Arbeidsrecht / Sociaal recht

Mediation in arbeidszaken / Knipschild, E. [Eva] | Huisstede, B. van | Griendt, H.F.M. [Monique] van de | Schutte, E.M. [Eva]
ISBN: 9789012407809 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Beleggingsondernemingen. Een nieuw regime na IFR/IFD / Palm-Steyerberg, I.P. [Iris] | Angeren, J.R. [Jan Reinier] van | Joosen, E.P.M. [Bart] | Nieuwenhuijzen, B.J. [Bas-Jan]
ISBN: 9789462512962 - Paris : Zutphen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
The Protection of Fundamental Rights in Composite Banking Supervision Procedures | = De bescherming van fundamentele rechten in het samengestelde bankentoezicht / Karagianni, A.M. [Argyro]
ISBN: 9789462512955 - Europa Law Publishing : Zutphen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Belastingrecht

Compendium Vennootschapsbelasting | : Inclusief bronbelastingen en tax accounting / Heithuis, E.J.W. [Edwin] | Dool, R.P. [Ruud] van den | Graaf, M.C. de | Kampschöer, G.W.J.M. [G閞ard] | Nieuweboer, M. | Smit, R.C. [Ruud] de
ISBN: 9789013168952 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

De poortwachtersrol van de notaris | KNB preadviezen 2022 / Schols, F.W.J.M. [Freek] | Verstappen, L.C.A. [Leon] | Waaijer, B.C.M. [Boudewijn] | Biemans, J.W.A. [Jan] | Doorenbos, D.R. [Daan] | Erp, J.H.M. [Sjef] van | Geertsema, T.P.C. | Gribnau, J.L.M. [Hans] | Pheijffer, M.L. [Marcel]
ISBN: 9789012407861 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Voorportalen voor burgers en kleine ondernemingen | : Een rechtsvergelijkende studie naar routes voor oplossingen van rechtsproblemen / Hartendorp, R.C. [Rogier] | Haricharan, S.P.S. [Priscilla] | Lubbers, T. [Tim] | Arres, K. [Kay]
ISBN: 9789462126978 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Compendium van het Nederlands faillissementsrecht / Wibier, R.M. [Reinout]
ISBN: 9789013157567 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Intellectuele eigendom

IE-procesrecht | : Constant in beweging / Cohen Jehoram, T. [Tobias] | Groot, E.F. | Maas, W.J.G. | Vrendenbarg, C.J.S. [Charlotte]
ISBN: 9789086920808 - DeLex : Amsterdam
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

Juridische verkenning van het recht op voorzieningen en verblijf voor oudere ongedocumenteerden / Berckel Smit, J. [Jasper] van
ISBN: 9789462126664 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Turks associatierecht | : Het recht van de Associatie EEG-Turkije binnen het Nederlandse vreemdelingenrecht / Boom, M. [Mourizette]
ISBN: 9789462900561 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Rechtspersonenrecht : Overige rechtspersonen : Deel 2-III | : Vereniging, cooperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting, kerkgenootschap en Europese rechtsvormen / Asser, C. [Carel 1843-1898] | Rensen, G.J.C. [Gunther] | Blanco Fernandez, J.M. [José
ISBN: 9789013168129 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Personen- en familierecht

Compendium erfrecht / Huijgen, W.G. [Pim] | Boelens, G.G.B. [Guus] | Reinhartz, B.E. [Barbara] | Sonneveldt, F. [Frans]
ISBN: 9789013163551 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

De klimaatzaak tegen Shell | : Schriftelijke uitwerking van het seminar over het vonnis van de rechtbank Den Haag van 26 mei inzake Milieudefensie tegen Royal Dutch Shell Plc / Veen, W.J.M. [Wino] van | Hammerstein, A. [Fred ook: Alfred] | Smeehuijzen, J.L. [Lodewijk] | Verdam, A.F. [Albert] | Spier, J. [Jaap]
ISBN: 9789013168204 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Tussen vrijheid en gebondenheid | : Het Europees aanhoudingsbevel 2.0 / Glerum, V.H. [Vincent]
ISBN: 9789013167993 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie