Algemeen recht

A comparative law analysis of no-fault comprehensive compensation funds: international best practice & contemporary applications / Watts, K.
Tijdschrift voor vergoeding personenschade 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Naar bruikbaar, eigentijds en logisch consistent staatsnoodrecht / Wieringa, A.J. [Adriaan]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 14,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie op artikel Teun Struycken, 'Gluren door het hek van het Vredespaleis | : mogen Haagse rechters dat wel?' / Leyenhorst, M.C. [Max] van | Clerck, W.J.L. [Wouter] de
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 14,
Vraag aan | Informatie
   
Yukos Awards | : Reactie op commentaar / Struycken, T.H.D. [Teun]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 14,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

Arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen / Kat, C.
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Concreet uitzicht op een nieuwe baan? / Laat, I.J. [Inge] de
ArbeidsRecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De saga rondom transportbedrijf Van den Bosch en de route(s) naar een Nederlands loon voor de Hongaarse chauffeurs / Zwanenburg, A.
ArbeidsRecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het arbeidsrechtelijk lot van de platformwerker in 2021 | : een overzicht / Seghrouchni, J.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Monitoring van werknemers | : het juridisch kader / Damen, E.H. | Baijens, I. [Ilse]
ArbeidsRecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Onderzoeksplicht van de werkgever bij opzegging door de werknemer | : 'Zoek het maar uit!' / Jonkmans, R. [Roos] | Kind, M. [Michelle]
ArbeidsRecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Samenloop van arbeidsrecht en strafrecht bij de genormaliseerde ambtenaar / Waegeningh, S. [Saar] van
ArbeidsRecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Schending of geen schending van de geheimhoudingsplicht, hoe finaal is daadwerkelijk beslecht? | : Annotatie bij ECLI:NL:CRVB:2022:70 / Bakker, M.H.
TAR : Tijdschrift voor ambtenarenrecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Aandachtspunten bij het aangaan van een arbeidsrelatie / Alink, B.
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Een fiscaal arrest van de Hoge Raad over WKO's / Tweehuysen, V.
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het loonbegrip en het aanwijzen van eindheffingsloon / Hoogstraten, P.W.H. [Peter]
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Personeel en organisatie | : aandachtspunten voor de loonheffingen / Ouardi, T. El
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

De Alliantieovereenkomst: de noodzaak tot transparantie / Jurgens-Boot, A.A.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Een lans breken voor 'Guiding Principles': Een handreiking voor het voorkomen van geschillen / Wassenaer van Catwijck, A.G.J. [Arent] van | Aalstein, M.C.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het belang van de waarde-dialoog vanuit het opdrachtgeverschap perspectief / Kuitert, E.A. [Lisa]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het projectbegrip in het Europees milieurecht (Deel I): De rol van de projecttoets bij het behalen van Europese milieudoelstellingen / Holten, S.E.A. van
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Buitenlands recht / Religieus recht

Omzetting van een Belgische plaatsingsmaatregel naar een Nederlandse PIJ-maatregel / Leenknecht, J. [Jantien]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijk recht

'Stort het geld maar in de consignatiekas' | : gemakkelijker gezegd dan gedaan / Reijnen, T.F.H. [Theo]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7367,
Vraag aan | Informatie
   
Bestaansgrond - bestemming - vertrouwen | : Over het geld op de algemene notariÙle kwaliteitsrekening / Bartels, S.E.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7368,
Vraag aan | Informatie
   
De gevolgen van het Centavos-arrest en het Kadasterkosten-arrest voor de notariÙle praktijk / Bos, T.J. [Tiddo] | Verstappen, L.C.A.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7368,
Vraag aan | Informatie
   
Schadevergoeding op grond van de AVG | : ter compensatie en/of handhaving? / Kooij, D.A. [Diederik] van der | Kralingen, H.J. [Hans Jan] van
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeenschapsrecht EU

Corona, overliggelden en maritieme verzekeringen, een geslaagde driehoeksverhouding of net niet? / Gorrebeeck, J. [Jef]
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het 'Fitfor 55'-pakket, een wake up-call voor de vervoerssectoren! / Tweel, R.J.M. [Ronald] van den
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Loodsplicht Nieuwe Stijl en wat dat betekent voor kleine zeeschepen / Almeida, C. [Cherry]
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Polen en de democratische rechtsstaat; Catch 2022? / Heuveling van Beek, L. [Lydia]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 14,
Vraag aan | Informatie
   
Voorwaarden van platformen | : mededingings- en contractenrecht / Rutgers, J.W. [Jacobien] | Sauter, W. [Wolf]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Wie is verplicht om te voldoen aan de Schrems II-uitspraak? / Vermeer-de Jongh, S.E.A. [Saskia] | Olieslagers, WY.J.L. [Wout]
Privacy en Informatie PenI 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

