Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Moderne Nederlandse gerechtsgebouwen | : Symbolen van de rechtsstaat? / Floor, R. [Ros]
ISBN: 9789463723695 - Amsterdam University Press AUP : Amsterdam
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Privacy in de zorg | : Een praktische gids voor zorgverleners, managers en juristen / Hendriks, S. [Sophie] | Janssen, Y. [Yvette] | Krol, B. [Barbara] | Dane, J. [Jurriaan] | Hemmer, M. [Martin] | Huigen, R. [RenÚ] | Tienhooven, R. [Ruben]
ISBN: 9789492952776 - Berghauser Pont Publishing : Amsterdam
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Huurprocesrecht / Huydecoper, J.L.R.A. [Toon]
ISBN: 9789013143775 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2021-2022 / Spruitenburg, K. [Kim] | Bekkum, J. [Jaron] van | Harmsen, C.M. [Karen] | Croiset van Uchelen, A.R.J. [Arnold] | Bier, B. [Barbara] | Jongh, J.M. [Matthijs] de
ISBN: 9789013169348 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Personen- en familierecht

(Echt)scheiding en fiscale aspecten : editie 2022 / Jansen-Verbakel, S. [Sanne] | Zuiderwijk, J.C.L. [Johan]
ISBN: 9789012407946 - Sdu : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Rechterlijke toetsing van de rationaliteit van algemeen verbindende voorschriften | : Naar een intensievere toetsing? / Heusden, L.A. van [Louise]
ISBN: 9789462126992 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Evaluatie Besluit Adviescollege levenslanggestraften / Hofman, C. [Claire] | Mevis, P.A.M. [Paul] | Verrest, P.A.M. [Pieter]
ISBN: 9789462127005 - Boom Juridische Uitgevers : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Politiewet 2012 | : De organisatie van de Nederlandse Politie / NaeyÚ, J. [Jan]
ISBN: 9789013168396 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Straffen voor vuurwapenbezit in Rotterdam | : Een onderzoek naar de geÙiste en opgelegde straffen in vuurwapenbezit-zaken in Rotterdam / Mooren, V.J.H. | Verrest, P.A.M. [Pieter] | Boer, V.K. | Kraan, W.E.A. van der
ISBN: 9789462127012 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Privacy in de zorg | : Een praktische gids voor zorgverleners, managers en juristen / Hendriks, S. [Sophie] | Janssen, Y. [Yvette] | Krol, B. [Barbara] | Dane, J. [Jurriaan] | Hemmer, M. [Martin] | Huigen, R. [RenÚ] | Tienhooven, R. [Ruben]
ISBN: 9789492952776 - Berghauser Pont Publishing : Amsterdam
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie