Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Beleidsruimte als zwart gat? | Bestuurlijke discretie en rechterlijke toetsing: een never ending story ... / Schlössels, R.J.N. [Raymond]
In bundel: Toetsingsintensiteit : een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter,
Vraag aan | Informatie
   
Controle op particuliere rechtspraak door de overheidsrechter | : In het bijzonder op arbitrage / Rijssen, G. [Gert] van
In bundel: Toetsingsintensiteit : een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter,
Vraag aan | Informatie
   
De betekenis van de concepten beslissingsruimte, beslissingsvrijheid en marginale toetsing. Een verhullend woordenspel? / Smith, C.E. [Carel] | Kloosterhuis, H.T.M. [Harm]
In bundel: Toetsingsintensiteit : een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter,
Vraag aan | Informatie
   
De rol van de rechter | : terughoudend of voortvarend / Davies, L.M.J. [Laura] | Tinnevelt, R. [Ronald]
In bundel: Toetsingsintensiteit : een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter,
Vraag aan | Informatie
   
Intensiteit van toetsing door de civiele kamer van de Hoge Raad / Peletier, M.E.M.G. [Mirella]
In bundel: Toetsingsintensiteit : een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter,
Vraag aan | Informatie
   
Toetsing in de vierde kamer van de Hoge Raad | : Externe klachtbehandeling en tuchtzaken ten aanzien van rechters / Bovend'Eert, P.P.T. [Paul]
In bundel: Toetsingsintensiteit : een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter,
Vraag aan | Informatie
   
Variëren in toetsingsintensiteit | : een introductie / Schlössels, R.J.N. [Raymond] | Schutgens, R.J.B. [Roel]
In bundel: Toetsingsintensiteit : een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter,
Vraag aan | Informatie
   
Wat behoort de rechter naar zijn beste vermogen te doen? / Ortlep, R. [Rolf]
In bundel: Toetsingsintensiteit : een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeenschapsrecht EU

Toetsing aan het subsidiariteitsbeginsel door het Europees Hof van Justitie | : keep calm and carry on? / Waele, H.C.F.J.A. [Henri] de
In bundel: Toetsingsintensiteit : een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter,
Vraag aan | Informatie
   
Toetsing van nationaal recht in de prejudiciële procedure | : Welke ruimte laat het Hof van Justitie aan de nationale rechter? / Krommendijk, J. [Jasper]
In bundel: Toetsingsintensiteit : een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

De margin of appreciation van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens / Glas, L.R. [Lize]
In bundel: Toetsingsintensiteit : een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal privaatrecht

Deference in Investor State Arbitration / Ortolani, P. [Pietro]
In bundel: Toetsingsintensiteit : een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter,
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

Vol in het vreemdelingenrecht | : Fundamentele rechten als maatstaf voor toetsingsintensiteit? / Geertsema, K.E. [Karen] | Terlouw, A.B. [Ashley]
In bundel: Toetsingsintensiteit : een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Aansprakelijkheid na wanbeleid, oude wijn in nieuwe zakken? / Broere, P.H.M. [Pjotr]
In bundel: Toetsingsintensiteit : een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter,
Vraag aan | Informatie
   
Toetsingsintensiteit bij bestuurdersaansprakelijkheid / Westenbroek, W.A. [Winand]
In bundel: Toetsingsintensiteit : een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter,
Vraag aan | Informatie
   
Toetsingsintensiteit in het licht van art. 26 WOR / Burggraaf, C.M.J. [Constantijn]
In bundel: Toetsingsintensiteit : een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Toetsingsintensiteit en deskundigenadviezen in het milieurecht / Sanderink, D.G.J. [Dirk]
In bundel: Toetsingsintensiteit : een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Algemeen belangacties tegen de overheid en toetsingsintensiteit / Bauw, E. [Eddy]
In bundel: Toetsingsintensiteit : een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter,
Vraag aan | Informatie
   
De rol van de rechter bij geschillen over het buitenlands beleid | : Over politieke afwegingen, individuele rechtsbescherming en de knip van de Hoge Raad / Hulle, R. [Rob] van der
In bundel: Toetsingsintensiteit : een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter,
Vraag aan | Informatie
   
Deskundige toetsing door de bestuursrechter / Ouwehand, I.S. [Isabelle] | Schuurmans, Y.E. [Ymre]
In bundel: Toetsingsintensiteit : een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter,
Vraag aan | Informatie
   
Het 'hernieuwd' exceptief toetsen van algemeen verbindende voorschriften | : Naar een meer verfijnde toepassing van het evenredigheidsbeginsel / Zanten, M. [Melanie] van
In bundel: Toetsingsintensiteit : een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter,
Vraag aan | Informatie
   
Politieke kritiek op de rechter | : Over rechtsregels en constitutionele etiquette / Broeksteeg, J.L.W. [Hansko] | Sillen, J.J.J. [Joost]
In bundel: Toetsingsintensiteit : een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter,
Vraag aan | Informatie
   
Rechterlijke toetsing op evenredigheid van in wetten of beleidsregels gefixeerde bestraffende bestuurlijke sancties | : (alleen) het laatste woord is aan de bestuursrechter / Dubelaar, M.J. [Marieke] | Samadi, M. [Mojan]
In bundel: Toetsingsintensiteit : een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter,
Vraag aan | Informatie
   
Toetsing door een ombudsman | Ceci n'est pas une pipe! / Zutphen, R.F.B. [Reinier] van | Peters, J.A.F. [Hans]
In bundel: Toetsingsintensiteit : een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter,
Vraag aan | Informatie
   
Zelf voorzien door de bestuursrechter | : verslag van een voorzichtige opmars / Polak, J.E.M. [Jaap] | Roelfsema, J.H. [Jan]
In bundel: Toetsingsintensiteit : een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

'Gerede twijfel 2.0': scenariodenken in het straf- en familierecht / Ruiter, C. [Corine] de
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
'Heb ik dat gedaan? Daar weet ik niets van!' | : over delict-amnesie / Jelicic, M. [Marco]
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
'It's a fair cop': Ethical interrogation / Bull, R. [Ray]
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
'That's what she said!' | How caregivers remember conversations with their children - and how to take this into account when investigating child abuse suspicions / Korkman, J. [Julia]
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
Bewijzen in medische zaken | : Enkele strafrechtelijke kanttekeningen / Schalken, T.M. [Tom]
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
Cognitive credibility assessment and the verifiability approach | : Two lie detection tools to elicit or enhance verbal cues to deceit / Vrij, A. [Aldert] | Nahari, G. [Galit] | Fisher, R.P. [Ronald]
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
Conclusion: taking stock, building knowledge, challenging justice / Daly, K. [Kathleen]
In bundel: Remaking justice after sexual violence : Essays in conventional, restorative, and innovative justice,
Vraag aan | Informatie
   
Conventional and innovative responses to sexual violence / Daly, K. [Kathleen]
In bundel: Remaking justice after sexual violence : Essays in conventional, restorative, and innovative justice,
Vraag aan | Informatie
   
Criminal justice ideologies and practices in different voices | : Some feminist questions about justice / Daly, K. [Kathleen]
In bundel: Remaking justice after sexual violence : Essays in conventional, restorative, and innovative justice,
Vraag aan | Informatie
   
Cross-cultural differences | : Implications for legal psychology / Anakwah, N. [Nkansah]
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
De betekenis van de motiveringsplicht | voor rechtsvorming en rechtsontwikkeling door de Hoge Raad, bezien in relatie tot de conclusie van de advocaat-generaal als weergave van de standpunten van partijen / Dunné, J.M. [Jan] van
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
De psychologie van de slachtofferrechten | : over secundaire victimisatie / Winkel, F.W. [Frans Willem]
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
De scenariomethode bij proactieve opsporing | : toepasbaar bij georganiseerde misdaad en organisatiecriminaliteit? / Huisman, W. [Wim] | Kleemans, E.R. [Edward]
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
De wakkere rechter / Malsch, M. [Marijke]
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
Desisting distance decay again | : distance does not affect whether and where adolescents offend / Bernasco, W. [Wim]
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
Distinguishing guilty and innocent suspect identifications | : the role of confidence, decision time, decision processes and individual differences / Saraiva, R.B. [Renan]
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
Feminism, justice and ethics | : Reflections on Braithwaite's commitments / Daly, K. [Kathleen]
In bundel: Remaking justice after sexual violence : Essays in conventional, restorative, and innovative justice,
Vraag aan | Informatie
   
Feminist engagement with restorative justice | : an unsolvable justice problem / Daly, K. [Kathleen]
In bundel: Remaking justice after sexual violence : Essays in conventional, restorative, and innovative justice,
Vraag aan | Informatie
   
Finnish judges' and attoneys' beliefs about factors affecting eyewitness testimony / Pakalén, T. [Thomas] | Santtila, P. [Pekka]
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
Forensische (mis)stappen / Eeden, C.A.J. [Claire] van den
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
Herken de christen | : het toetsen van een bekeringsverhaal als asielmotief / Veldhuizen, T.S. [Tanja] van
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
Het effect van een pro justitia-rapportage op de bewijsbeslissing: een pilotexperiment / Es, R. [Roosmarijn] van | Keijser, J.W. [Jan] de | Kunst, M.J.J. [Maarten] | Doorn, J. [Janne] van
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
Het toetsingskader van de strafrechter bij de beoordeling van deskundigenbewijs / Hoving, R.A. [Rolf]
In bundel: Toetsingsintensiteit : een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter,
Vraag aan | Informatie
   
Integriteit, geen kwestie van 'Gustibus et Coloribes', smaken en kleuren | : een Griekse tragedie over integriteit / Zutter, A.W.E.A. [André] de
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
Jeugdige zedendelinquenten | : een verdwijnend type dader dat toch behandeling behoeft? / Hendriks, J. [Jan] | Bijleveld, C.C.J.H. [Catrien] | Weijer, S. [Steve] van de
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
Krabbende ankers? | Een paar gedachten over de Theorie van Verhaal en Verankering / Elffers, H. [Henk]
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
Lie to me | : over leugendetectie op basis van micro-expressies bij luchthavenpassagiers en andere verdachten / Meijer, E.H. [Ewout] | Verschuere, B.
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
Navigating new waters | : Lack of cooperation in witness interviews / Fuente Vilar, A. [Alejandra] de la
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
Ondermijning ... Bizar! | Over de relevantie van een nieuwe hype / Boutellier, J.C.J. [Hans]
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
Politieagenten als ooggetuigen / Vredeveldt, A. [Annelies]
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
Psychologie en recht: een geslaagd huwelijk? | : Over de moeizame doorwerking van de rechtspsychologie in de Belgische strafprocedure / Nieuwkamp, H.J.C. [Ricardo] | Mergaerts, L. [Lore]
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
Rechters en raadsheren over Bayes / Prakken, H. [Henry]
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
Restorative justice for victims of sexual assault / Daly, K. [Kathleen]
In bundel: Remaking justice after sexual violence : Essays in conventional, restorative, and innovative justice,
Vraag aan | Informatie
   
Restorative justice: the real story / Daly, K. [Kathleen]
In bundel: Remaking justice after sexual violence : Essays in conventional, restorative, and innovative justice,
Vraag aan | Informatie
   
Rumoer in de forensische psychiatrie / Harte, J.M. [Joke]
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
Schiedam / Taekema, J.Y. [Jacq]
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
Seeking justice in the 21st century | : Towards an intersectional politics of justice / Daly, K. [Kathleen]
In bundel: Remaking justice after sexual violence : Essays in conventional, restorative, and innovative justice,
Vraag aan | Informatie
   
Settling old disputes and starting new ones / Penrod, S.D. [Steven]
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
Sexual assault and restorative justice | : an unsolvable justice problem / Daly, K. [Kathleen]
In bundel: Remaking justice after sexual violence : Essays in conventional, restorative, and innovative justice,
Vraag aan | Informatie
   
Sexual violence and victims' justice interests / Daly, K. [Kathleen]
In bundel: Remaking justice after sexual violence : Essays in conventional, restorative, and innovative justice,
Vraag aan | Informatie
   
Silencing the suspect | : barriers to obtaining investigation relevant information / Adams-Quackenbush, N.M. [Nicole]
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
Stories about evidence / Bex, F.J. [Floris] | Verheij, B. [Bart]
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrechtelijke bewijskunde, voor de strafrechter een 'must' / Coster van Voorhout, J.A. [John]
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
The limits of restorative justice / Daly, K. [Kathleen]
In bundel: Remaking justice after sexual violence : Essays in conventional, restorative, and innovative justice,
Vraag aan | Informatie
   
The toolbox of memory experts working as expert witnesses / Otgaar, H.P. [Henry] | Arbiyah, N. [Nurul] | Mangiulli, I. [Ivan]
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
Toetsingsintensiteit in strafrechtelijke herziening / Timmerman, M.A.P. [Mikhel] | Pesselse, G. [Geert]
In bundel: Toetsingsintensiteit : een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter,
Vraag aan | Informatie
   
Variëren in toetsingsintensiteit? | De rechterlijke toetsing van het strafvorderlijk optreden in het voorbereidend onderzoek / Dubelaar, M.J. [Marieke] | Samadi, M. [Mojan]
In bundel: Toetsingsintensiteit : een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter,
Vraag aan | Informatie
   
What is restorative justice? | Fresh answers to a vexed question / Daly, K. [Kathleen]
In bundel: Remaking justice after sexual violence : Essays in conventional, restorative, and innovative justice,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

De toetsing door de massaschade regelende rechter; van compenseren naar distribueren / Loth, M.A. [Marc]
In bundel: Toetsingsintensiteit : een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter,
Vraag aan | Informatie
   
Ruis in de toetsing van de aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren / Hermans, R.M. [Ruud]
In bundel: Toetsingsintensiteit : een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter,
Vraag aan | Informatie