Arbeidsrecht / Sociaal recht

Maatschappelijk verantwoord afscheid nemen onder de WNT - geen gouden handdruk voor de topfunctionaris? / Immerzeel, B. [Bert]
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Ontslag bij het CBS, een (statistische) beschouwing: Annotatie bij ECLI:NL:CRVB:2022:916, TAR 2022/71 / Bakker, M.H.
TAR : Tijdschrift voor ambtenarenrecht 2022, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Re・e executie in het ontslagrecht: toepassing van artikel 3:300 BW bij be・ndiging van een slapend dienstverband / Janssens, K. [Karel] | Broeke, M. [Marieke] ten
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

'De Europese wetgeving inzake duurzame financiering als basis voor civielrechtelijke acties tegen beleggingsdienstverleners' / Engelenburg, H.B. van
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De klok tikt door voor SPACs / Bois-Bun・ D.M. du | Plaisier, M.R.E.
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De soap rond onoverdraagbaarheidsbedingen / Wibier, R.M. [Reinout]
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
PSD2 en de 'uitzondering voor beperkte netwerken' / Koning, N. de
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Aftrek en herziening van btw bij voorgenomen maar afgeblazen activiteiten / Kesteren, H.W.M. [Herman] van | Cornielje, S. [Simon]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7443,
Vraag aan | Informatie
   
BOF-belasting? Verzin iets beters! / Heithuis, E.J.W. [Edwin]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7443,
Vraag aan | Informatie
   
De berekening van het toetsingsinkomen voor de kinderopvangtoeslag: het verschil tussen huur en koop / Coebergh, B.F.M. | Appelman, M.D. [Marja]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7443,
Vraag aan | Informatie
   
De forfaitaire rendementsheffing | : stoot het Ministerie van Financi・ zich voor de tweede maal aan dezelfde steen? / Albert, P.G.H. [Philippe] | Meijer, H.J. [Henry]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7442,
Vraag aan | Informatie
   
De kwijtscheldingswinstvrijstelling in de vennootschapsbelasting vanaf 2022 / Arts, J.H.M. [Hans]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7443,
Vraag aan | Informatie
   
De toepassing van het evenredigheidsbeginsel in het materi・e belastingrecht, ofwel de menselijke belastingrechter / Meussen, G.T.K. [Gerard]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7442,
Vraag aan | Informatie
   
Hybride entiteiten onder het MLI en het belastingverdrag Nederland-Belgi・ / Ruijter, H. de
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7442,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

Brengt de redelijkheid met zich dat niet alleen de kosten van verwijdering maar ook de kosten van vervanging van asbestdaken als bereddingskosten voor vergoeding in aanmerking komen in het kader van een milieuschade- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? / Suijdendorp, J.T.
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

De polsstok van een rechter in de repressieve samenleving | : Over rechterlijke uitspraken met een groot politiek belang (Jaarrede NJV 2022) / Polak, J.E.M. [Jaap]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 26,
Vraag aan | Informatie
   
De repressieve samenleving vanuit civiel-, bestuurs- en strafrechtelijk perspectief | : Een verslag van de NJV jaarvergadering 2022 / Baas, M. | Verbeek, L.W
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 26,
Vraag aan | Informatie
   
Een algemeen en autonoom recht: Over het recht op vrije advocaatkeuze en de europeanisering van het verzekeringsrecht / Jansen, K.J.O. [Kasper]
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Meer rechtsbescherming, maar niet teveel | : De jammerlijke uitsluiting van constitutionele toetsing aan sociale grondrechten / Krommendijk, J. [Jasper]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 26,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeenschapsrecht EU

De veldhamster als stadsbewoner: ruimtelijke en temporele dynamiek van soortenュbescherming onder de Habitatrichtlijn / Fleurke, F.M. [Floor]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2022, afl. 5/6,
Vraag aan | Informatie
   
Het Europees Openbaar Ministerie en het hervormde OLAF uit de startblokken: Een nieuwe impuls voor Europese fraudebestrijding / Lopik, S.J. [Sjoerd] | Vancraybex, M.R.H. [Eline] | Vries, Y. [Yolanda] de
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2022, afl. 5/6,
Vraag aan | Informatie
   
Het Tempus Energy-arrest: een nadere afbakening van de onderzoeksplicht van de Europese Commissie in een inleidend onderzoek / Besselink, E.M.M.
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2022, afl. 5/6,
Vraag aan | Informatie
   
Het recht op gelijke behandeling, ook voor derdelanders? / Minderhoud, P.E. [Paul] | Oosterom-Staples, H. [Helen ook: Helen Staples]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2022, afl. 5/6,
Vraag aan | Informatie
   
Naar een inclusievere definitie van het gezin binnen het vrij personenverkeer? / Klaassen, M.A.K. [Mark]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2022, afl. 5/6,
Vraag aan | Informatie
   
World Duty Free Group, the sequel: De fiscale selectiviteitstoets nader belicht / Tweel, R.J.M. [Ronald] van den | Midden, G.J. [Gijs] van
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2022, afl. 5/6,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Is institutioneel racisme echt racistisch? / Bot, M.T.J. [Michiel]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 26,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Artikel 370 lid 1 Fw | : wat zijn 'lopende verplichtingen' tijdens de WHOA-procedure? / Berg, S.W. [Sebastiaan] van den
Tijdschrift voor Insolventierecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De schuldeiserscommissie | : van een papieren tijger naar een tijger in de praktijk / Terhaerdt, W.
Tijdschrift voor Insolventierecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Extra bescherming voor mensen met problematische schulden door geld vrij te houden voor levensonderhoud in de eerste weken van faillissement of WSNP / Berg, M.J. van den
Tijdschrift voor Insolventierecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Maatschappelijk verantwoord vereffenen | : belangenpluralisme bij de maatschappelijke taakuitoefening van de curator / Pool, J.M.W.
Tijdschrift voor Insolventierecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

De 'staak-gedachte' en de legitieme portie | : inkorting en vermindering / Brinkman, R.E. [Ronald]
Tijdschrift Erfrecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De inhoud van het begrip inboedel | : een evoluerend concept / Beek-Lugten, R. van der | Schenk, J.W. | Veen, T.S. van
Tijdschrift Erfrecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De procederende executeur / Dijken, R. van
Tijdschrift Erfrecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De tijd zal het leren | : De Hoge Raad over het recht van het kind op afstammingsinformatie / Zon, K.A.M. [Kartica] van der
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2022, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Niet tijdige betekening echtscheidingsverzoek (II) / Backx, T.J.
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2022, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Over de achtergrond van de formele aard van de wetsbepalingen betreffende uiterste wilsbeschikkingen / Vegter, J.B. [Hans]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7381,
Vraag aan | Informatie
   
Werkt het gesloten stelsel van uiterste wilsbeschikkingen in de rechtspraktijk verstarrend? / Wijk-Verhagen, E. van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7381,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Ministerie voor gebiedsgerichte aanpak / Nijmeijer, A.G.A. [Tonny]
Milieu en Recht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Rijksregels voor hyperscale datacentra | : decentraal tenzij, of toch niet? / Molenaar-Wingens, R. | Schmidt, A.M. [Bram] | Lam, V.M.Y. [Val駻y] van 't
Milieu en Recht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
VMR Praktijkgeluiden: van inrichting naar MBA | : Verslag van een VMR-bijeenkomst / Heuvel, P. van den [Pelle]
Milieu en Recht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Trillinghinder: bij gebrek aan bestuursrechtelijke normering toch civiele risicoaansprakelijkheid en zorgplicht om hinder te reduceren of te compenseren / Molenaar-Wingens, R.
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Biedt de Wet politiegegevens een stelsel van 'end-to-end' privacywaarborgen? / Schermer, B.W. [Bart] | Galic, M. [Masa]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De Hoge Raad als klankbord | : Over het stellen van prejudici・e vragen aan de strafkamer van de Hoge Raad / Akker, S. [Sam] van den
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De polsstok van een rechter in de repressieve samenleving | : Over rechterlijke uitspraken met een groot politiek belang (Jaarrede NJV 2022) / Polak, J.E.M. [Jaap]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 26,
Vraag aan | Informatie
   
De repressieve samenleving vanuit civiel-, bestuurs- en strafrechtelijk perspectief | : Een verslag van de NJV jaarvergadering 2022 / Baas, M. | Verbeek, L.W
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 26,
Vraag aan | Informatie
   
De strafbaarstelling van seks tegen de wil | : een verkenning van de culpa / Kesteloo, L. [Linda] | Haar, R. [Rob] ter | Korthals, N.A. [Nicole]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Een nieuw licht op het verbieden van 'radicale' organisaties en de democratische paradox / Noorloos, L.A. [Marloes] van
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Geen knuffel, wel digitaal mee naar voetballen en de Action | : Hoe het contact tussen gedetineerden en hun naasten veranderde tijdens de pandemie / Rodermond, E. [Elanie] | Zalm・ R. | Hollestelle, E.
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het Europees onderzoeksbevel | : vergaande Europese samenwerking op basis van het beginsel van wederzijdse erkenning / Groot, T.M. de [Tessa] | Glabbeek, P. [Paul] van
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Is institutioneel racisme echt racistisch? / Bot, M.T.J. [Michiel]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 26,
Vraag aan | Informatie
   
Meer rechtsbescherming, maar niet teveel | : De jammerlijke uitsluiting van constitutionele toetsing aan sociale grondrechten / Krommendijk, J. [Jasper]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 26,
Vraag aan | Informatie
   
Over de beslaglijst en spookvoorwerpen | : over welke inbeslaggenomen voorwerpen moet de zittingsrechter nog beslissen? / Felix, I.M.L. [Ilou] | Schild, A.J.P. [Alexander] | Schnitzler, G. [Geert] | Vliegenberg, E.G.F. [Esther]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Procesafspraken | : strafrechtelijk Nederland wacht op de Hoge Raad /
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Sancties in getallen | : tbs / Kommer, M.M. [Max]
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Technologie in de forensische psychiatrie | : het belang van ethisch en juridisch onderzoek / Meynen, G. [Gerben]
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Theoretisch veelbelovend, praktisch problematisch | : Onder het adolescentenstrafrecht opgelegde sancties in justiti・e jeugdinrichtingen / Vrijaldenhoven, T.J. van | Ferdinand, R.F.
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Toezicht in verleden, heden en toekomst / Vegter, P.C. [Paul]
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Gezichtsherkenning als lakmoesproef voor biometrisch ontgrendelen van elektronische gegevens / Os, T. den | Reumer,P. | Toor, D. van
Computerrecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

De kwalificatie en aansprakelijkheidspositie van digitale logistieke platforms / Wilbrink, B.C.H.
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeringsdekking en causaliteit: meer uitleg, minder dogmatiek: Drie kanttekeningen en 鳬n uitwerking naar aanleiding van Hoge Raad jurisprudentie / Overes, J.S. [Jonathan]
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Visie op de nieuwe aanpak voor het confrontatiecriterium bij shockschade en op de samenloop met affectieschade / Engelhard, E.F.D. [Esther] | Stalenhoef, K.M.C.
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade AV&S 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Vervoerrecht

De kwalificatie en aansprakelijkheidspositie van digitale logistieke platforms / Wilbrink, B.C.H.
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het tijdvak van luchtvervoer en aflevering onder het Verdrag van Montreal / Denis, E. | Lustenhouwer, M.
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Trillinghinder: bij gebrek aan bestuursrechtelijke normering toch civiele risicoaansprakelijkheid en zorgplicht om hinder te reduceren of te compenseren / Molenaar-Wingens, R.
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeringsrecht

De vaststellingsovereenkomst in het verzekeringsrecht | : be・ndiging en voorkoming van geschil en onzekerheid of (alsnog) voer voor discussie? / Boersma, L. [Lissa]
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie