In het kader van het project ter ondersteuning van de sociale advocatuur start de Praktizijn een pilot voor intervisie. In de pilot doen de deelnemers mee aan 8 uren intervisie waarmee zij voldoen aan de kwaliteitseisen van de NOvA en 4 algemene PO-punten behalen. Drie groepen worden begeleid door een gecertificeerd sociale advocaat van de VSAN, twee of drie andere groepen door gecertificeerde advocaten van Clifford Chance. Aan de pilot kunnen alleen sociaal advocaten deelnemen. Deelnemers aan het project en/of leden van de VSAN krijgen korting en betalen slechts € 150,– voor 8 uur intervisie in 2022. U leest hier alles over deze pilot.