In het Amsterdams Baliebulletin (ABB) is op 24 februari een artikel verschenen over het project ter ondersteuning van de sociale advocatuur dat helder weergeeft wat de stand van zaken is. Zowel de deelnemende advocaten als de subsidieverstrekkers als de Praktizijn geven aan tevreden te zijn over de voortgang van het project en te streven naar verdere uitbreiding ervan. U leest het artikel hier.