Aanwinstenlijst boeken week 44 en 45

2022-11-11T15:18:55+02:0011 november | 2022|
Arbeidsrecht / Sociaal recht

Gegevensbescherming en privacy in het sociaal domein / Ebbers, C.W.J.M. [Corrie]
ISBN: 9789492952813 - Berghauser Pont Publishing : Amsterdam
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Hoofdzaken socialezekerheidsrecht / Klosse, S. [Saskia] | Vonk, G.J. [Gijs ook: Gijsbert]
ISBN: 9789462909199 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Inzicht in de Ondernemingsraad : editie 2023 : Een toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden / Kaar, R.H. [Robbert] van het
ISBN: 9789012408400 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Belastingrecht

Hoofdzaken formeel belastingrecht / Okhuizen, E.C.G. [Elise] | Pieterse, L.J.A. [Rens] | Hageman, E.P. | Jansen, D.N.N. [Diana] | Krukkert, I.J. | Lammers, M.H.W.N. [Marloes] | Maas, C. [Coen] | Merwe, J. [Justus] van de | Pelinck, M.J. [Martien] | Schotte, E.E. [Emilie] | Wal, P. [Paul] van der | IJzerman, I.L.S. [Ivo]
ISBN: 9789462905467 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Voorlichting door de Belastingdienst in rechtsstatelijke context : Een juridisch en communicatiewetenschappelijk onderzoek / Cramwinckel, T.A. [Thirza]
ISBN: 9789013169843 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijk recht

Burgerlijk Wetboek / Scheers, B. [Bruno]
ISBN: 9789046611678 - Maklu : Antwerpen Apeldoorn
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
De goederenrechtelijke positie van offshore windmolens : Het Nederlandse goederenrecht in binnen- noch buitenland / Pouwer, B.K.
ISBN: 9789088633256 - Celsus juridische uitgeverij : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Pandrecht / Steneker, A. [Sander]
ISBN: 9789013168372 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Code of Civil Procedure : Selected Sections and the NCC Rules : a Bilingual Collection / Burrough, A. [Alex] | Machon, S. [Stephen] | Oranje, D.J. [Duco] | Frakes, L.S. [Lincoln] | Visser, W. [Willem]
ISBN: 9789462363137 - Eleven International Publishing : The Hague
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Different Lawyers : About why legal education shoud pay more attention to the prevention of legal problems, morality and normative professionalisation = Andere juristen : Over waarom juridische opleidingen meer aandacht moeten schenken aan het voorkomen van juridische problemen, moraliteit en normatieve professionalisering / Luijtgaarden, E. [Eric] van de
ISBN: 9789462363205 - Eleven International Publishing : The Hague
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Het recht op vrije artsenkeuze binnen het Nederlandse zorgstelsel / Wallage, B. [Bas]
ISBN: 9789492952837 - Berghauser Pont Publishing : Amsterdam
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Huurrecht : Tekst & Commentaar / Jacobs, Y.A.M. | Rossel, H.J. [Hennie] | Tuinman, J.A. [Jurjen 1973-]
ISBN: 9789013166439 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Insolventierecht : Tekst en Commentaar : De tekst van de Faillissementswet en de Insolventieverordening (herschikking), voorzien van commentaar / Groenewegen, J.L.M. [Marcel] | Verstijlen, F.M.J. [Frank]
ISBN: 9789013166453 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
International Insolvency Law Part 1 : Global Perspectives on Cross-border Insolvency Law / Wessels, B. [Bob]
ISBN: 9789013170184 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Intellectuele eigendom

De techniekexceptie in het intellectuele eigendomsrecht / Kampen, J. van
ISBN: 9789088633270 - Celsus juridische uitgeverij : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Internationaal privaatrecht

De goederenrechtelijke positie van offshore windmolens : Het Nederlandse goederenrecht in binnen- noch buitenland / Pouwer, B.K.
ISBN: 9789088633256 - Celsus juridische uitgeverij : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ondernemingsrecht

De stewardship code voor institutionele beleggers en de politieke economie van corporate governance hervorming / Kloosterman, J.J. [Joost]
ISBN: 9789013160949 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen : jaareditie 2022, van toepassing op verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2023 /
ISBN: 9789013168273 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor middelgrote en grote rechtspersonen : jaareditie 2022, van toepassing op verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2023 /
ISBN: 9789013168310 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Het succes van het bodembeschermingsgebiedenbeleid / Put, J.H. [Sjef] van
ISBN: 9789462472860 - Eigen beheer :
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Gegevensbescherming en privacy in het sociaal domein / Ebbers, C.W.J.M. [Corrie]
ISBN: 9789492952813 - Berghauser Pont Publishing : Amsterdam
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Voorlichting door de Belastingdienst in rechtsstatelijke context : Een juridisch en communicatiewetenschappelijk onderzoek / Cramwinckel, T.A. [Thirza]
ISBN: 9789013169843 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Gedragskundige rapportage in het strafrecht / Marle, H.J.C. [Hjalmar] van | Mevis, P.A.M. [Paul] | Roza, S.J. | Wolf, M.J.F. [Michiel] van der
ISBN: 9789013155211 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Joost, Joost en Jan : Liber Amicorum Jan Hendriks / Asscher, J.J. [Jessica] | Bijleveld, C.C.J.H. [Catrien] | Wijkman, M.D.S. [Miriam]
ISBN: 9789462363212 - Boom criminologie : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Pleiten tegen tunnelvisie : Wat de strafrechtadvocatuur moet weten van falsificatie in strafzaken / Almelo, V.Y. [Violette] van
ISBN: 9789088633263 - Celsus juridische uitgeverij : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Commercieel Contractenrecht : Deel I: Totstandkoming en inhoud / Tjittes, R.P.J.L. [Rieme-Jan]
ISBN: 9789462907898 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Recht, plicht, remedie of De belofte van de norm / Nuninga, W.T. [Thijmen]
ISBN: 9789013169409 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   

Aanwinstenlijsten

Vanuit de Praktizijnsbibliotheek publiceren we iedere twee weken aanwinstenlijsten om de collectie beter te ontsluiten. Met het publiceren van deze lijsten hopen we u inzicht te geven in de recente toevoegingen aan onze bibliotheekcatalogus.

Het is mogelijk om u te abonneren zodat u automatisch een e-mail ontvangt met de aanwinstenlijsten. Aanmelden kan door dit formulier in te zenden. 

De Praktizijnsbibliotheek heeft intekeningen op een groot aantal series en schaft daarnaast losse boeken aan. Alle boeken worden opgenomen in de catalogus.  Naast de reguliere aanwinstenlijsten publiceren we aan het einde van ieder kwartaal een overzicht van de aangeschafte boeken. Veel van de ingekochte boeken lenen we uit maar standaardwerken zijn alleen raadpleegbaar in de bibliotheek. Losse pagina’s uit boeken kunnen we op aanvraag mailen.

2020
Week 32
Week 30
Week 28
Week26
Week24
Week 22
Week 20
Week 18
Week 16
Kwartaal 1 – 2020
Week 14
Week 12
Week 10
Week 08
Week 06
Week 04
Week 02

2019
Kwartaal 4 – 2019
Week 53
Week 51
Week 49
Week 46
Week 44
Week 42
Week 40
Week 38
Kwartaal 3 – 2019
Week 36
Week 34
Week 31
Week 29
Week 27
Week 25

We beschrijven artikelen uit 130 tijdschriften. Commentaar op jurisprudentie nemen we niet op net zomin als nieuwsberichten en interviews. We concentreren ons dus op de inhoudelijke artikelen. Al deze artikelen zijn opvraagbaar via de bibliotheek.

2020
Week 32
Week 30
Week 28
Week 26
Week 24
Week 22
Week 20
Week 18
Week 16
Week 14
Week 12
Week 10
Week 08
Week 06
Week 04
Week 02

2019
Week 53
Week 51
Week 49
Week 46
Week 44
Week 42
Week 40
Week 38
Week 36
Week 34
Week 31
Week 29
Week 27
Week 25

Van alle bundels die we aanschaffen, beschrijven we de afzonderlijke bijdragen. De bijdragen zijn als losse records in onze catalogus opgenomen en dus opvraagbaar via de bibliotheek. In de onlinecatalogus zijn per bundel alle bijdragen gerangschikt en per artikel is het mogelijk om door te klikken naar de beschrijving van de bundel zelf.

2020
Week 32 (geen artikelen)
Week 30 (geen artikelen)
Week 28 (geen artikelen)
Week 26
Week 24
Week 22
Week 20
Week 18 (geen artikelen)
Week 16 (geen artikelen)
Week 14 (geen artikelen)
Week 12
Week 10
Week 08
Week 06 (geen artikelen)
Week 04
Week 02

2019
Week 53
Week 51
Week 49
Week 46
Week 44
Week 42
Week 40
Week 38
Week 36
Week 34
Week 31
Week 29
Week 27
Week 25

De Praktizijnsbibliotheek beschrijft alle juridische open access- artikelen op dezelfde wijze en onder hantering van dezelfde criteria als de regulier gepubliceerde (tijdschrift)artikelen. Niet alleen wordt beoordeeld of een artikel relevant genoeg is voor opname, ook wordt een artikel pas beschreven als het artikel is goedgekeurd door een redactie van een tijdschrift of open access-bron. Blogs van advocatenkantoren bijvoorbeeld worden niet beschreven.

We beschrijven alleen zogenoemde gouden artikelen, artikelen die meteen al vrij toegankelijk zijn. Er worden nog maar weinig artikelen als gouden open access gepubliceerd en dus is de frequentie van onze aanwinstenlijst veel lager dan die van de andere lijsten. Sterker nog: we hebben nog geen aanwinstenlijsten gepubliceerd.

Project sociale advocatuur in Mr. Online

Mr. Online van 28 maart jl. opent met een artikel over het project ter ondersteuning van de sociale advocatuur dat door de Praktizijn wordt uitgevoerd. Het artikel draagt als titel: “Steun van commerciële kantoren aan sociale advocaten: het kan, en het werkt”. We zijn er Lees meer

28 maart | 2023|
Advertentie

Titel

Ga naar de bovenkant