Arbeidsrecht / Sociaal recht

De toepassing van de waarheidsplicht in het ontslagrecht / Mantel, J.H. [Julia]
ArbeidsRecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Drinken onder werktijd | : de kater komt later? / Janssen, L.H. [Luc]
TAR : Tijdschrift voor ambtenarenrecht 2022, afl. 1-2,
Vraag aan | Informatie
   
Het vakbondsgereedschap bij cao-naleving II | : schadevergoeding / Jansen, N. [Niels] | Broeke, M. [Marieke] ten
ArbeidsRecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Je gaat het pas zien als je het doorhebt / Audenaerde, E. [Erwin]
Letsel en Schade 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kindvloggers op Youtube | : wie is verantwoordelijk? / Bulk, M.D. [Dion]
ArbeidsRecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Meer transparantie over het verbod op nevenwerkzaamheden | : dekt artikel 7:653a BW de lading? / Dalmolen, T.R. [Thijs]
ArbeidsRecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Moet een transitievergoeding bij letselschade worden verrekend? / Bosch , R.
Letsel en Schade 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
NAH bij kinderen is een ernstig onderschat probleem / Hermans, E.
Letsel en Schade 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Ver van wat iemand ooit was, maar nog niet gaat worden / Osei, L.
Letsel en Schade 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verdelingsmaatregel bij letselschade door een paard / Beest, B.A. van [Babette]
Letsel en Schade 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Vermoedens van financieel misbruik? Je kunt als hulpverlener meer dan je denkt / Osch, Y. van
Schuldsanering 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Zorgvuldig onderzoek / Charbon, P.A. [Petra] | Broekhuijsen, R.H. [Robert Hein]
ArbeidsRecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

De dreigende werking van klimaataansprakelijkheid van financiële instellingen / Jong, E.R. [Elbert] de
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Buitenlands recht / Religieus recht

De niet-naleving van contactregelingen na scheiding vanuit Belgisch perspectief / Vertommen, E. [Eva]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Aandacht voor openheid en excuses: geen reden tot zorg! | : Nieuwe kansen voor responsieve behandelaars / Zwart-Hink, A.M. [Andrea ook: A.M. Zwart]
Tijdschrift voor Klachtrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De reikwijdte van het beleggingsverbod van art. 17 lid 3 Wna / Es, P.C. [Peter] van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7363,
Vraag aan | Informatie
   
Notarieel tuchtrecht als remedie | : En, helpt het? / Waaijer, B.C.M. [Boudewijn]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7363,
Vraag aan | Informatie
   
Vertrouwenwekkend omgaan met schade en klachten / Kuipers, G.M. [Georgina]
Tijdschrift voor Klachtrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Voorbij de toeslagenaffaire | : Nieuwe kansen voor responsieve behandelaars / Winter, H.B. [Heinrich]
Tijdschrift voor Klachtrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeenschapsrecht EU

De EU als wapenleverancier | : De Europese Vredesfaciliteit in context / Vroege, A.N. [Bram]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
De erkenning en tenuitvoerlegging onder Brussel II-ter | : Hoe vernieuwend is Brussel II-ter / Maas de Bie, A.R. [Arlette] van
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Een vak apart | : Onderwijsdiensten op de interne markt / Jansen, J. | Driessen, N. | Fontaine, T.E.
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Op naar de Verenigde Staten van Europa! | : Een sterke, democratische EU aan de hand van de Federalist Papers / Jansen, B. [Bart] | Nieuwenburg, L. [Lorenzo]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Toezicht op virtuele valuta | : de wereld van het gamen / Mooij, A.M.
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Verhuurder doucht elders ook | : Over misleidende milieuclaims door deelplatformen en individuele remedies in driehoeksverhoudingen / Koolhoven, R. [Rosalie] | Pavillon, C.M.D.S. [Charlotte]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Gezondheidsbeleid vraagt om een geïntegreerde aanpak | : Het onderscheid tussen preventie en curatieve zorg behoeft heroverweging / Hendriks, A.C. [Aart] | Sijmons, J.G. [Jaap] | Toebes, B.C.A. [Brigit]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Een empirisch onderzoek naar de bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement van artikel 2:248 BW / Hekman, T. | Vos, B.W.
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het adviesrecht schuldenbewinden: Hoe pakt dat uit? / Noble, G.A. [Guido] le | Schoenmakers, R. [Rutger]
Schuldsanering 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe misvattingen over schuldenproblematiek oplossingen in de weg staan | : Integrale aanpak publieke en private schulden nodig / Oomkens, R. [Rosanne] | Jungmann, N. [Nadja]
Schuldsanering 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift bij de reactie van mr.ir. B.P.C. van Weert op 'Derdenzekerheid en zorgplicht' / Verdaas, A.J. [Ronald]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie op 'Derdenzekerheid en zorgplicht' van A.J. Verdaas / Weert, B.P.C. van
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Regulering van de incassobranche (I) | : Het wetsvoorstel kwaliteit incassodienstverlening / Bouda, N. [Nadia]
Schuldsanering 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

Kroniek civiele rechtspraak mededingingsrecht 2021 / Tuinenga, S. | Lamberti, R.J.G. [Reinier]
Markt en Mededinging 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek concentratiecontrole 2021 / Berg, P. [Paul] van den | Abbing, F.R. [Felix] | Warning, R. [Rosa]
Markt en Mededinging 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek economie in het mededingingsrecht 2021 / Bouten, J. [Joost] | Dharmavasan, L. [lLaxhmi] | Heijmans, A. [Aiden] | Oeveren. A. van [Alexander] | Visser, M. [Matthijs] | Winters, J.K. [Jan Kees]
Markt en Mededinging 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek publiekrechtelijke handhaving Mededingingswet 2021 / Dijkstra, V. [Victorine] | Goffau, J. [Jori] de
Markt en Mededinging 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

Als ik staatssecretaris was... zou ik het ouderenbeleid nieuw leven inblazen / Klaassen, M.A.K. [Mark]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Andere toon, nog geen nieuwe muziek | : Migratie in regeerakkoord Rutte 4 ontrafeld / Geertsema, K.E. [Karen] | Groenendijk, C.A. [Kees] | Grütters, C.A.F.M. [Carolus] | Lange, T. [Tesseltje ook: Tessel] de | Minderhoud, P.E. [Paul] | Oers, R. [Ricky] van | Severijns, R. [Ralph] | Strik, M.H.A. [Tineke] | Terlouw, A.B. [Ashley] | Zwaan, K.M. [Karin]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe het belang van het kind wederom niet wordt gehonoreerd | : Curieuze aanpassing AMV-beleid vanwege arresten T.Q. en Westerwaldkreis / Grütters, C.A.F.M. [Carolus]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Kunnen Syrische vreemdelingen wier verblijfsrecht in Denemarken is beëindigd aan Denemarken worden overgedragen? / Berger, E. [Eva]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Latente Nederlanders revisited / Groot, G.R. [Gerard-René] de
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Meer instrumenten voor rechters na afschaffing van de dwangsomregeling in het migratierecht / Zeven, F. [Femke]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Oekraïne en het permanente heden van tijdelijke bescherming | : Essay: plotse en eensgezinde opvang Oekraïners / Cornelisse, G.N. [Galina] | Stronks, M.C. [Martijn]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

'Plaats uw BV in het digitale winkelmandje.' Op naar de online oprichting / Brzezinski, M.C.
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2022, afl. 1&2,
Vraag aan | Informatie
   
De duiding van een vordering uit hoofde van de 403-verklaring / Smit, D.R.C.
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2022, afl. 1&2,
Vraag aan | Informatie
   
De oprichting 2.0, oftewel de digitale oprichting van de BV / Weele, J. van der
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2022, afl. 1&2,
Vraag aan | Informatie
   
Naar een werkbaar en realistisch model voor stakeholder governance en de rol van aandeelhouders daarin. | : Oratie van prof.mr. B. Kemp / Smit, D.R.C.
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2022, afl. 1&2,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Cijfers voor draagkrachtberekeningen 2022 / Lückers, M.L.C.C.
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De erkenning en tenuitvoerlegging onder Brussel II-ter | : Hoe vernieuwend is Brussel II-ter / Maas de Bie, A.R. [Arlette] van
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De niet-naleving van contactregelingen na scheiding vanuit Belgisch perspectief / Vertommen, E. [Eva]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Enkele aspecten van het bevel terugverhuizing voor een ouder / Punselie, E.C.C. [Lies]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Omvang van het eenhoofdig gezag en de informatie en consultatieverplichting / Alt-van Endt, M.J. [Marthe]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Damocles en de herijking van het evenredigheidsbeginsel | : Een artikelnoot bij de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) van 2 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:285 (Harderwijk) en ECLI:NL:RVS:2022:335 (Waadhoeke) / Stijnen, R. [Rogier]
De Gemeentestem 2022, afl. 7537,
Vraag aan | Informatie
   
