Algemeen recht

Geen woke-taalpolitiek in het NJB a.u.b. / Waele, H.C.F.J.A. [Henri] de
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 36,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

Asielzoekers aan het werk? / Winden-Spaans, M. [MariÙlle] van
ArbeidsRecht 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Benadelingsverboden in het arbeidsrecht. Wassen neus of noodzakelijke bescherming? / Weber, F.A. [Fieke] | Schwartz, D. [Dennis]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Bijbetalingsproblematiek bij waardeoverdracht eindelijk opgelost!!! / Os, R.H. [Ron] van
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De bevoegde rechter in internationale arbeidsrechtgeschillen | : hoe zit het ook alweer? / Peterse, A.W.M. [AimÚe] | Derks, C.B.G.
ArbeidsRecht 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
De invloed van COVID-19 op enkele thema's in de arbeidsrechtspraak / Schneider, R.S. [Romy]
ArbeidsRecht 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
De vele dimensies van risicodraagkracht / Benthem, L. [Luuk] van | Kortleve, C.E.
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Degradatie als disciplinaire maatregel / Hummel, N. [Nataschja]
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Door de bomen het bos zien | : Wie is verantwoordelijk voor het ziekengeld (de eigenrisicodrager of het UWV)? / Thurlings-Rassa, T.J. [Ted]
ArbeidsRecht 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Einde FOR in zicht / Stam, R. [Ron]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Evenwichtigheid en de Wet toekomst pensioenen / Janse, M.C.D. | Vegt, S. van der
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe (ernstig) verwijtbaar is seksuele intimidatie? / Groot, L.C. de [Lydia]
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe verhoudt het MVB-beleid van een pensioenfonds zich tot de SFDR en de Taxonomieverordening? / Roelofsen, E.P. [Enno]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek e-grond / Schneider, M.A.
ArbeidsRecht 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Uit zijn verband gerukt? Gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden en het beginsel van doelbinding / Damen, W. [Walter]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Vertrouwelijke informatie over de wederpartij, gewoon gebruiken? | : Een analyse van de advocatentuchtrechtspraak / Wolff, D.J.B. [Diana] de
ArbeidsRecht 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeringsplicht voor verkeersongevallen: ook bij inschakeling van zpp'ers? / Opdam, M. [Marieke]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Belasting-techno-populisme / Peters, C.A.T. [Cees]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7455,
Vraag aan | Informatie
   
De PPT en het normvereiste / Adriaans, S.H.J.P. | Hulten, L.C. van
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7454,
Vraag aan | Informatie
   
De fiscalist in de toekomst - samen of toch alleen? / Boei, W.
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7455,
Vraag aan | Informatie
   
Enige opmerkingen bij het Verrekenprijsbesluit 2022 / Hafkenscheid, R.P.F.M. [Rutger]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7454,
Vraag aan | Informatie
   
Enkele knelpunten bij liquidatieverliezen in tussenhoudstersituaties / Claessen, S.C.A. | Tijl, S.A.
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7454,
Vraag aan | Informatie
   
Kritisch commentaar op arrest Hoge Raad over latente AB-claims / Hoeve, H. [Herman]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Leningen en garanties onder het Verrekenprijsbesluit 2022 / Hafkenscheid, R.P.F.M. [Rutger]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7455,
Vraag aan | Informatie
   
Onzekerheid btw-vrijstelling pensioenfondsen duurt voort / Dieleman, B. [Bas] | Schouten, E.A.P. [Erik]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7455,
Vraag aan | Informatie
   
Opmerkelijke belastingconstructies / Hoogwout, T.C. [Theo]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Status aparte voor het belastingrecht (2): Rechtsgelijkheid en rechtszekerheid wegen zwaarder dan evenredigheid / Albert, P.G.H. [Philippe]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 36,
Vraag aan | Informatie
   
Voorwaardelijke aanvaarding van een legaat en voorwaardelijk beroep op de legitieme portie / Brinkman, R.E. [Ronald]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

