Algemeen recht

De fröbeljaren van de rechtspsychologie / Kate, J. [Jan] ten
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
Herinneringen aan een tegenspreker / Brouwer, H.N. [Harm]
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
Peter J. van Koppen interfoiled, finally / Granhag, A. [Anders]
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
Psychology and law | : a case of reinventing the wheel / Wolters, G. [Gezinus]
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Ombudsman en ontstatelijking / Bruijn, J.C.L. de [Joanne]
In bundel: Publieke taken en privaatrecht : Preadviezen voor de bijeenkomst van de Jonge VAR op 17 december 2021, p. 9-69
Vraag aan | Informatie
   
Revolverend overheidsgeld in het privaatrecht | : De eisen van de rechtsstaat getoetst / Waarde, V.A. van [Veerle]
In bundel: Publieke taken en privaatrecht : Preadviezen voor de bijeenkomst van de Jonge VAR op 17 december 2021, p. 71-153
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Expansion of psychology and law in Europe and the importance of diversity and inclusion | : a practical guide for lasting change / Shaw, J. [Julia] | Geven, L. [Linda]
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
Herinneringen aan een tegenspreker / Brouwer, H.N. [Harm]
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe psychologen hun neus gingen steken in strafrechtelijke onderzoeken / Sleen, J. [Jannie] van der
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
In search for justice | : common sense, empirical evidence and expert testimony in adversary and inquisitorial systems / Sporer, S.L. [Siegfried Ludwig]
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
Mr. Tunnelvisie / Haan, B. [Bas]
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtspsychologie: een verweer voor de strafrechtadvocaat? / Knoops, G.G.J. [Geert-Jan]
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie
   
Valorisatie van rechtspsychologische inzichten / Rassin, E.G.C. [Eric]
In bundel: Bakens in de rechtspsychologie : Liber amicorum voor Peter van Koppen,
Vraag aan | Informatie