Algemeen recht

Basiswaarden als bindmiddel, niet als religie / Brink, J. van den [Jaco]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
De relevantie van de Nederlandse Grondwet voor Nederlands-Indië / Efthymiou, N.S. [Nick]
Ars Aequi 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

De verjaring van achterstallige premievorderingen bij verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen: de (pensioen)draad kwijt / Boutens, A.A.
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
ILO-vakbondsrechten voor arbeidsmigranten / Boonstra, K. [Klara]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Keuzebegeleiding, de nieuwe wettelijke zorgplicht van de pensioen uitvoerder / Boumans, M.E.C. [Mark]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Krachtiger aandeelhoudersengagement | : van kleine stapjes vooruit naar science based klimaatdoelstellingen / Jerome, K. [Kruthika] | Bijleveld, V. van [Vincent]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Re-integratie door de eigenrisicodrager volgens de ZW | : de route naar een vast dienstverband? / Berg, L. [Lucy] van den
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie op mr. R.F. van der Ham, 'De visies van Lutjens en Maatman op het wijzigingsverbod onvoorwaardelijke toeslagregelingen' / Maatman, R.H. [René]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie op: De visies van Lutjens en Maatman op het wijzigingsverbod onvoorwaardelijke toeslagregelingen (art. 20 PW), TPV 2021/29, TPV 2021/30 en TPV 2021/40 / Ham, R.F. van der
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie: Het wijzigingsverbod van art. 20 Pensioenwet geldt voor onvoorwaardelijke toeslagen voor deelnemers. Maar het schrappen van dit verbod is te overwegen / Lutjens, E. [Erik]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Regelingen over werktijden, wekelijkse rusttijd en vakantieverlof in een Europese context bezien / Helm, I. [Ivo] van der
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds bij transitie aansprakelijk voor schending eigendomsrecht? / Tangelder, J.R.C.
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

De conditionele bronheffing op dividenden / Kort, J.W.J. [Jan-Willem] de
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De wijziging van de eigenwoningregeling voor partnersituaties (Deel II) | : 'Eureka!', of (weer) een drama? / Hoogeveen, S.H.
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Fiscale wijzigingen 2022 / Schoenmaker, F.A.M. [Martin]
De Notarisklerk 2022, afl. 1/2,
Vraag aan | Informatie
   
Mogelijkheden voor een vermogensheffing / Niessen, R.E.C.M. [René]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

Bouwen en stikstofdepositie anno 2022 | : een onmogelijke opgave? / Collignon, A. [Anna] | Berkouwer, E.C.
Bouwrecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De nieuwe kleren van de architect: over de (her)waardering van zijn positie in het toekomstige bouwproces / Gulijk, S. [Stéphanie] van
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Fit for 55: de gevolgen voor de gebouwde omgeving / Knook, A.D.L. [Allard] | Wouwe, M. van [Mark] | Hassan, H. [Heza]
Bouwrecht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Gebiedsontwikkeling tijdens de stikstofcrisis / Noort, J.M. van
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Van beleid naar verplichtingen: De Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie / Karens, J.J. [Jacco]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

De hervorming van het bewijsrecht in België | : Een spiegeling aan het huidige en toekomstige Nederlandse recht / Vandenbussche, W. [Wannes]
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De prejudiciële procedure presteert prima | : Indrukken uit de eerste 100 prejudiciële vragen aan de Hoge Raad / Möhring, M.E.A. | Kingma, S.M. [Sikke]
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het negatief narratief van het Nederlands executierecht / Molkenboer, G.J.P.
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Van verplichte geestelijke gezondheidszorg naar verplichte anticonceptie? / Vleuten, C. van der [Cathrijn] | Kolfschooten, H.B. van [Hannah]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Externe openbaarheid en de COVID-19-crisis | : Overwegingen voor het strafproces in de toekomst / Mommers, S. [Sophie] | Francot, L. [Lyana]
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Over het kiesrecht van Molukkers met de status 'Behandeld als Nederlander' / Kohelet, D.
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Over proportionaliteit gesproken | : De opinie van de Venetiëcommissie over de toeslagenaffaire, en waarom we het ook over grondrechten moeten hebben / Vries, K.M. [Karin] de | Leijten, A.E.M. [Ingrid]
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Uithuisplaatsing van kinderen: Europese controverse en de rol van het EHRM / Bruning, M.R. [Mariëlle] | Zon, K.M. van der [Katinka]
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Waarom werd Wilders veroordeeld? / Rozemond, N. [Klaas]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Huur en overlijden / Broecke, P.M.J.H. ten | Admiraal, L.C.M. [Luuk]
Ars Aequi 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

De WHOA: de stand van zaken na ruim één jaar / Prickartz, L.S.E. [Laurens] | Brunninkhuis, R.W.A. [Ruud]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

Hennesy: een gemiste kans? Over EER-waarde, het right to control en de internationale parallelhandel in de praktijk / leppink W.J.H. | Martens A.I.P.
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IER 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Nieuwe exclusieve bevoegdheid van de (voorzieningenrechter van de) rechtbank Den Haag in octrooizaken / Eijsvogels, F.W.E. [Frank]
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IER 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Onredelijk bezwarende bedingen in het auteursrecht / Bask, R.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

ACM handhaving van consumentenrecht - ontwikkelingen en trends / Reuder, B.M.M. [Berend] | Heurkens, T.M.J.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

De bad leaver regeling: it better be good / Huijg, A.M.M. [Anne Monique] | Linden, H.M.C. van der [Anne-Rieke]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Discussie omtrent het aandeelhouderschap van verzoeker om een enquête / Veenstra, F. [Frank]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Strategiebepaling bij beursvennootschappen, activistische aandeelhouders en bescherming in het Nederlandse stakeholdermodel / Brauw, C.J.C. [Christiaan] de
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Voorontwerp Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen / Koster, H. [Harold]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Onderwijs / Studiefinanciering

Onderwijsvrijheid en de democratische rechtsstaat | : geen tegenstelling / Zoontjens, P.J.J. [Paul]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Aansprakelijkheid jegens vrijwilligers / Tjong Tjin Tai, T.F.E. [Eric]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7361,
Vraag aan | Informatie
   
Actualiteiten omgevingsvergunning voor milieu en Abm / Lam, V.M.Y. [Valéry] van 't
Milieu en Recht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Bepaling van milieubeleid van ondernemingen | : Niet toetsbaar aan het gemene onrechtmatigedaadsrecht, maar aan vennootschapsrechtelijke normen / Verdam, A.F. [Albert]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7360,
Vraag aan | Informatie
   
De Digital Markets Act en de inperking van de macht van Apple / Op Heij, D.J.B.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7360,
Vraag aan | Informatie
   
De vastleggingsplicht in de geconflicteerde stichting / Vught, K.A.M. van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7360,
Vraag aan | Informatie
   
Duurzaam consumentenkooprecht | : Het Franse voorbeeld (II) / Pavillon, C.M.D.S. [Charlotte]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7361,
Vraag aan | Informatie
   
Energieontwikkelingen op de Noordzee | : Rechtsonzekerheid gooit roet in het water / Nieuwkoop, E.R. van
Ars Aequi 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Hernieuwde juridische energie | : Een korte bespreking van het wetsvoorstel van de Energiewet / Asperen, P. [Peter] van
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
IPR-regels voor samenwoners -een verkenning / Heijning, S.H.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7361,
Vraag aan | Informatie
   
Testeren ten voordele van een uitgesloten persoon / Jansen, W.J.M. [Marco] | Keijzer, T.A. [Titiaan]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7362,
Vraag aan | Informatie
   
Tussen munt en mogelijkheid | : De ondernemingsrechtelijke aspecten van bitcoin / Jansen, W.J.M. [Marco] | Keijzer, T.A. [Titiaan]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7362,
Vraag aan | Informatie
   
Verlos ons van de koopovereenkomst / Schaick, A.C. [Bert] van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7362,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Beperking van het aantal pagina's in appel | : de tussenstand / Alt, J.W.
Advocatenblad 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Heffing in box 3 | : wie krijgt rechtsherstel? / Geradts, Y.E.J. [Yola]
Advocatenblad 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Herindelen en vertrouwen - een casus / Lunsing, J.R.
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek burgerlijk procesrecht 2021 / Hendrikse, R.G. [Robert] | Werners, F.J. [Floris-Jan] | Linden, J. van der [Judith] | Schoenmakers, A. | Zelst, B. van [Bas]
Advocatenblad 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Prioriteringsbeleid in relatie tot de beginselplicht tot handhaving | : Een artikelnoot bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 1 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1961 / Schönfeld, Y. [Yuval]
De Gemeentestem 2022, afl. 7536,
Vraag aan | Informatie
   
Processuele beslissingen van de bestuursrechter: biased ten gunste van de overheid? / Marseille, A.T. [Bert ook: Albert] | Wever, M. [Marc]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Raad van State meet nu ook de menselijke maat / Mebius, F.
Advocatenblad 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Seksueel wangedrag | : vooral een civiele zaak / Dijk, D. [Daphne] van
Advocatenblad 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Subsidiëren met de WGR: ervaringen in de praktijk / Jongkind, D.K.
De Gemeentestem 2022, afl. 7536,
Vraag aan | Informatie
   
Zaak-Pels Rijcken legt controverse om toezicht bloot / Pijnappels, K. [Kees]
Advocatenblad 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

De behoefte aan een nieuwe strafrechtelijke procesmodaliteit | : Of de handel in gebakken lucht en het laten lopen van de lucht uit een strafzaak / Terpstra, R. [Roel]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
De betekenis van het Prokuratuur-arrest: digitale opsporing en privacy onder de loep / Sholeh, G.P [Peyma]
Delikt en Delinkwent DenD 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Slimmer strafrecht? Het MIT en de data gedreven opsporing / Huisman, W. [Wim]
Delikt en Delinkwent DenD 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Symboolrechtspraak: over recht doen aan samenleving en individu / Mak, E. [Elaine]
Ars Aequi 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Uitlokking door burgers en de (on)bruikbaarheid van het daardoor verkregen bewijsmateriaal / Lochs, M. [Marianne]
Ars Aequi 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Waarom werd Wilders veroordeeld? / Rozemond, N. [Klaas]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

De vlucht naar voren in de Digital Services Act / Wolters, P.T.J. [Pieter]
Ars Aequi 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Aansprakelijkheid van advocaten en (andere) juridische adviseurs: een update / Godwaldt, L.A. | Orsouw, E.M. [Erik] van
Maandblad voor vermogensrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Aanvang verjaringstermijn vordering op deskundige ter zake van ondeugdelijk verrichte prestatie / Rele, R.J. [Roderic] ter
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Art. 6:258 BW en de coronapandemie / Snel, M.V.R. [Marnix]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De Europese Erfrechtverordening en de Onbevoegdverklaring / Zimmermann, K. [Katja]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De cyberverzekering: over incidentresponse, boetes en ransomware / Brouwer, N.M. [Nynke]
Maandblad voor vermogensrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De klachtplicht bij gebrekkige c.q. gedeeltelijke nakoming door een advocaat / Haazen, I.
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Een feitelijk voorrangsvraagstuk: over verrekening en het geconsolideerd berekenen van de draagplicht. | Bespreking van HR 24-9-2021 / Oostrum, C.H.A. van [Christiaan]
Maandblad voor vermogensrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Kadaster is rechthebbende op een aandeel in het saldo van de kwaliteitsrekening / Hoog, L.M. de
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Klassiekers | : Baris/Riezenkamp - de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij / Drion, C.E. [Coen]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Onredelijk bezwarende bedingen in het auteursrecht / Bask, R.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Statuten en tegenstrijdig belang / Veen, prof. mr. W.J.M. van
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Veranderend karakter van pensioen leidt tot meer zorgplichten voor pensioenfondsen / Oostrum, C.H.A. van [Christiaan]
Maandblad voor vermogensrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Vervoerrecht

A tale of two systems: The EU's approach to aviation emissions in the ' Fit for 55' Package / Dobson, N.L. [Natalie]
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
A tale of two systems: The EU's approach to aviation emissions in the ' Fit for 55' Package / Dobson, N.L. [Natalie]
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Fear of loss-schades bij CMR-vervoer / Hoffman, V.C. [Vincent]
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Fear of loss-schades bij CMR-vervoer / Hoffman, V.C. [Vincent]
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie