Bank- en effectenrecht

Aansprakelijkheid van de bank of ongeautoriseerde betalingstransacties / Stortelder, A.
In bundel: Geld in beweging : actualiteiten geld en betalingsverkeer, p. 147-180
Vraag aan | Informatie
   
Betaalinstellingen en de (on)wenselijkheid van een wettelijke kwaliteitsrekening / Rank, W.A.K. [Pim ook: Willem] | Silverentand, L.J. [Larissa]
In bundel: Geld in beweging : actualiteiten geld en betalingsverkeer, p. 127-145
Vraag aan | Informatie
   
Een digitale euro: een nieuwe toevoeging aan het geldstelsel? / Oudhuis, C.A.R. [Chris]
In bundel: Geld in beweging : actualiteiten geld en betalingsverkeer, p. 317-349
Vraag aan | Informatie
   
Elektronisch geld en betaling | : hoe vermogensrechtelijk te duiden? / Voerman, J.A. [Arno]
In bundel: Geld in beweging : actualiteiten geld en betalingsverkeer, p. 209-234
Vraag aan | Informatie
   
Geld in beweging | : een inleiding / Bierens, B. [Bart] | Beekhoven van den Boezem, F.E.J. [Frits-Joost]
In bundel: Geld in beweging : actualiteiten geld en betalingsverkeer, p. 1-23
Vraag aan | Informatie
   
Giraal betalingsverkeer als bron van informatie voor opsporingsdoeleinden / Snijder-Kuipers, B. [Birgit ook: Birgit Kuipers] | Godlieb, A.P.C. [Christian]
In bundel: Geld in beweging : actualiteiten geld en betalingsverkeer, p. 181-207
Vraag aan | Informatie
   
Het recht om met contant geld te betalen / Scholten, A.A. [Bram]
In bundel: Geld in beweging : actualiteiten geld en betalingsverkeer, p. 25-56
Vraag aan | Informatie
   
Het vernieuwde bankbeslag / Schuijling, B.A. [Ben]
In bundel: Geld in beweging : actualiteiten geld en betalingsverkeer, p. 103-126
Vraag aan | Informatie
   
Regulering van virtuele valuta en cryptoactiva / Oosten, M. [Maurice] van | Hillen, L.B.G. [Laurens]
In bundel: Geld in beweging : actualiteiten geld en betalingsverkeer, p. 235-315
Vraag aan | Informatie
   
Verpanding van geld, in het bijzonder aan de bank / Wingerden, M. van | Frenken, P.M.P.
In bundel: Geld in beweging : actualiteiten geld en betalingsverkeer, p. 57-102
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Het vernieuwde bankbeslag / Schuijling, B.A. [Ben]
In bundel: Geld in beweging : actualiteiten geld en betalingsverkeer, p. 103-126
Vraag aan | Informatie
   
Gemeenschapsrecht EU

20 jaar Europeanisering van het vreemdelingenrecht - Artikel 1(F) van het Vluchtelingenverdrag vanuit Europees perspectief / Wezep, M. van [Melissa] | Leeuwen, D. van [Daniëlle]
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000, p. 313-325
Vraag aan | Informatie
   
20 jaar Vreemdelingenwet 2000: de Europeanisering van de gezinshereniging / Laarhoven, B. [Bianca] | Senden, Y. [Yvo]
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000, p. 327-342
Vraag aan | Informatie
   
Balancing mutual trust and fundamental rights protection under the Dublin Regulation / Renting, R.M. [Rudolf] | Steendijk, L. [Liesbeth]
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000,
Vraag aan | Informatie
   
Country of origin information in asylum procedures | : A history of cooperation between EU+ countries / Hessels, C.H. [Christophe] | Lutin, W.L. [Ward]
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000, p. 53-64
Vraag aan | Informatie
   
De dialoog tussen Luxemburg en Straatsburg - van coherentie en transparantie / Daalder, E.J. [Eric] | Fernandez, E.R. [Ramiro] | Sevenster, H.G. [Hanna]
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000, p. 147-164
Vraag aan | Informatie
   
De nationale vreemdelingenrechter in het Lotharings bestuursrecht / Verheij, N. [Nico] | Lubberdink, H.G. [Henk]
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000, p. 165-183
Vraag aan | Informatie
   
De prejudiciële procedure en lidstaat Nederland | : Kans op beïnvloeding van het Unierecht én bijdrage aan de naleving van het Unierecht / Bulterman, M.K. [Mielle]
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000, p. 81-93
Vraag aan | Informatie
   
De rol van de Commissie Strategisch Procederen van VluchtelingenWerk in vreemdelingenrechtelijke procedures / Rafi, S. [Sadhia]
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000, p. 249-266
Vraag aan | Informatie
   
Ervaringen van een juridische vertegenwoordiger met Europeanisering / Visser, R.A. [Robert]
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000, p. 235-248
Vraag aan | Informatie
   
Europeanisation of aliens law through the preliminary ruling procedure / Bay Larsen, L. [Lars] | Prechal, A. [Sacha ook: Alexandra]
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000, p. 65-79
Vraag aan | Informatie
   
Europeanisation of credibility and evidence assessment in international protection cases / Ramnewash-Oemrawsingh, S.T. [Sangini] | Baldinger, H.J.M. [Dana]
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000, p. 267-294
Vraag aan | Informatie
   
Prohibition of collective expulsions and its interplay with non-refoulement and access to asylum - Basic judicial checklist(s) under European law / Zalar, B. [Bostjan]
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000, p.125-146
Vraag aan | Informatie
   
Some observations on the EU asylum policy and practise / Visser, R.K. [Rob]
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000, p. 45-52
Vraag aan | Informatie
   
Twintig jaar Vw 2000: komt aan artikel 3 EVRM nog zelfstandige betekenis toe? / Bouwman, J.F.M.J. | Smulders, S. [Stijn]
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000, p.185-202
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

No automatic suspensive effect in further appeal proceedings | : A reflection from the perspective of Article 13 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms / Schukking. J. [Jolien] | Mol, N.P. [Nico]
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000, p. 95-107
Vraag aan | Informatie
   
Prohibition of collective expulsions and its interplay with non-refoulement and access to asylum - Basic judicial checklist(s) under European law / Zalar, B. [Bostjan]
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000, p.125-146
Vraag aan | Informatie
   
Twintig jaar gezinshereniging en de toenemende invloed van artikel 8 van het EVRM en het Unierecht op het mvv-vereiste / Vreede, N. | Melle, A.M. [Bram] van
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000, p. 221-234
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

20 jaar Europeanisering van het vreemdelingenrecht - Artikel 1(F) van het Vluchtelingenverdrag vanuit Europees perspectief / Wezep, M. van [Melissa] | Leeuwen, D. van [Daniëlle]
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000, p. 313-325
Vraag aan | Informatie
   
20 jaar Vreemdelingenwet 2000: de Europeanisering van de gezinshereniging / Laarhoven, B. [Bianca] | Senden, Y. [Yvo]
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000, p. 327-342
Vraag aan | Informatie
   
Balancing mutual trust and fundamental rights protection under the Dublin Regulation / Renting, R.M. [Rudolf] | Steendijk, L. [Liesbeth]
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000,
Vraag aan | Informatie
   
Country of origin information in asylum procedures | : A history of cooperation between EU+ countries / Hessels, C.H. [Christophe] | Lutin, W.L. [Ward]
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000, p. 53-64
Vraag aan | Informatie
   
De bewijslastverdeling in het Nederlandse asielrecht | : Ontwikkeling van de samenwerkingsplicht sinds de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 / Lagaaij, L.W. [Laurens] | Moor-van Vugt, A.J.C. [Adriënne] de
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000, p. 295-312
Vraag aan | Informatie
   
De dialoog tussen Luxemburg en Straatsburg - van coherentie en transparantie / Daalder, E.J. [Eric] | Fernandez, E.R. [Ramiro] | Sevenster, H.G. [Hanna]
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000, p. 147-164
Vraag aan | Informatie
   
De geboorte van de vreemdelingenwet 2000 / Cohen, M.J. [Job]
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000, p. 33-44
Vraag aan | Informatie
   
De nationale vreemdelingenrechter in het Lotharings bestuursrecht / Verheij, N. [Nico] | Lubberdink, H.G. [Henk]
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000, p. 165-183
Vraag aan | Informatie
   
De prejudiciële procedure en lidstaat Nederland | : Kans op beïnvloeding van het Unierecht én bijdrage aan de naleving van het Unierecht / Bulterman, M.K. [Mielle]
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000, p. 81-93
Vraag aan | Informatie
   
De rol van de Commissie Strategisch Procederen van VluchtelingenWerk in vreemdelingenrechtelijke procedures / Rafi, S. [Sadhia]
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000, p. 249-266
Vraag aan | Informatie
   
Deelname aan de transnationale dialoog? | : Hoe de Afdeling bestuursrechtspraak omgaat met jurisprudentie van andere EU lidstaten / Battjes, H. [Hemme] | Reneman, A.M. [Marcelle]
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000, p. 203-220
Vraag aan | Informatie
   
Ervaringen van een juridische vertegenwoordiger met Europeanisering / Visser, R.A. [Robert]
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000, p. 235-248
Vraag aan | Informatie
   
Europeanisation of aliens law through the preliminary ruling procedure / Bay Larsen, L. [Lars] | Prechal, A. [Sacha ook: Alexandra]
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000, p. 65-79
Vraag aan | Informatie
   
Europeanisation of credibility and evidence assessment in international protection cases / Ramnewash-Oemrawsingh, S.T. [Sangini] | Baldinger, H.J.M. [Dana]
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000, p. 267-294
Vraag aan | Informatie
   
No automatic suspensive effect in further appeal proceedings | : A reflection from the perspective of Article 13 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms / Schukking. J. [Jolien] | Mol, N.P. [Nico]
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000, p. 95-107
Vraag aan | Informatie
   
Rechtspraak van de vreemdelingenrechter als bron van bestuursrechtelijke rechtsontwikkeling | : met wat hulp van het Unierecht / Heinrich, J.P. [Jean-Paul] | Pietermaat, E.C. [Elisabeth] | Weerden, D. [Dana] van
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000, p. 343-360
Vraag aan | Informatie
   
Some observations on the EU asylum policy and practise / Visser, R.K. [Rob]
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000, p. 45-52
Vraag aan | Informatie
   
Twintig jaar Vw 2000: komt aan artikel 3 EVRM nog zelfstandige betekenis toe? / Bouwman, J.F.M.J. | Smulders, S. [Stijn]
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000, p.185-202
Vraag aan | Informatie
   
Twintig jaar gezinshereniging en de toenemende invloed van artikel 8 van het EVRM en het Unierecht op het mvv-vereiste / Vreede, N. | Melle, A.M. [Bram] van
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000, p. 221-234
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Rechtspraak van de vreemdelingenrechter als bron van bestuursrechtelijke rechtsontwikkeling | : met wat hulp van het Unierecht / Heinrich, J.P. [Jean-Paul] | Pietermaat, E.C. [Elisabeth] | Weerden, D. [Dana] van
In bundel: 20 jaar Vreemdelingenwet 2000, p. 343-360
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

De online drillcultuur in Rotterdam | : provocaties, bedreigingen en beefs op social media / Roks, R.A. [Robby] | Broek, J.B.A. [Jeroen] van den
In bundel: Jeugdcriminologie : Achtergronden van jeugdcriminaliteit, p. 447-467
Vraag aan | Informatie
   
Delinquentie bij Brusselse scholieren van Belgische en niet-Belgische afkomst / Pleysier, S. [Stefaan] | Put, J. [Johan] | Cops, D. [Diederik] | Verdonck, E. [Evi]
In bundel: Jeugdcriminologie : Achtergronden van jeugdcriminaliteit, p. 535-556
Vraag aan | Informatie
   
Eruit groeien, calculeren en eruit breken: jonge veelplegers en destistance from crime. | Een vierfasenmodel / Weijers, I. [Ido]
In bundel: Jeugdcriminologie : Achtergronden van jeugdcriminaliteit, p. 661-686
Vraag aan | Informatie
   
Financiële onafhankelijkheid en stoppen met delinquentie tijdens jongvolwassenheid / Verbruggen, J. [Janna] | Apel, R [Robert] | Geest, V.R. [Victor] van der | Blokland, A.A.J. [Arjan]
In bundel: Jeugdcriminologie : Achtergronden van jeugdcriminaliteit, p. 641-659
Vraag aan | Informatie
   
Giraal betalingsverkeer als bron van informatie voor opsporingsdoeleinden / Snijder-Kuipers, B. [Birgit ook: Birgit Kuipers] | Godlieb, A.P.C. [Christian]
In bundel: Geld in beweging : actualiteiten geld en betalingsverkeer, p. 181-207
Vraag aan | Informatie
   
Jeugdcriminaliteit in Nederland tegenwoordig een Marokkanenprobleem? / Jong, J.D.A. [Jan Dirk] de
In bundel: Jeugdcriminologie : Achtergronden van jeugdcriminaliteit, p. 557-580
Vraag aan | Informatie
   
Jeugdige daders van cybercrime in Nederland / Zebel, S. [Sven] | Laan, A.M. [André] van der | Sipma, T. [Take] | Beerthuizen, M.G.C.J. | Weijers, I. [Ido]
In bundel: Jeugdcriminologie : Achtergronden van jeugdcriminaliteit, p. 469-492
Vraag aan | Informatie
   
Kattenkwaad / Keijsers, L. [Loes]
In bundel: Jeugdcriminologie : Achtergronden van jeugdcriminaliteit, p. 429-445
Vraag aan | Informatie
   
Oververtegenwoordiging van jongeren met een migratieachtergrond in de strafrechtketen? / Boon, A. [Albert] | Dorp, M. [Melissa] van | Boer, S. [Sjouk] de
In bundel: Jeugdcriminologie : Achtergronden van jeugdcriminaliteit, p. 581-602
Vraag aan | Informatie
   
Seksueel delinquent gedrag van jongeren / Wijk, A. [Anton] van | Boonmann, C. [Cyril] | Brouwer, N. [Nicole]
In bundel: Jeugdcriminologie : Achtergronden van jeugdcriminaliteit, p. 507-531
Vraag aan | Informatie
   
Sexting - een digitale vorm van seksuele communicatie / Van Ouytsel, J. [Joris] | Walrave, M. [Michel] | Ponnet, K. [Koen]
In bundel: Jeugdcriminologie : Achtergronden van jeugdcriminaliteit, p. 493-506
Vraag aan | Informatie
   
Stoppen of doorgaan? | Onderzoek naar destistance from crime bij persistente jeugddelinquenten / Jaspers, Y. [Yana] | Nuytiens, A. [An] | Christiaens, J. [Jenneke] | Eliaerts, C. [Chris ook: Christian]
In bundel: Jeugdcriminologie : Achtergronden van jeugdcriminaliteit, p. 605-622
Vraag aan | Informatie
   
Werk, uitkeringen en criminaliteit | : Kwetsbare jongeren gevolgd van 18 tot 32 jaar / Verbruggen, J. [Janna] | Apel, R [Robert] | Geest, V.R. [Victor] van der | Blokland, A.A.J. [Arjan]
In bundel: Jeugdcriminologie : Achtergronden van jeugdcriminaliteit, p. 623-640
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Een digitale euro: een nieuwe toevoeging aan het geldstelsel? / Oudhuis, C.A.R. [Chris]
In bundel: Geld in beweging : actualiteiten geld en betalingsverkeer, p. 317-349
Vraag aan | Informatie
   
Regulering van virtuele valuta en cryptoactiva / Oosten, M. [Maurice] van | Hillen, L.B.G. [Laurens]
In bundel: Geld in beweging : actualiteiten geld en betalingsverkeer, p. 235-315
Vraag aan | Informatie