Arbeidsrecht / Sociaal recht

De bedrijfsarts, het mediationadvies en de spanningsvelden / Schreurs, S.K. [Sanne]
ArbeidsRecht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De boodschappenaffaire / Zwitser, R. [Richard]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De frauderende bestuurder en interne aansprakelijkheid / Huys, P.J. [Pieter]
ArbeidsRecht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De koopvaardij in de vaart der volkeren | : Loondiscriminatie naar het internationaal arbeidsrecht van vandaag / Haazen, O.A. [Olav]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 18,
Vraag aan | Informatie
   
De overgang van een incorporatiebeding | : een stand van zaken / Even, J.H. [Zef]
ArbeidsRecht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Een werknemer met tattoo: wanneer taboe? / Hogewind-Wolters, P.A. [Petra]
ArbeidsRecht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Het herplaatsingsvereiste in concernverband | : afdwingbaarheid en de relatie met het ondernemingsrecht / Baten, K.W.M.
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Onder ons gezegd en tijdelijk gezwegen / Stege, R. [Rudi] van der
ArbeidsRecht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Ontslag wegens strafbare feiten in de privésfeer anno 2022 / Berg, M. [Merle] van den | Herpen, R. [Renske] van
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Ontslagvergoeding na beëindiging internationaal arbeidsverleden: een fiscale update / Schober, J.B. | Chaoui, C. [Chaima]
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Protection against dismissal in Poland / Raczkowski, M. [Michal] | Haar, B.P. [Beryl] ter
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Regulering van platformarbeid | : wat wordt de volgende zet van de Nederlandse wetgever? / Kloostra, J. [Jorn]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Werknemersverzoeken: over de maatstaven, een 'optelsom' en andere aspecten / Bemelmans, K. [Kayleigh]
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

'The carried and the stick revisited' | : Impact carried voor beheerders van private-equityfondsen als verbintenisrechtelijk alternatief voor of aanvulling op de SFDR, de Taxonomieverordening en Level II Wijzigingen / Maters, M.C. | Veldman, I.J.W.
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De eigenvoorwetenschapexceptie | : De eigenvoorwetenschap-exceptie in rechtsvergelijkend perspectief / Unval, G.M.
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Een vergelijking tussen de Europese Centrale Bank (ECB) en het Federal Reserve System / Matthijs, H. | Scholliers, M.
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Over algemene zakelijke kredietvoorwaarden van Nederlandse banken (deel 3) / Steeg, R.W.K. [Robert]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Buitenlandse belastingplicht en het belang van vestigingsplaats / Kamel, J. | Dekker, W.
Weekblad Fiscaal Recht WFR 2022, afl. 7432,
Vraag aan | Informatie
   
DEBRA of ZEBRA? / Wattel, P.J. [Peter]
,
Vraag aan | Informatie
   
Het fideicommis en de ab-heffing / Brinkman, R.E. [Ronald]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

Definitieve kwaliteitsborging bouw onder de Omgevingswet / Haan, P.M.J. [Peter] de
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Het programma woningbouw / Nijmeijer, A.G.A. [Tonny]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Omgevingsrechtelijke besluitvorming voor zonneparken | : de recente ontwikkelingen / Noordover, E.M.N. [Erwin] | Jager, R.A. [Rieneke]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Onteigening in Nederland | : Spreiding en voorkomen van onteigening op basis van de Onteigeningswet in Nederland van 1995 tot 2021 / Koek, E.M.W. [Emma] | Kuiper, P.P. [Paul Peter]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijk recht

Belehrung bij een depotovereenkomst | ; voorlezen is geen voorlichting / Snijders-Kuipers, B.
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Het voorontwerp van het wetsvoorstel ter implementatie van de Mobiliteitsrichtlijn / Eck, G.C. [Gerco] van | Rehr, L. [Lard]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift / Vegter, J.B. [Hans]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7371,
Vraag aan | Informatie
   
Overlegatering en de gevolgen voor de positie van de executeur na beneficiaire aanvaarding / Blokland, P. [Peter] | Es, P.C. [Peter] van
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie / Brinkman, R.E. [Ronald]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7371,
Vraag aan | Informatie
   
Voor wiens rekening komen de kosten verbonden aan een verdeling van een registergoed? / Driessen-Kleijn, J.I. [Hanneke]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

'De instelling is op de Inlandsche maatschappij overgeplant' | : Naar een koloniale geschiedenis van het Nederlandse notariaat / Graaf, N.G.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7372,
Vraag aan | Informatie
   
Bestuur in crisis / Peters, H. [Hans]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De Wet open overheid als tussenstap? | : Bespreking van het preadvies van A. Drahmann voor de VAR 2022 / Daalder, E.J. [Eric]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De onafhankelijkheid van de strafrechter / Doelder, H. [Hans] de
Boom Strafblad BSb, 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Fundamentele totstandkomingsvereisten en nulliteiten bij de contractuele verdeling van een gemeenschap / Sikkema, T.H.
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Gaat de Hoge Raad klare wijn schenken over ontoerekenbaarheid? | : Twee vragen naar aanleiding van de zaak tegen Thijs H. in rechtsvergelijkend perspectief / Bijlsma, J. [Johannes] | Ligthart, S. [Sjors] | Nauta, E. [Esther]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 18,
Vraag aan | Informatie
   
Het OM uit positie? | : De institutionele positionering van het Openbaar Ministerie ter discussie / Crijns, J.H. [Jan ook: Jan Herman] | Lestrade, S.M.A. [Sjarai] | Ouwerkerk, J.W. [Jannemieke] | Pitcher, K.M. [Kelly]
Boom Strafblad BSb, 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het onderzoek door de advocaat in een veranderd compliance landschap / Brouwer, D.V.A. [Dian]
Boom Strafblad BSb, 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe doorschijnend willen wij het dossier en de uitspraken? | Bespreking van het preadvies van N.N. Bontje en E.C. Pietermaat voor de VAR 2022 / Stam, R.C.
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Naar een algemeen transparantiebeginsel? | : Bespreking van het preadvies van A.W.G.J. Buijze voor de VAR 2022 / Dommering, E.J. [Egbert]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift / Buijze, A.W.G.J. [Anoeska]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift / Drahmann, A. [Annemarie]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift / Wolswinkel, C.J. [Johan]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift / Bontje, N.N. [Nina] | Pietermaat, E.C. [Elisabeth]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Notaris ten onrechte veroordeeld in de proceskosten / Stollenwerck, A.H.N.
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Van xAI naar beter bestuursrecht | : Bespreking van het preadvies van C.J. Wolswinkel voor de VAR 2022 / Schuurmans, Y.E. [Ymre]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeenschapsrecht EU

De Europese Detachering van Derdelanders / Kramer, D. [Dion] | Gardingen, I.N.L.H. [Imke] van | Boonstra, K. [Klara]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 18,
Vraag aan | Informatie
   
De toepassing van de conflictregels van de Europese socialezekerheidscoördinatie op telewerk (tijdens en) na de COVID-19-pandemie / Verschueren, H. [Herwig]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Een vergelijking tussen de Europese Centrale Bank (ECB) en het Federal Reserve System / Matthijs, H. | Scholliers, M.
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Art. 7:303 BW en bijzondere huurprijsbedingen / Bergers-Kemp, A. [Anique]
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De contractuele en publiekrechtelijke bestemming, vergunningen en handhaving | : De verdeling van verantwoordelijkheden nader bezien vanuit een huurrechtelijk en bestuursrechtelijk perspectief / Schröer, M. [Mirjam] | Oztürk, T.G. [Pelin]
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De mogelijkheden voor verhuurder om (dringende) werkzaamheden uit te voeren / Boomsma, M.H. [Maaike] | Davelaar, M. [Mirjam]
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De wondere wereld van (ROZ) boetes / Clercq, J. [Jeroen] le | Oving, A.A.L. [Alessandra]
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
ESG-beleid in de vastgoedsector / Soliana, A. [Andrew]
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Een huurovereenkomst met een maandhuur van EUR 10.000,- of meer? Wwft-plicht! / Verdurmen, K.M. [Katinka] | Hageman, C. [Chantal]
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het Didam-arrest en de gevolgen voor privaatrechtelijke overeenkomsten / Haverkate, I.L. [Iskander] | Brand, D.W.N. [Daniël]
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

Een favorietenlijstje van jurisprudentie / Fimerius, M.M. [Greetje]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2022, 3,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Europese en nationale jurisprudentie aanbestedingsrecht en adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts 2021 | Deel 1 / Berge, I.J. [Ingrid] van den
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2022, 3,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Corporate Governance in woorden én daden / Stokkermans, C.M. [Christiaan]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7372,
Vraag aan | Informatie
   
De eindrekening in Xeikon/Recalcico | : Annotatie bij Hof Amsterdam (OK) 21 september 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021: 3095 / Schreurs, P.W. [Flip] | Spaendonck, P.M. [Flip]
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2022, afl. 3&4,
Vraag aan | Informatie
   
De fractie als verlengstuk van een politieke vereniging / Roo, K.H.M. [Koen] de | Nijland, J. [Jelle]
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2022, afl. 3&4,
Vraag aan | Informatie
   
Het structureren van een venture capital fonds / Wit, T.W.G. [Tim] de | Sip, C.C. [Coen] | Beekmans, J.S. | Wierenga, M.M.
TOP: Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Representativiteit onder de WAMCA / Hautvast, T.S.F.
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2022, afl. 3&4,
Vraag aan | Informatie
   
Rolled into one | : de 'onderneming' als rechtssubject bij de 'privaatrechtelijke handhaving' van het mededingingsrecht / Kroes, L.C.F.
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2022, afl. 3&4,
Vraag aan | Informatie
   
Vruchtgebruik als complementair financieringsinstrument / Admiraal, L.C.M. [Luuk]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7372,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Ambtshalve dwangsom bij niet-nakoming omgangsregeling / Brouwer-van de Put, C.J.M. | Verbruggen-van Heijst, N.W.
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Concordant (namen)recht | : Antilliaans recht mag naam hebben / Klik, P. [Peter] | Schols, F.W.J.M.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7371,
Vraag aan | Informatie
   
De voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp | : De rol en de functie van de gekwalificeerde gedragswetenschapper bij het opstellen van de instemmingsverklaring / Höfte, S.J.C. [Susanne] | Kuiper, C.H.Z. [Chris] | Helm, G.H.P. [Peer] van der | Ezinga, M.A.J. [Menno] | Stams, G.J.J.M. [Geert-Jan]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Farewell adultery! / Monk, D. [Daniel]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Het inkomen van de directeur-grootaandeelhouder naar aanleiding van Hoge Raad 25 februari 2022 / Labohm, A.N. [Alexander]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Koppeling gezag aan erkenning gaat door / Punselie, E.C.C. [Lies]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Jeugdstraf(proces)recht / Vrugt, P.J.H. ter [Peggy]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Klimaatverplichtingen buiten de grenzen om | : recente ontwikkelingen in de rechtspraak over mensenrechten en klimaatverandering / Wewerinke-Singh, M. | Jong, I.J.M. de
Milieu en Recht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Watercrisis | : conflicterende belangen en mogelijke aanpak: Verslag van een VMR-webinar op 26 januari 2022 / Melchers, S.A. | Barshini, T. [Tony]
Milieu en Recht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

'De instelling is op de Inlandsche maatschappij overgeplant' | : Naar een koloniale geschiedenis van het Nederlandse notariaat / Graaf, N.G.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7372,
Vraag aan | Informatie
   
Bestuur in crisis / Peters, H. [Hans]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Concordant (namen)recht | : Antilliaans recht mag naam hebben / Klik, P. [Peter] | Schols, F.W.J.M.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7371,
Vraag aan | Informatie
   
Corporate Governance in woorden én daden / Stokkermans, C.M. [Christiaan]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7372,
Vraag aan | Informatie
   
De Wet open overheid als tussenstap? | : Bespreking van het preadvies van A. Drahmann voor de VAR 2022 / Daalder, E.J. [Eric]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe doorschijnend willen wij het dossier en de uitspraken? | Bespreking van het preadvies van N.N. Bontje en E.C. Pietermaat voor de VAR 2022 / Stam, R.C.
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Naar een algemeen transparantiebeginsel? | : Bespreking van het preadvies van A.W.G.J. Buijze voor de VAR 2022 / Dommering, E.J. [Egbert]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift / Buijze, A.W.G.J. [Anoeska]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift / Drahmann, A. [Annemarie]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift / Wolswinkel, C.J. [Johan]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift / Bontje, N.N. [Nina] | Pietermaat, E.C. [Elisabeth]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift / Vegter, J.B. [Hans]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7371,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie / Brinkman, R.E. [Ronald]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7371,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtspraak en politiek / Bakels, F.B. [Floris]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 18,
Vraag aan | Informatie
   
Van xAI naar beter bestuursrecht | : Bespreking van het preadvies van C.J. Wolswinkel voor de VAR 2022 / Schuurmans, Y.E. [Ymre]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Vruchtgebruik als complementair financieringsinstrument / Admiraal, L.C.M. [Luuk]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7372,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Digitale sporen in smartphones. Een kennismaking met pattern-of-life forensics / Meconi, T. [Timo] | Henseler, J. [Hans]
Expertise en Recht EenR 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Een onnodig complexe regeling voor eenvoudige strafzaken | : Kanttekeningen bij voorgenomen wijzigingen in de tenuitvoerlegging van strafbeschikkingen / Knol, T.M.
Delikt en Delinkwent DenD 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Gerechtelijke deskundigen onder druk gezet | : Wat te doen als de grenzen van professionele communicatie worden overschreden? / Dalen Gilhuijs, A.T. [Sascha] | Keijser, N.M. [Nico]
Expertise en Recht EenR 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie op 'Beschuldigingen van ritueel misbruik' / Vos, H. [Herry]
Expertise en Recht EenR 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Repliek op de reactie op 'Beschuldigingen van ritueel misbruik' / Beek, M.K. [Mirjam] ter | Nierop, N.M. [Nicole]
Expertise en Recht EenR 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Van overcriminalisering naar een strafwaardigheidsbeginsel | : Over onder meer doxing, seksuele misdrijven, euthanasie en verbodenbezitsdelicten / Kempen, P.H.P.H.M. van
Delikt en Delinkwent DenD 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Consultatie Wet wijziging auteurscontractenrecht / Visser, D.J.G. [Dirk] | Kreijger, P.J. [Paul]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
De maatstaf van state of the art bij aansprakelijkheid voor ongeschikte hulpzaken / Verbruggen, P.W.J. [Paul]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Een onbekende (en daarmee onbeminde?) remedie: art. 7:25 BW / Santen, T.J.K. van
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Focus op nietigheid en algemene voorwaarden / Wissink, M.H. [Mark]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Klassiekers: Gegaste uien - derdenwerking van exoneratiebedingen / Boer, N. de
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift bij ORP 2022/55: Matiging van boetebedingen / Dunné, J.M. [Jan] van
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Nieuwe wettelijke betaaltermijn en voorstel tot modernisering van het bewijsrecht | : een beknopt overzicht van de aandachtspunten voor de contractspraktijk / Koops, L.M.H.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Productaansprakelijkheid bij schade aan het eindproduct door een gebrekkig productonderdeel / Manders, C.F.
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Wordt eigendom minder belangrijk? (nee) / Boom, W.H. [Willem] van
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Zuivering van het verzuim en schuldeisersverzuim in kort bestek / Bakker, P.S. [Sjoerd]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Vervoerrecht

30 km/uur binnen de bebouwde kom / Weijermans, W. | Negenman, E. | Talens, H.
VerkeersRecht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie