Algemeen recht

Scriptie als passende afsluiting van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid? / Snel, M.V.R. [Marnix]
Ars Aequi 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Wat Alex Brenninkmeijer voor mij betekent / Marseille, A.T. [Bert ook: Albert]
Ars Aequi 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

De Ontwerpwet Bescherming Privacy en Persoonsgegevens, toegespitst op de arbeidsrechtpraktijk / Tedjoe-Chotoe, M.M. [Maitrie]
Surinaams juristenblad (SJB) 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De ondraaglijke lichtheid van de hervorming van het pensioenstelsel / Meerten, H. [Hans] van | Vlastuin, S.L.
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Betalingen vanaf een betaalrekening met een negatief saldo tijdens faillissement | : kan de curator terugbetaling vorderen? / Heesterbeek, K. [Kim]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Verjaring bij schadevergoeding; wanneer is sprake van "bekendheid" met schade en aansprakelijkheid? / Ruygvoorn, M.R. [Marcel]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Afwaarderen van bedrijfsmiddelvastgoed: openstaande vragen / Heijden, J.M. [JurriÙn] van der
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7435,
Vraag aan | Informatie
   
Beleggen in beursaandelen en cryptovaluta in box 1? / Brouwer, E.I. | Brinkman, S.J.
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7434,
Vraag aan | Informatie
   
De fiscale consequenties van ATAD3 bij dividendstromen en de gevolgen voor de Nederlandse deelnemingsvrijstelling / Groot, I.M. de
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7434,
Vraag aan | Informatie
   
De impact van de generieke renteaftrekbeperking op de waardering van extendible leningen / Pater, T. | Schraa, D.G. | Lemmens, R.H.J.
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7435,
Vraag aan | Informatie
   
Glashelder / Kavelaars, P. [Peter]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7434,
Vraag aan | Informatie
   
Specifieke complexiteit bij een eenvoudige algemeenheid / Cornielje, S. [Simon]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7435,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

Esthetiek en het aanbestedingsrecht | : een mooi vraagstuk / Parlevliet, W.H.E. [Walter]
Bouwrecht 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Het juridisch vormgeven van samenwerking in de aanbestedings- en contractfase / Chatzakis, A.E.[Alexander]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Leidingschades, een juridisch boeiend maar inhoudelijk hoogst ongewenst 'rustig bezit' / Velsen, F.J. [Franciscus Jozef ook Frans] van
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Succesvolle performance belonen | : een 'portfolio-aanpak' bij de gunning van opeenvolgende overheidsopdrachten / Smits-Govaert, C.M.I.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijk recht

De stem van de notaris / Tempelaar, J.M.
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Digitale accounts in het erfrecht / CavallÚ Medina, A.
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Onroerende zaken; domeinbeginsel en allodiaal eigendom | : een reactie op mr.dr. (Hon) C.R. Jandanansing: Surinaams zakenrecht in het Nederlands Juristenblad (SJB mei 2021) met een een commentaar op mr. M.L.M. Verbruggen 'Inleiding in het Surinaams recht voor onroerende zaken.' (NJB 15 januari 2021) / Verbruggen, M.L.M. [Chiel]
Surinaams juristenblad (SJB) 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Taak en bevoegdheden kantonrechter als toezichthouder op beheer door de beschermingsbewindvoerder / Lankhorst, G.H. [Geert]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Van rechtswege gezamenlijk gezag voor ongehuwde ouders / Michels, M. [Michelle]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

De optelregel bij appel | : waarom makkelijk doen als het moeilijk kan? / Veldhuis, J.M. [Jeroen]
BER : Beslag en executie in de rechtspraktijk 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De regeling van toedeling van zaken aan rechters | : Onvoldoende wettelijke verankering en onvoldoende onafhankelijkheidswaarborgen / Bovend'Eert, P.P.T. [Paul]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 20,
Vraag aan | Informatie
   
Decentralisatie en deconstitutionalisering | : welke regels moet de Grondwet bevatten? / Broeksteeg, H. [Hansko]
Ars Aequi 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Het proces-verbaal van de mondelinge behandeling in civiele zaken | : Een kritische beschouwing / Malssen, T. [Tom] van
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe de trias politica technologische ontwikkeling in haar macht krijgt | : het belang van de samenwerking tussen recht, politiek en technologie / Zweistra, C. | Poort, L.M. [Lonneke]
Ars Aequi 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek arbitragerecht / Boer, M. [Margriet] | Hel-Koedoot, M. [Mirjam] van de
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Maatschappelijk belang bij rechtstoepassing / Niessen, R.E.C.M. [RenÚ]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Mondeling vonnis in complexe civiele zaken | : niet doen! / Ashman, M.J.A.M. [Margreet] | Hofhuis, H.F.M. [Hans]
Ars Aequi 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Nawoord bij voorgaande reactie / Messer, E.A.
Ars Aequi 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Olievlek op vlek | : De zwarte lijst(en) bij de Belastingdienst / Eck, M. [Marlies] van | Hout, D. van [Diana] | Weijers, M.B. [Martijn]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 20,
Vraag aan | Informatie
   
Toegang tot het recht | : Een problematisch concept / Westerveld, M. [Mies]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 20,
Vraag aan | Informatie
   
Twee vragen over de sanctionering van de waarheidsplicht / Gras, E. [Ernst]
BER : Beslag en executie in de rechtspraktijk 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
UBO-registratie | : we zijn er nog lang niet / Roeleveld, K.
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Verhoging van de appelgrens in de Wet Mulder | : Beperking van het recht op toegang tot de rechter of een wijziging van technische aard? / Rissema, I.N.D.J. [Indy]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 20,
Vraag aan | Informatie
   
WAMCA | : (een uittreksel van) de dagvaarding wel/niet publiceren?: Deel I / Kluwen, T.D.A. | Bredenoord-Spoek, M.G.
BER : Beslag en executie in de rechtspraktijk 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Naked of golden gun? | : Het Unierechtelijke handhavingsarsenaal om rechtsstatelijke achteruitgang aan te pakken / Krommendijk, J. [Jasper] | Zamani, N. [Najib]
Ars Aequi 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Regelgeving voor experimenten met mensen | : Een filosofisch-historische beschouwing / Cohen, A. [Adam]
Ars Aequi 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Alle mensen zijn ongelijk maar gelijkwaardig / Terlouw, A.B. [Ashley]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

De Huurwet Woonruimte 2020 / Rueb, A.S. [Dolf]
Surinaams juristenblad (SJB) 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Eist de wet een declaratoire onverbindendverklaring van het Constitutioneel Hof? / Spong, G. [Gerard] | Zwaag, T.G. [Taco] van der
Surinaams juristenblad (SJB) 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

De verplichtingen van derden om administratie van de gefailleerde te overhandigen aan de curator onder oud en nieuw recht / Veldkamp, L. | Derksen, M.C.G.
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Dull rerun or successful spin-off? | : Is the new 'private' version of the Dutch Scheme covered by the EU Judgments Regulation? / Orbßn, G.A.C.
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

'Een populair gezelschapsspel' | : wie zijn de makers van een filmwerk? / Wigman, R.J.F. [Roland]
Auteursrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De playlists van Spotify | : Hoe ver reikt het nabuurrechtelijke vergoedingsrecht met betrekking tot audiostreamingdiensten? / Hugenholtz, P.B. [Bernt]
Auteursrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het beginsel van nationale behandeling en de VOD-vergoeding | : ? De positie van niet-EU filmmakers bij invoering van een wettelijk verplichte proportionele billijke vergoeding voor video on demand / Leuyerink, R. [Roma]
Auteursrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Fiscale aandachtspunten bij verkoop door de curator van dochtervennootschappen of deelnemingen / Tekstra, A.J. [Ton]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Vertegenwoordiging van de vereniging en stichting ter zake van bezwarende rechtshandelingen / Meijer-Wagenaar, I. | Braak, S.M. [Sandra] van den
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7375,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

De heffing van erfbelasting na de gerechtelijke vaststelling van het ouderschap / Hoogwout, T.C. [Theo]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De huwelijksgemeenschap met ongelijke breukdelen als belastbaar feit voor de Successiewet / Leeuw, A.E. de
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7375,
Vraag aan | Informatie
   
Een spoorboekje in verhuizingszaken / Groenleer, M.
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Finaal verrekenbeding, vergoedingsvorderingen en HR 5 april 2019 / Breederveld, B. [Bart]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Geslachtsregistratie van de ouders en de rechten van het kind | : Beoordeling van de Transgenderwet vanuit het belang van het kind / Leertouwer, G. [Gijsbert]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 21,
Vraag aan | Informatie
   
Gewijzigde draagplicht of een (verjaarde) regresvordering bij meer inbreng tussen samenwoners? / Brinkman, R.E. [Ronald]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Interlandelijke adoptie en het recht op identiteit / Noordoven, P. [Patrick]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 21,
Vraag aan | Informatie
   
Onvervangbaar & Onmisbaar, maar tegen welke prijs? | : Overwegingen bij de fiscale aanbevelingen van de Commissie Collectie Nederland / Waaijer-Linders, M.U.M.A. [Marleen]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7376,
Vraag aan | Informatie
   
Scheid niet voor je 67 bent en alle geheimen van het partnerpensioen kent? | : Aandachtspunten bij afstemming Wet Toekomst Pensioenen (WTP), Wet pensioenverdeling bij scheiding (Wps) en Wet bedrag ineens / Heemskerk, M. [Mark] | Hoens, F.M.H. [Frank]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7376,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Ecocide | : een fair label? De terminologie van een populaire nieuwe milieu strafbaarstelling met hooggespannen verwachtingen / Lopik, S.J. [Sjoerd]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 21,
Vraag aan | Informatie
   
Klimaat en het Koninkrijk | : Waarom de internationale klimaatafspraken niet gelden voor de Caribische eilanden / Misiedjan, D. [Daphina]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 21,
Vraag aan | Informatie
   
Klimaatverplichtingen van gemeenten | : moeten ook zij hun klimaatbeleid gaan verdedigen in de rechtbank? /
De Gemeentestem 2022, afl. 7541,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Toegang tot de Ambtenarenrechter / Biervliet, S. [Sharon]
Surinaams juristenblad (SJB) 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Bestuurlijke verplaatsing bij demonstaties / Roorda, B. [Berend] | Brouwer, J. [Jan]
Ars Aequi 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De 'deal' tot het hebben van seksueel contract | : Een verkenning van de juridische kwalificatie van deze 'deal'. / Veira, M.A. [Monique]
Surinaams juristenblad (SJB) 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Delictanalyse: de missende schakel? / Smeekens, M.V. [Marjam] | Bal, T.E. [Tess] | Bulten, B.H.
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Drillrap en strafrecht | : mogelijkheden en grenzen / Groothoff, B. [Bram] | Bakker, S.R. [Sven] | Bosma, N [Nadia]
Ars Aequi 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Etniciteit en (forensische) risicotaxatie: ethische dilemma's en juridische vraagstukken / Oploo, L.E. [Laura] van
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Hoever staat de achterdeur van de coffeeshop open voor ontneming? / Beckers, G.A.C. | Milo, R.B.
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 21,
Vraag aan | Informatie
   
Is er ruis op de lijn? Het belang van heldere risicocommunicatie / Vogel, V. [Vivienne] de | Uzieblo, K. [Kasia] | Broek, E. [Ellen] van den
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Nederland Narcostaat 2.0 | : Over de paradox van een land dat op het eerste oog niet de uitstraling heeft van een narcostaat en het tegelijkertijd wel is / Brinkhoff, S. [Sven]
Ars Aequi 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Risicotaxatie in de forensische keten / Bouman, Y.H.A. | Berg, J.W. [Jan Willem] van den | Bosker, J.M.H. [Jacqueline]
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

De persoonlijke boete in het gegevensbeschermingsrecht, waar staan we nu? / Vinken, S.M.M.C. [Silvia] | Casaer, D.
Privacy en Informatie PenI 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Salesforce/Oracle | : EÚn van de eerste privacy collectieve acties strandt bij de rechtbank Amsterdam / Wolters R³ckert, N. [Nicole] | Sweerts, T.M.
Privacy en Informatie PenI 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Sociale media en relatiebreuk / Vos, M.J. [Marja] | Verschuren, M.M.
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Machtiging voor verkoop/overdracht onroerend goed minderjarige / Jadnanansing, C.R. [Carlo]
Surinaams juristenblad (SJB) 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Wat is de grens tussen aanmerkelijke schuld in het verkeer, roekeloosheid in het verkeer, en het voorwaardelijk opzet bij doodslag in het verkeer? / Stirling, G.B.Y. [Gloria]
Surinaams juristenblad (SJB) 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Vervoerrecht

Hoe handhaaf je het verbod op handheld telefoongebruik in het verkeer? / Stelling-Konczak, A. | Goldenbeld, C. | Schagen, I. van [Ingrid]
VerkeersRecht 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Naar nul | : EU beleid voor veiligheid op de weg / Vink, L.J. [Liesbeth]
VerkeersRecht 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie