Arbeidsrecht / Sociaal recht

Handboek Participatiewet | : editie 2022 / Hutten, R. | Schoneveld, B.
ISBN: 9789086351602 - Wyzer Academie : Zwolle
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Handboek Uitkeringsberekening Participatiewet | : Volledig aangepast aan de wijzigingen van 2022 / Reali, R. [Roberto]
ISBN: 9789086351596 - Wyzer Academie : Zwolle
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Handboek voor de ontslagpraktijk bij het UWV / Drongelen, J. [Harry] van | Rijs, A.D.M. [André] van | Drongelen, A. [Amber] van
ISBN: 9789083066158 - Iustitia Scripta :
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
SER Geregeld / Verhulp, E. [Evert]
ISBN: 9789462126824 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Tekst en Toelichting op het toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie / Rijs, A.D.M. [André] van | Drongelen, J. [Harry] van
ISBN: 9789083066172 - Iustitia Scripta :
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Handhaving in de financiële sector / Eersel, M. [Michiel] van
ISBN: 9789013167849 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Belastingrecht

Belastingrecht in Hoofdlijnen / Burgers, I.J.J. [Irene] | Bresser, H.J. [Harrie] | Grooten, W. [Willemein] | Haas, F.J.P.M. [Frans-Jozef] | Hogendoorn, M.H. | Wolf, R.A. [Rogier]
ISBN: 9789013167535 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Loonheffingen | : editie 2022 / Verploegh, H.C. | Jentink, L.C.E. | Taouil, K.
ISBN: 9789013165302 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

De kwetsbare rechter | : De legitimiteit van de rechter in het hybride rechtslandschap van de 21e eeuw / Davies, L.M.J. [Laura]
ISBN: 9789088633164 - Celsus juridische uitgeverij : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Herroeping van civiele uitspraken | : Van request-civiel naar de nieuwe herroepingsprocedure / Prins, P. [Peter]
ISBN: 9789088633096 - Celsus : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Kernwaarden van de advocatuur / Wolff, D.J.B. [Diana] de
ISBN: 9789013168228 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Insolventierecht / Polak, N.J. [Nico] | Pannevis, N.B. [Niels]
ISBN: 9789013149241 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

Praktijkpocket Wet Inburgering / Hutten, R. | Stoof, W.
ISBN: 9789086351565 - Wyzer Academie : Zwolle
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Personen- en familierecht

Kinderen als slachtoffer, getuige of dader van huiselijk geweld | : Aard en afhandeling van door de politie bij ZSM aangebrachte zaken van huiselijk geweld waarbij minderjarigen zijn betrokken / Koppen, M.V. [Vere] van | Bruggeman, M. [Maria] | Houston, R. [Rhianne] | Harte, J.M. [Joke]
ISBN: 9789012407892 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

De deskundige in het strafproces / Dolman, M.M. [Menno]
ISBN: 9789462900127 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
De strafzaak achter de strafbeschikking | : Een observatieonderzoek naar de berechting van strafbeschikkingszaken / Schoutsen, L.M. [Laura] | Keijser, J.W. [Jan] de | Schuyt, P.M. [Pauline] | Crijns, J.H. [Jan ook: Jan Herman]
ISBN: 9789462126626 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Kinderen als slachtoffer, getuige of dader van huiselijk geweld | : Aard en afhandeling van door de politie bij ZSM aangebrachte zaken van huiselijk geweld waarbij minderjarigen zijn betrokken / Koppen, M.V. [Vere] van | Bruggeman, M. [Maria] | Houston, R. [Rhianne] | Harte, J.M. [Joke]
ISBN: 9789012407892 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Wachters aan het Woord | : Dilemma's van accountants, advocaten, belastingadviseurs en notarissen in hun rol als poortwachter / Wingerde, C.G. [Karin] van | Hofman, C. [Claire]
ISBN: 9789012407915 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Bijzondere overeenkomsten : Opdracht, incl. de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de reisovereenkomst : Asser 7-IV / Asser, C. [Carel 1843-1898] | Tjong Tjin Tai, T.F.E. [Eric]
ISBN: 9789013167955 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Bijzondere overeenkomsten : maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap : deel 7-VII / Asser, C. [Carel 1843-1898] | Olffen, M. [Martin] van
ISBN: 9789013167238 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Stoomwals en wegbereider | : Hoe Europa ons aansprakelijkheidsrecht beïnvloedt / Jansen, K.J.O. [Kasper]
ISBN: 9789462126701 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie