Algemeen recht

Beroepsethiek als wijsgerige ethiek / Becker, M.J. [Marcel]
Ars Aequi 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De Russische antisatellietwapentest | : Ontverantwoordelijk maar (nog) niet illegaal? / