_

Bewijsdrempel voor ongedocumenteerden in medische zaken is te hoog | : Toetsing van (on)toegankelijke zorg bij uitstel van vertrek-zaken / Hoog, A.M. [Akke] de | Lemmens, C.P. [Chela]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Boedelrekeningenproblematiek / Bentfort van Valkenburg, H.M.D.
Tijdschrift voor Insolventierecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Constitutionele toetsing? | : Jazeker, maar dan ook aan de sociale grondrechten / Brinkman, O.P. [Onno] | Vonk, G.J. [Gijs ook: Gijsbert]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 24,
Vraag aan | Informatie
   
Consultatieversie wetsvoorstel 'Varkens in nood' | : enkele varkens terug in het hok / Veen, G.A. [Gerrit] van der | Snoo, A. [Arjen] de
Vastgoedrecht VGR 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De 9 februari-uitspraken: revolutie of capitulatie? | De Afdeling verlaat de grondentrechter / Keinemans, J.H. [Hans] | Molendijk, R. [Roos]
Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht PB 2022, afl. 3-4,
Vraag aan | Informatie
   
De Digital Markets Act / Groot, M. [Maarten]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 13,
Vraag aan | Informatie
   
De Peeters q.q./Gatzen-vordering in verhouding tot de faillissementspauliana / Ortiz Aldana, F.
Tijdschrift voor Insolventierecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De structuur van de rangorde / Pannevis, N.B. [Niels]
Tijdschrift voor Insolventierecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De verantwoordelijkheid van de notaris voor de inhoud van de akte (art. 17 Wna en art. 6 Vo Beroeps en gedragsregels) / Dufour, L.C.
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Een VI-regeling voor levenslanggestraften | : een paradox? / Hattum, W.F. [Wiene] van
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 24,
Vraag aan | Informatie
   
Enkele notariele aspecten van de Wet op de lijkbezorging / Hoens, F.M.H. [Frank]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Geen homo-discriminatie door dominee; wel afwijzing en tolerantie / Sasse van Ysselt, P.B.C.D.F. [Paul] van
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 24,
Vraag aan | Informatie
   
Geen wettelijk verankerde rol van erkende technische toepassingen: een gemiste kans? / Neerhof, A.R. [Richard]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Het Sumal-arrest: Doorbraak in aansprakelijkheid van de onderneming voor mededingingsinbreuken / Korneeva, O.V. [Olga] | VerLoren van Themaat, I.W. [Weijer]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2022, afl. 3/4,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe om te gaan met onrechtmatige staatssteun(vorderingen) in de WHOA / Ebels, E.S.
Tijdschrift voor Insolventierecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe onderzoekt het VN-Kinderrechtencomit?de klachten van kinderen en jongeren in migratie? | : Overzicht van de individuele klachtenprocedure / Lembrechts, S. [Sara]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Naar een constitutioneel hof? / Corstens, G.J.M. [Geert]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 24,
Vraag aan | Informatie
   
Paralegals in de sociale advocatuur | : Reddingsboei of fata morgana? / Winter, H.B. [Heinrich] | Ridderbos-Hovingh, C.M. [Chantal] | Beukers, M. [Mark]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 24,
Vraag aan | Informatie
   
Recht doen aan gezinshuiskinderen / Gommans, M. [Mireille] | Hofte, S.J.C. [Susanne] | Boer, R. [Renske] de
Tijdschrift voor jeugdrecht TvJr 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Vergewisplicht en deskundigenadvies | : toets bestuursrechter in recente jurisprudentie / Kaam, S. [Saskia] van
Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht PB 2022, afl. 3-4,
Vraag aan | Informatie
   
Volwassenensancties voor jeugdige daders / Hepping, K.E. [Kristien] | Huigen, J.
Tijdschrift voor jeugdrecht TvJr 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Vrees voor genitale verminking in Nigeria onvoldoende onderzocht / Vegter, M. [Martin] | Bravo Mougan, J. [Joella]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

De salary split: balanceren met belastingen / Swaving Dijkstra, E. [Erik]
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Herplaatsing | : hoe ver reikt de inspanningsverplichting van de /
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Hof van Justitie | : terbeschikkingstelling van uitzendkracht is tijdelijk. Gevolgen voor de praktijk? / Palm, S. [Steven]
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Aandelentransacties bij projectfinancieringen / Boogaart, S. van den
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
De Europese sustainablefinance-regelgeving | : beleggersbescherming, efficiëntie en verduurzaming / Hartman-Ohnesorge, L.G.L. [Lara]
Ars Aequi 2022, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

ATAD3, over het kanon en de mug - Deel 1 / Spoelder, E.J. [Evert-Jan] | Loo, J. [Johan]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7438,
Vraag aan | Informatie
   
ATAD3: praktische en principiële overwegingen voor internationale houdstermaatschappijen / Roumen, R.H.M. | Pancham, S.R. [Suniel] | Drijer, H.H.
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7438,
Vraag aan | Informatie
   
Een buitenlands aspect zit vaak in een klein hoekje / Rombouts, M.A.W.
Fiscale Berichten voor het Notariaat: FBN 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Formeel geneuzel | : excessief formalisme in het belastingrecht / Witpeerd, F.M.
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7439,
Vraag aan | Informatie
   
Het bepalen van een zakelijke rente op groepsleningen vanuit een Duitse invalshoek / Bärsch, S-E. | Hafkenscheid, R.P.F.M. [Rutger]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7439,
Vraag aan | Informatie
   
Initiatiefwetsvoorstel versobering fiscale regelingen aanmerkelijkbelanghouder / Rozendal, A. [Aad]
Fiscale Berichten voor het Notariaat: FBN 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Kan de tegenbewijsregeling van art. 10a lid 3 Wet VPB 1969 de toepassing van fraus legis in de sfeer van renteaftrek blokkeren? / Vries, R.J. [Rudolf] de | Chrispijn, T.
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7439,
Vraag aan | Informatie
   
Overdrachtsbelasting bij de verkrijging van rechten van deelneming in abi- en icbe-fondsen | : Waar de WBR en de Wft elkaar ontmoeten / Albers, M. [Martijn] | Grundmann-van de Krol, C.M. [Christel]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7438,
Vraag aan | Informatie
   
Samen spelen, samen delen... maar er zijn grenzen / Jong, R.D. de
Fiscale Berichten voor het Notariaat: FBN 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

Aandelentransacties bij projectfinancieringen / Boogaart, S. van den
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijk recht

Een procederende rivier / Lambooy, T.E. [Tineke] | Mackor, R.S. [Renske]
Ars Aequi 2022, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Eerlijk zullen we alles delen | : De verdeling van de opbrengst na executoriale verkoop door de hypotheekhouder / Visser, I. [Irene]
De Notarisklerk 2022, afl. 3/4,
Vraag aan | Informatie
   
Is een stichting rekening en verantwoording verschuldigd aan de (erfgenamen van) de schenker? / Cat, P.J.F.M. [Pierre] Le
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

De civielrechtelijke beoordeling van fraude-verwijten / Zelst, B. van [Bas] | Leliveld, J.T.C. [Jan]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 25,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeenschapsrecht EU

De EU als bossenwaakhond | : van vrijwillige partnerschappen naar autonome standaarden / Dobson, N.L. [Natalie]
Ars Aequi 2022, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
De Federalist Papers hebben de EU niets te bieden / Beeten, J. van [Jacob]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 25,
Vraag aan | Informatie
   
De prejudiciële procedure als instrument ter verdediging van de rechtsstaat / Lawson, R.A. [Rick]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2022, afl. 3/4,
Vraag aan | Informatie
   
Het nieuwe rechtsstaatmechanisme krijgt groen licht van het Hof van Justitie / Rijn, T.P.J.N. [Thomas] van
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2022, afl. 3/4,
Vraag aan | Informatie
   
Het projectbegrip in het Europees Milieurecht (Deel II) / Holten, S.E.A. van
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift bij "De Federalist Papers hebben de EU niets te bieden" / Jansen, B. [Bart] | Nieuwenburg, L. [Lorenzo]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 25,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Internationaal Gerechtshof en de betekenis van het VN-Verdrag tegen rassendiscriminatie in migratiezaken | : Over: ICJ 4 februari 2021, Qatar v UAE / Groenendijk, C.A. [Kees]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Bemiddelingskosten | : wanneer tweezijdig in rekening te brengen? / Möhring, M.E.A.
Vastgoedrecht VGR 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Beslag in de huurrechtpraktijk / Deenik, T.E. [Tosca]
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De te warme woning | : een hot item / Oord, M. [Michael] van den
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Huur(prijs)regelgeving vanwege de woningcrisis / Thijssen, M.B.J.
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Lessen voor de praktijk uit drie vonnissen over het na aankoop van onroerend goed bekend worden met een bodemverontreiniging / Bassie, R.
Vastgoedrecht VGR 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Opkoopbescherming: de uitbreiding van het gemeentelijk instrumentarium voor woningmarktregulering | : wat zijn de mogelijkheden en beperkingen? / Gier, V. [Valerie] de | Haireche, N. [Najoua]
Vastgoedrecht VGR 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Standaardclausules in de huurovereenkomst: wijziging organisatie huurder/verhuurder / Wit, M.H.P. de
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Verhuiskostenvergoeding | : a neverending story? / Deckers, J.A.M. [Jurriën]
WR : Tijdschrift voor Huurrecht 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal (publiek)recht (Niet EU) / Volkenrecht

Klimaatverandering voor het Internationaal Gerechtshof | : perspectief voor een advies / Wewerinke-Singh, M.J. [Margaretha] | Fleming, A.J. [Aoife]
Ars Aequi 2022, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

Hoe Sabine Jansen opnieuw de praktijk van beoordeling van LHBTI asielaanvragen blootlegt | : Bespreking van het rapport: Trots of schaamte? Het vervolg / Terlouw, A.B. [Ashley]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal Gerechtshof en de betekenis van het VN-Verdrag tegen rassendiscriminatie in migratiezaken | : Over: ICJ 4 februari 2021, Qatar v UAE / Groenendijk, C.A. [Kees]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Openbare orde 2022 / Wijngaarden, M.F. [Marq]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek medisch / Ristra-Peeters, M.J.M. [Marjon]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Met terugwerkende kracht het Nederlanderschap terugkrijgen | : Tjebbes optie / Voer, H. [Hermie] de
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Statushouder in de ene lidstaat, maar niet in de andere? | : Over de overname of herbeoordeling van een elders erkende asielstatus / Chatelion Counet, A. [Anna] | Hillary, L. [Lynn]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Verplichte ontzorging en gelijke behandeling van statushouders met recht op bijstand | : Tjebbes optie / Eleveld, A. [Anja]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Wat betekenen de staatloosheidswetswijzigingen voor de staatlozen? / Swider, K.J. [Katja]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Het speelveld van de OK-bestuurder / Evers, M.W.E. [Marcel] | Altena, S.J.
TOP : Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrechtelijke actualiteiten / Hopmans, J.P.W.V. [Peter-Jan]
De Notarisklerk 2022, afl. 3/4,
Vraag aan | Informatie
   
Overgang van een onderneming in faillissement | : de stand van zaken na Heiploeg / Galen, R.J. [Robert] van
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Wachten op Godot | : de problematische toepasbaarheid van de WAMCA op ideële zaken / Peters, F.M. | Wees, A.J. van
TOP : Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Wie vaart er nu in een 'empty vessel'? | : Over varianten van het stakeholdersmodel bij kapitaalvennootschappen / Assink, B.F. [Bastiaan] | Timmerman, L.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7378,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

De Europese sustainablefinance-regelgeving | : beleggersbescherming, efficiëntie en verduurzaming / Hartman-Ohnesorge, L.G.L. [Lara]
Ars Aequi 2022, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
De gebodsbepaling als 'onvoorwaardelijke verplichting' in het omgevingsplan / Alphen, C.W.M. [Kees] van
De Gemeentestem 2022, afl. 7542,
Vraag aan | Informatie
   
De gevolgen van de Appingedam-zaak voor de ruimtelijkeordeningspraktijk in Nederland | : een verkenning / Botman, M.R. [Marleen] | Langer, J. [Jurian] | Zweers, J. [Jim]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2022, afl. 3/4,
Vraag aan | Informatie
   
Debat Inwerkingtreding Omgevingswet: duidelijkheid over onduidelijkheid / Karens, J.J. [Jacco]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Duurzaam ondernemen | : wettelijke energie-auditverplichting voor grote vennootschappen / Hu, W.Y. [Yong Yong] | Koster, H. [Harold]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Dwingend consumentenrecht en de overgang naar een circulaire economie | : het mes snijdt aan twee kanten / Pavillon, C.M.D.S. [Charlotte]
Ars Aequi 2022, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Een procederende rivier / Lambooy, T.E. [Tineke] | Mackor, R.S. [Renske]
Ars Aequi 2022, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Hergebruik van stedelijk afvalwater | : op (de Europese) weg naar een circulaire economie / Outhuijse, A. [Annalies] | Melchers, S.A. | Gilissen, H.K. [Herman Kasper]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2022, afl. 3/4,
Vraag aan | Informatie
   
Het Google Shopping-arrest | : Misbruik of marktwerking? Een kwestie van verdienste / Huijts, A.M.
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2022, afl. 3/4,
Vraag aan | Informatie
   
Naar ordening van de Nederlandse waterstofmarkt / Koster, H. [Harold]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 13,
Vraag aan | Informatie
   
Over het Naardermeer, beschermde Natuurmonumenten en Natura 2000-gebieden. | : De bescherming van natuurgebieden in Nederland (1905-) / Kole, S.D.P. [Sander]
Ars Aequi 2022, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie / Es, P.C. [Peter] van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7378,
Vraag aan | Informatie
   
Waarom zijn milieurechters noodzakelijk? / Lavrysen, L. [Luc] | Bouquelle, F. [Farah]
Ars Aequi 2022, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Wordt wetgeving de bottleneck van ons klimaat- en energiebeleid? / Dieperink, M.A.M. [Marjolein]
Ars Aequi 2022, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Sportrecht

De tuchtrechtelijk geschorste beroepssporter en de loondoorbetalingsverplichting / Drongelen, J. van | Sars, D.C.P.
Tijdschrift voor Sport & Recht TvSenR 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
FIFA-opleidingsvergoeding | : geschikt en noodzakelijk of noodzakelijkerwijs verleden tijd? / Tiesinga, H.L.
Tijdschrift voor Sport & Recht TvSenR 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Minderjarigen en het antidopingbeleid - deel 2 / Ram, H. [Herman]
Tijdschrift voor Sport & Recht TvSenR 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Kroniek Openbare orde 2022 / Wijngaarden, M.F. [Marq]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

De civielrechtelijke beoordeling van fraude-verwijten / Zelst, B. van [Bas] | Leliveld, J.T.C. [Jan]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 25,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Airbnb mag snoepen van twee wallen / Tuyll van Serooskerken, I.I. van | Werd, N.A. de
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Bankgaranties | : onafhankelijkheid, rol en taak van de bank, bestaat er een zorgplicht voor de bank? / Bertrams, R.I.V.F. [Roeland]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Bewijs(perikelen) in letselschadeprocedures | : Enkele opmerkingen, mede in het licht van de recente ontwikkelingen rond beroepsziekten door gevaarlijke stoffen / Klaassen, C.J.M. [Carla]
VerkeersRecht 2022, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
De 'prosument' in de platformeconomie | : Startpunt voor herijking van het privaatrecht / Mak, V. [Vanessa]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 25,
Vraag aan | Informatie
   
De overdracht van aanspraken ten aanzien van een onroerende zaak / Reijnen, T.F.H. [Theo]
De Notarisklerk 2022, afl. 5/6,
Vraag aan | Informatie
   
De rol van de notaris bij het stellen van een bankgarantie als vervangende zekerheid / Michels, M. [Michelle] | Ohnesorge, L.G.L.
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Drafting tips & tricks: akteperikelen / Bakker, P.S. [Sjoerd]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Earth Concepts/Upstream | : Een nieuw arrest over de gevolgen van vervreemding in weerwil van een beslag tot levering / Bartels, S.E. [Steven] | Heyman, H.W. [Hans]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7377,
Vraag aan | Informatie
   
En nu een echte inflatiecorrectie in het erfrecht Indexering als alternatief voor de wettelijke verhoging / Blokland, P. [Peter]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7377,
Vraag aan | Informatie
   
Europese informatieplichten | : de ene informatieplicht is de andere niet / Schaub, M.Y. [Martien]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Kom van dat dak(terras) af! / Huffelen, A.H. [André van
De Notarisklerk 2022, afl. 5/6,
Vraag aan | Informatie
   
Naar betere praktische hanteerbaarheid van de opzetclausule / Mendel, M.M. [Rinus]
VerkeersRecht 2022, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Risicoaansprakelijkheid in concernverhoudingen? | : Beter van niet / Huizink, J.B. [Jan Bernd]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7377,
Vraag aan | Informatie
   
Vernietigbaarheid van algemene voorwaarden en 'grote' wederpartijen / Koster, H. [Harold]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 13,
Vraag aan | Informatie
   
Vervoerrecht

Consultatieversie 'Wet invoering elektronisch vervoerbestand' (25 mei 2022) ter invoering van het elektronisch vervoerbestand voor het goederenvervoer over zee / Smit, B.C.H. [Boudewijn]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 13,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeringsrecht

Aanbevelingen rekenrente - een vervolg / Hek, H. de
Afwikkeling Personenschade 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Begeleiden van kinderen en gezinnen in letselschadetrajecten / Ouwehand, S. [Sophie]
Afwikkeling Personenschade 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Ethiek bij de afwikkeling van letselschade; Een groot goed / Wervelman, E.J. [Erik-Jan ook: Erik] | Es, R. [Rob] van
Afwikkeling Personenschade 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie