Algemeen recht

Beschouwingen over literatuur, recht en vertalen / Schneider, H.E.G.S. [Hildegard] | Groot, G.R. [René] de
In bundel: Literatuur en recht : Liber amicorum voor prof. dr. T.J.M. Mertens,
Vraag aan | Informatie
   
Demjanjuk, Roth en Arendt in Jeruzalem | : Operation Shylock als illustratie van de beperktheid van het strafproces / Kempen, P.H.P.H.M.C. [Piet Hein] van
In bundel: Literatuur en recht : Liber amicorum voor prof. dr. T.J.M. Mertens,
Vraag aan | Informatie
   
Literatuur, verhaal en recht | : enkele inleidende opmerkingen / Tinnevelt, R. [Ronald]
In bundel: Literatuur en recht : Liber amicorum voor prof. dr. T.J.M. Mertens,
Vraag aan | Informatie
   
Orestes in Mosul | : over noodlot en verantwoordelijkheid / Buruma, Y. [Ybo]
In bundel: Literatuur en recht : Liber amicorum voor prof. dr. T.J.M. Mertens,
Vraag aan | Informatie
   
Recht en wraak in Wuthering Heights / Verhagen, H.L.E. [Rick]
In bundel: Literatuur en recht : Liber amicorum voor prof. dr. T.J.M. Mertens,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijk recht

Op de schommel tussen autonomie en repressie | : een privaatrechtelijk perspectief op de repressieve samenleving / Keirse, A.L.M. [Anne] | Mak, V. [Vanessa]
In bundel: De repressieve samenleving : Vanuit civiel-, bestuurs- en strafrechtelijk perspectief : preadviezen,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

De kanarie in de kolenmijn / Waninge, M.P.
In bundel: Het verdelingsvraagstuk : INSOLAD Jaarboek 2022,
Vraag aan | Informatie
   
De recovery rate in faillissement / Tideman, B.J. [Bruno]
In bundel: Het verdelingsvraagstuk : INSOLAD Jaarboek 2022,
Vraag aan | Informatie
   
De verdelingsdiscussie | : onderzoek naar recovery rates en een verkenning van de gevolgen voor bancaire financiering / Messelink, K.A. [Kaj] | Tuil, M.L. [Mark] | Verhoeven, R.H.W.A. [Rolf]
In bundel: Het verdelingsvraagstuk : INSOLAD Jaarboek 2022,
Vraag aan | Informatie
   
Eerlijk zullen we alles delen / Steenbergen, H. van
In bundel: Het verdelingsvraagstuk : INSOLAD Jaarboek 2022,
Vraag aan | Informatie
   
Enkele rechtshistorische beschouwingen over de legeboedelproblematiek / Hoof, V.J.M. van
In bundel: Het verdelingsvraagstuk : INSOLAD Jaarboek 2022,
Vraag aan | Informatie
   
Framing in het insolventierecht / Weert, B.P.C. [Bas] van
In bundel: Het verdelingsvraagstuk : INSOLAD Jaarboek 2022,
Vraag aan | Informatie
   
Het herverdelingsvraagstuk door de bril van de moraalfilosofie, een verkenning / Karapetian, A. [Arpi]
In bundel: Het verdelingsvraagstuk : INSOLAD Jaarboek 2022,
Vraag aan | Informatie
   
Het primaat der schuldeisers / Franken, M.J.M. [Mart]
In bundel: Het verdelingsvraagstuk : INSOLAD Jaarboek 2022,
Vraag aan | Informatie
   
Het recht van de sterkste - over christelijke waarden in het verhaalsrecht / Wibier, R.M. [Reinout]
In bundel: Het verdelingsvraagstuk : INSOLAD Jaarboek 2022,
Vraag aan | Informatie
   
Het verdelingsvraagstuk | : boedelschuldeisers en faillissementschuldeisers / Tilburg, F.A. van | Faassen, J.R. [Robert] van
In bundel: Het verdelingsvraagstuk : INSOLAD Jaarboek 2022,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventie zonder fixatie; over het verdelen van een bewegende taart / Lakwijk, I.F.M. | Poorthuis, O.B.J. | Ingen, M.J.W. [Maarten] van
In bundel: Het verdelingsvraagstuk : INSOLAD Jaarboek 2022,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht als schuldeisersrecht | : een bloemlezing / Leo, F. [Frederik] de
In bundel: Het verdelingsvraagstuk : INSOLAD Jaarboek 2022,
Vraag aan | Informatie
   
Regulering van aandeelhoudersleningen | : Welke norm is in het geding? / Wiggers, S.H. [Steven]
In bundel: Het verdelingsvraagstuk : INSOLAD Jaarboek 2022,
Vraag aan | Informatie
   
Verdeling in de praktijk van de (jonge) curator / Leferink, V.G.M. [Vera] | Barsoum, M. | Jonckers, M.C.J. [Marleen]
In bundel: Het verdelingsvraagstuk : INSOLAD Jaarboek 2022,
Vraag aan | Informatie
   
Voorstel tot systeemwijziging om belangenconflicten weg te nemen en de faillissementsafwikkeling harmonieuzer, voorspelbaarder en efficiënter te maken / Wingerden, M. [Mike] van | Damkot, H.J. [Hennie]
In bundel: Het verdelingsvraagstuk : INSOLAD Jaarboek 2022,
Vraag aan | Informatie
   
Wat is het grote doel van het faillissement - een voorstel voor kwantitatief onderzoek / Frima, J.C.A.T. [Jacqueline]
In bundel: Het verdelingsvraagstuk : INSOLAD Jaarboek 2022,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Bestuursrechtspraak transparanter | : over de interne en externe openbaarheid van de bestuursrechtspraak / Bontje, N.N. [Nina] | Pietermaat, E.C. [Elisabeth]
In bundel: Transparantie en openbaarheid : Preadviezen,
Vraag aan | Informatie
   
De repressieve samenleving en het bestuursrecht | : worstelend op zoek naar een betere balans tussen wetteloosheid en rechteloosheid / Barkhuysen, T. [Tom] | Emmerik, M.L. [Michiel] van
In bundel: De repressieve samenleving : Vanuit civiel-, bestuurs- en strafrechtelijk perspectief : preadviezen,
Vraag aan | Informatie
   
De wet open overheid is slechts een tussenstap / Drahmann, A. [Annemarie]
In bundel: Transparantie en openbaarheid : Preadviezen,
Vraag aan | Informatie
   
Transparant waartoe? Over de toegevoegde waarde van transparantie voor het realiseren van publieke waarden / Buijze, A.W.G.J. [Anoeska]
In bundel: Transparantie en openbaarheid : Preadviezen,
Vraag aan | Informatie
   
Transparantie bij bestuurlijke besluitvorming | : bestuursrecht als moving target / Wolswinkel, C.J. [Johan]
In bundel: Transparantie en openbaarheid : Preadviezen,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Altijd een komma, nooit een punt? | : Reclassering, toezicht en resocialisatie / Bijlsma, J. [Johannes] | Franken, A.A. [Stijn] | Kampen, P.T.C. [Petra] van
In bundel: De repressieve samenleving : Vanuit civiel-, bestuurs- en strafrechtelijk perspectief : preadviezen,
Vraag aan | Informatie
   
Demjanjuk, Roth en Arendt in Jeruzalem | : Operation Shylock als illustratie van de beperktheid van het strafproces / Kempen, P.H.P.H.M.C. [Piet Hein] van
In bundel: Literatuur en recht : Liber amicorum voor prof. dr. T.J.M. Mertens,
Vraag aan | Informatie
   
Orestes in Mosul | : over noodlot en verantwoordelijkheid / Buruma, Y. [Ybo]
In bundel: Literatuur en recht : Liber amicorum voor prof. dr. T.J.M. Mertens,
Vraag aan | Informatie