In het voorjaar van 2020 moesten we vanwege coronamaatregelen op het laatste moment de geplande Verdiepingsbijeenkomst afblazen. Nu is het gelukkig zover dat we alsnog de bijeenkomst kunnen aankondigen: op 4 oktober vanaf 15.00 uur in de rechtbank met als thema “Scheiden zonder schade”. Tijdens de bijeenkomst wordt u bijgepraat over de ontwikkelingen rond het gelijknamige platform van het programma Scheiden zonder Schade. Sprekers zijn:

  • André Rouvoet, voorzitter van het platform
  • Marion Beckers, projectvoorzitter van het programma Scheiden zonder Schade voor de rechtspraak en raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam
  • Caroline Forder, bijzonder hoogleraar Rechten van het kind aan de VU en advocaat in Amsterdam
  • Dianne Kroezen, gespecialiseerd advocaat in het (internationale) personen- en familierecht

Na afloop van de bijeenkomst is er tijdens een informele borrel alle gelegenheid om verder te praten. U leest meer over het programma op deze pagina waar u zich ook kunt aanmelden. Deelname aan de bijeenkomst levert 2 PO-punten op.