De toepassing van artikel 2.3 Wfz in de strafrechtspraktijk / Hovens, F.J.H.
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De toepassing van de Wet Affectieschade in de rechtspraak / Mantel, J.
Tijdschrift voor vergoeding personenschade 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Evaluatie van de IWMD-vraagstelling causaal verband bij ongeval - resultaten van een enquÛte en opties voor revisie / Reitsma, A.M. | Koudstaal, I. | Arkel, D. van | Akkermans, A.J. [Arno]
Tijdschrift voor vergoeding personenschade 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het productbegrip bij productaansprakelijkheid aan de hand van drie arresten / Veldt, G.M. [Gitta]
Tijdschrift voor vergoeding personenschade 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verkeersveiligheidsontwikkelingen: over modellen van de mens voor het bepalen van letselrisico's, veilige snelheden en whiplash / Wismans, J.S.H.M. [Jac]
Afwikkeling Personenschade 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Vertrouwensmodel voor de uitwisseling van medische gegevens: wettelijk voorgeschreven? | : De randvoorwaarden voor het landelijk uitwisselen van gegevens in de zorg / Lautenbach, G.E.T. [Geranne]
Privacy en Informatie PenI 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Niet naleving van de AVG | : een risico voor boedel en curator? / Reijneveld, M.D. [Minke]
Tijdschrift voor Insolventierecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Wet Bibob en vastgoed | : Toepassing van de gewijzigde Wet Bibob in de vastgoedpraktijk / Willemsen, J. [Janneke]
Vastgoedrecht VGR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Wetsvoorstel huurbescherming weeskinderen / Rijpstra, R.M. [Robert] | Schaijk, C.F.N. [Coen] van
Vastgoedrecht VGR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Bruggenbouwende oliemannetjes in de WHOA / Cats, R. [Ron]
Tijdschrift voor Insolventierecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De commissie van vertegenwoordiging - observaties van de secretaris / Crul, F.D. [Frans]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De olifant in het insolventierecht / Zanten, T.T. [Thijs] van
Tijdschrift voor Insolventierecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De toepasbaarheid van de WHOA in de zorg | : een theoretische retrospectieve toepassing van de WHOA op Het Ruwaard van Putten ziekenhuis / Beke, K. | Brunninkhuis, R.W.A. [Ruud] | Groen, E. in 't | Kool, E.R. | Vermeeren, M.J.H.
Tijdschrift voor Insolventierecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Ingebrekestelling en verzuim na Fraanje/Alukon (2019) / DunnÚ, J.M. [Jan] van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7367,
Vraag aan | Informatie
   
Niet naleving van de AVG | : een risico voor boedel en curator? / Reijneveld, M.D. [Minke]
Tijdschrift voor Insolventierecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Pleidooi voor een wettelijke regeling voor de afwikkeling van boedelschulden / Wiel, J.H.M. van de
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal privaatrecht

Cryptovaluta in het conflictenrecht: een verkenning / Henckel, K.C.
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Erkenning en tenuitvoerlegging na Brexit | : de rechtzoekende als verliezer / Grinten, P.M.M. [Paulien] van der
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Recognition and enforcement of foreign court judgments in civil and commercial matters before Turkish courts: frequently encountered legal problems and proposed solutions / Tarman, Z.D.
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
The Singapore Convention and commercial mediation in the EU / Rosner, N. [Norel]
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

Kroniek - Bestuurs- en civielrechtelijke rechtspraak mededingingsrecht 2021 / Outhuijse, A. [Annalies]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

Een ondertoezichtstelling in een jasje van tijdelijke voogdij | : Botsingen tussen jeugdrecht en vreemdelingenrecht / Nissen, E. [Ellen] | Sportel, I.D.A. [Iris]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het hogere belang van het kind onvoldoende uitgewerkt in Nederlands migratierecht / Schuitemaker, S. [Sander] | Alting von Geusau, M.C. [Marie-Christine] | Ouwens, A. [Amy]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Krijgen Palestijnen voldoende bescherming? / Hooijmans, L. [Lianne]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek arbeidsmigratie / Fluit, van der I. [Irene] | Pas, I. [Inge] te
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek toelatingsgronden asiel / Rafi, S. [Sadhia]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Vraag en Antwoord | : Kan de dochter een beroep doen op de terugkeeroptie (art. 3.51 lid 1 onder f Vb 2000), ook als de ouders in het buitenland verblijven? / Westendorp, G.E.W. [Gerd]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

De interne auditfunctie en auditcommissie in het perspectief van de Nederlandse Corporate Governance Code in relatie tot de jaarverslaggeving en de accountantscontrole / Groot, C. [Cornelis ook: Cees] de | Nijland, J. [Jelle] | Koster, H. [Harold] | Jansen, A.C. [Alette]
Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur TvOB 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Een impuls voor het vennootschapsrecht uit onverwachte hoek? / Assink, B.F. [Bastiaan] | Timmerman, L.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7367,
Vraag aan | Informatie
   
Intercompanyverhoudingen onder de AVG | : een weg naar bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement? / Coomans, J. [Jeannot]
Privacy en Informatie PenI 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Marketing van familiebedrijven op de arbeidsmarkt | : Kansen voor familiebedrijven om werknemers te binden / Fl÷ren, R.H. | Bles-Temme, L. [Laura]
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Onderbouwd waarderen is lucratief / Denneboom, C.
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Wie het weet, mag het zeggen? / Beckman, H. [Hans] | Zanden, P.M. [Peter] van der
Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur TvOB 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

De bijzondere curator anno 2022 | : In de rug gedekt door de wet? / Pieters, L.J. [Ivo]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Een non-binair personen- en familierecht: een eerste vingeroefening / Lieber, J.H. [Jan Hein]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Forfaitaire woonlast een zegen, of toch niet (altijd)? / Wieren, A.R. [Agnes] van | Verlijsdonk, R.A.M.
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Jeugdrecht / Pieters, I.J. [Ivo]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Omzetting van een Belgische plaatsingsmaatregel naar een Nederlandse PIJ-maatregel / Leenknecht, J. [Jantien]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Pilot Procedure Gezamenlijke Toegang Ouders halverwege / Vos, M.J. [Marja]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Verboden alimentatie eigendomsontneming? / Thijssen, W.P.M. [Wim]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

De stand van de stelselherziening | : met een nieuw kabinet op weg naar inwerkingtreding / Vos, W. [Wilco] de
Tijdschrift voor omgevingsrecht TO 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Open normen in ruimtelijke regels | : Is het omgevingsplan een nieuwe fase in een neverending story? / Velde, J. van der
Tijdschrift voor omgevingsrecht TO 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Projectbesluit? | : Nee, dank je / Heuw, E.W. ten
Tijdschrift voor omgevingsrecht TO 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Taken en bevoegdheden van ministers zonder portefeuille / Gierveld, H.A.J. [Henk]
Tijdschrift voor omgevingsrecht TO 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

(Weinig) zicht op financiÙle problemen in de fase van strafoplegging | : Overwegingen en belemmeringen bij de oplegging van financiÙle maatregelen in het strafrecht / Koenraadt, R. [Rosa] | Boone, M.M. [Miranda]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Agressie tegen politiemedewerkers en omgang met burgers | : wederkerige be´nvloeding of gemeenschappelijke oorzaken? / Reemst, L. [Lisa] van | Fischer, T. [Tamar] | Weerman, F.M. [Frank]
Tijdschrift voor criminologie 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerparticipatie bij vermissingen | : een toepassing van de Theory of Planned Behavior binnen de districtsrecherche / Lam, J. [Jer¶me] | Schoonderwoerd, E. | Kop, N. [Nicolien]
Tijdschrift voor criminologie 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De autonomie van het civiele recht en het strafrecht bij normstelling voor ernstige risico's voor de fysieke leefomgeving / Jong, E.R. [Elbert] de | Faure, M.G. [Michael]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 14,
Vraag aan | Informatie
   
De hulpverlener, de hemel en de hel / Robbe, C. [Christiaan]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De politie en burger in beeld? | : Een internationale scoping review naar het beleid inzake bodycamgebruik met aanbevelingen voor politiediensten in BelgiÙ / Decombel, T. | Feys, Y. | Stevens, A. | Verhage, A. [Antoinette]
Tijdschrift voor criminologie 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De reikwijdte en omvang van het inzagerecht bij de politie / Andelbeek, W. [Wilko]
Privacy en Informatie PenI 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De rol van de politie en hun partners in de aanpak van huiselijk geweld / Jansen, J. [Janine] | Verbruggen, J. [Janna]
Tijdschrift voor criminologie 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Goede samenwerking rond justitiÙle cliÙnten vraagt innovatie op meerdere niveaus / Bosker, J.M.H. [Jacqueline]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het re-integratieverlof van gedetineerden / Meijer, S. [Sonja] | Hamelzky, Y. [Yamit]
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Kinderen en hun gedetineerde vaders | : Het Herfstkamp in de penitentiaire inrichting / Verhagen, A.C.J. [ Angela] | Zwam, M. P. van [Marieke]
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Meerpersoonscelgebruik in Nederlandse penitentiaire inrichtingen | : Bevindingen van de Life in Custody Study / Ginneken, E.F.J.C. [Esther] van | Palmen, J.M.H. [Hanneke]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Naar een strengere aanpak van rijden onder invloed - op de juiste weg? / Rensen, E.R. [Elzemiek]
VerkeersRecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Ondersteunen van verandering en terugkeer | : Een raamwerk voor exitprogramma's voor geradicaliseerde (ex-)gedetineerden / Halderen, R.C. [Robin Christiaan] | Vosters, N. [Nanne] | Jansen, J. [Janine]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Oude wijn in nieuwe zakken? / Snaphaan, T. [Thom] | Pauwels, L.J.R. [Lieven] | Hardyns, W. [Wim]
Tijdschrift voor criminologie 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Politie en de COVID-19-pandemie in BelgiÙ | : impact op het politiewerk, de interne relaties en politie-burgerinteracties / Feys, Y.
Tijdschrift voor criminologie 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Tbs met dwangverpleging en de combinatie met levenslang in het licht van het EVRM / Kuijck, Y.A.J.M. [Yvo] van
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Wie zwijgt blijft zitten / Rijst, T.J. [Tessa] van der
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

De reikwijdte en omvang van het inzagerecht bij de politie / Andelbeek, W. [Wilko]
Privacy en Informatie PenI 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Intercompanyverhoudingen onder de AVG | : een weg naar bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement? / Coomans, J. [Jeannot]
Privacy en Informatie PenI 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Vertrouwensmodel voor de uitwisseling van medische gegevens: wettelijk voorgeschreven? | : De randvoorwaarden voor het landelijk uitwisselen van gegevens in de zorg / Lautenbach, G.E.T. [Geranne]
Privacy en Informatie PenI 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Voorwaarden van platformen | : mededingings- en contractenrecht / Rutgers, J.W. [Jacobien] | Sauter, W. [Wolf]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Wie is verplicht om te voldoen aan de Schrems II-uitspraak? / Vermeer-de Jongh, S.E.A. [Saskia] | Olieslagers, WY.J.L. [Wout]
Privacy en Informatie PenI 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

De WAMCA leeft! In vogelvlucht door twee jaar rechtspraak | : Ontvankelijkheid, ambtshalve toetsing, meerdere acties, schikkingstermijn ¡en bevoegde rechter / Monchy, M.V.E.E. de | Kluwen, T.D.A.
Maandblad voor vermogensrecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De notaris en het Europese consumentenrecht | : Mag de notaris een akte verlijden die een (mogelijk) oneerlijk beding bevat? / Emden, E.A.L. [Elisabeth] van | Rijpkema, L.H.
Maandblad voor vermogensrecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het vermogensrechtelijke leven van Rembrandt / Wessels, B. [Bob]
Maandblad voor vermogensrecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Over conservatoir (leverings)beslag en vervreemding in weerwil van beslag / Burgers, D.E. [Daniel]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Vervangende zekerheid woningbouw: ver van huis? / Michels, M. [Michelle] | Ohnesorge, L.G.L.
Maandblad voor vermogensrecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Voorwaarden van platformen | : mededingings- en contractenrecht / Rutgers, J.W. [Jacobien] | Sauter, W. [Wolf]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Vervoerrecht

Corona, overliggelden en maritieme verzekeringen, een geslaagde driehoeksverhouding of net niet? / Gorrebeeck, J. [Jef]
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het 'Fitfor 55'-pakket, een wake up-call voor de vervoerssectoren! / Tweel, R.J.M. [Ronald] van den
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Loodsplicht Nieuwe Stijl en wat dat betekent voor kleine zeeschepen / Almeida, C. [Cherry]
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeringsrecht

De en-bloc-clausule in verzekeringsovereenkomsten | : geen 'dode letter' maar de deur toch op een kier in geval van een noodzaak voor tussentijdse wijziging / Weterings, W.C.T. [Wim]
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De meerwaarde van overleg tussen verzekeringsarts en arbeidsdeskundige / Hulsen, P.E.
Afwikkeling Personenschade 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Een dringende kwestie | : dwingende eisen over de contra-expertise in strijd met dwingend recht / Blom, R.A. | Jacobs, E. [Eva]
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het duurzaamheidscriterium: niet uitvoerbaar! / Faas, J.
Afwikkeling Personenschade 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verkeersveiligheidsontwikkelingen: over modellen van de mens voor het bepalen van letselrisico's, veilige snelheden en whiplash / Wismans, J.S.H.M. [Jac]
Afwikkeling Personenschade 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie