Arbeidsrecht / Sociaal recht

Dagvaarding of verzoekschrift? That's the question (deel II) / Quist, J.P. [Jeroen Paul]
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De compensatieregeling: (g)een gespreid bedje? / Bender, J.C. [Joyce] | Besselink, P.J.B.M. [Pascal]
ArbeidsRecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Europese maatregelen tegen beloningsdiscriminatie: een belangrijke rol voor de Nederlandse ondernemingsraad / Vink-Dijkstra, R.E.M. | Wife, G.L. [Guus]
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het opzegverbod tijdens ziekte bij bedrijfseconomisch ontslag / Jonker, A.S. [Selma]
ArbeidsRecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het vakbondsgereedschap bij cao-naleving I | : de vordering tot nakoming / Jansen, N. [Niels] | Broeke, M. [Marieke] ten
ArbeidsRecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Nieuwe Europese en Nederlandse wetsvoorstellen om de loonkloof m/v te dichten: gaat het werken? / Veldman, A.G. [Albertine]
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Recht op tewerkstelling: terug naar de bron | : Naar een terughoudender beoordelingsmaatstaf door de (lagere) rechter en naar een gelijke toepassing hiervan binnen arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen / Zwemmer, J.P.H. [Johan] | Doorn, H.L. [Henrick]
ArbeidsRecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
WNT: uitzonderings(on)mogelijkheden op een rij / Stolk, J [Jet]
ArbeidsRecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Financiële zorgplichten vs. privacyregels | : een botsing of geen reden tot zorg? / Borne-Verheijen, C. [Chantal] van der | Jansen, M. [Mark]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Fraude in het betaalverkeer | : Waarom het slachtoffer in de kou kan blijven staan / Steennot, R. [Reinhard]
Tijdschrift voor Privaatrecht TvPr 2021, afl. 2/3,
Vraag aan | Informatie
   
Opzegging van bankrelaties en het recht op een zakelijke bankrekening / Sanders, R.J.M. [Rick]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Over algemene zakelijke kredietvoorwaarden van Nederlandse banken (deel 1) / Steeg, R.W.K. [Robert]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Box 3, hoe de Hoge Raad het coalitieakkoord voorbij fietst / Schonis, H.M.N. [Dick]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De wijziging van de eigenwoningregeling voor partnersituaties (Deel I) | : 'Eureka!', of (weer) een drama? / Hoogeveen, S.H.
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Pluraliteit van gehuwde schuldeisers en schuldenaren bij leningen in familieverhoudingen / Brinkman, R.E. [Ronald]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

De zakenrechtelijke motoren van een circulaire vastgoedeconomie: een swot-analyse / Sagaert, V. [Vincent]
Tijdschrift voor Privaatrecht TvPr 2021, afl.4,
Vraag aan | Informatie
   
Het begrip 'bouwwerk' volgens de Wet kwaliteitsborging / Duijverman, A. | Vermeij, P. [Peter] | Uittenbogaard, R. [Roland]
Bouwrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek planschade en nadeelcompensatie / Zundert, J.W. [Co] van
Bouwrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Signalering WKB en BW: Regeling opleverdossier gewijzigd / Mors, A. [Arjan] ter | Lammers, P.F.
Bouwrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijk recht

De ambtshalve toepassing van bewijsregels, een taak voor de actieve rechter | : een algemene, bijzondere en rechtsvergelijkende analyse van de taakverdeling tussen rechter en partijen in het licht van de cassatierechtspraak en het nieuwe bewijsrecht / Hendrickx, A. [Aurelie]
Tijdschrift voor Privaatrecht TvPr 2021, afl. 2/3,
Vraag aan | Informatie
   
De bebloede hand erft toch! Vergeving van de onwaardige erfgenaam / Vandenbogaerde, J. [Jonathan]
Tijdschrift voor Privaatrecht TvPr 2021, afl. 2/3,
Vraag aan | Informatie
   
De beoordeling van de wetgevende kaders in Europa, China en de Verenigde Staten rond het gebruik van persoonsgegevens ter bestrijding van globale gezondheidscrisissen | : Lessen uit de Covid-19-pandemie / Willems, A.F. [Anne-Fleur]
Tijdschrift voor Privaatrecht TvPr 2021, afl.4,
Vraag aan | Informatie
   
De laatsten zullen de eersten zijn: over prioriteiten bij herstructurering / De Leo, F. [Frederik] | Landuyt, S. [Simon]
Tijdschrift voor Privaatrecht TvPr 2021, afl.4,
Vraag aan | Informatie
   
De zakenrechtelijke motoren van een circulaire vastgoedeconomie: een swot-analyse / Sagaert, V. [Vincent]
Tijdschrift voor Privaatrecht TvPr 2021, afl.4,
Vraag aan | Informatie
   
Een toekomst voor het subjectief plechtig contract? | : Het "model-De Decker" getoetst aan het verbod op wetsontduiking / Van Damme, N. [Nicolas] | Van den Abeele, F. [Frederik]
Tijdschrift voor Privaatrecht TvPr 2021, afl. 2/3,
Vraag aan | Informatie
   
Eindelijk naar een directe beroepsrisicoverzekering in Nederland? / Faure, M.G. [Michael]
Tijdschrift voor Privaatrecht TvPr 2021, afl.4,
Vraag aan | Informatie
   
Fraude in het betaalverkeer | : Waarom het slachtoffer in de kou kan blijven staan / Steennot, R. [Reinhard]
Tijdschrift voor Privaatrecht TvPr 2021, afl. 2/3,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Arbitrage en business human rights | : een passende combinatie? / Scheltema, M.W. [Martijn]
Tijdschrift voor Arbitrage TvA 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Art. 21 Rv: waarheid en volledigheid binnen de grenzen van art. 24 Rv / Jong, J.W. [Jan Willem] de
BER : Beslag en executie in de rechtspraktijk 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Bezwaarschriftenadviescommissie Kinderopvangtoeslag | : Overzicht van adviezen in 2021 / Broek, H. [Harm] van den
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
De ambtshalve toepassing van bewijsregels, een taak voor de actieve rechter | : een algemene, bijzondere en rechtsvergelijkende analyse van de taakverdeling tussen rechter en partijen in het licht van de cassatierechtspraak en het nieuwe bewijsrecht / Hendrickx, A. [Aurelie]
Tijdschrift voor Privaatrecht TvPr 2021, afl. 2/3,
Vraag aan | Informatie
   
De reikwijdte van de informatieplicht van artikel 475g lid 1 Rv | : Een annotatie bij Hoge Raad 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1776 / Putter, S.N.J.
BER : Beslag en executie in de rechtspraktijk 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De veroordeling van Shell tot 45% CO2-reductie in 2030 | : Over legitimiteit en effectiviteit / Smeehuijzen, J.L. [Lodewijk]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
De vraag naar de uitvoerbaarheid van arbitrale voorlopige voorzieningen in het Koninkrijk mede bezien in het licht van art. 1022c Rv en art. 1074d Rv / Peters, N. [Niek]
Tijdschrift voor Arbitrage TvA 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het verhullende proces-verbaal en ander ondeugdelijk gedrag van de politie / Malsch, M. [Marijke]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Ik zie ik zie wat ik niet zie | : Etnisch profileren en structurele rassendiscriminatie in het migratierecht / Vries, K.M. [Karin] de | Spijkerboer, T.P. [Thomas]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Naar een besluit-effectenrapportage als evenredigheidsbarometer / Barkhuysen, T
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Nawoord op 'De dataset langs de meetlat van artikel 6 EVRM' / Jonge, D.N. [Desiree] de | Janssen, S.L.J. [Sander]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Ne bis in idem in het civiele (proces)recht / Rijssen, G. [Gert] van
Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht JBPR 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Niet alle wegen leiden naar Rome | : Arbitrage, toepasselijk recht ten gronde en Rome I Verordening / De Ly, F.J.M.
Tijdschrift voor Arbitrage TvA 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in online arbitrages plus attentie voor het arbitragerechtelijk overgangsrecht / Snijders, H.J. [Henk]
Tijdschrift voor Arbitrage TvA 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Tuchtrecht in de sport | : Moet de overheidsrechter wel op de reservebank blijven zitten? / Dijk, M.I. [Michiel] van
Tijdschrift Tuchtrecht TT 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ | Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

De beoordeling van de wetgevende kaders in Europa, China en de Verenigde Staten rond het gebruik van persoonsgegevens ter bestrijding van globale gezondheidscrisissen | : Lessen uit de Covid-19-pandemie / Willems, A.F. [Anne-Fleur]
Tijdschrift voor Privaatrecht TvPr 2021, afl.4,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Blik op de bruidsschat en ander overgangsrecht: wat geldt er tijdens de overgangsfase van de Omgevingswet? / Dekker, H.W.
Vastgoedrecht VGR 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De tijdelijke huurovereenkomst woonruimte: stand van zaken / Veldman, R.A. [Merijn]
WR : Tijdschrift voor Huurrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De zorgplicht van artikel 13 Wbb onder de Omgevingswet: is sprake van een beleidsneutrale omzetting met een gelijkwaardig beschermingsniveau? / Bassie, R.
Vastgoedrecht VGR 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Digitaal Stelsel Omgevingswet een te grote stap in één keer? / Koopmans, R.J. [Ruud]
Vastgoedrecht VGR 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Een uitzonderlijke, de volksgezondheid betreffende omstandigheid van algemene aard | : Beschouwingen over de Hoge Raad, corona en huur / Heikens, J.M. [Jan] | Hoek, F. [Frank] van der | Lochem, J.Ph. van
WR : Tijdschrift voor Huurrecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het Didam-arrest van de Hoge Raad: onderhandse verkoop van onroerende zaken aan banden / Tichelaar, S.G. [Simon]
Vastgoedrecht VGR 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het Regeerakkoord: wat betekent dit voor de vastgoedpraktijk? / Lange, N. [Nicole]
Vastgoedrecht VGR 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

De laatsten zullen de eersten zijn: over prioriteiten bij herstructurering / De Leo, F. [Frederik] | Landuyt, S. [Simon]
Tijdschrift voor Privaatrecht TvPr 2021, afl.4,
Vraag aan | Informatie
   
De relevantie van een herstructureringsplan voor de wetenschap van art. 42 Fw / Nieuwesteeg, W.H.B.K.
Tijdschrift voor Insolventierecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Factoring en de WHOA: (on)zekere factoren(?) / Roos, A.J.M.
Tijdschrift voor Insolventierecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Faillissement Van den Brom: voorrang van de hypotheekhouder op tijdens het faillissement verschenen huurvorderingen? Analyse van een ondergesneeuwd arrest uit 1953 / Bobbink, R.
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kwijtscheldingswinstvrijstelling en verliesverrekeningstemporiseringsregeling / Oers, M.H.M. [Marc] van | Tekstra, A.J. [Ton]
Tijdschrift voor Insolventierecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Tijd voor conclusies / Pijl, J. [Job] van der
Tijdschrift voor Insolventierecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal privaatrecht

De vordering van de koper tot vervanging of herstel op grond van de CISG | : Over opinie no. 21 van CISG-Advisory Council 'Delivery of Substitute Goods and repair under the CISG' / Kruisinga, S.A. [Sonja]
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De vraag naar de uitvoerbaarheid van arbitrale voorlopige voorzieningen in het Koninkrijk mede bezien in het licht van art. 1022c Rv en art. 1074d Rv / Peters, N. [Niek]
Tijdschrift voor Arbitrage TvA 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Reflexwerking van Europees privaatrecht / Jansen, K.J.O. [Kasper]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in online arbitrages plus attentie voor het arbitragerechtelijk overgangsrecht / Snijders, H.J. [Henk]
Tijdschrift voor Arbitrage TvA 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Bepaling van milieubeleid van ondernemingen: Niet toetsbaar aan het gemene onrechtmatigedaadsrecht, maar aan vennootschapsrechtelijke normen / Verdam, A.F. [Albert]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7360,
Vraag aan | Informatie
   
Bescherming tegen aandeelhoudersactivisme in Delaware naar aanleiding van de uitspraak van de Delaware Chancery Court over de anti-activist poison pill van Williams / Brauw, C.J.C. [Christiaan] de
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De simplificatie van Shell / Bootsma, A.A. [Bart]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De vastleggingsplicht in de geconflicteerde stichting / Vught, K.A.M. [Koen] van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7360,
Vraag aan | Informatie
   
Over the Hill - het Jurassic Park aan het Kanaal en de beoogde boost voor Engelse aandelenmarkten / Keijzer, T.A. [Titiaan]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Say on what's next? / Olffen, M. [Martin] van | Breukink, E.J. [Evert-Jan]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

De bebloede hand erft toch! Vergeving van de onwaardige erfgenaam / Vandenbogaerde, J. [Jonathan]
Tijdschrift voor Privaatrecht TvPr 2021, afl. 2/3,
Vraag aan | Informatie
   
Gedragsrechtelijke aandachtspunten voor de erfrechtadvocaat / Wolff, D.J.B. [Diana] de
Tijdschrift Erfrecht TE 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Interlandelijke adoptie na het rapport van de Commissie Joustra: einde van een tijdperk of opmaat naar een nieuw begin? / Wilbrink I.N.B.D.
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Interlandelijke adoptie, quo vadis? / Frohn, E.N. [Lisette] | Verhellen, J. [Jinske]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Lessons from the South African Experience of Intercountry adoption / Sloth-Nielsen, J. [Julia]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Plaatsvervulling/doorschuiving, uitleg en aanvulling / Brinkman, R.E. [Ronald]
Tijdschrift Erfrecht TE 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Recente tendensen in (de perceptie van) interlandelijke adoptie in Nederland en Vlaanderen / Cammu, N. [Nola]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Renteverplichtingen tijdens de wettelijke vereffening / Baetens, S.R.
Tijdschrift Erfrecht TE 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
The Future of Intercountry Adoptions in the Netherlands: Challenges and Possible Reforms / Loibl, E.C.
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
The foundations and practical operation of the 1993 adoption convention in light of the Dutch and Belgian reports on intercountry adoption / Martínez-Mora, L. [Laura] | Page, C.
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Toekomst en verleden van de interlandelijke adoptie volgens het Vlaams Expertenpanel / Mulder, C. de | Krüger, C.A.G. | Swennen, F. [Frederik] | Vandenhole, W. [Wouter]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Waar een wil is, is een testament: Over de nietigverklaring van een testament in de praktijk / Diks, J.Th.M. | Deckers, N.M.A.
Tijdschrift Erfrecht TE 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Bepaling van milieubeleid van ondernemingen: Niet toetsbaar aan het gemene onrechtmatigedaadsrecht, maar aan vennootschapsrechtelijke normen / Verdam, A.F. [Albert]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7360,
Vraag aan | Informatie
   
Btw-belaste levering van verbouwde fabriek en bouwterrein / Paardt, R.N.G. [René] van der
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7359,
Vraag aan | Informatie
   
Shared governance | : Naar een grotere invloed van zorgprofessionals binnen zorgorganisaties / Klaassen, A.G.H. [Ageeth]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7359,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Artificiële intelligentie en bestuursrecht: menselijk én digitaal / Meuwese, A.C.M. [Anne]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Besturen met blockchain in de digitale netwerksamenleving | : het borgen en operationaliseren van transparantie en accountability / Oirsouw, C. van | Goossens, J. [Jurgen]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Datagedreven datacommunicatie binnen het bestuursrecht: geautomatiseerd maatwerk? / Balvert, A.I.
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De normering van artificiële intelligentie: lessen uit het verleden en uitdagingen voor de toekomst / Capkurt, F. [Fatma]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De sociale praktijk | : noblesse oblige of een overheidstaak? / Schipperus, C.J.
Advocatenblad 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Dekenbezwaar over kengetallen gegrond | : Hof laat zowel kat als hond los op onwillige advocaat / Pijnappels, K. [Kees]
Advocatenblad 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Europees staats- en bestuursrecht / Duikersloot, T. | Ortlep, R. [Rolf] | Verhoeven, M.J.M. [Maartje] | Widdershoven, R.J.G.M. [Rob]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Gevolgen zaak Taghi | : 'Vierogenprincipe EBI is motie van wantrouwen' / Mebius, F.
Advocatenblad 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Gevolgen zaak-Taghi raken hele balie / Pijnappels, K. [Kees]
Advocatenblad 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Handhaving van bestuursrecht / Batting, M.L. [Marije] | Rond, C. [Carola] de | Winterink, K. [Katrien]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het voorstel voor een Europese AI-verordening en de betekenis daarvan voor Nederlandse overheden / Kleinhout, B. | Naves, J.L.
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Straf(proces)recht 2021 / Alberts. N. | Bruinen, R. | Dammers, D. [Dirk] | Emsbroek, A. [Alexandra] | Hoek, J. [Jan] | Kruizinga, G.J.M. [Geert-Jan] | Leusden, R. [Rick] van | Malewicz, R. [Robert] | Meij, P.P.J. [Patrick] van der | Nieuwenhuis, C. | Putten, P. van | Rinsum. P. van | Slaghekke, M.M.R. [Melissa] | Timorason, A.M. [Aimee] | Verweijen, P.T. [Paul]
Advocatenblad 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Principiële vraag handhavingskader blijft onbeantwoord / Sanders, R. [Robert] | Mans, R. [Roland]
Advocatenblad 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Teleurstelling over 'rammelende redenering' / Pijnappels, K. [Kees]
Advocatenblad 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Artikel 462 Sv / Nan, J.S. [Joost]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Begeleid verlof in de tbs, AVT-proof / Bulten, E. [Erik] | Vogel, V. [Vivienne] de | Kordelaar, W.F.J.M. [Wim] van
Delikt en Delinkwent DD 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Daders van georganiseerde misdaad: wie zijn het en hoe raken ze betrokken? / Koppen, M.V. [Vere] van
Justitiële Verkenningen 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De ' disposable army' van georganiseerde misdaadgroepen. | : Onderlinge relaties en weerbaarheid in de onderwereld / Sergi, A. [Anna]
Justitiële Verkenningen 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De gewijzigde regeling van het penitentiair programma / Struijk, S. [Sanne]
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De praktijk van slachtofferrechten: de perceptie van professionals | : Een exploratief onderzoek naar de naleving van slachtofferrechten / Augusteijn, F. [Freya] | Bijleveld, C.C.J.H. [Catrien] | Pemberton, A. [Antony]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Drugscriminaliteit beheersbaar houden. De inspanningen van 25 jaar / Abraham, M.D. [Manja] | Spapens, A.C.M. [Toine]
Justitiële Verkenningen 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Een nieuw beoordelingskader voor de sanctionering van vormverzuimen: een stap in de goede richting? / Samadi, M. [Mojan]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Feiten van algemene bekendheid betreffende geweldhandelingen tegen het hoofd / Duijst, W.L.J.M. [Wilma ook: Duijst-Heesters]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Financiële tegemoetkoming voor studiekosten tijdens de tenuitvoerlegging van jeugdsancties / Oploo, L.E. [Laura] van
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Getting the ball rolling: de bottom-up organisatie van de versterking aanpak ondermijnende criminaliteit / Wingerde, C.G. [Karin] van | Santvoord, V. van [Victor] | Moerland, C.A.R. [Roland] | Bisschop, L. [Lieselot] | Nelen, J.M. [Hans]
Justitiële Verkenningen 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Herijking van de gijzelingsprocedure bij de inning van de schadevergoedingsmaatregel / Buisman, S.S. | S.V. Hellemons
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het witwassen van criminele winsten. | : Over feiten, fabels en vragen die je eigenlijk (nog) niet zou moeten stellen / Kruisbergen, E.W. [Edwin]
Justitiële Verkenningen 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het zit in kleine gebaren: hoe vrijwilligers van toegevoegde waarde kunnen zijn voor reclasseringscliënten / Henskens, R. [Renée] | Brok, M [Marco] | Bosker, J.M.H. [Jacqueline]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek functioneel verschoningsrecht / Fanoy, N.A.M.E.C. [Nathalie]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Levenslang of dertig jaar: wat is de facto langer, en is dat wenselijk? / Redactie
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Levenslang: een tussenstand / Mevis, P.A.M. [Paul]
Delikt en Delinkwent DD 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Liquidaties en de verbreding van excessief geweld / Gestel, B. [Barbra] van
Justitiële Verkenningen 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Meer dan een kwestie van tijd / Vegter, P.C. [Paul]
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Pleidooi voor de (door)ontwikkeling van de taakstraf en thuisdetentie ter vervanging van de korte gevangenisstraf / Claessen, J.A.A.C. [Jacques]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
S.S. Buisman, Contract, Tort & Crime: Criminalisation of breaches of sales contracts under Dutch and EU Law (diss. Tilburg ), 2019 / Mak, C. [Chantal]
Delikt en Delinkwent DD 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Sancties in getallen / Kommer, M.M. [Max]
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrechtelijke aspecten van implantaten in het lichaam / Schermer, B.W. [Bart] | Oerlemans, J. [Jeroen]
Computerrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Van digitale deprivatie tot prikperikelen in de PI | : lessen en vragen naar aanleiding van een pandemie / Hurk, A.A. [Arie] van den | Kommer, M.M. [Max] | Molleman, T. [Toon] | Rodermond, E. [Elanie]
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Volop in ontwikkeling | : De toepassing van het adolescentenstrafrecht / Spanjaard, H.J.M. | Buysse, W. [Wendy] | Noom, M.J. [Marc]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

De verzekeringsplicht voor drones en motorrijtuigen: twee kanten van dezelfde medaille? / Lavrijssen, N. [Noortje] | Weitering, M.
Computerrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Een 'responsible internet': meer vertrouwen in het fundament van de digitale samenleving | : een nieuwe manier van internet communicatie / Hesselman, C.E.W.
Privacy en Informatie PenI 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Horizontale privacy - de burger / Sloot, B. [Bart] van der
Privacy en Informatie PenI 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Horizontale privacy: de overheid (finis) / Sloot, B. [Bart] van der
Privacy en Informatie PenI 2022, afl.1,
Vraag aan | Informatie
   
PGO's en minderjarigen / Lavrijssen, N. [Noortje] | Yucel, N. [Nazime]
Privacy en Informatie PenI 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Privacy als mensenrecht | : De AVG en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het 'recht op privacy' / Sloot, B. [Bart] van der
Privacy en Informatie PenI 2022, afl.1,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrechtelijke aspecten van implantaten in het lichaam / Schermer, B.W. [Bart] | Oerlemans, J. [Jeroen]
Computerrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Voorbij privacy: manipulatie is het échte probleem in gezondheidsapps / Sax, M. [Marijn]
Privacy en Informatie PenI 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Wat is de reikwijdte van de Wet Politiegegevens? / Andelbeek, W. [Wilko]
Privacy en Informatie PenI 2022, afl.1,
Vraag aan | Informatie
   
Wat is de rol en verantwoordelijkheid van online platforms in de digitale strijd tegen namaakproducten? / Bokhove, T. [Tosca] | Werd, N.A. de
Computerrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Wie is er verantwoordelijk en aansprakelijk voor AI? / Graaf, T.J. [Tycho] de
Computerrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
eHealth en AI, een doos van Pandora voor privacy? / Hoeven, R. [Rob] van der
Computerrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Aansprakelijkheid voor schade door een geestelijke of lichamelijke tekortkoming: hinken op twee gedachten / Kolder, A.
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade [AV&S] 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De Digital Markets Act en de inperking van de macht van Apple / Heij, D.J.B. op
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7360,
Vraag aan | Informatie
   
De schadeafwikkeling na de overstromingen in Limburg en Noord-Brabant en de verzekeringsmogelijkheden tegen een dergelijk klimaatrisico / Dingemanse, E.
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade [AV&S] 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Een toekomst voor het subjectief plechtig contract? | : Het "model-De Decker" getoetst aan het verbod op wetsontduiking / Van Damme, N. [Nicolas] | Van den Abeele, F. [Frederik]
Tijdschrift voor Privaatrecht TvPr 2021, afl. 2/3,
Vraag aan | Informatie
   
Gemiste gebruiksmogelijkheden in het schadevergoedingsrecht / Verheul, E.F. [Emil]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Normering van schadevergoeding in gegevensbeschermingszaken / Samsom, M.C. [Maikel]
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade [AV&S] 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Partijautonomie en hoofdelijke verbondenheid / Stein, D.F.H. [Daniël]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Rechterlijke toetsing van wetenschappelijke kennis in het aansprakelijkheidsrecht / Jansen, K.J.O. [Kasper] | Jong, E.R. [Elbert] de
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Zaaksbeschadiging in het verzekeringsrecht: geen verminderde functionaliteit vereist / Weterings, W.C.T. [Wim]
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade [AV&S] 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Vervoerrecht

De overeenkomst van personenvervoer / Claringbould, M.H. [Maarten]
VerkeersRecht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De verzwaarde motiveringsplicht in het wegvervoer / Holsbrink, T. | Pool, V.R.
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeringsrecht

De verzekeringsplicht voor drones en motorrijtuigen: twee kanten van dezelfde medaille? / Lavrijssen, N. [Noortje] | Weitering, M.
Computerrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Eindelijk naar een directe beroepsrisicoverzekering in Nederland? / Faure, M.G. [Michael]
Tijdschrift voor Privaatrecht TvPr 2021, afl.4,
Vraag aan | Informatie