Algemeen recht

Antoon (A.C.B.) Arts (1873-1955), strijder voor katholieke rechtvaardigheid / Jansen, C. [Corjo]
In bundel: Literatuur en recht : Liber amicorum voor prof. dr. T.J.M. Mertens,
Vraag aan | Informatie
   
De betekenis van Carneades' aanval op de rechtvaardigheid voor de rechtsfilosofie | : Beschouwingen rondom Cicero's De re publica en De officiis / Fleuren, J.W.A. [Joseph]
In bundel: Literatuur en recht : Liber amicorum voor prof. dr. T.J.M. Mertens,
Vraag aan | Informatie
   
Denken in 'wij' en 'zij' op de Nederlandse arbeidsmarkt / Verburg, L.G. [Leonard]
In bundel: Literatuur en recht : Liber amicorum voor prof. dr. T.J.M. Mertens,
Vraag aan | Informatie
   
Einde en begin / Peperkamp, L. [Lonneke]
In bundel: Literatuur en recht : Liber amicorum voor prof. dr. T.J.M. Mertens,
Vraag aan | Informatie
   
Hercule Poirot en eenvoudig testeren / Schols, F.W.J.M. [Freek]
In bundel: Literatuur en recht : Liber amicorum voor prof. dr. T.J.M. Mertens,
Vraag aan | Informatie
   
Het Antropoceen en de toekomst van de rechtsstaat / Somsen, J. [Han]
In bundel: Literatuur en recht : Liber amicorum voor prof. dr. T.J.M. Mertens,
Vraag aan | Informatie
   
Het slachtoffer en de levenslange gevangenisstraf | : Twee romans: `De vreemdeling' en `Moussa of de dood van een Arabier' / Fokkens, J.W. [Jan Watse]
In bundel: Literatuur en recht : Liber amicorum voor prof. dr. T.J.M. Mertens,
Vraag aan | Informatie
   
Kants raissonnement over Patrick, de zoon van Jan Pawlikowicz Zdomozyrskich Komarnicki | : Inleiding, vertaling en annotaties / Kuijlen, W.J.F. [Willem] van der
In bundel: Literatuur en recht : Liber amicorum voor prof. dr. T.J.M. Mertens,
Vraag aan | Informatie
   
Republicanisme als modern Europees verhaal / Jacobs, B. [Bart]
In bundel: Literatuur en recht : Liber amicorum voor prof. dr. T.J.M. Mertens,
Vraag aan | Informatie
   
Verhaal: betekenis en kritiek / Tongeren, P.J.M. [Paul] van
In bundel: Literatuur en recht : Liber amicorum voor prof. dr. T.J.M. Mertens,
Vraag aan | Informatie
   
Wet en willekeur / Becker, M.J. [Marcel]
In bundel: Literatuur en recht : Liber amicorum voor prof. dr. T.J.M. Mertens,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijk recht

Rechtseenheid, familievermogensrecht en bouw- en aanbestedingsrecht / Snijders, H.J. [Henk]
In bundel: Parels aan de kroon. Het bouw- en aanbestedingsrecht en het familievermogensrecht op de bogen van het 30-jarige BW : opstellen aangeboden aan Jan-Michiel Hebly en Tea Mellema-Kranenburg,
Vraag aan | Informatie
   
Toestemming ex artikel 1:88 lid 1 sub c BW voor internationale borgtochten / Baas, L. [Lotte] | Weide, J.A. [Jeroen] van der | Houben, I.S.J. [Iris]
In bundel: Parels aan de kroon. Het bouw- en aanbestedingsrecht en het familievermogensrecht op de bogen van het 30-jarige BW : opstellen aangeboden aan Jan-Michiel Hebly en Tea Mellema-Kranenburg,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeenschapsrecht EU

Een wat minder incoherent rechtsgebied / Manunza, E.R. [Elisabetta]
In bundel: Parels aan de kroon. Het bouw- en aanbestedingsrecht en het familievermogensrecht op de bogen van het 30-jarige BW : opstellen aangeboden aan Jan-Michiel Hebly en Tea Mellema-Kranenburg,
Vraag aan | Informatie
   
Het merendeel criterium bij de 'quasi-in-house' uitzondering / Kuypers, P.H.L.M. [Pieter]
In bundel: Parels aan de kroon. Het bouw- en aanbestedingsrecht en het familievermogensrecht op de bogen van het 30-jarige BW : opstellen aangeboden aan Jan-Michiel Hebly en Tea Mellema-Kranenburg,
Vraag aan | Informatie
   
Notaris en de prejudiciÙle vraag / Pannebakker, E.S. [Ekaterina] | Waaijer, H.J.G. [Heleen]
In bundel: Parels aan de kroon. Het bouw- en aanbestedingsrecht en het familievermogensrecht op de bogen van het 30-jarige BW : opstellen aangeboden aan Jan-Michiel Hebly en Tea Mellema-Kranenburg,
Vraag aan | Informatie
   
Past performance - schiet de performance van deze uitsluitingsgrond zelf tekort? / Meesters, J.W.A. [Janet]
In bundel: Parels aan de kroon. Het bouw- en aanbestedingsrecht en het familievermogensrecht op de bogen van het 30-jarige BW : opstellen aangeboden aan Jan-Michiel Hebly en Tea Mellema-Kranenburg,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

Circulair aanbesteden | : de cirkel is nog niet rond / Baaijens, A. [Amber]
In bundel: Parels aan de kroon. Het bouw- en aanbestedingsrecht en het familievermogensrecht op de bogen van het 30-jarige BW : opstellen aangeboden aan Jan-Michiel Hebly en Tea Mellema-Kranenburg,
Vraag aan | Informatie
   
De betekenis van het aanbestedingsrecht voor de uitleg van overeenkomsten / Jansen, C.E.C. [Chris]
In bundel: Parels aan de kroon. Het bouw- en aanbestedingsrecht en het familievermogensrecht op de bogen van het 30-jarige BW : opstellen aangeboden aan Jan-Michiel Hebly en Tea Mellema-Kranenburg,
Vraag aan | Informatie
   
De selectieprocedure voor de verkoop van schaarse onroerende zaken / Heijnsbroek, P. [Paul]
In bundel: Parels aan de kroon. Het bouw- en aanbestedingsrecht en het familievermogensrecht op de bogen van het 30-jarige BW : opstellen aangeboden aan Jan-Michiel Hebly en Tea Mellema-Kranenburg,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtsverwerkingsclausules / Castermans, A.G. [Alex ook: Alex Geert] | Krans, H.B. [Bart]
In bundel: Parels aan de kroon. Het bouw- en aanbestedingsrecht en het familievermogensrecht op de bogen van het 30-jarige BW : opstellen aangeboden aan Jan-Michiel Hebly en Tea Mellema-Kranenburg,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

ADR in business / Brink, M. [Martin]
In bundel: Eindeloos getob : Liber Amicorum Kid Schwarz,
Vraag aan | Informatie
   
Aansprakelijkheid van bestuurders en klimaatbeleid | : Naar een exceptio klimatologica? Over 'climate change', 'vennootschappelijk belang' en 'selectieve betaling' / Kluiver, H.J. [Harm-Jan] de
In bundel: Eindeloos getob : Liber Amicorum Kid Schwarz,
Vraag aan | Informatie
   
Besluiten met indirect externe werking: zin of onzin? / Huizink, J.B. [Jan Bernd]
In bundel: Eindeloos getob : Liber Amicorum Kid Schwarz,
Vraag aan | Informatie
   
Bewindhebbersaansprakelijkheid in de 17e eeuw / Jongh, J.M. [Matthijs] de
In bundel: Eindeloos getob : Liber Amicorum Kid Schwarz,
Vraag aan | Informatie
   
Blokkering van lidmaatschapsverhoudingen / Blanco Fernßndez, J.M. [JosÚ]
In bundel: Eindeloos getob : Liber Amicorum Kid Schwarz,
Vraag aan | Informatie
   
De European Model Company Act | : een modelwet in beweging. Harmonisatie van het Europees Vennootschapsrecht anno 2021 / Roest, J. [Joti]
In bundel: Eindeloos getob : Liber Amicorum Kid Schwarz,
Vraag aan | Informatie
   
De hercodificatie in BelgiÙ: | een korte stand van zaken / Geens, K.F.J. [Koen]
In bundel: Eindeloos getob : Liber Amicorum Kid Schwarz,
Vraag aan | Informatie
   
De regenboog van het vennootschappelijk belang en ESG- verantwoord gedrag van een vennootschap en haar aandeelhouders / Bier, B. [Barbara]
In bundel: Eindeloos getob : Liber Amicorum Kid Schwarz,
Vraag aan | Informatie
   
De stichting en haar ledenverbod / Veen, prof. mr. W.J.M. van
In bundel: Eindeloos getob : Liber Amicorum Kid Schwarz,
Vraag aan | Informatie
   
Dienen personenvennootschapen ook onder het bereik van het enquÛterecht te vallen? / Koster, H. [Harold]
In bundel: Eindeloos getob : Liber Amicorum Kid Schwarz,
Vraag aan | Informatie
   
Een halve eeuw personenvennootschappen | ; wat een getob! "Ut woare benkelikke mominte" / Hamers, J.
In bundel: Eindeloos getob : Liber Amicorum Kid Schwarz,
Vraag aan | Informatie
   
Een vennootschappelijke (tegenstrijdig) belangregeling in faillissement | : willen we dat Schwarz op wit hebben? / Renssen, S. [Samantha]
In bundel: Eindeloos getob : Liber Amicorum Kid Schwarz,
Vraag aan | Informatie
   
Eigen belang versus vennootschappelijk belang / Vletter-van Dort, H.M. [HÚlÞne]
In bundel: Eindeloos getob : Liber Amicorum Kid Schwarz,
Vraag aan | Informatie
   
Enige aspecten van governance van familiebedrijven / Sangen, G.J.H. [Ger] van der
In bundel: Eindeloos getob : Liber Amicorum Kid Schwarz,
Vraag aan | Informatie
   
Enkele opmerkingen over kapitaalparticipatie zonder stemrecht / Wolf, R.A. [Rogier]
In bundel: Eindeloos getob : Liber Amicorum Kid Schwarz,
Vraag aan | Informatie
   
Geen eind voor het vennootschapsrecht in zicht / Timmerman, L.
In bundel: Eindeloos getob : Liber Amicorum Kid Schwarz,
Vraag aan | Informatie
   
Grensoverschrijdend verkeer van kapitaalvennootschappen post-Brexit -Twilight zone / Rammeloo, S.F.G. [Stephan]
In bundel: Eindeloos getob : Liber Amicorum Kid Schwarz,
Vraag aan | Informatie
   
Het doel van een purpose / Broekhuizen, K.W.H. [Kleis]
In bundel: Eindeloos getob : Liber Amicorum Kid Schwarz,
Vraag aan | Informatie
   
Het vennootschappelijk doel / Kemp, B. [Bastiaan] | Olaerts, M. [Mieke]
In bundel: Eindeloos getob : Liber Amicorum Kid Schwarz,
Vraag aan | Informatie
   
Iets over de juridische relatie tussen bestuurder en vennootschap / Assink, B.F. [Bastiaan] | Bootsma, A.A. [Bart]
In bundel: Eindeloos getob : Liber Amicorum Kid Schwarz,
Vraag aan | Informatie
   
Inleiding / Faure, M.G. [Michael] | Hamers, J.J.A. [Jos] | Olaerts, M. [Mieke] | Verbrugh, M.A. [Maarten]
In bundel: Eindeloos getob : Liber Amicorum Kid Schwarz,
Vraag aan | Informatie
   
Kid Schwarz en de banden tussen Nederland en Nederlands-IndiÙ / Groot, G.R. [Gerard-RenÚ] de | Schneider, H.E.G.S. [Hildegard]
In bundel: Eindeloos getob : Liber Amicorum Kid Schwarz,
Vraag aan | Informatie
   
Maatschappelijk ondernemen / Smits, J.M. [Jan]
In bundel: Eindeloos getob : Liber Amicorum Kid Schwarz,
Vraag aan | Informatie
   
Non-discriminatie als belangrijke pijler van een humane strafrechtspleging | : Over het creÙren van aanvullende wettelijke bepalingen als noodzakelijke voorwaarde om discriminatie in de strafrechtspleging tegen te gaan / Brinkhoff, S. [Sven]
In bundel: Opstellen over menselijkheid in het strafrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Over 'verborgen' uitkeringen en veronderstelde vermogenstoename / Zanden, P.M. [Peter] van der
In bundel: Eindeloos getob : Liber Amicorum Kid Schwarz,
Vraag aan | Informatie
   
Over schorsing en ontslag van bestuurders / Koelemeijer, M. [Marjan]
In bundel: Eindeloos getob : Liber Amicorum Kid Schwarz,
Vraag aan | Informatie
   
Over waardeverschillen tussen aandelen en certificaten van aandelen / Zaman, D.F.M.M. [Niek]
In bundel: Eindeloos getob : Liber Amicorum Kid Schwarz,
Vraag aan | Informatie
   
Parallelle Procedures | : Raakvlakken tussen Ondernemings- en Arbitragerecht / Ly, F.J.M. [Filip] De
In bundel: Eindeloos getob : Liber Amicorum Kid Schwarz,
Vraag aan | Informatie
   
Prijsschieten in het aansprakelijkheidsrecht? / Hartlief, T. [Ton]
In bundel: Eindeloos getob : Liber Amicorum Kid Schwarz,
Vraag aan | Informatie
   
Remedies voor de beperkte aansprakelijkheid van de rechtspersoon bij milieuschade vanuit rechtseconomisch perspectief / Faure, M.G. [Michael]
In bundel: Eindeloos getob : Liber Amicorum Kid Schwarz,
Vraag aan | Informatie
   
STAK in enquÛte / Solinge, G. [Gerard] van
In bundel: Eindeloos getob : Liber Amicorum Kid Schwarz,
Vraag aan | Informatie
   
Schwarz en vertegenwoordiging / Verbrugh, M.A. [Maarten]
In bundel: Eindeloos getob : Liber Amicorum Kid Schwarz,
Vraag aan | Informatie
   
Vereenvoudigde jaarrekeningvaststelling met automatische decharge: enkele opmerkingen over en bij art. 2:210 lid 5 BW / Beckman, H. [Hans]
In bundel: Eindeloos getob : Liber Amicorum Kid Schwarz,
Vraag aan | Informatie
   
Vraagstukken rondom het stapelen van personenvennootschappen / Boschma, H.E. [Hylda] | Wezeman, J.B. [Jan Berend]
In bundel: Eindeloos getob : Liber Amicorum Kid Schwarz,
Vraag aan | Informatie
   
Wat gebeurt hier toch? | : Enige beschouwingen aangaande de ondernemingsrechtelijke gevolgen van de huidige revolutie, met name voor bestuurders en commissarissen van BV's en NV's / Steins Bisschop, B.T.M. [Bas]
In bundel: Eindeloos getob : Liber Amicorum Kid Schwarz,
Vraag aan | Informatie
   
When elephants fight it is the grass that suffers | : the removal of managing directors in public companies / Sutherland, P. [Philip]
In bundel: Eindeloos getob : Liber Amicorum Kid Schwarz,
Vraag aan | Informatie
   
Zie anders | : Schwarz. Stemrechtloze aandelen bij de beursgenoteerde NV opnieuw bezien / Garcia Nelen, S.B.
In bundel: Eindeloos getob : Liber Amicorum Kid Schwarz,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Begrensde vrijheid | : Een opstel over de legitimiteit van een bijzondere vorm van vrijheidsbeperking in het strafrecht / Boksem, J. [Jan]
In bundel: Opstellen over menselijkheid in het strafrecht,
Vraag aan | Informatie
   
De betekenis van Van de Water/Hemme voor het algemeen vermogensrecht / Huijgen, W.G. [Pim]
In bundel: Parels aan de kroon. Het bouw- en aanbestedingsrecht en het familievermogensrecht op de bogen van het 30-jarige BW : opstellen aangeboden aan Jan-Michiel Hebly en Tea Mellema-Kranenburg,
Vraag aan | Informatie
   
De onterfde legitimaris en het recht op informatie / Kolkman, W.D. [Wilbert]
In bundel: Parels aan de kroon. Het bouw- en aanbestedingsrecht en het familievermogensrecht op de bogen van het 30-jarige BW : opstellen aangeboden aan Jan-Michiel Hebly en Tea Mellema-Kranenburg,
Vraag aan | Informatie
   
Dwaling in het aanbestedingsrecht / Reynders, J.L.M. [Julie]
In bundel: Parels aan de kroon. Het bouw- en aanbestedingsrecht en het familievermogensrecht op de bogen van het 30-jarige BW : opstellen aangeboden aan Jan-Michiel Hebly en Tea Mellema-Kranenburg,
Vraag aan | Informatie
   
Kranzgeld - over juridische relicten en de rol van de wetgever | : de precontractuele fase in het huwelijksrecht / Beumers, M.T. [Thijs]
In bundel: Parels aan de kroon. Het bouw- en aanbestedingsrecht en het familievermogensrecht op de bogen van het 30-jarige BW : opstellen aangeboden aan Jan-Michiel Hebly en Tea Mellema-Kranenburg,
Vraag aan | Informatie
   
Langdurig onverdeelde boedels / Olthof, M.M. [Marianne]
In bundel: Parels aan de kroon. Het bouw- en aanbestedingsrecht en het familievermogensrecht op de bogen van het 30-jarige BW : opstellen aangeboden aan Jan-Michiel Hebly en Tea Mellema-Kranenburg,
Vraag aan | Informatie
   
Last en voorwaarde | : eender maar toch anders / Es, P.C. [Peter] van
In bundel: Parels aan de kroon. Het bouw- en aanbestedingsrecht en het familievermogensrecht op de bogen van het 30-jarige BW : opstellen aangeboden aan Jan-Michiel Hebly en Tea Mellema-Kranenburg,
Vraag aan | Informatie
   
Perikelen rond het einde van de executele / Breemhaar, W. [Willem]
In bundel: Parels aan de kroon. Het bouw- en aanbestedingsrecht en het familievermogensrecht op de bogen van het 30-jarige BW : opstellen aangeboden aan Jan-Michiel Hebly en Tea Mellema-Kranenburg,
Vraag aan | Informatie
   
Technologie en de menselijke maat in het strafrecht / Meynen, G. [Gerben]
In bundel: Opstellen over menselijkheid in het strafrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Testeervrijheid en gelijkheid in het postindustriÙle tijdperk | : de discussie over de legitieme portie heropend / Peletier, M.E.M.G. [Mirella]
In bundel: Parels aan de kroon. Het bouw- en aanbestedingsrecht en het familievermogensrecht op de bogen van het 30-jarige BW : opstellen aangeboden aan Jan-Michiel Hebly en Tea Mellema-Kranenburg,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Bestuursorganen in de Nederlandse Antillen (2003) / Rijn, A.B. [Arjen] van | Rogier, L.J.J. [Lodewijk]
In bundel: Ik heb gezegd - T'esaki mi kera bisa : Bloemlezing uit het werk van Prof. dr. L.J.J. Rogier,
Vraag aan | Informatie
   
Bestuursrecht in de West na de opheffing van de Nederlandse Antillen (2009) / Rijn, A.B. [Arjen] van | Rogier, L.J.J. [Lodewijk]
In bundel: Ik heb gezegd - T'esaki mi kera bisa : Bloemlezing uit het werk van Prof. dr. L.J.J. Rogier,
Vraag aan | Informatie
   
Boekbespreking 'Concordantie van bestuurlijke rechtsbescherming in het Koninkrijk der Nederlanden' (2009) / Rijn, A.B. [Arjen] van | Rogier, L.J.J. [Lodewijk]
In bundel: Ik heb gezegd - T'esaki mi kera bisa : Bloemlezing uit het werk van Prof. dr. L.J.J. Rogier,
Vraag aan | Informatie
   
Boekbespreking 'De Raad van State in perspectief' (2011) / Rijn, A.B. [Arjen] van | Rogier, L.J.J. [Lodewijk]
In bundel: Ik heb gezegd - T'esaki mi kera bisa : Bloemlezing uit het werk van Prof. dr. L.J.J. Rogier,
Vraag aan | Informatie
   
Concordantie van bestuurlijke rechtsbescherming in het Koninkrijk der Nederlanden (2008) / Rijn, A.B. [Arjen] van | Rogier, L.J.J. [Lodewijk]
In bundel: Ik heb gezegd - T'esaki mi kera bisa : Bloemlezing uit het werk van Prof. dr. L.J.J. Rogier,
Vraag aan | Informatie
   
De aansprakelijkheid van het eilandgebied voor handelingen van de gezaghebber (2001) / Rijn, A.B. [Arjen] van | Rogier, L.J.J. [Lodewijk]
In bundel: Ik heb gezegd - T'esaki mi kera bisa : Bloemlezing uit het werk van Prof. dr. L.J.J. Rogier,
Vraag aan | Informatie
   
De betekenis van de Algemene wet bestuursrecht voor Curaþao (2018) / Rijn, A.B. [Arjen] van | Rogier, L.J.J. [Lodewijk]
In bundel: Ik heb gezegd - T'esaki mi kera bisa : Bloemlezing uit het werk van Prof. dr. L.J.J. Rogier,
Vraag aan | Informatie
   
De handhaving van het vreemdelingenrecht in Curaþao (2017) / Rijn, A.B. [Arjen] van | Rogier, L.J.J. [Lodewijk]
In bundel: Ik heb gezegd - T'esaki mi kera bisa : Bloemlezing uit het werk van Prof. dr. L.J.J. Rogier,
Vraag aan | Informatie
   
Deugdelijkheid van bestuur als rechtsnorm (1997) / Rijn, A.B. [Arjen] van | Rogier, L.J.J. [Lodewijk]
In bundel: Ik heb gezegd - T'esaki mi kera bisa : Bloemlezing uit het werk van Prof. dr. L.J.J. Rogier,
Vraag aan | Informatie
   
Het Bezoldigingslandsbesluit 1998 en het Besluit rechtspositie Korps Politie Nederlandse Antillen 2000 (2021) / Rijn, A.B. [Arjen] van | Rogier, L.J.J. [Lodewijk]
In bundel: Ik heb gezegd - T'esaki mi kera bisa : Bloemlezing uit het werk van Prof. dr. L.J.J. Rogier,
Vraag aan | Informatie
   
Het woud der niet-ingeloste verwachtingen | : Over het herbeoordelingsmechanisme levenslange gevangenisstraf / Hattum, W.F. [Wiene] van
In bundel: Opstellen over menselijkheid in het strafrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Interview 'Problemen op een paradijselijk eiland' (2012) / Rijn, A.B. [Arjen] van | Rogier, L.J.J. [Lodewijk]
In bundel: Ik heb gezegd - T'esaki mi kera bisa : Bloemlezing uit het werk van Prof. dr. L.J.J. Rogier,
Vraag aan | Informatie
   
Jeremi (1998) / Rijn, A.B. [Arjen] van | Rogier, L.J.J. [Lodewijk]
In bundel: Ik heb gezegd - T'esaki mi kera bisa : Bloemlezing uit het werk van Prof. dr. L.J.J. Rogier,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift onder Advies van drie rechters aan de Gouverneur van Sint Maarten (2015) / Rijn, A.B. [Arjen] van | Rogier, L.J.J. [Lodewijk]
In bundel: Ik heb gezegd - T'esaki mi kera bisa : Bloemlezing uit het werk van Prof. dr. L.J.J. Rogier,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift onder Gemeenschappelijk Hof van Justitie 22 september 2015 (Wegsturen Schotte uit de Staten) / Rijn, A.B. [Arjen] van | Rogier, L.J.J. [Lodewijk]
In bundel: Ik heb gezegd - T'esaki mi kera bisa : Bloemlezing uit het werk van Prof. dr. L.J.J. Rogier,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift onder Gerecht in Eerste Aanleg van Curaþao 28 mei 2009 en 18 juni 2009 (Isla raffinaderij) / Rijn, A.B. [Arjen] van | Rogier, L.J.J. [Lodewijk]
In bundel: Ik heb gezegd - T'esaki mi kera bisa : Bloemlezing uit het werk van Prof. dr. L.J.J. Rogier,
Vraag aan | Informatie
   
Noot onder Gemeenschappelijk Hof van Justitie 10 augustus 2016 (Openbaarmaking documenten Oostpunt) / Rijn, A.B. [Arjen] van | Rogier, L.J.J. [Lodewijk]
In bundel: Ik heb gezegd - T'esaki mi kera bisa : Bloemlezing uit het werk van Prof. dr. L.J.J. Rogier,
Vraag aan | Informatie
   
Noot onder Gemeenschappelijk Hof van Justitie 2 december 2011 (Cinelandia) / Rijn, A.B. [Arjen] van | Rogier, L.J.J. [Lodewijk]
In bundel: Ik heb gezegd - T'esaki mi kera bisa : Bloemlezing uit het werk van Prof. dr. L.J.J. Rogier,
Vraag aan | Informatie
   
Noot onder Gemeenschappelijk Hof van Justitie 24 mei 2004 (DEE-vergunning) / Rijn, A.B. [Arjen] van | Rogier, L.J.J. [Lodewijk]
In bundel: Ik heb gezegd - T'esaki mi kera bisa : Bloemlezing uit het werk van Prof. dr. L.J.J. Rogier,
Vraag aan | Informatie
   
Noot onder Gemeenschappelijk Hof van Justitie 9 juni 2008 (Zuivere schadebeschikking Chogogo) / Rijn, A.B. [Arjen] van | Rogier, L.J.J. [Lodewijk]
In bundel: Ik heb gezegd - T'esaki mi kera bisa : Bloemlezing uit het werk van Prof. dr. L.J.J. Rogier,
Vraag aan | Informatie
   
Noot onder Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 8 april 1999 (Electriciteitsmij. Aruba) / Rijn, A.B. [Arjen] van | Rogier, L.J.J. [Lodewijk]
In bundel: Ik heb gezegd - T'esaki mi kera bisa : Bloemlezing uit het werk van Prof. dr. L.J.J. Rogier,
Vraag aan | Informatie
   
Noot onder Gerecht in Eerste Aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 22 oktober 2019 (Ontheffing uit functie leden eilandsraad en bestuurscollege Sint Eustatius) / Rijn, A.B. [Arjen] van | Rogier, L.J.J. [Lodewijk]
In bundel: Ik heb gezegd - T'esaki mi kera bisa : Bloemlezing uit het werk van Prof. dr. L.J.J. Rogier,
Vraag aan | Informatie
   
Noot onder Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten 26 juli 2019 (Landfill) / Rijn, A.B. [Arjen] van | Rogier, L.J.J. [Lodewijk]
In bundel: Ik heb gezegd - T'esaki mi kera bisa : Bloemlezing uit het werk van Prof. dr. L.J.J. Rogier,
Vraag aan | Informatie
   
Noot onder Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten 9 juli 2012 (Gouverneur bestuursorgaan) / Rijn, A.B. [Arjen] van | Rogier, L.J.J. [Lodewijk]
In bundel: Ik heb gezegd - T'esaki mi kera bisa : Bloemlezing uit het werk van Prof. dr. L.J.J. Rogier,
Vraag aan | Informatie
   
Noten en reacties naar aanleiding van de uitspraken inzake het ontslag van dr. Goede als rector en hoofddocent UNA 92012/2013) / Rijn, A.B. [Arjen] van | Rogier, L.J.J. [Lodewijk]
In bundel: Ik heb gezegd - T'esaki mi kera bisa : Bloemlezing uit het werk van Prof. dr. L.J.J. Rogier,
Vraag aan | Informatie
   
Opinie 'Constitutionele crisis in Curaþao' (2012) / Rijn, A.B. [Arjen] van | Rogier, L.J.J. [Lodewijk]
In bundel: Ik heb gezegd - T'esaki mi kera bisa : Bloemlezing uit het werk van Prof. dr. L.J.J. Rogier,
Vraag aan | Informatie
   
Opinie 'Rechter niet over staatsrecht en politiek' (2017) / Rijn, A.B. [Arjen] van | Rogier, L.J.J. [Lodewijk]
In bundel: Ik heb gezegd - T'esaki mi kera bisa : Bloemlezing uit het werk van Prof. dr. L.J.J. Rogier,
Vraag aan | Informatie
   
Opinie 'Zelfstandige bestuursorganen' (2018) / Rijn, A.B. [Arjen] van | Rogier, L.J.J. [Lodewijk]
In bundel: Ik heb gezegd - T'esaki mi kera bisa : Bloemlezing uit het werk van Prof. dr. L.J.J. Rogier,
Vraag aan | Informatie
   
Samenhang binnen het Koninkrijk (2011) / Rijn, A.B. [Arjen] van | Rogier, L.J.J. [Lodewijk]
In bundel: Ik heb gezegd - T'esaki mi kera bisa : Bloemlezing uit het werk van Prof. dr. L.J.J. Rogier,
Vraag aan | Informatie
   
Statia onder curatele (2019) / Rijn, A.B. [Arjen] van | Rogier, L.J.J. [Lodewijk]
In bundel: Ik heb gezegd - T'esaki mi kera bisa : Bloemlezing uit het werk van Prof. dr. L.J.J. Rogier,
Vraag aan | Informatie
   
Van migratie naar migratierecht (2020) / Rijn, A.B. [Arjen] van | Rogier, L.J.J. [Lodewijk]
In bundel: Ik heb gezegd - T'esaki mi kera bisa : Bloemlezing uit het werk van Prof. dr. L.J.J. Rogier,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

De mens in detentie | : Over de relevantie van het recht op mentale integriteit / Ligthart, S. [Sjors]
In bundel: Opstellen over menselijkheid in het strafrecht,
Vraag aan | Informatie
   
De menselijke maat en de gevangenisstraf / Barendrecht, H. [Hans]
In bundel: Opstellen over menselijkheid in het strafrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Een in Nederland onderbelicht aspect van due process / J÷rg, N. [Nico]
In bundel: Opstellen over menselijkheid in het strafrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Herstelrecht: een humaan alternatief voor het strafrecht met Bijbelse inspiratie / Claessen, J.A.A.C. [Jacques]
In bundel: Opstellen over menselijkheid in het strafrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Mens en strafrecht / Jironet, D.F. [Disa]
In bundel: Opstellen over menselijkheid in het strafrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Over delicten, straffen en de menselijke maat | : Van Utopia, via de Verlichting, naar Bentham / Roos, T.A. [Theo] de
In bundel: Opstellen over menselijkheid in het strafrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Toenadering en vergeving / Corstens, G.J.M. [Geert]
In bundel: Opstellen over menselijkheid in het strafrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Arbeidsrecht in de agrarische sector | : kwalificeren en platformiseren / Veldt, G.M. [Gitta] | Graaf, T.J. [Tycho] de
In bundel: Parels aan de kroon. Het bouw- en aanbestedingsrecht en het familievermogensrecht op de bogen van het 30-jarige BW : opstellen aangeboden aan Jan-Michiel Hebly en Tea Mellema-Kranenburg,
Vraag aan | Informatie
   
Contractsoverneming en dynamische uitleg / Valk, W.L. [Lodewijk]
In bundel: Parels aan de kroon. Het bouw- en aanbestedingsrecht en het familievermogensrecht op de bogen van het 30-jarige BW : opstellen aangeboden aan Jan-Michiel Hebly en Tea Mellema-Kranenburg,
Vraag aan | Informatie
   
De ontvangst van nieuwigheden bij het gebruik van ongeschikte hulpzaken / Veldt, G.M. [Gitta] | Graaf, T.J. [Tycho] de
In bundel: Parels aan de kroon. Het bouw- en aanbestedingsrecht en het familievermogensrecht op de bogen van het 30-jarige BW : opstellen aangeboden aan Jan-Michiel Hebly en Tea Mellema-Kranenburg,
Vraag aan | Informatie
   
Dwaling bij het verdelen van de gemeenschap / Hijma, J. [Jac. ook: Jaap]
In bundel: Parels aan de kroon. Het bouw- en aanbestedingsrecht en het familievermogensrecht op de bogen van het 30-jarige BW : opstellen aangeboden aan Jan-Michiel Hebly en Tea Mellema-Kranenburg,
Vraag aan | Informatie
   
Het ontstaan van een recht van vruchtgebruik / Maasland, J.L.D.J. [Dirk-Jan]
In bundel: Parels aan de kroon. Het bouw- en aanbestedingsrecht en het familievermogensrecht op de bogen van het 30-jarige BW : opstellen aangeboden aan Jan-Michiel Hebly en Tea Mellema-Kranenburg,
Vraag aan | Informatie
   
Wezenlijk wijziging en private aanbestedingen / Plas, E. [Erik]
In bundel: Parels aan de kroon. Het bouw- en aanbestedingsrecht en het familievermogensrecht op de bogen van het 30-jarige BW : opstellen aangeboden aan Jan-Michiel Hebly en Tea Mellema-Kranenburg,
Vraag aan | Informatie