Arbeidsrecht / Sociaal recht

Arbeidsrecht in de praktijk / Genderen, D.M. [Dirk] van | Fluit, P.S. [Pieter] | Stefels, M.E. [Madeleine] | Volk, J.P. [Peter] | Wolff, D.J.B. [Diana] de
ISBN: 9789012407786 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
De Kleine Gids voor de Nederlandse sociale zekerheid 2022.2 | : Moeilijke zaken makkelijk uitgelegd / Tienstra, A.F. | Pijper, B. [Bert] de | Wildenburg, A. | Norp, P.R. | Graaf, M. van de | Huijgens, P.G.C. | Aalders, F. | Berhitu, C. | Zanden, R. van der | Ramaekers, G. | Willemsen, H. | Huitema, J.
ISBN: 9789013169195 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Prikken, pressie, privacy | : De zorgplicht van de werkgever jegens (on)gevaccineerde werknemers / Derksen, L.J. [Lusan]
ISBN: 9789088633249 - Celsus juridische uitgeverij : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Compendium Financieel Recht / Haentjens, M.H. [Matthias] | Raas, R.P. [Rogier] | Rank, W.A.K. [Pim ook: Willem]
ISBN: 9789012408059 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Bouwrecht

An Instrumental Approach to Planning and Development Law in the Netherlands / Hobma, F.A.M. [Fred] | Jong, P. [Pieter]
ISBN: 9789463150767 - Stichting Instituut voor Bouwrecht : 's-Gravenhage
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Praktijkboek Intellectuele Eigendomsrechten in het bouwrecht / Bruggeman, E.M. [Evelien] | Crommelin, F.C. [Feyoena] | Wijk-van Gilst, N. [Natasja] van
ISBN: 9789463150743 - Instituut voor Bouwrecht IBR : 's-Gravenhage
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijk recht

Uitleg van rechtshandelingen | : In nationaal en internationaal perspectief / Schelhaas, H.N. [Harriët] | Valk, W.L. [Lodewijk]
ISBN: 9789013169492 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Hoe openbaar moet het civiele proces zijn? / Nispen, C.J.J.C. [Constant] van
ISBN: 9789086920815 - DeLex : Amsterdam
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Nederlands burgerlijk procesrecht / Snijders, H.J. [Henk] | Klaassen, C.J.M. [Carla] | Krans, H.B. [Bart] | Meijer, G.J. [Gerard]
ISBN: 9789013163919 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Prikken, pressie, privacy | : De zorgplicht van de werkgever jegens (on)gevaccineerde werknemers / Derksen, L.J. [Lusan]
ISBN: 9789088633249 - Celsus juridische uitgeverij : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Intellectuele eigendom

Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht / Geerts, P.G.F.A. [Paul] | Verschuur, A.M.E. [Anne Marie] | Boelens, J.M. | Groen, A.P. | Lange, D.F. de | Speyart, H.M.H. [Herman] | Kooij, P.A.C.E. [Paul] van der
ISBN: 9789013165890 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Praktijkboek Intellectuele Eigendomsrechten in het bouwrecht / Bruggeman, E.M. [Evelien] | Crommelin, F.C. [Feyoena] | Wijk-van Gilst, N. [Natasja] van
ISBN: 9789463150743 - Instituut voor Bouwrecht IBR : 's-Gravenhage
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Internationaal (publiek)recht (Niet EU) / Volkenrecht

Kern van het internationaal publiekrecht / Nollkaemper, P.A. [André]
ISBN: 9789462909120 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Beperking van de bestuursbevoegdheid bij de naamloze en besloten vennootschap | = Restriction of Management Board Powers in Public and Private Limited Liability Companies / Terstegge, J.A. [Jeroen]
ISBN: 9789013168815 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
De kosten van de enqueteprocedure / Broere, P.H.M. [Pjotr]
ISBN: 9789013169041 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Female representation at the corporate top | : Achieving gender equality by overcoming barriers through governmental and organizational interventions / Foort-Diepeveen, R.A. [Rosalien] van 't
ISBN: 9789013168532 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Rechtspersoon, vennootschap en onderneming / Brink-van der Meer, J.E. | Leeuwen, B.H.A. [Bernadette] van
ISBN: 9789013166835 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

An Instrumental Approach to Planning and Development Law in the Netherlands / Hobma, F.A.M. [Fred] | Jong, P. [Pieter]
ISBN: 9789463150767 - Stichting Instituut voor Bouwrecht : 's-Gravenhage
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Bomen en wet | : Handboek bomenrecht en bomenrechtspraak / Visser, B.M. [Bas] | Koot, E. [Edwin]
ISBN: 9789090354903 - International Tree Service B.V. :
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

AB Klassiek | : Standaarduitspraken bestuursrecht, opnieuw en thematisch geannoteerd / Barkhuysen, T. [Tom] | Polak, J.E.M. [Jaap] | Schueler, B.J. [Ben] | Widdershoven, R.J.G.M. [Rob]
ISBN: 9789013165067 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Sdu Commentaar | : Wet open overheid : editie 2022-2023 / Meulen, B.M.J. [Bernd] van der | Loop, M.L.M. van der | Cate, H.S. ten | Jagt-Jobsen, J.A.E. [Juliëtte] van der | Meijenfeldt, L.H. [Lester] von | Wolswinkel, C.J. [Johan]
ISBN: 9789012408363 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Strafrecht : tekst en commentaar | : De tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar / Cleiren, C.P.M. [Tineke] | Crijns, J.H. [Jan ook: Jan Herman] | Dubelaar, M.J. [Marieke] | Verpalen, M.J.M. [Rino] | Cnossen, J.P. [Jelle] | Kobari, M.
ISBN: 9789013166521 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme : editie 2022 | : tekst & toelichting / Liere, E. [Ed] van | Snijder-Kuipers, B. [Birgit ook: Birgit Kuipers] | Boeser, J. [Juliëtte] | Verweij, A.M. [Anthon]
ISBN: 9789012408004 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Bomen en wet | : Handboek bomenrecht en bomenrechtspraak / Visser, B.M. [Bas] | Koot, E. [Edwin]
ISBN: 9789090354903 - International Tree Service B.V. :
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Zeug Geel 113 | : Vermogensrechtelijke arresten ten behoeve van praktijk en studie / Bie, A.V.T. de | Jong van Lier, J. de | Remmink, M.H. [Maarten] | Schulte, J.F. [Joyce]
ISBN: 9789013152975 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie