Algemeen recht

Machtsverdeling, Grondwet en conventie / Geertjes, G.J.A.
Ars Aequi 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

Aan de slag met de no-riskpolis / Raap, N.E.
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Bescherming tegen variabele roosters / Roozendaal, W.L. [Willemijn]
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De Wet werk en zekerheid (Wwz): de doelen en wat ervan terechtkwam / Verburg, L.G. [Leonard]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De ontmanteling van het stelsel van inkomensafhankelijke toeslagen als uitdaging voor het arbeids- en socialezekerheidsrecht / Vonk, G.J. [Gijs ook: Gijsbert]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De scholingsplicht en het studiekostenbeding voor en na implementatie van de Arbeidsvoorwaardenrichtlijn / Hogewind-Wolters, P.A.
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Een effectief ESG valt of staat bij een effectief diversiteitsbeleid binnen ondernemingen / Pinedo, D.B.M. [Daniëlle]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Het non-concurrentiebeding gewogen / Bartsch, M.F. [Merle] | Grijpstra, D. [Douwe] | Houweling, A.R. [Ruben]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het toepassingsgebied van de Arbeidsvoorwaardenrichtlijn en van de implementatiewet / Boot, G.C. [Gerrard]
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Clicken over Finfluencers: Het toezichtrechtelijke kader voor financiële influencers / Sande, M.R. van der | Meulen, C. van der [Casper]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Distributie van niet-EU abi-fondsen zonder het 'essentiëleinformatiedocument' binnen vermogensbeheer / Sahtie, S. [Jeevan] | Maat, I.
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Groene hypothekenobligaties & persoonsgegevens / Hoving, V
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Over algemene zakelijke kredietvoorwaarden van Nederlandse banken (deel 2) / Steeg, R.W.K. [Robert]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Regulering van robo-advies / Wijk, B.M. [Berry] van
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Erfpacht en transformatie in vol eigendom of eeuwigdurende erfpacht, de fiscale gevolgen / Paardt, R.N.G. [René] van der
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7365,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

Duurzaamheid en klimaatrisico's | : financieerbaarheid van vastgoed / Aertsen, D.W. | Bordewijk, S [Bas]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Gelijke kansen bieden bij gronduitgifte door de overheid / Parlevliet, W.H.E. [Walter] | Knook, A.D.L. [Allard] | Boudesteijn, M.J.E. [Maartje]
Bouwrecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Gelijke kansen voor gronduitgifte: van Roanne naar Didam / Jurgens-Boot, A.A.
Bouwrecht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Buitenlands recht / Religieus recht

Erfpacht in België | : Een recent huisvestingsinstrument / Sagaert, V. [Vincent]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7364,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijk recht

De crisis van de jaren dertig van de vorige eeuw en het Nederlandse privaatrecht / Jansen, C.J.H. [Corjo]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Driemaal schatvinding in Frankrijk / Jansen, J.
Ars Aequi 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Erfpacht en transformatie in vol eigendom of eeuwigdurende erfpacht, de fiscale gevolgen / Paardt, R.N.G. [René] van der
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7365,
Vraag aan | Informatie
   
Het finaal verrekenbeding een quasi-legaat? | Praktische gevolgen en (on)mogelijkheden / Hoogeveen, S.H. | Berg, N. [Nelly] van den
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het partnerbegrip 12 jaar na de modernisering van de SW / Gubbels, N.C.G. [Nicole]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7366,
Vraag aan | Informatie
   
Klaagster wil informatie over uitvaartwensen van haar overleden broer / Lekkerkerker, G.J.C. [Geert]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Oplaadpunten in het appartementsrecht / Luijk-van Veldhuizen, A.C.W. [Astrid] | Siewers, C.W.
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Accountant en integriteit | : een kwestie van doen / Almelo, A.E. [Lex] van | Pheijffer, M.L. [Marcel]
Tijdschrift Tuchtrecht TT 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Advocaten 24/7 integer / Wolff, D.J.B. [Diana] de
Tijdschrift Tuchtrecht TT 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Bewijslessen uit de toeslagenaffaire: wanneer is een feit 'aannemelijk'? / Mackor, A.R. [Anne Ruth]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Corona blijft invloed houden op de rechtspraak (VI) / Jongbloed, A.W. [Ton]
Tijdschrift voor de Procespraktijk TvPP 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Digitaal indienen beslagrekesten / Hofmeijer-Rutten, P.F.G.T.
BER : Beslag en executie in de rechtspraktijk 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Dwangsommen: het blijft een lastige materie / Jongbloed, A.W. [Ton]
Tijdschrift voor de Procespraktijk TvPP 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Executie van een aandeel in een vof / Vlastuin, J.D. van
BER : Beslag en executie in de rechtspraktijk 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het eindeloze gevecht om het verschoningsrecht / Pijnappels, K. [Kees]
Advocatenblad 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe de advocatuur Rusland de deur wees / Mebius, F.
Advocatenblad 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe woke mag een advocaat zijn? | : Nieuwe dilemma's voor de advocatuurlijke beroepsethiek / Soeharno, J.E. [Jonathan] | Dijk, J.N. van [Jelle]
Tijdschrift Tuchtrecht TT 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Integriteit in het medische domein | : vage norm of essentieel gedragsrecht? / Bertens, R.M. [Roland] | Mostert, M. [Menno]
Tijdschrift Tuchtrecht TT 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Integriteit, kernvoorwaarde voor een notaris / Stollenwerck, A.H.N. [Fons]
Tijdschrift Tuchtrecht TT 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Je krijgt de schade niet cadeau. Over aannemelijkheid van schade en over de vaststelling van schade door de rechter (instructie, schatten en verwijzen naar de schadestaatprocedure) | : HR 10 december 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1842) in perspectief / Theunis, D.C.
Tijdschrift voor de Procespraktijk TvPP 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Vergoeding van de kosten voor een tuchtprocedure? / Meerkerk, A. [Annerieke]
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeenschapsrecht EU

Een doeltreffende, evenredige en afschrikwekkende sanctie voor schending van de kredietwaardigheidsplicht | : HvJ EU 10 juni 2021, C-303/20 (Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) SA/KM) / Schagen, E.A.G. van
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken TvC 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Influencer marketing as a potentially unfair commercial practice | : the Commission's new guidance / Luzak, J.A. [Joasia]
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken TvC 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Kortingsacties ('van ... voor ...') aan banden gelegd door de EU / Kruisinga, S.A. [Sonja]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Oneerlijke handelspraktijken en de digitale sector: nieuwe guidance van de Europese Commissie / Poulus, M.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Rusland uit de Raad van Europa / Buruma, Y. [Ybo]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 13,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Appelleren is riskeren, maar bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg kun je het misschien proberen: Jurisprudentieanalyse van tien jaar hoger beroep bij het CTG / Morsink, M.E.B. [Marlies] | Bollen, J.A.M. [Jan] | Venderink, W.
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De contractuele aansprakelijkheid van de medisch specialist bij het gebruik van een chirurgische robot met artificiële intelligentie / Havez, Y.
Ars Aequi 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De foetus of het toekomstige kind? De rechtvaardiging van prenatale kinderbescherming vraagt om conceptuele helderheid / Dondorp, W.J. | Wert, G.M.W.R. de
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Eerste evaluatie van de Wet zorg en dwang: Wat betekenen de uitkomsten voor de rechtspositie van cliënten? / Frederiks, B.J.M. [Brenda]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek wetgeving gezondheidsrecht 2021 / Wel, W.F. [Willemijn] van der | Jannink, M. [Merle]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Medische interventies ter preventie van recidive | : Over vrijwilligheid en de houdbaarheid van het onderscheid tussen dwang en drang / Bijlsma, J. [Johannes] | Ligthart, S.L.T.J. [Sjors]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Verslag najaarsvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht 2021 / Eijpe, J.I.
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Privacyrecht 2021 / Alberdingk Thijm, C.A. [Christiaan] | Zwaan, V.A. [Vita] | Berghuis, M. [Marieke] | Schaik, S. [Silvia] van | Vries, C. [Caroline] de | Velde, J. van de | Stapel, S. [Sarah]
Advocatenblad 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

De borgtocht / Elshof, M.
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De label C verplichting voor kantoren. | : Een zorg voor verhuurder of voor huurder? / Strijen, J.A. [Jorieke] van
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe de verruiming van mogelijkheden voor tijdelijke verhuur met een reparatiewet werd tegengehouden / Baggen, S. [Stan]
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Is de (contractuele) rente over de huur ook een boedelschuld? / Strijen, J.A. [Jorieke] van | Sylaj, L.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Opnieuw: nieuwe wettelijke maatregelen ter bestrijding van het woningtekort en ter verbetering van de leefbaarheid van wijken in het verschiet / Huijgen, W.G. [Pim]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Standaardclausules in huurovereenkomsten: oplevering bij einde van de huurovereenkomst (woonruimte) / Vries, D. [Daniel] de
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Wet overleg huurders verhuurder: als overleg conflict wordt | : De geschillenbeslechting tussen de verhuurder en zijn overlegpartners / Ruiter, E. [Ellen] de | Dik, S.F. | Marzguioui, H. el
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Is de (contractuele) rente over de huur ook een boedelschuld? / Strijen, J.A. [Jorieke] van | Sylaj, L.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

Berichten uit het buitenland: Frankrijk 2021 / Prins, R.J. [Rein-Jan]
BIE Berichten Industriële Eigendom 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De ontwikkeling van rechterlijke bevelen in IE-zaken / Nispen, C.J.J.C. [Constant] van
BIE Berichten Industriële Eigendom 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Privacyrecht in een piratenwereld: de Lycos/Pessers-toets 17 jaar na dato / Kingma, S.M. [Sikke]
Auteursrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Terugblik: Handelsnaam- en domeinnaamrecht 2021 / Deurvorst, T.E. [Titia] | Nispen, C.J.J.C. [Constant] van
BIE Berichten Industriële Eigendom 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Terugblik: procesrecht/sancties 2021 / Deurvorst, T.E. [Titia] | Nispen, C.J.J.C. [Constant] van
BIE Berichten Industriële Eigendom 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Web harvesting: auteursrechtelijke implicaties en oplossingsrichtingen / Gompel, S.J. [Stef] van | Schumacher, L.D. [Luna] | Senftleben, M.R.F. [Martin]
Auteursrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

De regeling voor uitsluiting moet worden herzien / Essers, M.J.J.M. [Maurice]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2022, 2,
Vraag aan | Informatie
   
De tweesprong in de toepassing van het transparantiebeginsel bij de gunningscriteria / Chen, T.H. [Tsong Ho]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2022, 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het wordt tijd voor een Nederlands mededingingsregister / Essers, M.J.J.M. [Maurice]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2022, 2,
Vraag aan | Informatie
   
Oneerlijke handelspraktijken en de digitale sector: nieuwe guidance van de Europese Commissie / Poulus, M.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Voorbehouden opdrachten: wat zijn het, hoe werkt het en werkt het in Nederland? / Groot, N.A.D.
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2022, 2,
Vraag aan | Informatie
   
Vrije mededinging in dienst van klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen / Korsten, L.E.J. [Léon]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

De Corporate Sustainability Reporting Directive | : rapporteren, controleren én maatschappelijk verantwoord juridisch adviseren / Baaijens, B. | Amsterdam, L.A. [Lars] van
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en de governance van stichtingen / Quist, P.H.N. [Paul]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De accountant en fraude: over de gevolgen van de NV NOCLAR / Linden, M. [Mieke] van der
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De vermogenswaarde van certificaten van aandelen versus de onderliggende aandelen / Zaman, D.F.M.M. [Niek]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7366,
Vraag aan | Informatie
   
De-SPAC transacties / Nagtegaal, C. [Cornelis] | Dam, W.J.
TOP: Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Gevraagd: een praktisch toetsingskader voor vastgoed en de bedrijfsopvolgingsregelingen / Vries, A.C.M. de
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Grip houden op ESG bij outsourcing: een stappenplan / Brederveld, L.C. [Laura]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Het Shell-vonnis en bange bestuurders: Een verkenning naar bestuurdersaansprakelijkheid voor klimaatschade / Calker, S.J. van | Steenkamp, J.P.M.
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Het splitsen van de algemene vergadering in een informatieve vergadering en een stemvergadering / Helden, R.J.C. [Ruud] van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7366,
Vraag aan | Informatie
   
Mogelijkheden en grenzen van statutaire beletregelingen / Boekweit, R.J.S.P. | Appels, M.A.C.
TOP: Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
The European Financial Data Space: Open Banking in actie / Praag, E.J. [Emanuel] van
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Voorstel voor een Richtlijn Corporate Sustainability Due Diligence / Koster, H. [Harold]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Autonomie versus aansprakelijkheid - Waar ligt de grens van de ouderlijke verantwoordelijkheid? / Cuijpers, I. [Iris] | Nelissen, M. [Marlot]
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De erfenis van 25 jaar Wet verevening pensioenrechten bij scheiding / Leene-Hoedemaeker, I.E. [Ingrid]
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Gehuwd of niet gehuwd, that's the question / Dijck, L.M.F. van | Pieters, I.J. [Ivo]
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Nalaten in de digitale wereld / Diks, J.Th.M. | Lavrijssen, N. [Noortje]
Tijdschrift Erfrecht TE 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Twee bewinden tegelijk is soms te veel / Haar, J.H.M. [Hans] ter
Tijdschrift Erfrecht TE 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Uiterste wilsbeschikkingen ter voldoening aan een natuurlijke verbintenis / Brinkman, R.E. [Ronald]
Tijdschrift Erfrecht TE 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Algemene inleiding over het Berenschotrapport / Boot, J.G. | Janssen, V.C.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7364,
Vraag aan | Informatie
   
De Amsterdamse erfpacht en beginselen van behoorlijk of goed bestuur / Veen, G.A. [Gerrit] van der
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7365,
Vraag aan | Informatie
   
De basis in het Europese energierecht voor het ESG-beleid van een onderneming / Asperen, P. [Peter] van
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De doelstellingen van het Amsterdamse erfpachtstelsel in de praktijk / Hallers, K.N. | Stevens, B.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7365,
Vraag aan | Informatie
   
De klimaatzorgplicht | : aanknopingspunten bij het opstellen van een klimaatplan / Faber, M.J.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De meerwaarde van een gemeentelijk erfpachtstelsel / Vonck, F.J. [Fokke Jan]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7364,
Vraag aan | Informatie
   
ESG-compliance in een toeleveringsketen | / Koning, M. de Sinke, R.M.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Een eerlijk proces bij het Amsterdamse erfpacht? / Lochtenberg, L.J.J.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7365,
Vraag aan | Informatie
   
Erfpacht in België | : Een recent huisvestingsinstrument / Sagaert, V. [Vincent]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7364,
Vraag aan | Informatie
   
Het duurzaamheidsdilemma: communiceren over duurzaamheid zonder greenwashing / Arayess, S. [Sarah] | Boer, A. de [Alie]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Onteigenen voor stikstofreductie | : Een korte verkenning / Sluysmans, J.A.M.A. [Jacques]
Ars Aequi 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Oplaadpunten in het appartementsrecht / Luijk-van Veldhuizen, A.C.W. [Astrid] | Siewers, C.W.
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Opnieuw: nieuwe wettelijke maatregelen ter bestrijding van het woningtekort en ter verbetering van de leefbaarheid van wijken in het verschiet / Huijgen, W.G. [Pim]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Publiekrechtelijke alternatieven voor gemeentelijke erfpacht? / Huisman, P.J. [Pim] | Ommeren, F.J. van [Frank]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7365,
Vraag aan | Informatie
   
Stedelijke erfpacht bezien vanuit de doorkruisingsproblematiek / Huijgen, W.G.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7365,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Bestuurlijke organisatie / Jak, N. [Niels] | Timmermans, L.J.M. [Leon]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Bewijslessen uit de toeslagenaffaire: wanneer is een feit 'aannemelijk'? / Mackor, A.R. [Anne Ruth]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De amicus curiae en de bijzondere kamer / Ouwehand, I.S.
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De kunst van het verdelen | : Over mededinging en transparantie bij de verdeling van schaarse (tender)subsidies / Hardy, E.M.J.
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De valse tegenstelling tussen uniform en maatpak / Westerman, P.C. [Pauline]
Ars Aequi 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
ESG in het omgevingsrecht | : het regeerakkoord en de Omgevingswet / Lange, N. [Nicole]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Nieuwe kijk op exceptieve toetsing verordeningen oude wijn? / Wannink, R.E. [Robert] | Boogers, R.J. [Rutger]
Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht PB 2022, afl.1-2,
Vraag aan | Informatie
   
Openbaarheid en behoorlijkheid / Pietermaat, E.C. [Elisabeth] | Bontje, N.N. [Nina]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Royement revisited / Haersolte-van Hof, J.J. [Jacomijn] van
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 13,
Vraag aan | Informatie
   
Schieten met carbid, dat gaat zomaar niet! | : Beantwoording rechtsvraag (350) Staats- en bestuursrecht / Boogaard, G. [Geerten]
Ars Aequi 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Verwijzen naar beleidsregels / Copier, M.J.O. | Jurgens, F.E.
Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht PB 2022, afl.1-2,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Advocaten 24/7 integer / Wolff, D.J.B. [Diana] de
Tijdschrift Tuchtrecht TT 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Bewijslessen uit de toeslagenaffaire: wanneer is een feit 'aannemelijk'? / Mackor, A.R. [Anne Ruth]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Forensisch medische informatie bij strafzaken waarbij sprake is van letsel: Het perspectief van rechters en raadsheren in de regio Amsterdam / Goudswaard, M. [Mirjam] | Balje, V. | Dorn, T. [Tina] | Reijnders, U.J.L. [Udo]
Expertise en Recht EenR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Medische interventies ter preventie van recidive | : Over vrijwilligheid en de houdbaarheid van het onderscheid tussen dwang en drang / Bijlsma, J. [Johannes] | Ligthart, S.L.T.J. [Sjors]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Risicotaxatie bij vrouwen / Vogel, V. [Vivienne] de
Expertise en Recht EenR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Vergoeden is vergelden? Het strafrechtelijk schadeverhaal naar aanleiding van strafbare feiten anno 2022 / Kool, R.S.B. [Renée]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 13,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

De nieuwe AI-verordening: past het? / Abbady, S.E.M.A. | Roosmalen, J.J.G. van | Geus, M.J. [Marjolein]
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
IT-Recht 2021 / Druenen, V. [Veerle] | Genuchten, E.M. [Esther] | Schaik, R.H.G. [Robert]
Advocatenblad 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Knock Knock Who's There? | : Tussenpersonen, persoonsgegevens en de kunst van het juiste evenwicht / Alberdingk Thijm, C.A. [Christiaan]
Ars Aequi 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Nudging | : Een juridisch relevant fenomeen met rechtsstatelijke impact / Zeilstra, A.R.M. [Rebecca]
Ars Aequi 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Algemene inleiding over het Berenschotrapport / Boot, J.G. | Janssen, V.C.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7364,
Vraag aan | Informatie
   
Autonomie versus aansprakelijkheid - Waar ligt de grens van de ouderlijke verantwoordelijkheid? / Cuijpers, I. [Iris] | Nelissen, M. [Marlot]
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De crisis van de jaren dertig van de vorige eeuw en het Nederlandse privaatrecht / Jansen, C.J.H. [Corjo]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De erfpachter als consument? / Pavillon, C.M.D.S. [Charlotte]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7364,
Vraag aan | Informatie
   
De klimaatdoelen van Parijs: een bestuurlijke verantwoordelijkheid? / Spanje, W. [Willeke] van
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Drafting tips: Concernfinanciering: contractuele regeling voor regres en draagplicht bij hoofdelijkheid / Janssen, M.A.J.G. [Marc]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Een doeltreffende, evenredige en afschrikwekkende sanctie voor schending van de kredietwaardigheidsplicht | : HvJ EU 10 juni 2021, C-303/20 (Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) SA/KM) / Schagen, E.A.G. van
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken TvC 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Een eerlijk proces bij het Amsterdamse erfpacht? / Lochtenberg, L.J.J.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7365,
Vraag aan | Informatie
   
Er zijn twee soorten wijzigingsbedingen / Jongeneel, R.H.C. [Han]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 13,
Vraag aan | Informatie
   
Gevraagd: een praktisch toetsingskader voor vastgoed en de bedrijfsopvolgingsregelingen / Vries, A.C.M. de
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe laag mag de rente zijn? / Gubbels, N.C.G. [Nicole]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Influencer marketing as a potentially unfair commercial practice | : the Commission's new guidance / Luzak, J.A. [Joasia]
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken TvC 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Kortingsacties ('van ... voor ...') aan banden gelegd door de EU / Kruisinga, S.A. [Sonja]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Consumentenbouwrecht 2020-2021 / Bruggeman, E.M. [Evelien] | Triches, S. [Sandro]
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken TvC 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Matiging van boetebedingen: Een nieuwe koers van de Hoge Raad met Turan/ Easystaff (2018) na het strenge regime van Bart Smit (2007) en Van de Zuidwind/Faase (2012) / Dunné, J.M. [Jan] van
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Non-conformiteit, schadevergoeding en verzuim / Dammingh, J.J. [Jaap]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Sjoemeldiesels, collectieve prijsvermindering en de massaschade regelende rechter. | : Enkele kanttekeningen bij Rb. Amsterdam 14 juli 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:3617 (Car Claim/Volkswagen c.s.) / Wissink, P.G.J.
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken TvC 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Vergoeding van de kosten voor een tuchtprocedure? / Meerkerk, A. [Annerieke]
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Voortdurende erfpacht | : Een bron van voortdurende onrust bij consument-erfpachters / Ploeger, H.D. [Hendrik] | Bounjouh, H.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7364,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeringsrecht

Gerechtshof is geen voorstander van een vereenvoudigd strafrechtelijk traject bij verzekeringsfraude / Jong, C.J. [Cees] de
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekerbaarheid van Klimaatverandering / Brinkman, T.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie