Bank- en effectenrecht

De spoedbevriezing | : juridische fictie versus bancaire praktijk / Balen, S. [Stéphanie] van
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Box 3-compensatie en de gevolgen voor de scheidingspraktijk / Vissers, V.A.J. [Vanessa]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
De lange arm van het ondernemerschap in de omzetbelasting / Bijlevelt, M.N.R. van
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
De wondere wereld van de WOZ-waarde in de Successiewet 1956 / Brinkman, R.E. [Ronald]
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Een complexe benadering bij toepassing van de samenloopvrijstelling / Albers, M. [Marion]
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Kerstavondarrest; wordt voldoende rechtsherstel geboden? / Bavinck, C.B. [Bernard] | Cornelisse, R.P.C. [Rob] | Gerverdinck, T.C. [Tjebbe]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7447,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

De Wkb biedt ruimte voor erkende toepassingen | : Reactie op A.R. Neerhof: 'Geen wettelijk verankerde rol van erkende technische toepassingen: een gemiste kans?', TBR 2022/78 / Leeuwen, G.J. [Gert-Jan] van
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
De omgevingswet in de praktijk | : Aandachtspunten voor de (her)ontwikkeling van vastgoed / Sonderegger, M.C.T.M. | Brans, M.C. [Marloes]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

De Wet opleggen betalingsregeling door de rechter | : onduidelijkheid troef / Veldhuis, J.M. [Jeroen]
BER : Beslag en executie in de rechtspraktijk 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De afstemmingsregel tegenover het systeem van rechtskracht van civiele uitspraken / Gras, E. [Ernst]
BER : Beslag en executie in de rechtspraktijk 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Eerste aanleg / Beenders, D.J. [Daan] | Hattum, R. van
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het 2019 HCCH Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen in burgerlijke of handelszaken / Uitdehaag, J.
BER : Beslag en executie in de rechtspraktijk 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Het uitwinnen van zekerheden na verjaring | : De kwalificatie van depotbetalingen als zekerheidsinstrument / Bask, R.H. [Rhea]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 18,
Vraag aan | Informatie
   
ICC Emergency Arbitration en de bevoegdheid van de Nederlandse overheidsrechter tot het treffen van voorlopige voorzieningen / Hel-Koedoot, M. [Mirjam] van de | Colenbrander, A.J.
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeenschapsrecht EU

Kansen voor de weerbare rechtsstaat in het constitutionele landschap post-Brexit / Manenschijn, J.
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 30,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het Europese Aanbestedingsrecht / Verweij, E. [Erik] | Hendriksen, I.A.F. | Kersten, L.A. | Blanken, A.B. de | Brown, R.J.M.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Online verkiezingscampagnes, transparantie en de EU: Op zoek naar de 'onderliggende logica' / Trapman, L. [Leon]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 30,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

De goedkeuring van afwijkende bedingen: watskeburt?! / Mol, I.C.K. [Ivette]
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De impact van de WHOA op de huurrechtpraktijk / Boumans, V.G.J.
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De verweren van een verhuurder/bezitter tegen een vordering tot schadevergoeding van de bedrijfshuurder op grond van artikel 6:174 BW / Witte, D.H. de
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Heerlijk helder pijn verdelen: Zes maanden vastelastenmethode in 34 corona-uitspraken na HR 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1974 / Berg, D.J.A. [Dirk] van den
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

De doorstart na het Heiploeg-arrest | : kan herstructurerend Nederland verder met de pre-pack? / Hoogendoorn, M. [Rien]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Een AVG-gedragscode voor curatoren / Reijneveld, M.D. [Minke]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Third-Party Releases in Modern Insolvency Law | : efficient claim resolution or obscure bypass? / Tavakolnia, A. [Arwin]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

Alleen maar een vorm voor de vorm? | Het vormvereiste voor de overdracht en de exclusieve licentie in het auteurscontractenrecht / Neppelenbroek, E.D.C. [Evert]
Auteursrecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De Dataverordening | : een rivier die de andere kant op stroomt?! / Net, C.B. [Cyril] van der
Auteursrecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De Netherlands Commercial Court | : procederen in intellectuele eigendomszaken in het Engels / Visser, W.A. [Willem]
Berichten Industriële Eigendom 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De beëindiging van muziekexploitatieovereenkomsten / Houben, I.S.J. [Iris] | Visser, D.J.G. [Dirk]
Auteursrecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Geen keuze van de closest prior art conform de problem-solution approach | : Een nuancering bij het artikel van Theo Blomme / Marcelis, P. [Paul]
Berichten Industriële Eigendom 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Groot recht, Klein onrecht? / Zwaan, M.R. [Marcel] de
Auteursrecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het recht van de merkhouder om de eerste verhandeling van zijn merkproducten in de EER te controleren | : Een nieuwe inbreukgrond? / Bronneman, M. [Marjolein]
Berichten Industriële Eigendom 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Interne openbaarheid in het civiele proces / Nispen, C.J.J.C. [Constant] van
Berichten Industriële Eigendom 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Korte reactie op het artikel van Paul Marcelis / Blomme, T.M. [Theo]
Berichten Industriële Eigendom 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Terugblik merkenrecht / Berg, J.A.K. [Josine] van den | Hoogcarspel, S.A. [Sjo Anne]
Berichten Industriële Eigendom 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

Kroniek van het Europese Aanbestedingsrecht / Verweij, E. [Erik] | Hendriksen, I.A.F. | Kersten, L.A. | Blanken, A.B. de | Brown, R.J.M.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Art. 2:107a BW - wel of niet analoog van toepassing op de bv? | : Hof Amsterdam, 7 april 2021 ECLI:NL:GHAMS:2021:1018 (Human Concern) / Veen, W.J.M. [Wino] van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7383,
Vraag aan | Informatie
   
De lange arm van het ondernemerschap in de omzetbelasting / Bijlevelt, M.N.R. van
Fiscale berichten voor het notariaat FBN 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Overnames in de financiële sector | : de belangrijkste toezichtrechtelijke aspecten / Bierman, B. [Bart] | Kuilman, M. [Marijke]
TOP : Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
W&I insurance, an established and evolving part of the M&A toolbox | : some observations from practice / Keijzer, L.P.[Lennard] | Wijdeveld, A.C. [Alexandra]
TOP : Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Box 3-compensatie en de gevolgen voor de scheidingspraktijk / Vissers, V.A.J. [Vanessa]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
De gevolgen van de coronamaatregelen voor de rechtspleging in jeugdbeschermingszaken, een aanzet tot discussie / Bauw, E. [Eddy] | Janssen, A.A.A. | Simon Thomas, M.A. [Marc]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Forfaitaire berekening van de draagkracht bij partneralimentatie / Groot, J.B. [Jan Bram] de
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Alimentatie / Dorhout, P. [Pieter]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Ontvoerd ... of toch niet? | Toepassing van artikel 3 Haags Kinderontvoeringsverdrag door de Nederlandse rechter / d'Hooghe, L.M. [Loraine] | Ruitenberg, G.C.A.M. [Geeske]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Vermogensrechtelijke afwikkeling in verband met de woning na informeel samenleven: wat werkt en wat niet? | Een analyse van recente rechtspraak en lessen voor de rechtspraktijk / Huijzer, M. [Maaike] | Schrama, W.M. [Wendy]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Woonlasten bij alimentatie: zo moeilijk is het toch niet? / Wieren, A.R. [Agnes] van | Verlijsdonk, R.A.M.
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

De omgevingswet in de praktijk | : Aandachtspunten voor de (her)ontwikkeling van vastgoed / Sonderegger, M.C.T.M. | Brans, M.C. [Marloes]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Interbestuurlijke verhoudingen in de Omgevingswet: ordeloos of een thorbeckiaans evenwicht? / Karnenbeek, L.J. van | Groothuijse, F.A.G. [Frank] | Rijswick, H.F.M.W. [Marleen] van
RegelMaat 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

'Law smells': Over digitale vertalingen van regelgeving en de uitvoeringspraktijk / Meuwese, A.C.M. [Anne] | Timmer, I. [Ivar]
RegelMaat 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Autonomer en minder politiek sensitief: Ambtelijke reflecties op de zorgelijke relatie met de politiek / Lochem, P.J.P.M. [Peter] van
RegelMaat 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Buiten het eigen speelveld: De normen / Bos, J.T. [Jan Tom]
RegelMaat 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De Hoge Raad als hoeder van de Nederlandse grondwet? / Herreveld, F.R. [Frank]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7447,
Vraag aan | Informatie
   
Experimenteerbepalingen / Nap, M. [Mentko]
RegelMaat 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het vertrouwensbeginsel in beweging: het dispositievereiste als maatschappelijke antenne / Poelmann, E. [Eric]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7447,
Vraag aan | Informatie
   
Intrekking van de Nederlandse nationaliteit: Ook de wetgever maakt zich schuldig aan institutioneel racisme / Jessurun d'Oliveira, H.U. [Ulli ook: Hans Ulrich]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 30,
Vraag aan | Informatie
   
Kansen voor de weerbare rechtsstaat in het constitutionele landschap post-Brexit / Manenschijn, J.
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 30,
Vraag aan | Informatie
   
Online verkiezingscampagnes, transparantie en de EU: Op zoek naar de 'onderliggende logica' / Trapman, L. [Leon]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 30,
Vraag aan | Informatie
   
Toetsing van formele wetgeving aan rechtsbeginselen: de rechter moet de harmonisatiewetblokkade opheffen / Barkhuysen, T. [Tom]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 30,
Vraag aan | Informatie
   
Van accentverschuiving naar stelselwijziging: Toezicht in het conceptvoorstel Tijdelijke cyberwet voor de AIVD en de MIVD / Jansen, R. [Rowin]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 30,
Vraag aan | Informatie
   
Vijf voorwaarden voor een overtuigend gebruik van de Behoorlijkheidswijzer van de Nationale ombudsman / Winter, P. [Paulien] de | Marseille, A.T. [Bert ook: Albert]
Tijdschrift voor Klachtrecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Wat kan de klachtenprocedure leren van een burgergerichte bezwaarbehandeling? / Rooij, S. [Stijn] van
Tijdschrift voor Klachtrecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Wetgeving in de loopgraven: Lessen van de Wet Huis voor Klokkenluiders / Raak, R. van
RegelMaat 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

.H.B. Bemelmans, Totdat het tegendeel is bewezen. De onschuldpresumptie in rechtshistorisch, theoretisch, internationaalrechtelijk en Nederlands strafprocesrechtelijk perspectief (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer 2018 / Voorde, J.M. [Jeroen] ten
Delikt en Delinkwent DenD 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
25 jaar terugkeerbeleid: frappez toujours: De fictie van een coherent terugkeerbeleid / Verbaten, H. [Huub]
Justitiële verkenningen 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Actieve ambtelijke omkoping | : strafbaar bij een kwestie van leven of dood? / Mik, M.A. de | Dorant, J.B.S. [Jasmijn]
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
DNA-mengprofielen vergelijken met meerdere personen / Slooten, K. [Klaas]
Expertise en Recht EenR 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De aannemelijkheid van gevaar in de verre toekomst: een probleem bij het opleggen van de GVM / Vries, G.M. [Max] de
Delikt en Delinkwent DenD 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
De spoedbevriezing | : juridische fictie versus bancaire praktijk / Balen, S. [Stéphanie] van
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Duidelijkheid over de rol van de advocaat als onderzoeker | Annotatie bij Raad van Discipline Amsterdam 25 juli 2022, ECLI:NL:TADRAMS:2022:140 / Biemond, H.J.T. [Hendrik Jan] | Lopik, S.J. [Sjoerd]
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Eigen verantwoordelijkheid voor terugkeer: op zoek naar de grenzen / Mommers, C.M.F
Justitiële verkenningen 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Fout is vals? | Het foutief invullen van het Bibob-formulier en de bestuurs- en strafrechtelijke invulling van valsheid in geschrifte / Baar, J.L. [Jaap] | Schollaardt, A.S. [Amber]
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek ondernemingsstrafrecht | : Eerste helft 2022 / Sackers, H.J.B. [Henny] | Boonstra, J. [Jaap] | Buisman, S.S. | Feenstra, A.A. [Anke] | Janssen, C.A.M. | Koopmans, I. | Liem, V.S.Y. | Nelemans, M. [Mark] | Boeser, J.S. | Nan, J.S. [Joost] | Sikkema, E. [Eelke] | Vorm, B. [Benny] van der | Zanger, W.S. de
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Mini-symposium 'Betrouwbaarheid getuigenbewijs' / Dubelaar, M.J. [Marieke] | Doesschate, A.S. [Sabine] ten | Janssen, J.H. [Jacco] | Sleen, J. [Jannie] van der | Sauerland, M. [Melanie]
Expertise en Recht EenR 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Napleiten | : over nova die een alternatief scenario ondersteunen / Aben, D.J.C. [Diederik]
Expertise en Recht EenR 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Olie op het vuur: aanvullende eisen voor in-house counsel bij aanspraak op het verschoningsrecht | Annotatie bij HR 24 mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:760 / Eijpe, D.
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Plaatsbepaling van de postmortale radiologie / Bollen, J.A.M. [Jan] | Duijst, W.L.J.M. [Wilma ook: Duijst-Heesters] | Schepers, I.A.H.M. [Inge]
Expertise en Recht EenR 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Prokuratuur en magistratuur / Crijns-Zuidwijk, S. | Sikkema, E. [Eelke]
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Slachtoffers, criminelen of helden? Mannelijke migranten in Senegal na terugkeer uit Europa / Strijbosch, A.K.J.M.
Justitiële verkenningen 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Terugkeer door legitimiteit? Alternatieven voor afschrikkingsbeleid ten aanzien van irreguliere migranten / Leerkes, A.S. [Arjen]
Justitiële verkenningen 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Tussen dwang en drang: Hoe terugkeercounselors de 'vrijwillige terugkeer' van ongedocumenteerde migranten realiseren / Cleton, L.
Justitiële verkenningen 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Uit de praktijk: Brand in de 5G-zendmast / Groot, H.W.J. [Jaap] de
Expertise en Recht EenR 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Verkrijging van gegevens door een bijzondere opsporingsdienst van de eigen toezichthouder / Dallau, L.E.M. | Wagenaar, R.M.
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Werken aan terugkeer in vreemdelingenbewaring? Een blik op de werkpraktijken van terugkeerfunctionarissen en hun interacties met opgesloten personen / Breuls, L. [Lars]
Justitiële verkenningen 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
What's the EU got to do with it? Over de strafbaarstelling van verkrachting, genderspecifiek wetgeven en uitdijende strafbaarstellingsbevoegdheden van de Europese Unie / Ouwerkerk, J.W. [Jannemieke]
Delikt en Delinkwent DenD 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Europees Parlement neemt Digital Services Act aan / Mansfeld, R. [Remi] van
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 18,
Vraag aan | Informatie
   
Van accentverschuiving naar stelselwijziging: Toezicht in het conceptvoorstel Tijdelijke cyberwet voor de AIVD en de MIVD / Jansen, R. [Rowin]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 30,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

20 jaar na Taxibus: hoe de wal het schip van schokschade toch heeft doen keren / Rijnhout, R. [Rianka] | Overheul, A.M. [Marlou]
Tijdschrift Vergoeding Personenschade TVP 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Circulaire afvalnetwerken en het goederenrecht / Hoops, B. [Björn] | Wever, M. [Marc] | Wilod Versprillle, A.H.G. [Arnaud]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7383,
Vraag aan | Informatie
   
De helaasheid van algemeen belangacties en groepsacties in België / Vandenbussche, W. [Wannes]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Een prijskorting voor de consument bij gebrekkige informatieverstrekking: een onevenredige sanctie / Pavillon, C.M.D.S. [Charlotte] | Tigelaar, L.B.A.
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Het uitwinnen van zekerheden na verjaring | : De kwalificatie van depotbetalingen als zekerheidsinstrument / Bask, R.H. [Rhea]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 18,
Vraag aan | Informatie
   
Precontractuele aansprakelijkheid; afgebroken onderhandelingen; contractdwang; positief en negatief belang; rechtsvergelijking Belgisch recht / Hick, T.
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Risicoverdeling in geval van gebruik van ongeschikte medische hulpmiddelen / Rijnhout, R. [Rianka] | Wiznitzer, S.N.P [Shosha]
Tijdschrift Vergoeding Personenschade TVP 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeringsrecht

De toekomst van de fiscale schade binnen de letselschade-uitkering / Rossum, J.J.H. van
VerkeersRecht 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Dent v. NFL: een Amerikaanse massaschadezaak in vele bedrijven / Postma, M. [Mark]
VerkeersRecht 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeraars verbreken relatie met frauderende belangenbehartiger: Rb. Den Haag (vzr.) 25 mei 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:5296 / Bosch, E.W.
Tijdschrift Vergoeding Personenschade TVP 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie