Algemeen recht

'Het kleine rotspaadje dat we bewandelen' | : Rechtshistorici uit de Lage Landen / Cappon, C.M. [Kees] | Martyn, G. [Georges]
Pro Memorie PM 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Burgers voor de krijgsraad van Brabant voor kwaadwillige verklikking aan de Duitse vijand, 1918-1919 / Monballyu, J. [Jos]
Pro Memorie PM 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De Advocaat en de Dood | : Rubens' tekening naar de houtsnede van Holbein / Wymeersch, P.
Pro Memorie PM 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De Friese Landsordonnantie van 1602 | : Of hoe in Friesland aan het begin van de zeventiende eeuw een herziening van de bestaande wetgeving tot stand kwam / Hempenius-van Dijk, B.S.
Pro Memorie PM 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Op de schommel tussen autonomie en repressie: Een privaatrechtelijk perspectief op de repressieve samenleving (bespreking) / Drion, C.E. [Coen]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 19,
Vraag aan | Informatie
   
Over het nut van digitale archiefontsluiting | De civiele procesdossiers van het Hof van Holland en het Hof van Friesland / Jong, H. de
Pro Memorie PM 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

Artikel 30 WOR | : wel blaffen maar niet bijten / Heijden, K.N. [Karlijn] van der | Faber, M. [Maaike]
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De contra proferentem-regel in het arbeidsrecht | : tijd voor een bredere toepassing? / Boot, E.F.V. [Emilie] | Herfst, D. [Davey]
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De gebondenheid aan cao's in de overheidssector. Gebonden zonder binding? / Huisman, E.G.M. [Els] | Schwartz, D. [Dennis]
TAR : Tijdschrift voor ambtenarenrecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De tijdelijke indienstneming van Oekraïense vluchtelingen / Muhseni, I.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Werkgeverspensioen en arbeidsongeschiktheid / Los, J. [Jeroen] | Herfst, D. [Davey]
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

De (on)mogelijkheden van (derden)beslag op cryptovaluta / Graaff, J.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

50 Jaar Wet op belastingen van rechtsverkeer, 50 jaar overdrachtsbelasting, een balans / Straaten, J.C. van
Fiscale Berichten voor het Notariaat: FBN 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De fiscale zorgplicht van de notaris | : 'heeft u wel eens gedacht aan een huwelijk of geregistreerd partnerschap?' / Reijnen, T.F.H. [Theo]
Fiscale Berichten voor het Notariaat: FBN 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Heeft klagen zin? | : Tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van medewerkers van de Belastingdienst / Dohmen, R.E. | Jonker, B.
Weekblad Fiscaal Recht WFR 2022, afl. 7433,
Vraag aan | Informatie
   
Maatstaf van heffing in de uitverkoop? | : / Verseveld, J.L. | Bruns, P.D.
Weekblad Fiscaal Recht WFR 2022, afl. 7433,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Afscheid van het toernooimdoel? / Droogleever Fortuyn, S. [Sabine]
Advocatenblad 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Conservatoir beslag tot levering, botsende rechten op levering en notaris | : Lessen uit het Earth Water-arrest (HR 11 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:164) / Biermans, J.W.A.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7373,
Vraag aan | Informatie
   
De notaris en het vangen van boeven | : een onconfortabele situatie / Blokland, P. [Peter]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7374,
Vraag aan | Informatie
   
De notaris op de stoel van de rechter | : Beschouwingen over drie bijdragen aan de preadviezen / Brinkman, R.E. [Ronald]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7374,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Tuchtrecht / Cieremans, T. [Tjitske] | Mooibroek, M.F. [Maurice] | Sanders, R. [Robert]
Advocatenblad 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
The 2005 Hague Convention on Choice of Court Agreements and the New York Convention | : hostile takeover, or harmony in diversity? / Ortolani, P. [Pietro]
Tijdschrift voor Arbitrage TvA 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Verschoningsrecht en 'repressieve' druk / Spronken, T.N.B.M. [Taru]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 19,
Vraag aan | Informatie
   
Yukos-arbitrage | : - Vernietiging en herroeping, toetsing bevoegdheid en nog veel meer / Haersolte-van Hof, J.J. [Jacomijn] van
Tijdschrift voor Arbitrage TvA 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeenschapsrecht EU

Europese geschillen oplossen via IMI / Vegt, M. van der [Marnix]
Tijdschrift voor Klachtrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Niet-medische triage overwegingen | : geoorloofde discriminatie? / Hollander, M.A. [Myrte]
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

De raad van Europa beëindigt het Russische lidmaatschap na de invasie in Oekraïne / Lawson, R.A. [Rick]
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechtencatalogi met een evenredigheidstoets | : een fundamenteel en institutioneel vraagstuk / Vleugel, J. [Jos]
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het recht op huisvesting en de Nederlandse Grondwet | : Een analyse van artikel 22 lid 2 Grondwet: het recht op voldoende woongelegenheid / Vols, M. [Michel]
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Niet-medische triage overwegingen | : geoorloofde discriminatie? / Hollander, M.A. [Myrte]
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Theo van Boven en de slachtofferoriëntatie / Bronkhorst, D. [Daan]
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal privaatrecht

The 2005 Hague Convention on Choice of Court Agreements and the New York Convention | : hostile takeover, or harmony in diversity? / Ortolani, P. [Pietro]
Tijdschrift voor Arbitrage TvA 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Yukos-arbitrage | : - Vernietiging en herroeping, toetsing bevoegdheid en nog veel meer / Haersolte-van Hof, J.J. [Jacomijn] van
Tijdschrift voor Arbitrage TvA 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

Het Gerecht in Altice | : pre-closing covenants en informatie-uitwisseling als voortijdige totstandbrenging van een concentratie / Bosch, M.
Markt en Mededinging 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

De overheidscommissaris van IHC versus de staatsagent van KLM / Burggraaf, C.M.J. [Constantijn]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Het voorstel voor een Europese Corporate Sustainability Due Diligence-richtlijn / Garcia Nelen, S.B.
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Over art. 3:175 lid 1 BW en de aanbiedingsregeling van de bv / Cavallé Medina, A.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7373,
Vraag aan | Informatie
   
Wie het weet, mag het zeggen? Over spreekrecht en spreekplicht in het ondernemingsrecht / Beckman, H. [Hans] | Zanden, P.M. [Peter] van der
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Huwelijkse voorwaarden op leven en dood / Schols, B.M.E.M. [Bernard]
Fiscale Berichten voor het Notariaat: FBN 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Conservatoir beslag tot levering, botsende rechten op levering en notaris | : Lessen uit het Earth Water-arrest (HR 11 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:164) / Biermans, J.W.A.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7373,
Vraag aan | Informatie
   
Over art. 3:175 lid 1 BW en de aanbiedingsregeling van de bv / Cavallé Medina, A.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7373,
Vraag aan | Informatie
   
Repressief bestuursrecht / Widdershoven, R.J.G.M. [Rob]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 19,
Vraag aan | Informatie
   
Verduurzaming van gebouwen met een WKO of WKK / Drunen, M.M.G.B. [Max] van | Bachasingh, S.D.K. | Hoving, I.C..J.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7373,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Bulkbevoegdheden en strafrechtelijk onderzoek | : Lessen uit de jurisprudentie van het EHRM voor de normering van grootschalige data-analyse / Galic, M. [Masa]
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2022. afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De EncroChat-jurisprudentie | : teleurstelling voor advocaten, overwinning voor justitie? / Schermer, B.W. [Bart] | Oerlemans, J.J. [Jan-Jaap]
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2022. afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De notaris en het vangen van boeven | : een onconfortabele situatie / Blokland, P. [Peter]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7374,
Vraag aan | Informatie
   
De notaris op de stoel van de rechter | : Beschouwingen over drie bijdragen aan de preadviezen / Brinkman, R.E. [Ronald]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7374,
Vraag aan | Informatie
   
De reikwijdte van het inzagerecht en 'equality of arms' in het licht van grote datasets, Hansken en toekomstige ontwikkelingen / Egberts, M.M.
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2022. afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Executieve jurisdictie | : het (grote) obstakel in grensoverschrijdende opspo­ringsonderzoeken naar (gebruikers van) cryptoaanbieders? / Royer, S. [Sofie] | VanLeeuw, R.
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2022. afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Executieve jurisdictie | : het (grote) obstakel in grensoverschrijdende opspo­ringsonderzoeken naar (gebruikers van) cryptoaanbieders? / Verbeek, L.W | Beekhuis, T.
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2022. afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Hedendaags strafrecht en de repressieve samenleving / Spronken, T.N.B.M. [Taru]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 19,
Vraag aan | Informatie
   
Het gebruik van resultaten uit de Encro­Chat-­hack in de Duitse strafrechtspleging / Toor, D.A.G. [Dave] van
Tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving 2022. afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

De Verordening transparantie en gerichte politieke reclame | : - een eerste verkenning / Kreijger, P.J. [Paul]
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De burgemeester: burgervader, handhaver van de openbare orde en sheriff van het internet? (deel 1) | : Kunnen burgemeesters met een internetverbod optreden tegen een verstoring van de openbare orde met een aanleiding in het onlinedomein? / Buitenhuis, M. [Marietta]
De Gemeentestem 2022, afl. 7540,
Vraag aan | Informatie
   
Digitaal waar het kan, persoonlijk waar nodig / Hakkesteegt, W.
Tijdschrift voor Klachtrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Een functioneringsgesprek met je algoritme? / Widlak, A. | Khatib, O.A.
Tijdschrift voor Klachtrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Een nieuw 'Privacy Shield' is op handen voor doorgifte van persoonsgegevens naar de VS / Poolman, L. [Laura]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Gepaste afhandeling / Kallenbach, P. [Peter]
Tijdschrift voor Klachtrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het recht om de wet te overtreden? Al te perfecte rechtshandhaving door technologie kan rechtsontwikkeling in de weg staan / Custers, B.H.M. [Bart]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 19,
Vraag aan | Informatie
   
Lessen voor digitalisering door thuiswerken / Aken, E. van [Eveline] | Schaick, B.van [Bart]
Tijdschrift voor Klachtrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Staatspropaganda en uitingsvrijheid / Hins , W.
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Van vinken naar vonken / Galindo del Campo, C. [Chuchi]
Tijdschrift voor Klachtrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Waardevolle instrumenten voor een dialoog met de klant / Hazeweijer, A.
Tijdschrift voor Klachtrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Een rechtskeuze voor Amerikaans recht? | : Better think twice! / Schier, Q.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Verduurzaming van gebouwen met een WKO of WKK / Drunen, M.M.G.B. [Max] van | Bachasingh, S.D.K. | Hoving, I.C..J.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7373,
Vraag aan | Informatie