Onteigenen voor een natuurontwikkeling | : panacee voor de stikstofcrisis? / Botter, H.X. [Hugo]
Overheid en Aansprakelijkheid 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Vragen over de regeling van nadeelcompensatie in de Omgevingswet (I) / Ravels, B.P.M. [Bruno] van | Tjepkema, M.K.G. [Michiel]
Overheid en Aansprakelijkheid 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

De Autoriteit Persoonsgegevens als algoritme-waakhond / Wolfsen, A. [Aleid]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
De Volt-affaire nader bezien | : Ging de Amsterdamse voorzieningenrechter te ver? / Hulle, R. [Rob] van der
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
De hybride en het klimaat | : Het belang van Bruno Latour voor de criminologie / Schuilenburg, M.B. [Marc]
Tijdschrift voor criminologie 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De verplichting tot het bieden van mededingingsruimte bij privaatrechtelijk overheidshandelen / Jansen, C.E.C. [Chris] | Ommeren, F.J. van [Frank] | Boom, W.H. [Willem] van
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Een eeuw jeugdstrafrechter | : Hoog tijd voor herbezinning op zijn rol / Weijers, I. [Ido] | Beijerse, J. [Jolande] uit
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Een meer structurele inzet van de videoconferentie in strafzaken? | : Lessen uit empirisch-juridisch onderzoek naar de ervaringen met digitaal horen tijdens de COVID19-pandemie / Boone, M.M. [Miranda] | Dubelaar, M.J. [Marieke] | Wingerden, S.G.C. [Sigrid] van
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Het leefklimaat in penitentiaire inrichtingen | : een overzicht van onderzoek uit de Lage Landen / Goossens, E. Elien | Daems, T. [Tom]
Tijdschrift voor criminologie 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Notarieel tuchtrecht als remedie | : En, helpt het? / Waaijer, B.C.M. [Boudewijn]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7363,
Vraag aan | Informatie
   
Parlementair taalgebruik en het Reglement van Orde van de Tweede Kamer | : Naar een parlementaire gevaarzettingsdoctrine? / Adams, M. | Vught, E.
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Slachtofferschap en slachtoffer-daderschap in Nederlandse penitentiaire inrichtingen / Martens, S. [Sofie] | Ginneken, E.F.J.C. [Esther] van | Palmen, J.M.H. [Hanneke]
Tijdschrift voor criminologie 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Tussen tegenhouden en reguleren | : de bestuurlijke aanpak van outlaw motorcycle gangs in Nederland / Ruitenburg, T. [Teun] van
Tijdschrift voor criminologie 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Avondklokrellen en groepsaansprakelijkheid / Jongens-Lokin, P.A.M.
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De beat van het contractenrecht in het auteurscontractenrecht / Spanjaard, J.H.M.
Contracteren : Tijdschrift voor de contractspraktijk 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De standstillperiode bij het aangaan van de franchiseovereenkomst / Dolphijn, A.W.
Contracteren : Tijdschrift voor de contractspraktijk 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De vordering tot koopprijsvermindering / Rijstenborgh, A.J.
Contracteren : Tijdschrift voor de contractspraktijk 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Gestegen grondstofprijzen en contracten | : wie betaalt de rekening? / Hartog, J. den | Lankhaar, A.Z.
Contracteren : Tijdschrift voor de contractspraktijk 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Heeft de aansprakelijke persoon niet alleen de benadeelde maar ook een getroffen zaak te nemen zoals deze is? | : Het adagium 'The tortfeaser takes the victim as he finds him' na de prejudiciële beslissing inzake de Gaswinning in Groningen / Hartlief, T. [Ton]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Je gaat het pas zien als je het doorhebt / Audenaerde, E. [Erwin]
Letsel en Schade 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Moet een transitievergoeding bij letselschade worden verrekend? / Bosch , R.
Letsel en Schade 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
NAH bij kinderen is een ernstig onderschat probleem / Hermans, E.
Letsel en Schade 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Ver van wat iemand ooit was, maar nog niet gaat worden / Osei, L.
Letsel en Schade 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verdelingsmaatregel bij letselschade door een paard / Beest, B.A. van [Babette]
Letsel en Schade 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeringsrecht

Nieuwe EU-richtlijn motorrijtuigenverzekering een feit, quo vadis na 50 jaar? / Smits, J.J.
VerkeersRecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie