Arbeidsrecht / Sociaal recht

Beoordeling van de herplaatsingsplicht: ex tunc- of ex nunc-toetsing in verschillende procedures en de 'reset' van de redelijke termijn / Veerkamp, I. [iris]
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De inzet van zzp'ers : The wind of change / Emmering, B.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022 afl. 21,
Vraag aan | Informatie
   
Discriminatie en ontslag : de regels en een oplossingsrichting / Arkel, R. [Ruben] van
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het belemmeringsverbod blijft in beweging / Weijts-Huiskes, A.H.
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Verwijtbaar handelen of nalaten, een categorisering / Meijer, D. [Diederik] | Palmigiano, A. [Alessandra] | Eleveld, A. [Anja] | Turunc, E. [Esra] | Heer, L. de [Lars] | Zeldenrust, R.
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Wat is een goed overheidswerkgever? / Weijling, K.F.A.M.
TAR: Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Afwikkeling en faillissement van banken : over voorrechten, (wettelijke) achterstellingen en verificatie van na faillietverklaring aangroeiende rente / Horsten, W.J. [Pim]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
De impact van de Wwft op het handelsrecht: Een analyse van beginselen en verbeterpunten / Nelemans, M.D.H. [Matthijs]
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Vermogensscheiding in het financiële toezichtrecht: de introductie van de 'rekening met afgescheiden vermogen' / Diamant, J.
Bedrijfsjuridische berichten 2022, afl. 22,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

BEPS bezien door verschillende stakeholders / Mezouar, H.
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7452,
Vraag aan | Informatie
   
Civielrechtelijke- en fiscale opmerkingen over lasten in het erfrecht en bij schenking / Vegter, J.B. [Hans]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7388,
Vraag aan | Informatie
   
Het vereiste rechtstreekse en onmiddellijke verband in de btw / Soltysik, M.W.C. | Spiessens, A.E.
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7453,
Vraag aan | Informatie
   
Laat fiscale geheimhoudingsplicht de toegankelijkheid van de Collectie Nederland niet belemmeren / Waaijer-Linders, M.U.M.A. [Marleen]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7453,
Vraag aan | Informatie
   
Ontwikkelingen inzake de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting / Hofman, A.W. [Arthur]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7453,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie op "De blokkeringsregeling : eens doorlopen blijft doorlopen?" van mr. L.W. Kelterman, WPNR 2022/7380 / Helden, R.J.C. [Ruud] van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7388,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

Hoge Raad wijst arrest in woningcorporatiezaak : eindelijk duidelijkheid over kostprijsallocatie bij de sloop en nieuwbouw van bedrijfsvastgoed? / Vloet, R.E.F.M. van der | IJsbrandij, R.
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7452,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

(On)verzekerbaarheid van boete / Stam, J.K. [Joost] | Weterings, W.C.T. [Wim]
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Bereddingskosten : wat zijn redelijke en doelmatige maatregelen ter voorkoming van het intreden of beperken van schade door asbesthoudende dakbedekking? / Vloemans, N. [Nathalie] | Pasztjerik, B. [Berry]
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Corona blijft invloed houden op de rechtspraak (IX) / Jongbloed, A.W. [Ton]
TvPP : Tijdschrift voor de procespraktijk 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De vrijwillige procedure bij de kantonrechter / Wondolleck, T.R.A. [Thomas]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022 afl. 21,
Vraag aan | Informatie
   
Enige gedachten over het toepasselijk advocatenverschoningsrecht / Jansen, R. [Rene]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 35,
Vraag aan | Informatie
   
Eén voor allen en allen door één : over representativiteit in het collectieve actierecht / Sweerts, T.M. | Hackeng, j.F.
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Foreign direct investment screening in Nederland - Wet Vifo / Reuder, B.M.M. [Berend] | Baneke, M.R. [Mattijs] | Heurkens, T.M.J.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022 afl. 21,
Vraag aan | Informatie
   
Forumkeuze in algemene voorwaarden bij internationale overeenkomsten / Bakker, I.M.G. [Ilse]
Bedrijfsjuridische berichten 2022, afl. 22,
Vraag aan | Informatie
   
Het evidentiecriterium na de Purmerendzaak : is het pleit definitief beslecht? / Nielen, M.G. [Myrthe] | Wit, M. de [Maartje]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Het wetsvoorstel Opheffing verpandingsverboden en de overdracht en verpanding van subsidie-vorderingen / Mellenbergh, R. [Rik]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Serie: De procespraktijk en het wapen van cassatie, deel 1: Cassatie: introductie op een bijzondere procedure / Jacobs, W.A. [Wendela]
TvPP : Tijdschrift voor de procespraktijk 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

De invloed van medisch aansprakelijkheidsrecht op het professionele handelen van huisartsen en gynaecologen? Angst voor aansprakelijkheid? / Wiznitzer, S.N.P [Shosha]
Letsel en Schade 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek rechtspraak zorgverzekeringsrecht / Michels, C.M.E. [Elize] | Keijzer, A. [Ava]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Recht op inzage in medisch advies bij medische aansprakelijkheid / Roth, J.F. [John] | Ridder, M.J.J. [Michel] de
Letsel en Schade 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Schaarste en medewerkingsplicht / Haan, F.H. [Frank] de
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Schaarste en professionele autonomie / Sijmons, J.G. [Jaap]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Schaarste en screening : welke rol speelt het normatieve kader? / Ploem, M.C. [Corette] | Krom, A. [André
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Schaarste in de psychiatrische zorg en dwang / Hendriks, A.C. [Aart]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Schaarste in de zorgverzekering / Mersch, M.F. [Melita] van der | Rijken, J.J. [Joris]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Taakherschikking : wat is het en hoe kan het schaarste in de zorg helpen tegengaan? / Naber, J.M.M. [Jonneke] | Roode, R.P. de
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

De Hoge Raad als higher tribunal in de zin van artikel 14 lid 5 IVBPR / Bektesevic, D. [Dino] | Gonzales Bos, N. [Nils]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 35,
Vraag aan | Informatie
   
Institutioneel racisme en ideologie: een weerwoord op Michiel Bot / Siebers, H.G.
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 35,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift / Bot, M.T.J. [Michiel]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 35,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtsherstel bij grondrechtschendingen : nodeloos terughoudend en bron van rechtsonzekerheid! Een pleidooi voor individueel rechtsherstel / Meijerman, V.L. [Vincent]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7452,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

(Verval)termijnen in het huurrecht woonruimte / Oord, M. [Michael] van den
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
De afdwingbaarheid van de exploitatieverplichting / Elshof, M.C.
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening en huurachterstanden / Werff, J.E. [Josien] van der
Vastgoedrecht VGR 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Het overgangsrecht voor de bodem onder de Omgevingswet / Bassie, R.
Vastgoedrecht VGR 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Wetsvoorstel Wet goed verhuurderschap, de manier om misstanden in de woningmarkt aan te pakken? / Barselaar, M.J. van den
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Afwikkeling en faillissement van banken : over voorrechten, (wettelijke) achterstellingen en verificatie van na faillietverklaring aangroeiende rente / Horsten, W.J. [Pim]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
De Peeters/Gatzen-vordering bestaat niet in het IPR / Beunk, D. [Daphne]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
De Peeters/Gatzen-vordering en de Garantstellingsregeling voor curatoren / Ortiz Aldana, F. | Derksen, M.C.G.
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek insolventieprocesrecht / Remmink, M.H. [Maarten]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

Duurzamer vorderen en veroordelen in IE-zaken / Vrendenbarg, C.J.S. [Charlotte]
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IER 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Een doorgestoken token : non-fungible tokens en inbreuken op het auteursrecht / Doerga, J. | Verstappen, J. [Jasper]
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IER 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Een update over marktonderzoek in merkenzaken / Torenbosch, J. [Jorn]
BIE Berichten Industri・e Eigendom 2020, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Over ananas, tassen, de toets voor beschrijvende tekens en wat zij met elkaar te maken hebben / Gaal, H.C.H. [Lenneke] van
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IER 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Reclame door grote influencers strikter gereguleerd : Een overzicht van nieuwe regels over influencermarketing in de Mediawet, beleidsregels van het Commissariaat voor de Media en de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing / Louw, N van der [Naomi]
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IER 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Terugblik vormgevingsbescherming / Ringnalda, A. [Allard]
BIE Berichten Industri・e Eigendom 2020, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal (publiek)recht (Niet EU) / Volkenrecht

Hervorming Veiligheidsraad / Gregoire, L. [Ludo]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 35,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal privaatrecht

Afdwinging van excuses in de civiele procedure : Vergelijking tussen het Nederlandse en Belgische recht naar aanleiding van Cass. 26 november 2021 / Wijntjens, L.A.B.M. [Lianne] | De Rey, S.
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

De scheidslijn tussen oude en nieuwe Wet inburgering 2021 / Noble, G.A. [Guido] le
Asiel- en Migrantenrecht 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Eindelijk vastgesteld : Chavez-verblijfsrecht is niet tijdelijk / Besselsen, E.A. [Elles] | Besten, M.J. [Mirjam] den
Asiel- en Migrantenrecht 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Krijgen de drie staatsmachten nog steeds een onvoldoende? / Geertsema, K.E. [Karen]
Asiel- en Migrantenrecht 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek - Algemene wet bestuursrecht in het migratierecht / Berg, J.E.J. [Johan] ten | Groenewegen, F.T. [Taco]
Asiel- en Migrantenrecht 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Terugkijken en vooruitblik door rechtspraak, uitvoeringspraktijk, advocaten en wetenschap / Safradin, B.
Asiel- en Migrantenrecht 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Bestuurlijk handelen bij tegenstrijdig belang / Salemink, T. [Tom] | Nieuwe Weme, M.P. [Marco]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
Blokkering van aandelen in de BV / Schoonbrood, J.D.M. [Jean]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7389,
Vraag aan | Informatie
   
De Ondernemingskamer over de zorgvuldigheidsverplichting van een meerderheidsaandeelhouder tegenover de vennootschap en minderheidsaandeelhouders / Koster, H. [Harold]
Bedrijfsjuridische berichten 2022, afl. 22,
Vraag aan | Informatie
   
De balans van de Flex-BV : Over het bijeenbrengen en -houden van vermogen van de BV / Quist, P.H.N. [Paul]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7389,
Vraag aan | Informatie
   
De verdwenen BV met een nog niet verdwenen hypotheekrecht : leiden alle wegen naar Rome? / Renssen, S. [Samantha]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Inrichting van de BV : statuten en aandeelhoudersovereenkomst: Zijn de verwachtingen van de wetgever uitgekomen? Een terug- en vooruitblik in vogelvlucht / Wolf, R.A. [Rogier]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7389,
Vraag aan | Informatie
   
Instructiebevoegdheid en bestuursautonomie / Olaerts, M. [Mieke]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7389,
Vraag aan | Informatie
   
Starre flexibiliteit : Over zeggenschap en winstuitkering in de Flex-BV / Blanco Fern疣dez, J.M. [Jos饐
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7389,
Vraag aan | Informatie
   
Stichting Het R.C. Maagdenhuis is een zelfstandig onderdeel van de rooms-katholieke Kerk / Ploeg, T.J. [Tymen] van der
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Tweede voorontwerp Wet modernisering personenvennootschappen / Koster, H. [Harold]
Bedrijfsjuridische berichten 2022, afl. 22,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Aan welke echtgenoot wordt de schenking toegerekend als de schenker in gemeenschap van goederen is gehuwd? / Hoogwout, T.C. [Theo]
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
De gerechtelijke vaststelling van het ouderschap nader beschouwd / Ruijgrok, C.S.M.
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
De overledene wil wat jij wil en dat is toch ook wat de fiscus wil? / Schols, B.M.E.M. [Bernard]
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Einde jubelton in zicht : tijd voor een eindsprint / Welkers, L.E. | Jong, R.D. de
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Hoera! Eén decennium artikel 1:87 BW / Weijers, H.J.
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Snelkookpan-mediation : succesvol maatwerk / Reijsen, P.P.M. [Patricia] van | Best, J. de
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Vergoedingsrechten bij het eindigen van een recht van erfpacht of opstal en het overgangsrecht / Es, P.C. [Peter] van
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Europese noodinterventie energieprijzen / Asperen, P. [Peter] van
Bedrijfsjuridische berichten 2022, afl. 22,
Vraag aan | Informatie
   
Evenredigheid in de omgevingsvergunning / Verhoeven, M.J.H.M. [Maarten]
Milieu en Recht 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Het overgangsrecht voor de bodem onder de Omgevingswet / Bassie, R.
Vastgoedrecht VGR 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Damoclesbeleid, dwangsommen en maatwerk / Grootewal, D. [Dominique] | Modderman, C.B. [Coen]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 34,
Vraag aan | Informatie
   
De implementatie van de Europese Open data richtlijn: een nieuw huwelijk tussen Woo en Who in zicht? / Wolswinkel, C.J. [Johan]
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Een blik op de openbaarheid van overheidsinformatie over de grens / Drahmann, A. [Annemarie] | Honé, L. [Louis]
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Een stappenplan na Didam / Knook, A.D.L. [Allard]
Overheid en Aansprakelijkheid 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Evenredigheidsbeginsel in stroomversnelling (deel II) / Loo, F.M.A. van der
Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht PB 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Goed bestuur en integriteit bij de publieke omroep / Hins, W.
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Maatwerk op grond van de Wet open overheid / Bontje, N.N. [Nina]
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Relativiteit en redelijke toerekening in het algemene civiele recht en het overheidsaansprakelijkheidsrecht: naar een consistentere systematiek / Fruytier, P.A. [Philip]
Overheid en Aansprakelijkheid 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Twee rechts, één averechts? : De conclusie van A-G Snijders over het toetsingsverbod en het evenredigheidsbeginsel in de optocht van de tijd. / Uzman, J. [Jerfi]
Overheid en Aansprakelijkheid 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Actie is reactie : Hoog tijd voor het klaren van de mist rond de vraagstelling aan forensisch technisch deskundigen in strafzaken / Twisk, K. [Kiki] | Crijns, J.H. [Jan ook: Jan Herman] | Keijser, J.W. [Jan] de
Expertise en Recht EenR 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Bestuursorganen en bestuursrechters weten niet wat zij niet weten / Faas, W.A. [Jim] | Koenraad, L.M. [Rens]
Expertise en Recht EenR 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Damoclesbeleid, dwangsommen en maatwerk / Grootewal, D. [Dominique] | Modderman, C.B. [Coen]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 34,
Vraag aan | Informatie
   
De kortdurende detentie vanuit het perspectief van de strafrechter / Janssen, G.P.C.
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2022, afl.5,
Vraag aan | Informatie
   
De rechter-commissaris en diens bevoegdheid gegevens te (laten) vorderen : Waarom deze strafvorderlijke bevoegdheid reeds nu al in de wet moet worden gelezen / Zijl, R.E. [Rosa] van | Kramer, J.R. [Jaantje]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 34,
Vraag aan | Informatie
   
Een stap naar digitalisering - in de verkeerde richting? / Borst, W.L. [Wim]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 34,
Vraag aan | Informatie
   
Het project Changing Justice Gears en de terugdringing van de korte gevangenisstraf / Claessens, J.A.A.C. | Meijer, S. [Sonja]
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2022, afl.5,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe gaat het met de weigerende observandus? / Mulbregt, J.M.L. [Jos] van
Expertise en Recht EenR 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Vervangende taakstraf als alternatief voor een niet betaalde geldboete | : 'No brainer' of hersenkraker? / Boone, M.M. [Miranda] | Nieuwbeerta, P. [Paul] | Schuyt, P.M. [Pauline]
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2022, afl.5,
Vraag aan | Informatie
   
Via herstelgerichte sanctiedoelen en alternatieve sancties naar minder toepassing van korte detenties? : Een empirisch onderzoek / Zebel, S. [Sven] | Elbers, N.A. [Nieke] | Laxminarayan, M.S. | Claessens, J.A.A.C. | Hoek, A. van
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2022, afl.5,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

De implementatie van de Europese Open data richtlijn: een nieuw huwelijk tussen Woo en Who in zicht? / Wolswinkel, C.J. [Johan]
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Deze (reclame)boodschap is duurzamer dan ... / Roelofs, J.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022 afl. 21,
Vraag aan | Informatie
   
Een blik op de openbaarheid van overheidsinformatie over de grens / Drahmann, A. [Annemarie] | Honé, L. [Louis]
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Goed bestuur en integriteit bij de publieke omroep / Hins, W.
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Maak er geen geheim van : Over geheimhoudingsbepalingen in televisieproductiecontracten en het melden van misstanden / Trouborst, A.J. [Richard] | Vrendenbarg, C.J.S. [Charlotte] | Visser, D.J.G. [Dirk]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 34,
Vraag aan | Informatie
   
Maatwerk op grond van de Wet open overheid / Bontje, N.N. [Nina]
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Aflevering in het wegvervoer / Biscop, V. [Véronique]
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De Nederlandse invulling van aflevering in het wegvervoer / Hofman, V.C. | Gestel, S.T. van | Swemmelaar, I.
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De impact van de Wwft op het handelsrecht: Een analyse van beginselen en verbeterpunten / Nelemans, M.D.H. [Matthijs]
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De invloed van medisch aansprakelijkheidsrecht op het professionele handelen van huisartsen en gynaecologen? | Angst voor aansprakelijkheid? / Wiznitzer, S.N.P [Shosha]
Letsel en Schade 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Forumkeuze in algemene voorwaarden bij internationale overeenkomsten / Bakker, I.M.G. [Ilse]
Bedrijfsjuridische berichten 2022, afl. 22,
Vraag aan | Informatie
   
Goederenvervoer over de Hoekse Lijn : Of hoe iets eenvoudigs ingewikkeld wordt gemaakt / Hagdorn, A.W. [Adriaan] | Wedzinga, A. [Andres]
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Nieuwe tendens : passagiers van geannuleerde vluchten vorderen vergoeding ex Verdrag van Montreal / Sanders, J.R.L.
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Recht op inzage in medisch advies bij medische aansprakelijkheid / Roth, J.F. [John] | Ridder, M.J.J. [Michel] de
Letsel en Schade 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Transparantie vereist : welke parameters bepalen de rangschikking van online zoekresultaten? / Lankhaar, A.Z.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022 afl. 21,
Vraag aan | Informatie
   
Vaststellen van urenbeperking in letselschadezaken : Sociaal verzekeringsrecht sluit onvoldoende aan bij civiel schadevergoedingsrecht / Elemans, A.W.A. [Fons] | Beest, B.A. van [Babette]
Letsel en Schade 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Vruchtgebruik met interingsbevoegdheid : fiscaal belasten? / Schoordijk, F.C.E. [Francoise]
De Notarisklerk 2022, afl. 9/10,
Vraag aan | Informatie
   
Vervoerrecht

Aflevering in het wegvervoer / Biscop, V. [Véronique]
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De Nederlandse invulling van aflevering in het wegvervoer / Hofman, V.C. | Gestel, S.T. van | Swemmelaar, I.
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Goederenvervoer over de Hoekse Lijn : Of hoe iets eenvoudigs ingewikkeld wordt gemaakt / Hagdorn, A.W. [Adriaan] | Wedzinga, A. [Andres]
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Nieuwe tendens : passagiers van geannuleerde vluchten vorderen vergoeding ex Verdrag van Montreal / Sanders, J.R.L.
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeringsrecht

De niet-authentieke aanrijding als onverzekerd evenement / Toorn, F. [Frank] van
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie