Algemeen recht

Leidraad voor juridische auteurs | : Verwijzingen naar literatuur, regelgeving en jurisprudentie in voetnoten en literatuurlijst / Hingh, A.E. de | Konijnenbelt, W. [Willem] | Bartels, C. [Chiel] | Kleij, H. [Hans] van der | Borman, T.C. [Tim] | Waaldijk, C. [Kees] | Wees, L. [Leo] van der
ISBN: 9789013167153 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Belastingrecht

De eigen woning in de Wet IB 2001 / Mourik, M.J.J.R. [Martijn] van | Bijmen, H.P.M. van
ISBN: 9789012408073 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

International Insolvency Law Part II | : European Insolvency Law / Wessels, B. [Bob] | Madaus, S. [Stephan]
ISBN: 9789013164152 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

De normale maatschappelijke ontwikkeling in het planschaderecht / Stuiver, M.E.
ISBN: 9789463150811 - Instituut voor Bouwrecht IBR : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid | : Zoeken naar een balans tussen instrumentaliteit en waarborg / Aarrass, B. [Bahija] | Albers, C.L.G.F.H. [Karianne] | Ortlep, R. [Rolf]
ISBN: 9789013169805 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Marechaussee | : Studies over de werkwijze en organisatie van de Koninklijke Marechaussee / Boer, M.G.W. [Monica] den | Muller, E.R. [Erwin] | Kemenade, I.M.N.M. van | Leijtens, J.A.J. | Woude, M.A.H. [Maartje Amalia Hermina ook: Maartje 1980-]
ISBN: 9789013169782 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Tekstuitgave Privacyverordening & UAVG | : met geïntegreerde presentatie AVG & UAVG, overwegingen en toelichting; naslag AVG (tweetalig), UAVG (tweetalig), Wbp en Richtlijn 95/46/EG (tweetalig); naslag parlementaire geschiedenis UAVG; verwijstabellen AVG, UAVG, Wbp, Kamerstukken, jurisprudentie, AP documentatie en een bewaar-/verjaringstermijnenoverzicht / Berkvens, J.M.A. [Jan] | Jakimowicz, C.M. [Cathérine]
ISBN: 9789462127135 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Tekstuitgave Privacyverordening & UAVG | : met geïntegreerde presentatie AVG & UAVG, overwegingen en toelichting; naslag AVG (tweetalig), UAVG (tweetalig), Wbp en Richtlijn 95/46/EG (tweetalig); naslag parlementaire geschiedenis UAVG; verwijstabellen AVG, UAVG, Wbp, Kamerstukken, jurisprudentie, AP documentatie en een bewaar-/verjaringstermijnenoverzicht / Berkvens, J.M.A. [Jan] | Jakimowicz, C.M. [Cathérine]
ISBN: 9789462127135 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Marechaussee | : Studies over de werkwijze en organisatie van de Koninklijke Marechaussee / Boer, M.G.W. [Monica] den | Muller, E.R. [Erwin] | Kemenade, I.M.N.M. van | Leijtens, J.A.J. | Woude, M.A.H. [Maartje Amalia Hermina ook: Maartje 1980-]
ISBN: 9789013169782 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid | : Zoeken naar een balans tussen instrumentaliteit en waarborg / Aarrass, B. [Bahija] | Albers, C.L.G.F.H. [Karianne] | Ortlep, R. [Rolf]
ISBN: 9789013169805 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Verbintenissenrecht deel III | : Algemeen overeenkomstenrecht / Asser, C. [Carel 1843-1898] | Sieburgh, C.H. [Carla]
ISBN: 9789013168594 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie