Het Amsterdams Baliebulletin (ABB) van 26 oktober jl. opent met een artikel over het project ter ondersteuning van de sociale advocatuur dat door de Praktizijn wordt uitgevoerd. Het artikel draagt als titel: “Succesvol Project Sociale Advocatuur van Praktizijns-Sociëteit breidt verder uit”. We zijn er trots op dit project te mogen doen en zijn blij met de positieve reacties van advocaten. U kunt het artikel hier lezen.