De mogelijkheden van het nieuwe stelsel voor kwaliteitsborging om bij te dragen aan de verduurzaming van de woningbouw / Westra, I.F.W. [Ivo] | Neerhof, A.R. [Richard]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Uitgelichte ontwikkelingen in het milieurecht 2021/2022 / Collignon, A. [Anna] | Loo, J.W.L. [Jane] van der | Walgemoed, C.M. [Neeltje]
Bouwrecht 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Worden circulaire bouwproducten inderdaad de norm? | : De betekenis van het voorstel voor een Ecodesign-verordening en het sustainable products initiative voor circulair bouwen / Schmidt, A.M. [Bram] | Lam, V.M.Y. [ValÚry] van 't
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Complotdenken in tijden van online desinformatie / Meeteren, M.J. van
Boom Strafblad BSb, 2022, afl.5,
Vraag aan | Informatie
   
De herschikte Betekeningsverordening 2020 / Blokland, A. [Arianne]
BER : Beslag en executie in de rechtspraktijk 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Deskundigenperikelen. | : Vijf problemen voor de civiele rechter / Haan, J. [Jurriaan] de
Ars Aequi 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Digitaal forensische zoekmachines, effectieve verdedigingsrechten en de modernisering van het Wetboek van Strafvordering | : is aanpassing van het conceptwetsvoorstel gewenst? / Molder, R. [Ruben] te
Boom Strafblad BSb, 2022, afl.5,
Vraag aan | Informatie
   
Een nieuwe kijk op incasso van schulden / Jongbloed, A.W. [Ton]
BER : Beslag en executie in de rechtspraktijk 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Gesubsidieerde rechtsbijstand: Een ondergeschoven kindje van de rechtseconomie / Visscher, L.T. [Louis] | Langenberg, E.
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 36,
Vraag aan | Informatie
   
Het uitsluiten van strafrechtelijke aansprakelijkheid van de ontvanger van desinformatie / Cnossen, J.P. [Jelle]
Boom Strafblad BSb, 2022, afl.5,
Vraag aan | Informatie
   
Het vestigen van strafrechtelijke aansprakelijkheid bij desinformatie / Lestrade, S.M.A. [Sjarai] | Kouwenberg M.W. [Maartje]
Boom Strafblad BSb, 2022, afl.5,
Vraag aan | Informatie
   
Psychiatrische aspecten van complotdenken | : De casus Bodegraven als voorbeeld / Verkes, R.J. [Robert-Jan]
Boom Strafblad BSb, 2022, afl.5,
Vraag aan | Informatie
   
Publiciteit over strafzaken | : de rol van de gerechten / Noyon, L.
Ars Aequi 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
WAMCA: (een uittreksel van) de conclusie wel/niet publiceren? Deel III: voeging, (gedwongen) tussenkomst en vrijwaring / Bredenoord-Spoek, M.G. | Kluwen, T.D.A.
BER : Beslag en executie in de rechtspraktijk 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Wwft verplicht tot onderlinge uitwisseling informatie / Sanders, R. [Robert]
Advocatenblad 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeenschapsrecht EU

'Better regulation' via 'better enforcement': de noodzaak van een EU-rechtshandhavingstheorie en -strategie voor de EU van 70+ / Scholten, M [Miroslava]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
De impact van het EU-recht op intergemeentelijke samenwerking: een eerste verkenning / Garsse, S.A.D. [Steven] Van | Auwermeulen, L. van der
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
EU-wetgevingskroniek 2021 / Douma, W.T. [Wybe]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Het Europees burgerinitiatief: oude (nationale) wijn in nieuwe Europese zak? / Geuens, M. [Maaike]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Worden circulaire bouwproducten inderdaad de norm? | : De betekenis van het voorstel voor een Ecodesign-verordening en het sustainable products initiative voor circulair bouwen / Schmidt, A.M. [Bram] | Lam, V.M.Y. [ValÚry] van 't
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Mantelzorg: vrijwillig maar niet vrijblijvend | : Waar staat de mantelzorger in het doolhof van de langdurige zorg? / Fortuin, S.E. [Sanny]
Handicap en Recht 2022, afl. 1/2,
Vraag aan | Informatie
   
Pleidooien voor menselijkheid / Houtzager, D.C. [Dick]
Handicap en Recht 2022, afl. 1/2,
Vraag aan | Informatie
   
Wvggz en Wzd geÙvalueerd: over kwaliteit van wetgeving / Legemaate, J. [Johan]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 37,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

De nieuwe Transgenderwet en de hermafrodiet in het Allgemeine Landrecht f³r die Preussischen Staaten (1794): Een paar kanttekeningen / Jessurun d'Oliveira, H.U. [Ulli ook: Hans Ulrich]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 36,
Vraag aan | Informatie
   
De rechtspositie van mensen met een verstandelijke beperking binnen de Wet zorg en dwang bezien vanuit artikel 12 van het VN-verdrag Handicap / Schuthof, F.
Handicap en Recht 2022, afl. 1/2,
Vraag aan | Informatie
   
Eenzijdig overheidshandelen | : Het wordt tijd om overheidshandelen onder het bereik van de gelijkebehandelingswetten te brengen / Nunes, P.C.H.R. [Peter] Vas
Handicap en Recht 2022, afl. 1/2,
Vraag aan | Informatie
   
Grijze gebieden in het humanitair oorlogsrecht en het gewapend conflict in Oekra´ne / Zwanenburg, M.A. [Machiel] | Folwaij, A.
Ars Aequi 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
VN-verdrag Handicap en Nederlandse rechtspraak: een nog wat 'onbeholpen' relatie / Ogier, J.S.
Handicap en Recht 2022, afl. 1/2,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

De betekenis van artikel 7:308 BW in de praktijk / Keij, K. [Katja]
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De opeisbaarheid van servicekosten / Brouwershaven, V.S. [Valerie] van
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Een huurovereenkomst en een overeenkomst van opdracht, een 'match made in heaven'? / Corten, K.J.M. [Kirsy] | Kokol, C.J.A. [Christiane]
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Totstandkoming huurovereenkomst bij overeenstemming over de essentialia en de betekenis van een voorbehoud goedkeuring directie / Hofhuis, I.E. [Irene] | Ceulemans, E. [Eefje]
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

De Conservatrix-casus | : pionieren met resolutie / Altunian, J. | Vulto, F.
Ars Aequi 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
De afwikkeling van een negatieve boedel / Verheul, E.F. [Emil]
Tijdschrift voor Insolventierecht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe zien onze faillissementsboedels eruit? | : Een cijfermatige beschouwing van de faillissementen die zijn geÙindigd tussen 1 september 2019 en 1 september 2021 / Rikkert, B. [Bob]
Tijdschrift voor Insolventierecht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift bij de reactie op het artikel Maatschappelijk verantwoord vereffenen: belangenpluralisme bij de maatschappelijke taakuitoefening van de curator, TvI 2022/20 / Pool, J.M.W.
Tijdschrift voor Insolventierecht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie op TvI 2022/20 Maatschappelijk verantwoord vereffenen: belangenpluralisme bij de maatschappelijke taakuitoefening van de curator / Eekelen-Atema, M. [Miranda]
Tijdschrift voor Insolventierecht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Verpandbaarheid van onoverdraagbare vorderingen: verbetering van de uitlegregel van Coface/Intergamma en partijautonomie op de helling met Rabobank/Ten berge q.q. / Beekhoven van den Boezem, F.E.J. [Frits-Joost]
Tijdschrift voor Insolventierecht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Bedrijfsjuridische berichten 2022, afl. 23 /
,
Vraag aan | Informatie
   
Bestuurdersaansprakelijkheid bij BV's tien jaar later / Boschma, H.E. [Hylda] | Wezeman, J.B. [Jan Berend]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7390,
Vraag aan | Informatie
   
Consultatie aanpassingen G20/OESO Principles of Corporate Governance / Koster, H. [Harold]
Bedrijfsjuridische berichten 2022, afl. 23,
Vraag aan | Informatie
   
De BV en de geschillenregeling na de Flex-BV wetgeving / Koster, H. [Harold]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7390,
Vraag aan | Informatie
   
De stichting en haar ledenverbod / Veen, W.J.M. [Wino] van
Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur TvOB 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Een kijkje over grenzen | : Flexibilisering van het vennootschapsrecht in de 'Dutch Caribbean' / Veen, W.J.M. [Wino] van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7390,
Vraag aan | Informatie
   
Enkele fiscale bespiegelingen vanwege de Flex-BV / Burgerhart, W. [Wouter]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7390,
Vraag aan | Informatie
   
EnquÛterecht en splitsing als middel tot een aandeelhoudersscheiding? / Koster, H. [Harold]
Bedrijfsjuridische berichten 2022, afl. 23,
Vraag aan | Informatie
   
European Sustainability Reporting Standards: Een overzicht van Europese duurzaamheidsrapportageverplichtingen / Eijkelenboom, E.V.A. [Eva]
Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur TvOB 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Over de Beurs-BV en modernisering NV-recht / Kluiver, H.J. [Harm-Jan] de
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7390,
Vraag aan | Informatie
   
Over schorsing en ontslag van bestuurders / Koelemeijer, M. [Marjan]
Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur TvOB 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Schijn van volmachtverlening: de inrichting van uw organisatie doet ertoe / Verhoeff, N.R. [Renske]
Bedrijfsjuridische berichten 2022, afl. 23,
Vraag aan | Informatie
   
Verruiming en versterking van het BVm-voorstel / Stokkermans, C.M. [Christiaan] | Zillikens-Loos, M.J.L.A.M.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7390,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

De Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen geÙvalueerd: Een overzicht van de belangrijkste bevindingen / Zon, K.A.M. [Kartica] van der | Bruning, M.R. [MariÙlle] | Smeets, D.J.H. | Boven, H.J. van
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
De rol van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) in het vreemdelingenrecht: deel 2 / Gremmen, M.D. [Rieke]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Afstammingsrecht / Pieters, I.J. [Ivo]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding en bewijs(risico) / Subelack, T.M.
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Ontwikkelingen in het familierecht | : Interlandelijke adoptie en draagmoederschap / Wortmann, S.F.M. [Sylvia]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7391,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Aan het einde van de fuik moet iemand het net open doen / Struiksma, J. [Jan]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
De distributieve bijdrageplichten rond klimaatverandering / Franken, S. [Stijn]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 37,
Vraag aan | Informatie
   
De ontwikkeling en regulering van waterstofinfrastructuur / Ahee, V. [Victor] van | Pustjens, L. [Loes] | Klapwijk, C.L. [LÚone]
Milieu en Recht 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
De vestiging van dark stores | : The devil is in the detail(s)handelsbestemming / Slegers, T.J.J. [Tijn]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe moet je omgaan met nieuwe initiatieven in aanloop naar de Omgevingswet? / Jurgens, F. [FrÚdÚrique] | Lam, T.E.P.A. [Tycho]
Bedrijfsjuridische berichten 2022, afl. 23,
Vraag aan | Informatie
   
Uitgelichte ontwikkelingen in het milieurecht 2021/2022 / Collignon, A. [Anna] | Loo, J.W.L. [Jane] van der | Walgemoed, C.M. [Neeltje]
Bouwrecht 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Zeespiegelstijging vraagt nu al aandacht / Havekes, H.J.M. [Herman]
Milieu en Recht 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Alleen nog digitaal communiceren met de overheid: uitkomst of utopie? Een paar kanttekeningen / Kerssies, B. | Wijngaards, M.
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 36,
Vraag aan | Informatie
   
De interbestuurlijke tipfunctie en de meldplicht van bestuursorganen in de Tweede Tranche van de Wet Bibob / Vorm, B. [Benny] van der
De Gemeentestem 2022, afl. 7548,
Vraag aan | Informatie
   
De privaatrechtelijk vormgegeven ROM's als doorgeefluik van publiek geld / Brink, J.E. [Jacobine] van den | Jongkind, D.K. | Waarde, V.A. van
Jurisprudentie Bestuursrecht Plus 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Goed voorbeeld doet goed volgen! | : Over de co÷rdinatie van bestuursrecht en privaatrecht op het hoogste Ún op lager rechterlijk niveau / Wiggers-Rust, L.F. [Lidy]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 37,
Vraag aan | Informatie
   
Noem grondeigendom geen schaars recht | : een aspect uit de zaak Didam nader belicht / Bregman, A.G. [Arjan]
Jurisprudentie Bestuursrecht Plus 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Termijnoverschrijding in het asielrecht | : een kritische bespreking van de Afdelingsuitspraak van 6 juli en haar gevolgen / Outhuijse, A. [Annalies] | Pakkert, M.C. | Bex-Reimert, V.M. [Viola]
Jurisprudentie Bestuursrecht Plus 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Call for Abstracts Delikt en Delinkwent rond de vraagstelling naar een nieuw Wetboek van Strafrecht? / Redactie
Delikt en Delinkwent DenD 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
De positie van het slachtoffer bij de OM-strafbeschikking / Hoving, R.A. [Rolf]
Delikt en Delinkwent DenD 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
De sanctieratio in de strafrechtsketen geschat / Tulder, F.P. [Frank] van | Dijk, J.J.M. [Jan] van | Meijer, R.F. [Ronald]
Tijdschrift voor criminologie 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Een kijkje in de Italiaanse keuken | : Nederlandse justitiÙle belangstelling voor aanpak van zware criminaliteit in ItaliÙ2 / Huisman, W. [Wim]
Delikt en Delinkwent DenD 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Een oude vraag opnieuw onderzocht: effecten van korte gevangenisstraffen ten opzichte van niet-vrijheidsbenemende straffen op recidive op basis van een instrumentele variabele benadering / Wermink, H.T. [Hilde] | Blokland, A.A.J. [Arjan] | Tollenaar, N. [Nikolaj] | Been, J. [Jim] | Schuyt, P. [Pauline] | Apel, R [Robert]
Tijdschrift voor criminologie 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Enige gedachten bij de Rosmalense zelfdoding | : (voorheen: de Rosmalense flatmoord) / Kruijs, P.W. [Pieter] van der
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 37,
Vraag aan | Informatie
   
Het horen van getuigen Ó charge na Keskin | : een overzicht / Toor, D.A.G. [Dave] van | Klomberg, R.L.M.
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het recht betreffende de (proces)stukken. | : Modernisering strafvordering biedt geen bevredigende oplossing voor lang bestaande knelpunten / Scheele, C.P.J.
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het verzwaarde Italiaanse detentieregime als voorbeeld voor de Nederlandse maffiabestrijding / Peters, L.J.J. [Laura] | Vanzan, s.
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Indirect constitutieve vordering | : Vreemde eend in de bijt / Deppenbroek, M.
Advocatenblad 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Open brief strafrechtadvocatuur / Pijnappels, K. [Kees]
Advocatenblad 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Persoonsnetwerken en criminaliteit van Nederlandse jongeren | : Een toepassing van nieuwe netwerkdata van het CBS / Bos, B. [Brenda] | Das, M. [Marjolein] | Posthumus, H. [Hanneke] | Laan, J. [Jan] van der
Tijdschrift voor criminologie 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
The obligation to notify suspicions of criminal offences in the Digital Services Act under scrutiny / Pivaty, A. [Anna] | Wolters, P.T.J. [Pieter]
Boom Strafblad BSb, 2022, afl.5,
Vraag aan | Informatie
   
Welke factoren spelen een rol in de overweging om hulp te zoeken na seksueel geweld? | : Een beknopt overzicht van het hulpzoekgedrag van slachtoffers / Pijlman, V. [Valerie] | Pemberton, A. [Antony] | Eichelsheim, V.I. [Veroni] | Waardt, M. [Mijke] de
Tijdschrift voor criminologie 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Nepreviews aangepakt | : (n)iets nieuws onder de zon? / Niessen, L.E.M.P. | Zacca, S.
Ars Aequi 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Van een verbod op TikTok naar de noodzakelijke cloudstrategie in het juridische domein / Prins, C. [Corien]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 37,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

De koop van een woning door een particulier: digitaal of toch maar op papier? / Weijers, H.J.
Maandblad voor vermogensrecht 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
De misleiding door de Staatsloterij / Klomp, R.J.Q. [RenÚ]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
De waarschuwingsplicht in geval van meerwerk bij aanneming van werk / Muller, L.H. [Lenneke]
Maandblad voor vermogensrecht 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Klassiekers: Van toedoenbeginsel naar toerekenbare schijn van vertegen- woordigingsbevoegdheid / Janssen, M.A.J.G. [Marc]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Opzeggings(on)mogelijkheden van duurovereenkomsten voor bepaalde tijd: Een overzicht van de meest relevante lagere rechtspraak na Mondia/Calanda ded / Poutsma, S.E. | Gardien, M.H.
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Shockschade: de Hoge Raad verzet de piketpaaltjes / Bosch, E.W.
Maandblad voor vermogensrecht 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Wel fout, geen schade, of toch? Wat nu? De verklaring voor recht als uitkomst? / Keirse, A.L.M. [Anne]
Maandblad voor vermogensrecht 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeringsrecht

Pleidooien voor menselijkheid / Houtzager, D.C. [Dick]
Handicap en Recht 2022, afl. 1/2,
Vraag aan | Informatie
   
Toezicht op en in het strafproces / Harteveld, A.E. [Alex]
VerkeersRecht 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Uitvaartkosten bij onrechtmatige daad | : Enige hulp bij het bespreekbaar maken van een pijnlijk onderwerp / Wassenaer, G.M. [Gertruid] van
VerkeersRecht 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie