Arbeidsrecht / Sociaal recht

'Kindfluencers' en kinderarbeid / Coenmans, R. | Extra, I.M.P. [Iris]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2022, afl. 8-9,
Vraag aan | Informatie
   
Bedrog bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst / Smit, Y.L. [Yillis] | Velden, C.M. [Margriet]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2022, afl. 8-9,
Vraag aan | Informatie
   
Betekenis hebbende omstandigheden in de nieuwe rechtspositie / Eck, W.H.C. [Willem] van
TAR : Tijdschrift voor ambtenarenrecht 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De gezagsverhouding van de statutair bestuurder nader beschouwd / Kempen, M.W.A.M. [Maarten] van | Ruiter, P. [Pieter] de
ArbeidsRecht 2022, afl. 8/9,
Vraag aan | Informatie
   
De rol van de notaris bij grensoverschrijdende verrichtingen; toetsing van de rechtmatigheid en de nieuwe fraudetoets / Eck, G.C. [Gerco] van | Rehr, L. [Lard]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 10/11,
Vraag aan | Informatie
   
De visuele arbeidsovereenkomst / Nabben, P.A. [Philip] | Toorn, T.E. van der
ArbeidsRecht 2022, afl. 8/9,
Vraag aan | Informatie
   
Een recht op overwerkvergoeding en feestdagencompensatie volgens het ESH / Helm, I. [Ivo] van der
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2022, afl. 8-9,
Vraag aan | Informatie
   
Grensoverschrijdende splitsing van EU/EER-kapitaalvennootschappen / Koster, H. [Harold]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 10/11,
Vraag aan | Informatie
   
Internationale arbeid | : enkele verschijningsvormen bezien vanuit fiscaal en sociaalzekerheidsrechtelijk oogpunt / Didden, B.M.M. [Bastiaan]
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek pensioenrecht | : Wet toekomst pensioenen en pensioenrechtspraak / Heemskerk, M. [Mark]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2022, afl. 8-9,
Vraag aan | Informatie
   
Op welk loon kan de arbeidsongeschikte werknemer aanspraak maken? / Moerkerk, D.M. [Dianne] van | Meer, S.M. [Suzan] van der
ArbeidsRecht 2022, afl. 8/9,
Vraag aan | Informatie
   
Seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer: een kentering? / Varkevisser, A.W.A [Annemiek]
ArbeidsRecht 2022, afl. 8/9,
Vraag aan | Informatie
   
Van ongewenst gedrag op de werkvloer naar een gezonde bedrijfscultuur / Ladesteijn, J.J.W. [Joost] van
ArbeidsRecht 2022, afl. 8/9,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Afdeling bestuursrechtspraak wederom aan zet met belangrijke rechtspraak over de bescherming van Natura 2000-gebieden / Kaajan, M.M. [Marieke]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Betalen wat het kost | : Oriëntatiepunten voor bouwcontracten tussen professionele partijen in de 21e eeuw / Bleeker, R.G.T. [Rob]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Effectmeting bij de Autoriteit FinanciÙle Markten / Zijlstra, W.G. [Wilte] | Gibbs, M. [Miriam] | Ishwardat, S.R. [Sarwesh]
Tijdschrift voor Toezicht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Participanten precontractueel polsen | : (pre-)marketing van beleggingsinstellingen / Velden, J.W.P.M. [Jan Willem] van der
Maandblad voor vermogensrecht 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Richtsnoeren inzake innovatiegericht aanbesteden / Rasenberg, F.M.M. [Femke]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

'De vervuiler betaalt' als beginsel van Nederlands belastingrecht / Gooijer, J. [Jan]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7441,
Vraag aan | Informatie
   
Aftrekbaarheid van advieskosten in verband met een bedrijfsopvolging / Kraakman, W. | Oostveen, J.J. van
Fiscale Berichten voor het Notariaat: FBN 2022, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Bijzonder (corona)uitstel van betaling | : een vloek of een zegen? / Boei, W.
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7440,
Vraag aan | Informatie
   
De rol van de inkomstenbelasting in koopkrachtreparatie onderbelicht! / Linden, A.T.H. van der | Mol, N.F.M.
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7441,
Vraag aan | Informatie
   
De vaste inrichting in de vennootschapsbelasting / Hofman, A.W. [Arthur]
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Dubbel in aanmerking genomen inkomen in cost-plus situaties | : Twee maal drie is vier ... Wiede wiede wie wil van mij leren / Janssen, J.J.M. [Jeroen] | Bolwerk, D.J.
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7441,
Vraag aan | Informatie
   
E-commerce | : de nieuwe BTW-regels uitgelegd in drie situaties / Dirks, M.R.D. [Ruben]
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe 'om' te gaan met art. 37d Wet OB? / Gomes Vale Viga, M.D.C. [Marco]
Fiscale Berichten voor het Notariaat: FBN 2022, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal ondernemen en de rol van transfer pricing / Wijk, S.W.H. [Steven] van
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Internationale arbeid | : enkele verschijningsvormen bezien vanuit fiscaal en sociaalzekerheidsrechtelijk oogpunt / Didden, B.M.M. [Bastiaan]
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Ook bij de toepassing van het tarief van de overdrachtsbelasting is de zorgplicht van de notaris niet onbegrensd / Reijnen, T.F.H. [Theo]
Fiscale Berichten voor het Notariaat: FBN 2022, afl. 7-8,
Vraag aan | Informatie
   
Opties en keuzes / Halem-van der Linden., A. | Agterhof, S.
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7440,
Vraag aan | Informatie
   
Over de toekomst van de Nederlandse inkomstenbelasting / Gooijer, J. [Jan] | Siegmann, A.H.
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7440,
Vraag aan | Informatie
   
Zicht op het meten van effecten van de handhaving door de Belastingdienst / Hel, E.C.J.M. [Lisette] van der | Goslinga, S. [Sjoerd] | SiglÚ, M.A. [Maarten]
Tijdschrift voor Toezicht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

Afdeling bestuursrechtspraak wederom aan zet met belangrijke rechtspraak over de bescherming van Natura 2000-gebieden / Kaajan, M.M. [Marieke]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Betalen wat het kost | : Oriëntatiepunten voor bouwcontracten tussen professionele partijen in de 21e eeuw / Bleeker, R.G.T. [Rob]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
De huidige stand van regels van verdelingsrecht | : over keuzes in verleningsprocedures / Robbe, T.H.G. [Tim]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Ontwikkelingen in het ruimtelijke ordeningsrecht in 2021 / Doornhof | Oosten, J.C. [Jan] van
Bouwrecht 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Raad van State kleurt bewijsvermoeden onjuist aanbieden afval nader in / Buitenhuis, M. [Marietta]
Bouwrecht 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Richtsnoeren inzake innovatiegericht aanbesteden / Rasenberg, F.M.M. [Femke]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en privaatrechtelijke rechtspersonen | : handvatten voor de rechtsontwikkeling door de burgerlijke rechter / Huisman, P.J. [Pim] | Jak, N. [Niels]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Corona blijft invloed houden op de rechtspraak (VIII) / Jongbloed, A.W. [Ton]
Tijdschrift voor de procespraktijk TvPP 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De ontvankelijkheidsfase onder de WAMCA | : de beperkte conclusie van antwoord en het vonnis / Beenders, D.J. [Daan] | Kluwen, T.D.A.
Tijdschrift voor de procespraktijk TvPP 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Dynamic Bifurcation / Meijer, G.J. [Gerard] | Fritschy, P.B.
Tijdschrift voor Arbitrage TvA 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Een limiet aan de lengte van processtukken in hoger beroep | : zo eenvoudig ligt het niet / Heuving, J.C. [Jeroen]
Tijdschrift voor de procespraktijk TvPP 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Formele problemen rond de tenuitvoerlegging van een opgelegde dwangsom / Nijenhuis, J.
Tijdschrift voor de procespraktijk TvPP 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Nood vraagt om zijn eigen recht / Vink, A.F. [Jos]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Opinie: gewetenswroeging / Leon-van den Berg, N.A. [Noa] de
Tijdschrift Tuchtrecht TT 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Roma locuta! Causa finita? | : De limitering van processtukken / Hammerstein, A. [Fred ook: Alfred]
BER : Beslag en executie in de rechtspraktijk 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
WAMCA | : (een uittreksel van) de dagvaarding wel/niet publiceren? - Deel II / Kluwen, T.D.A. | Bredenoord-Spoek, M.G.
BER : Beslag en executie in de rechtspraktijk 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Wanneer heeft een handelszaak een 'internationaal karakter'? / Visser, W.A.
Tijdschrift voor de procespraktijk TvPP 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeenschapsrecht EU

De conditionaliteitsverordening | : een (beperkte) uitbreiding van het rechtsstaatarsenaal van de EU / Chamon, M. [Merijn]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2022, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
De internationale rechtmatigheid van EU-handelsbetrekkingen met bezette gebieden / Ryngaert, C.M.J. [Cedric]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2022, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

De medisch-professionele standaard voor de transgenderjongere / Pans, E. [Esther]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De regeling voorbehouden handelingen en criteria voor regulering van beroepen in de Wet BIG / Woestenburg, N.O.M. [Nicolette] | Winter, H.B. [Heinrich]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De reikwijdte van de centrale aansprakelijkheid, de schakelbepaling en netwerkzorg / Wijne, R.P. [Rolinka]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Gezondheidsrecht / Legemaate, J. [Johan]
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken TvC 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek rechtspraak bestuursrecht / Batting, M.L. [Marije] | Hasker, I. [Ingrid] | Mersch, M.F. [Melita] van der
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Toekomstbestendig tuchtrecht / Bol, C.A. [Caressa] | Herregodts, R.L. [Rianne]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Verslag jaarvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht 2022 / Hooglugt, J.Q.
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Persvrijheidsmonitor 2021 / Volgenant, O.M.B.J. [Otto] | McGonagle, T. [Tarlach]
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Art. 7:230a BW en (al) zijn haken en ogen / Orving, A.A.L.
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De afstemmingsregel van het Zonshofje I arrest en de onderverhuur van bedrijfsruimte voor woondoeleinden / Schie, M. [Marieke] van
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De beperkende werking van de goederenrechtelijke bestemming van het privégedeelte op het gebruik van een appartement(srecht) / Vermeulen-Jonkers, J.A. [Anne]
Vastgoedrecht VGR 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De reikwijdte van het (eigen) Bibob-onderzoek / Pommer, F.A. [Franc]
Vastgoedrecht VGR 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Benzinewet / Cammelbeeck, B.N. [Bas]
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Kwalificeert een tussen partijen gesloten overeenkomst als huur of bruikleen? / Fraai, T.S.M. [Therese]
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Consultatie insolventierecht | : reacties uit de praktijk / Baar, L.D.N. de | Slooter, B.R.
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De Gedragscode Kleinzakelijke Financiering | : het eerste evaluatierapport / Heemrood-van Dijk, K.
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De verdelingsdiscussie: onderzoek naar recovery rates en een verkenning van de gevolgen voor bancaire financiering / Messelink, K.A. [Kaj] | Tuil, M.L. [Mark] | Verhoeven, R.H.W.A. [Rolf]
Maandblad voor vermogensrecht 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Grensoverschrijdende insolventieprocedures en rechten op goederen in andere landen / Struycken, T.H.D. [Teun]
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Heiploeg-arrest | : nieuw leven voor de pre-pack / Hiebendaal, A. [Annemarth] | Rikkert, B. [Bob]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
Het Nederlandse internationaal groepsinsolventierecht - cause for concern? / Pepels, S.C.
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Hoge Raad | : geen recht op loon van failliete werkgever in geval van indiensttreding bij een doorstarter op gelijke arbeidsvoorwaarden / Kerstens, L.J.J. [Loek]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
Hoofdlijnen voor een wettelijke regeling van het commune internationaal insolventierecht | : Bevoegdheid inzake, toepasselijk recht op, en erkenning van 'derde-lands' insolventieprocedures en aanverwante vorderingen / Welling-Steffens L.F.A. [Lilian]
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
HvJ EU 10 maart 2022, C-498/20 - (ZK/BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt) - Peeters/Gatzen-vordering en Verordening Brussel I bis: problemen bij lokalisatie weggenomen? / Nieuwendijk, S.G.H. [Stefan]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 14,
Vraag aan | Informatie
   
Informatievergaring door buitenlandse curatoren in Nederland - heden en toekomst / Plas, C.G. [Cathalijne] van der
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Rente over boedelschulden zijn ook boedelschulden, de gevolgen voor de insolventiepraktijk / Broer, T. [Thom]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Spanish national rules on cross-border insolvency proceedings | : a symmetrical approach / GarcimartÝn, F.J. [Francisco] | Bermejo, N. [Nuria]
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
The German law on the recognition of foreign insolvency and restructuring proceedings / Madaus, S. [Stephan]
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Verrekening in de Wet internationaal insolventierecht / Veder, P.M. [Michael]
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

IE-registerperikelen bij merken, modellen en octrooien / Bruin, N.F. [Nelisa] de | Engelen, T.C.J.A. [Dick] van
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 14,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal privaatrecht

Borgtochten in een internationale context | : Het toestemmingsvereiste van art. 1:88 lid 1 sub c BW / Baas, L. [Lotte] | Houben, I.S.J. [Iris] | Weide, J.A. [Jeroen] van der
Maandblad voor vermogensrecht 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Dynamic Bifurcation / Meijer, G.J. [Gerard] | Fritschy, P.B.
Tijdschrift voor Arbitrage TvA 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Grensoverschrijdende insolventieprocedures en rechten op goederen in andere landen / Struycken, T.H.D. [Teun]
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het Nederlandse internationaal groepsinsolventierecht - cause for concern? / Pepels, S.C.
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het meerderjarigenbewind, minderjarige kinderen en art. 1:370 BW / Haar, J.H.M. [Hans] ter
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7379,
Vraag aan | Informatie
   
Hoofdlijnen voor een wettelijke regeling van het commune internationaal insolventierecht | : Bevoegdheid inzake, toepasselijk recht op, en erkenning van 'derde-lands' insolventieprocedures en aanverwante vorderingen / Welling-Steffens L.F.A. [Lilian]
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Informatievergaring door buitenlandse curatoren in Nederland - heden en toekomst / Plas, C.G. [Cathalijne] van der
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Spanish national rules on cross-border insolvency proceedings | : a symmetrical approach / GarcimartÝn, F.J. [Francisco] | Bermejo, N. [Nuria]
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Tenuitvoerlegging van derdelands rechterlijke beslissingen en de Verordening Brussel I-bis / Zilinsky, M. [Marek]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7379,
Vraag aan | Informatie
   
The German law on the recognition of foreign insolvency and restructuring proceedings / Madaus, S. [Stephan]
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Verrekening in de Wet internationaal insolventierecht / Veder, P.M. [Michael]
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

Circulair Inkopen | : kansen, uitdagingen en mogelijkheden / Appelman, A.L. | Bergen, E. van
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2022, 4,
Vraag aan | Informatie
   
De transformatie naar een duurzame en circulaire economie | : enkele uitdagingen / Garsse, S.A.D. [Steven] Van
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2022, 4,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Europese en nationale jurisprudentie aanbestedingsrecht en adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts 2021 | : Deel 2 / Berge, I.J. [Ingrid] van den | Jasarevic, V. [Vanessa] | Baas, M. | Visser, M. A. [Mirthe]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2022, 4,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Europese en nationale jurisprudentie staatssteunrecht 2021 / Heijnsbroek, P. [Paul] | Geelhoed, A.A. [Adrienne] | Nouhuys, J.F. [Frederik] van | Knook, A.D.L. [Allard] | Besselink, E.[Emma]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2022, 4,
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

Analyse van de medische gronden voor verlenging en ontheffing van de inburgeringsplicht | : ABRvS 9 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:404 / Nissen, E.J.W. [Ellen]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2022, afl. 6-7,
Vraag aan | Informatie
   
Bewijsnood bij ongeloofwaardig bevonden nationaliteit en identiteit | : over het Bewijsnood-rapport van Amnesty / Kuipers, C.A.J. [Chantal] | Goeman, M. [Martine]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2022, afl. 6-7,
Vraag aan | Informatie
   
De rol van de arts bij medisch deskundigenrapporten in de asielprocedure / Hendriks, A.C. [Aart]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2022, afl. 6-7,
Vraag aan | Informatie
   
De vergewisplicht bij informatie uit documenten, Eurodac en leeftijdsonderzoek / Berger, E. [Eva]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2022, afl. 6-7,
Vraag aan | Informatie
   
Deskundigen in het migratierecht | : inleiding op het themanummer / Geertsema, K.E. [Karen]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2022, afl. 6-7,
Vraag aan | Informatie
   
Deskundigenrapporten en de vergewisplicht in het bestuursrecht / Bex-Reimert, V.M. [Viola] | Groenewegen, F.T. [Taco]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2022, afl. 6-7,
Vraag aan | Informatie
   
Eens twijfel, altijd twijfel? | Deskundigenadviezen in de naturalisatieprocedure / Besselsen, E.A. [Elles] | Snaathorst, D. [Danielle]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2022, afl. 6-7,
Vraag aan | Informatie
   
Informatie van het Europees Asielagentschap wordt inconsistent en weinig zichtbaar gebruikt / Vogelaar, F.G.H.W. [Femke]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2022, afl. 6-7,
Vraag aan | Informatie
   
Op zoek naar landeninformatie | : Het informatiegedrag van beslismedewerkers , advocaten en rechters in de asielprocedure / Fötsch, N. [Norma]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2022, afl. 6-7,
Vraag aan | Informatie
   
Welke rol spelen gedragswetenschappelijke analyses van het belang van het kind in de migratierechtelijke besluitvorming? / Os, E.C.C. [Carla] van | Mellema, R. [Richelle] | Meijer, M. [Mariels] | Zijlstra, A.E. [Elianne]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2022, afl. 6-7,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Bescherming van aandeelhouders bij grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing: uittredingsrecht en toetsing ruilverhouding / Vries, P.P. [Paul] de
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 10/11,
Vraag aan | Informatie
   
Bescherming van schuldeisers bij grensoverschrijdende fusies, splitsingen en omzettingen van EU/EER-kapitaalvennootschappen / Verbrugh, M.A. [Maarten]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 10/11,
Vraag aan | Informatie
   
Collectieve externe bestuurdersaansprakelijkheid voor misleidende tussentijdse cijfers | : Beschouwingen bij een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 8 december 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:7044 / Hermans, B.J. [Bart Jan]
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2022, afl. 5&6,
Vraag aan | Informatie
   
De blokkeringsregeling | : eens doorlopen blijft doorlopen? / Kelterman, L.W. [Laurens]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7380,
Vraag aan | Informatie
   
Grensoverschrijdende fusie volgens het Voorontwerp grensoverschrijdende mobiliteit: Eén stap voorwaarts, twee stappen terug? / Exel, P.J. [Peter] | Rensen, G.J.C. [Günther]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 10/11,
Vraag aan | Informatie
   
Grensoverschrijdende mobiliteit: medezeggenschap van werknemers / Roest, J. [Joti]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 10/11,
Vraag aan | Informatie
   
Grensoverschrijdende omzetting van EU/EER-kapitaalvennootschappen / Schutte-Veenstra, J.N. [Hanny] | Boschma, H.E. [Hylda]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 10/11,
Vraag aan | Informatie
   
Grensoverschrijdende online-verkoop | : verdieping in de regels gewenst / Mutsaers, B.W.M. [Barbara]
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het bewijsvermoeden van artikel 2:138 lid 2 BW en de jaarverantwoording zorg | : meer duidelijkheid is gewenst / Klaassen, A.G.H. [Ageeth] | Kloe, H.J. de
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2022, afl. 5&6,
Vraag aan | Informatie
   
Het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn inzake passende zorgvuldigheid op het gebied van duurzaamheid | : een kritische verkenning / Hamster, J.E.S.
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2022, afl. 5&6,
Vraag aan | Informatie
   
Implementatie van de Mobiliteitsrichtlijn: actie gewenst op fiscaal vlak? / Presilli, C. [Chantal]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 10/11,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal ondernemen en de rol van transfer pricing / Wijk, S.W.H. [Steven] van
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Is de meldingsregeling op haar retour? | Of wordt de soep niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend? / Visscher, M.H.
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2022, afl. 5&6,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek overname geschillen in coronajaar 2021 / Ruijter, B.A. [Bart-Adriaan] de | Glazener, D. [Dominique]
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2022, afl. 5&6,
Vraag aan | Informatie
   
Nadere regulering van wegwerpplastic voor een schoner milieu / Koster, H. [Harold]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 14,
Vraag aan | Informatie
   
Opvolging binnen familiebedrijven | : Je kunt het maar ÚÚn keer goed doen. Waar krijgt de overdrager mee te maken? / Vijver, E. [Ed] van de | Kloosterboer, D. [Desi]
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Sponsorloop voor de one tier? / Rensen, G.J.C. [G³nther]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7379,
Vraag aan | Informatie
   
Verschillen tussen mannen en vrouwen bij enquÛtes voor marktafbakening en fusieanalyse / Damstra, L. [Lola] | Rosenbaum, A.S. [Alan] | Kuipers, M. [Max]
Markt en Mededinging 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Weerlegging van het causaliteitsvermoeden van artikel 2:248 lid 2 BW / Oost, O. [Olivier]
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2022, afl. 5&6,
Vraag aan | Informatie
   
Onderwijs / Studiefinanciering

Group model building om de doorwerking van het vernieuwde toezicht in het onderwijs in beeld te brengen / Honingh, M. [Marlies] | Genugten, M. [Marieke] van | Montfort, C. [Cor] van
Tijdschrift voor Toezicht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Bedankt... je hoort nog van ons (of niet) | : Het terugkoppelen van de beslissing aan minderjarigen: we moeten het en we willen het. Kunnen we het ook? / Dopheide, T.
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Bewind, een verband op goederen dat de bewaking van erfrechtelijke belangen veronderstelt? / Schols, F.W.J.M. [Freek]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7380,
Vraag aan | Informatie
   
De hardheidsclausule bij partneralimentatie binnen drie wettelijke regimes / Merkx, E.T.P. [Emma]
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De rol van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) in het vreemdelingenrecht: deel 1 / Gremmen, M.D. [Rieke]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
De werking van het bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW ontrafeld / Boelens, B.A.H.M. | Deckers, N.M.A.
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Een sneeuwbaleffect in het recht: hoe geboortegeslacht genderidentiteit m/v werd en uitdijt naar een x / Brink, M. [Marjolein] van den | Tigchelaar, H. [HarriÙt ook: Jet]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Gezag en Omgang / Pieters, I.J. [Ivo]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Oost west, verhuizing best? / Reinders, I.M. [Iris]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtsbescherming bij uithuisplaatsingen / Huijer, J. [Joost]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

De kwadratuur van de cirkel | : Over het opruimen van gedumpt drugsafval / Broek, J.H.G. [Jan] van den
Milieu en Recht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Dragen rechten voor de natuur bij aan een betere bescherming van de natuur? | : Verslag van een VMR-webinar op 1 maart 2022 / Claerhoudt, R. [Rens]
Milieu en Recht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Gezamenlijke aankoop van gas, LNG en waterstof - een nieuw dilemma / Hancher, L. [Leigh]
Markt en Mededinging 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Met het waarborgen van werkzame mededinging alleen voorkom je klimaatverandering niet; daar is (veel) meer voor nodig / Pijnacker Hordijk, E.H. [Erik]
Markt en Mededinging 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Shell en de Klimaatzaak | : Is de Shell-groep de 'cheapest cost avoider'? / Kanning, A.J.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7380,
Vraag aan | Informatie
   
Uitbreiding van het internationaal instrumentarium van de burgerlijke rechter | : De ruimte voor doorwerking na het Rookverbod-arrest / Kuiper-Slendebroek, B.A.
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Vooruitlopen op de Omgevingswet | : een tipje van de sluier / Broek, J.H.G. [Jan] van den
Milieu en Recht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Aandacht voor wat werkt | : Vijf korte verhalen van inspecteurs over de effecten van hun werk / Bomhoff, M.C. [Manja] | Brander, G.W. [Geert] | Pelt, D.C. [Dennis] van | Renema, Y. [Ytzen] | Rutz, S.I. [Suzanne] | Vlugt, Y.M. [Yvonne] van der
Tijdschrift voor Toezicht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Confiscatie van Russische eigendommen met het oog op de wederopbouw van Oekra´ne | : juridische mogelijkheden / Linden, H.M.A over de | Ryngaert, C.M.J. [Cedric]
Overheid en Aansprakelijkheid 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De deskundige in het bestuursrecht | : Naar afbakening en definitie van het begrip / Erkens, F.J. [Frank] | Raat, C. [Caroline]
Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht PB 2022, afl. 5-6,
Vraag aan | Informatie
   
De meerwaarde van kwalitatief onderzoek om effecten van interventies te bepalen | : Een effectmeting in de praktijk van een toezichthouder / Jansen, L [Laurie] | Tanihatu, W.V.G. [Whitney]
Tijdschrift voor Toezicht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De reikwijdte van het (eigen) Bibob-onderzoek / Pommer, F.A. [Franc]
Vastgoedrecht VGR 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Evenredigheidsbeginsel in stroomversnelling (deel I) / Loo, F.M.A. van der
Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht PB 2022, afl. 5-6,
Vraag aan | Informatie
   
Onafhankelijk onderzoek voor de overheid | : bedankt voor de eer? / Jong Schouwenburg, P.J. de | Regteren Altena, P.N. [Pieter] van
Overheid en Aansprakelijkheid 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Over het toetsen van maatwerk: een systematische jurisprudentieanalyse van de Wmo 2015 / Linthorst, E. [Eline]
De Gemeentestem 2022, afl. 7543,
Vraag aan | Informatie
   
Vakantielectuur | : 30 opvallende, grappige en poëtische casussen uit de omgevingsrechtelijke jurisprudentie / Schönfeld, Y. [Yuval]
De Gemeentestem 2022, afl. 7543,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

De advocaat in een spagaat | : Aandacht met een praktische insteek voor de samenloop van tuchtrecht en strafrecht en de pijnpunten die zich in de praktijk hierbij kunnen voordoen. / Ardenne, F.G.L. van | Bilgi, J.S.
Tijdschrift Tuchtrecht TT 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De strafrechtadvocaat als hoeder van de rechtsstaat | : Analyse van de rol en positie van de strafrechtadvocaat binnen het strafproces nader analyseren aan de hand van de verschillende rollen die hij vervult in zijn praktijkuitoefening / Attinger, M.F. [Marelle]
Tijdschrift Tuchtrecht TT 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Gevaarzetting 2.0? / Hartlief, T. [Ton]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

European Health Data Space | : voorstellen om de toegang tot elektronische gezondheidsgegevens te bevorderen, de gezondheidszorg te verbeteren en innovatie aan te moedigen / Keeling, E. | Wolters Rückert, N. [Nicole]
Privacy en Informatie PenI 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Nieuws over de Richtsnoeren EDPB | Concept-Richtsnoeren EDPB over berekening administratieve boetes / Wisman, N.M. | Ausloos, J. [Jef] | Andelbeek, W. [Wilko]
Privacy en Informatie PenI 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Persvrijheidsmonitor 2021 / Volgenant, O.M.B.J. [Otto] | McGonagle, T. [Tarlach]
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Zijn organisaties met de standaard voor privacy management (NEN-ISO/ IEC 27001 en 27701) ook meteen AVG-proof? / Bonthuis, M.J. [Marie-José ook: Bonthuis-Krijger] | Kremer, A.
Privacy en Informatie PenI 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Bancaire zorgplicht versus contractsvrijheid | : Een korte verkenning van het spanningsveld naar aanleiding van Yin Yang B.V. c.s./ING Bank N.V. (HR 5 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1652) / Beek, M. [Maartje] van der | Kolstee, H.J.Th. [Hugo]
Maandblad voor vermogensrecht 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Cancelcultuur en cancelclausules / Spanjaard, J.H.M.
Contracteren : Tijdschrift voor de contractspraktijk 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De juridische implicaties van een knowledge qualifier in garantiebepalingen / Groenhout, C.C.
Contracteren : Tijdschrift voor de contractspraktijk 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De maatwerk-uitzondering op het herroepingsrecht / Schmitz, B.J. | Tigelaar, L.B.A.
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken TvC 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De nieuwe Groepsvrijstelling verticalen | : twee stappen voorwaarts, een stap terug / Heul, S. [Sjaak] van der | Arnold, T.C. [Thomas]
Markt en Mededinging 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De potestatieve voorwaarde | : grond voor nietigheid van de verbintenis? / Schrage, E.J.H. [Eltjo]
Contracteren : Tijdschrift voor de contractspraktijk 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De verhouding tussen EU-marktregulering en nationaal privaatrecht / Cherednychenko, O.O. [Olha ook: Olga]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Economische eigendom en de inbreng daarvan in een bedrijf / Tanja, P.J.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
Is de energieconsument klaar voor de groene transitie? / Baaij, C.J.W. [Jaap] | Schagen, E.A.G. van
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken TvC 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Moeten bindend adviseurs in consumentenkwesties ambtshalve toetsen op straffe van vernietigbaarheid van het bindend advies? / Hellegers, D.P.C.M. [Donald] | Wechem, T.H.M. van
Contracteren : Tijdschrift voor de contractspraktijk 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Regres bij hoofdelijke aansprakelijkheid voor kartelschade / Stein, D.F.H. [DaniÙl]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Sois belle et tais-toi - blauwdruk van een NDA / Uijen, M.
Contracteren : Tijdschrift voor de contractspraktijk 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Wat zijn nevenvorderingen? / Verheul, E.F. [Emil]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeringsrecht

Causaal verband in het verzekeringsrecht: een kwestie van uitleg / Stevens, M.
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Causaliteit en verzekering: een suggestie voor oplossing van causaliteitsproblematiek aan de hand van het adequatiecriterium en uitleg van de verzekeringsovereenkomst / Holthinrichs, D.B.
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie