en de rule of code / Goossens, J. [Jurgen] | Poorter, J.C.A. [Jurgen] de
In bundel: Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid : Zoeken naar een balans tussen instrumentaliteit en waarborg,
Vraag aan | Informatie
   
Discriminerende digitale diensten. | : Een reconstructie van de kinderopvangtoeslagaffaire vanuit grondrechtelijk perspectief / Aarrass, B. [Bahija]
In bundel: Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid : Zoeken naar een balans tussen instrumentaliteit en waarborg,
Vraag aan | Informatie
   
Een dienende en digitale overheid? | : Over rechtsstaat, MijnOverheid en de autonomie van het recht / Schlössels, R.J.N. [Raymond]
In bundel: Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid : Zoeken naar een balans tussen instrumentaliteit en waarborg,
Vraag aan | Informatie
   
Juridische spanningsvelden bij online monitoring door gemeenten / Bantema, W. [Willem] | Vries, S. [Sipke] de
In bundel: Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid : Zoeken naar een balans tussen instrumentaliteit en waarborg,
Vraag aan | Informatie
   
Normering van geautomatiseerde besluitvorming | : tijd voor wetgeving? / Wolswinkel, C.J. [Johan]
In bundel: Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid : Zoeken naar een balans tussen instrumentaliteit en waarborg,
Vraag aan | Informatie