Op 4 maart 2022 heeft de Raad van de Europese Unie het voorstel van de Europese Commissie aangenomen om Oekraïners tijdelijke bescherming te verlenen op basis van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (Richtlijn 2001/55/EG). Deze richtlijn is in 2005 in de Nederlandse wet- en regelgeving geïmplementeerd maar is nu voor het eerst geactiveerd. De VU Law Academy organiseert op 31 maart een extra cursus waarin de actuele stand van zaken wordt besproken met betrekking tot de opvang en het verblijf van Oekraïners in Nederland, in het licht van deze richtlijn. Deelname kost € 100,– en levert 2 PO-punten op. Alle relevante informatie staat op deze pagina.