Algemeen recht

Als herstel van vertrouwen het doel is, is herstelbemiddeling het middel | : De hersteloperatie kinderopvangtoeslagenaffaire / Allewijn, D. [Dick]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 17,
Vraag aan | Informatie
   
De recidivegronden voor voorlopige hechtenis getoetst aan artikel 5 EVRM | : Drie aandachtspunten voor een verdragsconforme Nederlandse praktijk / Vries, M. de
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 17,
Vraag aan | Informatie
   
Deskundigen van het openbaar ministerie zijn anders dan deskundigen van de verdediging / Koppen, P.J. [Peter] van
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 17,
Vraag aan | Informatie
   
Militair Gezag en Rechtsherstel (1944-1945) / Jansen, C.J.H. [Corjo]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteit en staatsopportunisme | : WO II en de oorlog tegen terreur / Jessurun d'Oliveira, H.U. [Ulli ook: Hans Ulrich]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Responsieve bestuursrechtspraak | : Een beschouwing over de rol van maatwerk in bestuursrechtelijke appelprocedures / Poorter, J.C.A. [Jurgen] de | Koenraad, L.M. [Rens]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 17,
Vraag aan | Informatie
   
Twitteren over grondrechten in tijden van de pandemie | : Startpunt voor discussie of stok om mee te slaan? / Leijten, I. [Ingrid] | But, J. [Jelle] | Burggraaf, D. [Danine] | Brabander, M. [Merel] | Massier, L. [Laura] | Ruitenbeek, L. [Lianne] | Gaag, H. [Harmke] | Haeften, F. van [Fenna] | Middelkoop, T. van [Toon] | Zee, I [Isis]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 17,
Vraag aan | Informatie
   
Verjaring van oorlogsmisdrijven gepleegd in Nederlands-Indië | : De Wet van 1971 inzake de opheffing van verjaring oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in het licht van het NIOD-onderzoek naar de onafhankelijkheidsstrijd in Nederlands-Indië / Bonnevalle-Kok, R.A. [Ruth]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Waarom is het herstructureringsregime voor natuurlijke personen zoveel hardvochtiger dan voor ondernemingen? / Wibier, R.M. [Reinout]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 17,
Vraag aan | Informatie
   
Willem-Alexander en zijn 'uniform' | : Het constitutioneel staatshoofd als burger in militair uniform / Ritsema, R. [Ruben]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

'Een kwestie van perspectief' | : enige arbeidsrechtelijke gedachten over samenwerkingsvormen het verzoenen van belangen en zuiverheid van oogmerk / Verburg, L.G. [Leonard]
Arbeidsrechtelijke annotaties 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Bijdrage Zvw en 'bedrag ineens': griezelig ingewikkeld / Stam, R. [Ruben]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Degressieve opbouw en leeftijdsonderscheid | : leidt afschaffing van de doorsneesystematiek en de overgang naar degressieve opbouw in alle gevallen tot verboden leeftijdsonderscheid? / Oudendijk, R. [Rosalinde]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Flexibel of solidair pensioencontract, kiezen of delen? / Heemskerk, M.W. [Marc]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Gelijke beloning voor mannen en vrouwen | : geen woorden meer maar daden / Senden, L.A.J. [Linda] | Hesdahl, R. [Rian]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2022, afl. 1/2,
Vraag aan | Informatie
   
Het beroepsrecht van medezeggenschapsorganen: een update / Minnaard, M.W. [Maarten]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het bewijs van causaal verband in beroepsziektezaken | : Waar staan we en waar moeten we (vooral niet) naartoe? / Boonzaaijer, E. | Bloo-Kroes, A.S.
Maandblad voor vermogensrecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het meerderheidsvereiste en dispensatie bij het algemeen verbindend verklaren van cao-bepalingen / Sprengers, L.C.J. [Loe]
Arbeidsrechtelijke annotaties 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het recht op ononderbroken rust in de Europese Arbeidstijdenrichtlijn | : HvJ EU 9 maart 2021, C-344/19, ECLI:EU:C:2021:182 (DJ/Radiotelevizija Slovenija) en HvJ EU 9 maart 2021, C-580/19, ECLI:EU:C:2021:183 (RJ/Offenbach am Main) / Roozendaal, W.L. [Willemijn]
Arbeidsrechtelijke annotaties 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe de tevredenheid in het pensioenstelsel langzaam afbrokkelt / Dalen, H.P. [Harry] van | Henkens, C.J.I.M. | Soest, A.H.O. [Arthur] van
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Arbeidsrecht 2022 / Hillebrandt, K.J. [Karol] | Oberman, C.C. [Christiaan] | Hendriks, P.R. [Peter] | Adnani, N. [Nadia]
Advocatenblad 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek pensioenrecht 2022 / Bodewes, B. [Bastian] | Cramer, A.W. [Annemiek] | Folmer, F.S. [Fleur] | Hoef, J.A. van de | Thijssen, W.P.M. [Wim]
Advocatenblad 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek twee jaar corona-arbeidsrechtspraak / Besselink, P.J.B.M. [Pascal]
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
TAKE CARE OF YOURSELF ... and each other | : De zorgplicht bij het einde van de uitvoeringsovereenkomst / Huijg, T. [Teun]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
WARbeidsrecht | : arbeidsrecht in tijden van oorlog / Houweling, A.R. [Ruben]
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Aandeelhoudersvoorstellen en duurzaamheid | : een verkenning / Bakker, M.H.C.
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De relevantie en regulering van verschillen van microseconden in het tijdperk van high-frequency trading: private feeds, transactiebevestigingen en colocatie / Giltjes, M.J. [Mathijs]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

(On)voorzienbaar lastige open normen bij tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting / Gomes Vale Viga, M.D.C. [Marco]
Fiscale Berichten voor het Notariaat: FBN 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Art. 53 lid 2 Successiewet 1956 | : verlaging van de vermindering / Janssen, A.J.
Fiscale Berichten voor het Notariaat: FBN 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De Hoge Raad uitspraak inzake box 3 en de gevolgen voor de praktijk / Frohn, B. | Kroonenberg, J. [Hanneke]
Fiscale Berichten voor het Notariaat: FBN 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De cultuurgrondvrijstelling (nog) verder in beweging | : van waslijnen tot verouderde asperges / Rheinfeld, J.W.A. [Jeroen]
Fiscale Berichten voor het Notariaat: FBN 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De juridische houdbaarheid van het systeem van sanctionering van fiscale fraude / Hofman, C. [Claire]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De loonheffingen in 2022 / Mertens, A.L. [Ton]
Fiscale Berichten voor het Notariaat: FBN 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Fiscale wijzigingen 2022 / Schoenmaker, F.A.M. [Martin]
Fiscale Berichten voor het Notariaat: FBN 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het verkoopregulerende beding en de vrijstelling overdrachtsbelasting anno 2022 | : verkoop onder welke voorwaarden? / Jong, R.D. de
Fiscale Berichten voor het Notariaat: FBN 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
NSW-landgoederen en overdrachtsbelasting / Nieuwland, R.J.
Fiscale Berichten voor het Notariaat: FBN 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Schenkbelasting bij verkoop van een woning tegen de lagere WOZ-waarde? / Schoenmaker, F.A.M. [Martin] | Straaten, J.C. [Jaap] van
Fiscale Berichten voor het Notariaat: FBN 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Splitsingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting | : de Hoge Raad spreekt opnieuw! / Rozendal, A. [Aad]
Fiscale Berichten voor het Notariaat: FBN 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Statutaire instructiebevoegdheid algemene vergadering maakt van een manager nog geen werknemer / Bartman, S.M. [Steef]
Ars Aequi 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Vennootschapsbelastingplicht voor omgekeerd hybride lichamen / Bruijsten, C. [Charlie]
Fiscale Berichten voor het Notariaat: FBN 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
WKO fiscaal en civiel beschouwd | : Annotatie bij HR 3 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1813 / Gomes Vale Viga, M.D.C. [Marco] | Plank, P.J. [Pernille] van der
Fiscale Berichten voor het Notariaat: FBN 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

Corona en huur | : huurkorting gerechtvaardigd op grond van onvoorziene omstandigheden / Boudesteijn, M.J.E. [Maartje]
Bouwrecht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De nieuwe evenredigheidstoets | : naar een evenredige doel-middelverhouding / Mil, C.M.M. [Chantal] van
Bouwrecht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Buitenlands recht / Religieus recht

Dispute Resolution in the Chinese Belt and Road Initiative | : The Role of Mediation / Brink, H. [Henneke]
Corporate Mediation Journal 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Mediation in Greece: The 'Formal' and Various 'Informal' Types, Off- and Online | : The Architecture of Mediation in Greece - Shifting towards a Culture That Values Consensus-Building / Emvalomenos, D. [Dimitris]
Corporate Mediation Journal 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijk recht

Het mondelinge eindvonnis in civiele zaken | : Pippi Langkous revisited / Messer, E.A.
Ars Aequi 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het vermogensrecht / Wechem, T.H.M. [Edwin] van | Rinkes, J.G.J. [Jac]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie op "Notarieel tuchtrecht als remedie: En, helpt het?" van mr. B.C.M. Waaijer, WPNR 2022/7363 / Boer, H.K. de | Bosse, M.S.M.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7370,
Vraag aan | Informatie
   
Zien we ze al vliegen? | : Enkele juridische overwegingen bij de komst van vliegende auto's / Jansen, W.J.M. [Marco] | Autar, A.N.W. [Alisha]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7369,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

De UIHJ Global Code of digital enforcement / Uitdehaag, J.
BER : Beslag en executie in de rechtspraktijk 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Dispute Resolution in the Chinese Belt and Road Initiative | : The Role of Mediation / Brink, H. [Henneke]
Corporate Mediation Journal 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Een 'lijstje van twintig' ten behoeve van kennis over het functioneren van de bestuursrechtspraak / Marseille, A.T. [Bert ook: Albert] | Wever, M. [Marc]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Evaluative Mediation (Part II), Deployment | : How to Deploy Evaluative Mediation? / Brink, M. [Martin]
Corporate Mediation Journal 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Grensoverschrijdende bewijsverkrijging: hoe gaat dat in de praktijk? / Visser, W.A.
BER : Beslag en executie in de rechtspraktijk 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Klare taal, de Spoedwet Kei en de rol van advocaat / Alt, H.J.W. [Jan Wouter]
Advocatenblad 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Mediation in Greece: The 'Formal' and Various 'Informal' Types, Off- and Online | : The Architecture of Mediation in Greece - Shifting towards a Culture That Values Consensus-Building / Emvalomenos, D. [Dimitris]
Corporate Mediation Journal 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeenschapsrecht EU

De Europese sancties tegen Rusland en de doorwerking en gevolgen daarvan voor de Nederlandse rechtspraktijk / Loenen, M.A. [,Marlies]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2022, afl. 1/2,
Vraag aan | Informatie
   
De Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK | : partnerschap of conflictbeheersing? / Larik, J. [Joris] | Wessel, R.A. [Ramses]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2022, afl. 1/2,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het Europees privaatrecht / Rutgers, J.W. [Jacobien]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Kroniek van het gezondheidsrecht / Hendriks, A.C. [Aart]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
Locatiebeperkingen bij abortusklinieken en het recht tot betoging / Roorda, B. [Berend] | Schilder, A.E. [Jon] | Brouwer, J.G. [Jan]
De Gemeentestem 2022, afl. 7538/7539,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

De invoering van een algemene bepaling of preambule bij de Nederlandse Grondwet in rechtsvergelijkend perspectief / Goossens, J. [Jurgen] | Kuijvenhoven, M. [Martijn]
Ars Aequi 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Corona en huur | : huurkorting gerechtvaardigd op grond van onvoorziene omstandigheden / Boudesteijn, M.J.E. [Maartje]
Bouwrecht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Coronabepalingen in toekomstige huurovereenkomsten / Brouwershaven, V.S. [Valerie] van | Bruijn, S.H.J. [Sebastian] de
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De coronacrisis en de gevolgen van de beperkende maatregelen | : een blik op de toekomst / Nieuwenhuijzen, H.J.B. van
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De huurprijsherziening in (definitieve?) quarantaine / Postma, M. [Menno]
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Een verkenning: coronakorting bij huur van 230a-ruimte | : De (on)mogelijkheden voor een huurder om bij huur van 230a-ruimte coronakorting te vorderen / Wijkerslooth, G.K.L. de
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Prejudiciële beslissing Hoge Raad: coronamaatregelen en huurkorting | : Een bespreking van de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad van 24 december 2021 over huurkorting in verband met de coronamaatregelen. / Bol, K.
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Schorsing van executiemaatregelen vanwege de coronacrisis | : Coronaomstandigheden hebben hun stempel gedrukt op de tenuitvoerlegging van ontruimingsvonnissen / Brouwershaven, V.S. [Valerie] van | Bruijn, S.H.J. [Sebastian] de
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Met de billen bloot | : De (grensoverschrijdende) informatieplicht in het beslag- en executierecht / Krzeminski, K.J. [Kasper]
Ars Aequi 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

All Sizzle, No Steak | : Een analyse van de juridische aspecten rond de naamgeving van 'vegetarisch vlees' / Grunt, L.G. de
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IER 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het (spoedeisende) belang van de SEP-houder na Sisvel/Xiaomi / Boelens, J.M.
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IER 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het eengemaakte octrooirecht (UPC) en het unitair octrooi komen eraan | : game changers met oproep aan de Nederlandse regering! / Pinckaers, J.C.S. [Julius]
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IER 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het wapperverbod en de aansprakelijkheid voor buitengerechtelijke handhaving in IE-zaken - | : Een overzicht van de jurisprudentie na Bakels/ Stork / Velde, E.R. van der [Edwin]
Berichten Industriële Eigendom 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek over 2021 / Speyart, H.M.H. [Herman]
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IER 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het intellectuele eigendom / Visser, D.J.G. [Dirk] | Dack, S.C. [Simon]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
Terugblik Octrooirecht 2021 / Duijn, A.H. van [Allard] | Feenstra, E.P.W. [Erwin] | Maazen, B.J.M. van der [Boukje] | Rodriguez Arigon, N.C. [Nathalie] | Velden, M. [Marc] van der
Berichten Industriële Eigendom 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
The Risky Business of Online Affiliate Marketing | : Is a Company Responsible for its Affiliates? Viewed under U.S. and Dutch law / Rezai, S. [Sam]
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IER 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Transformatie van stoffelijke objecten onderworpen aan intellectuele-eigendomsrechten / Aerde, A.M. [Thijs] van
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IER 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal (publiek)recht (Niet EU) / Volkenrecht

Kroniek van het internationaal publiekrecht / Blokker, N.M. [Niels] | Schrijver, N.J. [Nico]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal privaatrecht

Dispute Resolution in the Chinese Belt and Road Initiative | : The Role of Mediation / Brink, H. [Henneke]
Corporate Mediation Journal 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Gestapeld recht / Vlas, P. [Paul]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7369,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

De Normal Conduct of Business-clausule na Altice / Speyart, H.M.H. [Herman]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2022, afl. 1/2,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het mededingingsrecht / Knibbeler, W. [Winfred] | Helfteren, T.C. [Tim] van
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
Leidraad Duurzaamheidsafspraken | : een stap in de goede richting? De (on)mogelijkheden binnen het mededingingsrecht op het gebied van duurzaamheidsafspraken volgens de Autoriteit Consument & Markt en de Europese Commissie. Wie heeft gelijk? / Koeman, A.A. [Arnout] | Koeman, N.S.J. [Niels]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2022, afl. 1/2,
Vraag aan | Informatie
   
Stichting Cartel Compensation | : welke logica voor de rechtstreekse werking van de antitrustregels? / Blockx, J. [Jan]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2022, afl. 1/2,
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

De problemen rond de strafbaarstelling van het inreisverbod (artikel 197 Sr) | : een overzicht van tien roerige jaren sinds de implementatie in Nederland / Pahladsingh, A. [Aniel] | Druijf, E. [Eric]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Naar meer transparantie in het hoger beroep in vreemdelingenzaken / Reimert, V.M. [Viola] | Marseille, A.T. [Bert ook: Albert] | Wever, M. [Marc]
Ars Aequi 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteit en staatsopportunisme | : WO II en de oorlog tegen terreur / Jessurun d'Oliveira, H.U. [Ulli ook: Hans Ulrich]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Kroniek van het ondernemingsrecht | : Ondernemingsrecht, mensenrechten en klimaat. Doen we de goede dingen en doen we ze goed? Over moeizame regulering en gebrek aan focus / Kluiver, H.J. [Harm-Jan] de
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Actualiteiten draagmoederschap / Tol, J.H. [Jo-an] van der
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het recht op kinderparticipatie in familierechtszaken | : Vijf aanbevelingen voor de Nederlandse praktijk / Mol, C.R. [Charlotte]
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Recht doen aan gehechtheid | : Misverstanden en inzichten omtrent gehechtheid bij juridische beslissingen over kinderen / Bakermans-Kranenburg, M.J. [Marian] | IJzendoorn, M.H. [Marinus]
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Reuzenstappen op het terrein van duurzaamheidsverslaggeving | : de Europese CSRD en oprichting van de ISSB / Baks, L.J.M. | Dijk, L.K. van | Hijink, J.B.S. [Steven]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

'Rechtstoepassing is een keuze' | : Verslag VAR-studiemiddag 'Reflectierapporten van de rechtspraak naar aanleiding van de toeslagenaffaire' d.d. 14 januari 2022 / Blomberg, A.B. [Aletta] | Grapperhaus, M.C.C.A. [Amma]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Daadwerkelijk presteren, gelijk oversteken en conserveren / Bos, J.T. [Jan Tom]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7370,
Vraag aan | Informatie
   
De (on)wenselijkheid van meer maatwerk / Vries, A.S. de [Sophia]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De Wet open overheid, een nieuw tijdperk? / Loop, M.L.M. van der
Ars Aequi 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De verklaring voor recht versus de veroordeling tot schadevergoeding / Groeneveld-Tijssens, N.E. [Nadine]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7370,
Vraag aan | Informatie
   
Een 'lijstje van twintig' ten behoeve van kennis over het functioneren van de bestuursrechtspraak / Marseille, A.T. [Bert ook: Albert] | Wever, M. [Marc]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Free as a bird? | : Het Europees Hof van Justitie onderstreept de autonome positie en toetsingsvrijheid van de nationale rechter / Waele, H.C.F.J.A. [Henri] de
Ars Aequi 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Gegevensbescherming: de bestuursrechtelijke aspecten van de AVG / Barkhuysen, T. [Tom] | Bastiaans, S. [Steven] | Capkurt, F. [Fatma] | Hofman, J. [Janita]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe anders wordt het bestuursrecht na de 2/2/22-uitspraken over het evenredigheidsbeginsel? | : Verslag van de digitale studiemiddag van de VAR op 18 februari 2022 / Adriaanse, E. [Elsemarie]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het algemeen bestuursrecht / Barkhuysen, T. [Tom] | Ouden, W. [Willemien] den
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
Mag het bestuur ook wat de rechter mag? | : Over de verhouding tussen bestuur en rechter (naar aanleiding van de toeslagenaffaire) / Borst, W.L. [Wim]
Ars Aequi 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie op "Notarieel tuchtrecht als remedie: En, helpt het?" van mr. B.C.M. Waaijer, WPNR 2022/7363 / Boer, H.K. de | Bosse, M.S.M.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7370,
Vraag aan | Informatie
   
Willem-Alexander en zijn 'uniform' | : Het constitutioneel staatshoofd als burger in militair uniform / Ritsema, R. [Ruben]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Zien we ze al vliegen? | : Enkele juridische overwegingen bij de komst van vliegende auto's / Jansen, W.J.M. [Marco] | Autar, A.N.W. [Alisha]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7369,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Als herstel van vertrouwen het doel is, is herstelbemiddeling het middel | : De hersteloperatie kinderopvangtoeslagenaffaire / Allewijn, D. [Dick]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 17,
Vraag aan | Informatie
   
Controles op grond van huidskleur / Terlouw, A.B. [Ashley]
Ars Aequi 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De juridische houdbaarheid van het systeem van sanctionering van fiscale fraude / Hofman, C. [Claire]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De problemen rond de strafbaarstelling van het inreisverbod (artikel 197 Sr) | : een overzicht van tien roerige jaren sinds de implementatie in Nederland / Pahladsingh, A. [Aniel] | Druijf, E. [Eric]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De recidivegronden voor voorlopige hechtenis getoetst aan artikel 5 EVRM | : Drie aandachtspunten voor een verdragsconforme Nederlandse praktijk / Vries, M. de
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 17,
Vraag aan | Informatie
   
De scherpe scheiding tussen het militair tuchtrecht en het (militair) strafrecht | : Pleidooi voor een heroverweging / Hoek, B. van [Bas] | Roorda, M. [Mark]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Deskundigen van het openbaar ministerie zijn anders dan deskundigen van de verdediging / Koppen, P.J. [Peter] van
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 17,
Vraag aan | Informatie
   
Heer en knecht - aantekeningen over de verhouding tussen materieel en formeel strafrecht, proportionaliteit en artikel 359a Sv / Jong, F. de
Delikt en Delinkwent DenD 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het strafprocesrecht / Nan, J.S. [Joost] | Verrest, P.A.M. [Pieter] | Vis, C.L. [Chantal] van der | Verbaan, J.H.J. [Joost]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift bij: 'Niet tornen aan het vertrouwensbeginsel!', (DD 2021/74) / Adams, S.G.A.M.
Delikt en Delinkwent DenD 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Niet tornen aan het vertrouwensbeginsel! | Een reactie op Adams, DD 2021/74 / Pijll, J.C. [Joyce] van der
Delikt en Delinkwent DenD 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
No pictures please. Een afbakening van de mogelijkheden tot openbaarmaking van de uitspraak /
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Procesafspraken in strafzaken | : Bespreking van actuele experimenten en in het bijzonder de vonnissen uit Limburg en Rotterdam / Peters, L.J.J. [Laura]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Spreekrecht in de strafbeschikkingsprocedure / Jong, F. de
Delikt en Delinkwent DenD 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Verjaring van oorlogsmisdrijven gepleegd in Nederlands-Indië | : De Wet van 1971 inzake de opheffing van verjaring oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in het licht van het NIOD-onderzoek naar de onafhankelijkheidsstrijd in Nederlands-Indië / Bonnevalle-Kok, R.A. [Ruth]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Voorbereiding liquidatie? | : De strafrechtelijke aansprakelijkheid van zogeheten 'plakkers' / Dubelaar, M.J. [Marieke]
Ars Aequi 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Waarom is het herstructureringsregime voor natuurlijke personen zoveel hardvochtiger dan voor ondernemingen? / Wibier, R.M. [Reinout]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 17,
Vraag aan | Informatie
   
Zwijgende jeugdigen: een volwassen keuze? | Het zwijgrecht in de strafmotivering van rechters in jeugd- en adolescentenstrafzaken / Vrugt, P.J.H. ter [Peggy] | Rijst, T.J. [Tessa] van der | Brink, Y.N. van den [Yannick]
Delikt en Delinkwent DenD 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Big Brother Watch e.a., Centrum för Rättvisa en het toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten / Jansen., R.H.T.
Computerrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De AI-verordening | : de black box geopend / Boven, D.S. van | Wolters Rückert, N. [Nicole]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2022, afl. 1/2,
Vraag aan | Informatie
   
Geautomatiseerde werken en gegevensdragers, tijd voor vernieuwing / Hurk, J.W. [Jan-Willem] van den
Ars Aequi 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Juridische eisen aan de betrouwbaarheid van digitale toestemming in de AVG / Hu, W.Y. [Yong Yong]
Computerrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Lost in translation? | : De betekenis van artikel 80 lid 2 AVG in verhouding tot de WAMCA / Brouwer, N.M. [Nynke]
Computerrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Twitteren over grondrechten in tijden van de pandemie | : Startpunt voor discussie of stok om mee te slaan? / Leijten, I. [Ingrid] | But, J. [Jelle] | Burggraaf, D. [Danine] | Brabander, M. [Merel] | Massier, L. [Laura] | Ruitenbeek, L. [Lianne] | Gaag, H. [Harmke] | Haeften, F. van [Fenna] | Middelkoop, T. van [Toon] | Zee, I [Isis]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 17,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Consumentenrecht gemoderniseerd / Poulus, M.
Advocatenblad 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Daadwerkelijk presteren, gelijk oversteken en conserveren / Bos, J.T. [Jan Tom]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7370,
Vraag aan | Informatie
   
De verklaring voor recht versus de veroordeling tot schadevergoeding / Groeneveld-Tijssens, N.E. [Nadine]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7370,
Vraag aan | Informatie
   
Het MoM-arrest en de aansprakelijkheid voor samengestelde producten / Hiemstra, J.T. [Jantina]
Maandblad voor vermogensrecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het bewijs van causaal verband in beroepsziektezaken | : Waar staan we en waar moeten we (vooral niet) naartoe? / Boonzaaijer, E. | Bloo-Kroes, A.S.
Maandblad voor vermogensrecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het Europees privaatrecht / Rutgers, J.W. [Jacobien]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
Over het toepassingsbereik van de klachtplicht bij nalaten / Boom, H. [Hugo]
Maandblad voor vermogensrecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Wateroverlast en aansprakelijkheid | : Over de beleidsruimte van de overheid en haar beperkte (financiële) middelen / Werf, E.G.A. [Edsard] van der
Maandblad voor vermogensrecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeringsrecht

Bodembewegingsschade | : ervaren procedurele rechtvaardigheid bij individuele en collectieve schadeafwikkeling / Giesen, I. [Ivo] | Maurik, D.W. van | Rijnhout, R. [Rianka]
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade [AV&S] 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Individuele of collectieve schadevaststelling, een rechtseconomische benadering / Visscher, L.T. [Louis]
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade [AV&S] 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Massaschade en mijnbouwschade in Groningen / Bouwes, M.T. [Menno]
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade [AV&S] 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Vaststelling van immateriële schadevergoeding voor aardbevingsslachtoffers | : collectief of individueel? / Barbiers, D.L.
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade [AV&S] 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie