Arbeidsrecht / Sociaal recht

Fiscale Europeesrechtelijke aspecten van grensoverschrijdend pensioenverkeer | : Een onderzoek naar Nederlandse fiscale wet- en regelgeving betreffende werknemers en pensioenuitvoerders / Schouten, E.A.P. [Erik]
ISBN: 9789013167863 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Tekst en Toelichting Wet betaald ouderschapsverlof / Drongelen, J. [Harry] van | Rijs, A.D.M. [André] van
ISBN: 9789083066165 - Iustitia Scripta :
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Judicial protection banks under the single rulebook/single supervisory mechanism / Rijn, M.B.J. [Mirik] van
ISBN: 9789013166019 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Belastingrecht

Fiscale Europeesrechtelijke aspecten van grensoverschrijdend pensioenverkeer | : Een onderzoek naar Nederlandse fiscale wet- en regelgeving betreffende werknemers en pensioenuitvoerders / Schouten, E.A.P. [Erik]
ISBN: 9789013167863 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Het fiscale stelsel in het Caribisch Koninkrijk / Kavelaars, P. [Peter] | Adeler, J. | Beeks, D. | Lopez Ramirez, J.
ISBN: 9789012407670 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Inleiding Belastingheffing ondernemingen en particulieren 2022 / Staats, G.M.C.M. [Gerard] | Doesum, A.J. [Ad] van | Dusarduijn, S.M.H. [Sonja] | Hoogeveen, M.J. [Mascha] | Mourik, M.J.J.R. [Martijn] van | Roij, W.A.P. van | Wisman, C. [Ciska]
ISBN: 9789012407519 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijk recht

Burgerlijk Wetboek van Aruba | inclusief overgangsrecht / Bollen, C.J.M. [Carlos] | Hamers, J.J.A. [Jos]
ISBN: 9789462126817 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Samenwerking in een complex zorgveld : preadviezen voor de Vereniging voor Gezondheidsrecht : 2022 / Crijns, M.R.D. | Hagendoorn, R. | Wijck, L.G.J.M. van | Wijne, R.P. [Rolinka] | Koelewijn, W.I. [Wouter] | Schelven, B.A. [Bas] van
ISBN: Geen ISBN - Vereniging voor Gezondheidsrecht : Utrecht Den Haag
Vraag dit boek aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Huurrecht Woonruimte / Ringnalda, F.J. [Frank] | Groot, T.J. de
ISBN: 9789012407410 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ondernemingsrecht

De quasi-bestuurder in het rechtspersonenrecht | : Over rechtsbeginselen, aansprakelijkheid en verplichtingen / Frielink, K. [Karel]
ISBN: 9789013166545 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Personen- en familierecht

Inleiding tot de burgerlijke stand / Evers, L.J.W. [Léon] | Vat, H. [Henk]
ISBN: 9789013150841 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Het daderschap van de rechtspersoon | : Een onderzoek naar het Drijfmestkader als richtinggevend kader voor het daderschap van de rechtspersoon / Schaap, A.L.M. [Anne-Jetske]
ISBN: 9789462126633 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie