Alle RUBRIEKEN woorden door het gehele rechtssysteem / Rechtstheorie / Rechtsfilosofie / Rechtsgeschiedenis

De noodzaak van een expliciete benadering van seksueel geweld in toekomstig Nederlands mediationbeleid / Fenger, M. [Menno]
Mediation en conflictmanagement 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De openbare verdediging van proefschriften: kers op de taart of spelbreker? / Gestel, R.A.J. [Rob] van
Ars Aequi 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Potentiële mediationinterventies uit de interpersoonlijke psychotherapie | : Individuele gesprekstherapie met conflict als focus / Godschalx-Dekker, J. [Judith]
Mediation en conflictmanagement 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekerde rechtshulp bij bemiddeling | : Over de betaalbaarheid van publieke en private conflictbeslechting / Jagtenberg, R.W. [Rob]
Mediation en conflictmanagement 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

De Waadi en grensoverschrijdende terbeschikkingstelling / Franssen, E.J.A. [Edith]
ArbeidsRecht 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
De legaliteit van concurrentievoordeel op arbeidsvoorwaarden door middel van schijn(contracting)constructies / Zwanenberg, A.C.M. [Adrie]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 14,
Vraag aan | Informatie
   
De stand van de medezeggenschap: juli 2020 tot en met juli 2022 / Vestering, P.G. [Paul]
ArbeidsRecht 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
De vertrouwenspersoon: een 'must' of 'nice to have'? / Wevers, A.M.
ArbeidsRecht 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
De waarde van een concurrentiebeding na overgang van onderneming / Gerritse, S. [Suzanne] | Well, S.E.J.M. van
ArbeidsRecht 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Discriminatie binnen een beschermde groep: het kan, maar niet altijd / Arkel, R. [Ruben] van
ArbeidsRecht 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Diversiteitswetgeving: ingroeiquotum, streefcijfers en betaald ouderschapsverlof / Perquin-Deelen, C.F.
ArbeidsRecht 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
TAR 2022/september, Weigering mediationtraject en mogelijke gevolgen daarvan: Annotatie bij CRvB 11 november 2021, TAR 2022/3 / Jansen, A.M.L. [Sander]
TAR: Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Wet toekomst pensioenen fiscaal / Kappelle, H.M. [Herman]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7448,
Vraag aan | Informatie
   
Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: hete hangijzers besproken / Schepers, R. [Ruud]
ArbeidsRecht 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Box 3 in het belastingplan 2023 hink-stap-sprong door de tijd / Dusarduijn, S.M.H. [Sonja]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7449,
Vraag aan | Informatie
   
De rekening gaat naar het MKB / Lint, A.J. van
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7449,
Vraag aan | Informatie
   
Het Belastingplan 2023 in een onzekere wereld / Vording, H.J. [Henk]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7449,
Vraag aan | Informatie
   
Het twaalfde protocol van het EVRM | : geen fiscale grand slam? / Bresser, H.J. [Harrie]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7448,
Vraag aan | Informatie
   
Wet toekomst pensioenen fiscaal / Kappelle, H.M. [Herman]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7448,
Vraag aan | Informatie
   
Zorgen over de zorgvrijstelling / Bresser, H.J. [Harrie]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7448,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Artikel 197 Sr en 'openbare orde'. | : Een tweetrapsraket voor de strafrechter / Waasdorp, J.R.K.A.M. [Jim]
Boom Strafblad BSb, 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Beperken en verbeteren | : De 25 bladzijden-maatregel van de hoven / Hammerstein, A. [Fred ook: Alfred] | Vranken, J.B.M. [Jan]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 31,
Vraag aan | Informatie
   
De kloof / Franken, A.A. [Stijn]
Boom Strafblad BSb, 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De rafelranden van procesafspraken / Meij, P.P.J. [Patrick] van der
Boom Strafblad BSb, 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Definitie processtuk kan ook interne OM-notitie omvatten / Omme, D.J.P. [Diederik] van | Weerd, C.T. [Casper] van
Advocatenblad 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Geen strenge eisen aan de inhoud van het verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor / Burgers, D.E. [Daniel]
Bedrijfsjuridische berichten 2022, afl. 20,
Vraag aan | Informatie
   
Grensoverschrijdende misdaad | : Wanneer moeten opsporing en vervolging de grens over? / Jonge, B. de
Boom Strafblad BSb, 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het Kerstarrest | van de regen in de drup? / Arends, A.J.M.
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Het verschoningsrecht van de advocaat - actuele ontwikkelingen / Wolff, D.J.B. [Diana] de
Ars Aequi 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe woke mag een advocaat zijn? Integriteit in de zakelijke advocatuur / Pijnappels, K. [Kees]
Advocatenblad 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Mondelinge einduitspraak in civiele zaken: ter overdenking / Kraats, K.G.F. [Kim] van der | Schoenaker, M. [Mascha]
Ars Aequi 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
OM: Neef Taghi had sturende rol bij voorbereiden moord Wiersum / Mebius, F.
Advocatenblad 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Onderzoek: 'Tekort sociaal advocaten problematisch' / Mebius, F.
Advocatenblad 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Openbaarheid van rechtspraak versus belang van procespartijen / Korst, P.J. [Pieter] van der
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Over procesafspraken en de zoektocht naar het gedeelde belang / Hazel, C.J.D. van der [Rinske] | Stouwe, A.S. van de [Anouk] | Tiebosch, T.[Tineke]
Boom Strafblad BSb, 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Overeenstemming en afstemming in het strafproces met oog voor ieders belangen | : Een kwestie van doen / Janssen, J.H. [Jacco] | Haas, A. [Alrik] de
Boom Strafblad BSb, 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Polarisering: 'all in the game'? / Spronken, T.N.B.M. [Taru]
Boom Strafblad BSb, 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Regievoering door de rechter gericht op voorspelbaarheid | : Over het opstellen van een tijdschema in civiele zaken / Ahsmann, M.J.A.M. [Margreet]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 31,
Vraag aan | Informatie
   
Seebregts: 'Ridouan Taghi had meer communicatielijnen' / Mebius, F.
Advocatenblad 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Uitspraak Kifid is drogreden / Hilberdink, M. [Maarten]
Advocatenblad 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Van de tuchtrechter / Pijnappels, K. [Kees]
Advocatenblad 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Verschoningsrecht in het gedrang / Buruma, Y. [Ybo] | Bree, R. [Robbert] de
Advocatenblad 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Weerwind trekt grens tussen toezicht en klachtbehandeling / Pijnappels, K. [Kees]
Advocatenblad 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeenschapsrecht EU

In gesprek met René Barents... / Woude, M.H. [Marc] van der | Prechal, A. [Sacha ook: Alexandra] | Vries, S. [Sybe] de
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Samen is niet alleen | : de verhouding tussen de beginselen van voorrang en nationale procedurele autonomie / Ortlep, R. [Rolf] | Zanten, M. [Melanie] van
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Geen verplichte anticonceptie meer aan personen met een ernstige psychische aandoening? / Hendriks, A.C. [Aart] | Sombroek-van Doorm, M.P. [Mirjam] | Vries, M.C. [Martine] de
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 31,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

De wegen hebben ogen / Vries, M. [Maarten] de
Advocatenblad 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Geen verplichte anticonceptie meer aan personen met een ernstige psychische aandoening? / Hendriks, A.C. [Aart] | Sombroek-van Doorm, M.P. [Mirjam] | Vries, M.C. [Martine] de
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 31,
Vraag aan | Informatie
   
Het twaalfde protocol van het EVRM | : geen fiscale grand slam? / Bresser, H.J. [Harrie]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7448,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

'Maar je moet wel écht willen...' | : Inzetten op motivatie om deelnemers aan armoede- en schuldenprojecten te bereiken en te behouden. / Mak, D.J. [Jodi] | Schoorl, R.J. [Rosanna] | Boonstoppel, E. [Evelien] | Broekhuizen, J. [Jonathan] | Geuns, R. [Roeland] van
Schuldsanering 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De energiecrisis te lijf | : mogelijkheden voor gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid / Schoenmakers, R.W.A. [Rutger]
Schuldsanering 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Help, mijn cliënt is failliet. Wat nu? | : Omzetting van faillissement naar Wsnp / Bommel, M. [Margreet] van
Schuldsanering 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal (publiek)recht (Niet EU) / Volkenrecht

De Hoge Vertegenwoordiger in Bosnië en Herzegovina | : Omstreden maar helaas tot op heden wel noodzakelijk / Dijkstra, G.S.A. [Gerrit]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 29,
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

Knelpunten van de chain rule in het asielrecht / Spijkstra, A. [Anne]
Asiel- en Migrantenrecht 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek toelatingsgronden asiel 2022/2 / Rafi, S. [Sadhia]
Asiel- en Migrantenrecht 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Schone schijn ophouden? | : Bewijsperikelen bij de vaststelling van schijnrelaties / Fokkink, N. [Nina]
Asiel- en Migrantenrecht 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Algemene overwegingen over tegenstrijdig belang / Vught, K.A.M. van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7384,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwen en slopen anno 2022 | : Is iets vervaardigd en, zo ja, wat dan? (I) / Gomes, M.D.C. | Seerden, J.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7384,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwen en slopen anno 2022 | : Is iets vervaardigd en, zo ja, wat dan? (II) / Gomes, M.D.C. | Seerden, J.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7385,
Vraag aan | Informatie
   
De verankering van duurzaamheid in Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen / Aartsen, C. [Constantijn] van | Olaerts, M. [Mieke] | Bauer, R. [Rob]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 14,
Vraag aan | Informatie
   
End-of-life obligations van bestuurders | Enige opmerkingen over het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie / Nethe, M.Y. [Miriam]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7384,
Vraag aan | Informatie
   
Flitsbezorging | : detailhandel of niet? / Jurgens, F. [Frédérique] | Lam, T.E.P.A. [Tycho]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 19,
Vraag aan | Informatie
   
Het Rentederivatendossier. De evaluatie van de evaluatie / Tegelaar, J.T. [Jouke] | Veerman, M.E.
Bedrijfsjuridische berichten 2022, afl. 20,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het seizoen van jaarlijkse algemene vergaderingen 2022 / Abma, R. [Rients]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 14,
Vraag aan | Informatie
   
Sywert de strenge slager / Vught, K. [Koen] van
Ars Aequi 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Wie is de UBO? | De Ubo-registratieverplichting en terugmeldverplichting nader nader beschouwd / Rietveld, S. [Sandra] | Dijk, M.A.C. van | Cremers, M.A.J. [Manon]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7385,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Bevoegdheid tot beheer van aandelen in een bv die tot een nalatenschap behoren / Perrick, S. [Steven]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Cryptovaluta in het familierecht / Mulder, J. [Janneke] | Doleweerd, J.J.D. [Joost-Joris]
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Het Waarderingsbesluit Successiewet van 15 juni 2022 / Blokland, P. [Peter]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Spaarrekeningen van kinderen | : een appeltje voor de dorst? / Mons, L.M. [Laura]
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Dwarsliggen in schaapskleren | : De afdoening van gaswinningsschade door het bestuursorgaan IMG / Dijkers, W.J.A.M. [Wilbert]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 31,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Bibob-advocaten bundelen krachten / Droogleever Fortuyn, S. [Sabine]
Advocatenblad 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
De laatste vijf jaar Wet Bibob (Overzichtsartikel Wet Bibob, 2018-2022) / Buitenhuis, M. [Manuel] | Roozendaal, B.J.P.G. [Bart]
De Gemeentestem 2022, afl. 7544/7545,
Vraag aan | Informatie
   
Dwarsliggen in schaapskleren | : De afdoening van gaswinningsschade door het bestuursorgaan IMG / Dijkers, W.J.A.M. [Wilbert]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 31,
Vraag aan | Informatie
   
Het evenredigheidsbeginsel als gedragsnorm voor het overheidsbestuur / Bröring, H.E. [Herman]
Ars Aequi 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Over modieuze bestuursrechtelijke begrippen ... / Bruggeman, C.W.C.A. [Kees-Willem]
De Gemeentestem 2022, afl. 7544/7545,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsnoodrecht: balanceren tussen democratie en slagvaardigheid / Doomen, J. [Jasper]
Ars Aequi 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsnoodrecht: kritische kanttekeningen bij het huidige moderniseringsdebat / Daniëls, S. [Samantha]
Ars Aequi 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Contant geld / Khan, N.
Advocatenblad 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
De wederzijdse erkenning van confiscatiebevelen | : de innovatieve aspecten van Verordening (EU) 2018/1805 / Daele, D. [Dirk] Van | Bollens, S. [Sven]
Boom Strafblad BSb, 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De wegen hebben ogen / Vries, M. [Maarten] de
Advocatenblad 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Doxing: ik weet waar je huis woont / Nan, J.S. [Joost] | Schermer, B.W. [Bart]
Ars Aequi 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Het gebruik van videoconferentie voor berechting in grensoverschrijdende strafzaken in de EU - misschien een goed idee, maar op welke basis? / Salverda, S. | Verrest, P.A.M. [Pieter]
Boom Strafblad BSb, 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek modernisering Wetboek van Strafvordering / Nan, J.S. [Joost]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 29,
Vraag aan | Informatie
   
OM: Neef Taghi had sturende rol bij voorbereiden moord Wiersum / Mebius, F.
Advocatenblad 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Seebregts: 'Ridouan Taghi had meer communicatielijnen' / Mebius, F.
Advocatenblad 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Verbinding in plaats van vergelding | : Verslag van het congres 'Herstelrecht door de ogen van...' / Bakker, J. [Joas] | Sijtsma, P. [Prisca]
Ars Aequi 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Zwijgen als bewijs? | : De rol van het zwijgen of verklaren van de verdachte in de bewijsconstructie van diefstal / Rijst, T.J. [Tessa] van der
Ars Aequi 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Niet elke grasduinende mol is een hacker | : Waarom de Hoge Raad het begrip computervredebreuk te ver heeft opgerekt / Berndsen, M. [Michael] | Visser, C.J.J. [Christian]
Boom Strafblad BSb, 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Kroniek Vermogensrecht / Drion, C.E. [Coen] | Zwalve, A.C.L. | Kout, B. [Bastiaan] | Carli, A.
Advocatenblad 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Over prijsverhoging, meerwerk en aanneming van werk / Kruisinga, S.A. [Sonja]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 19,
Vraag aan | Informatie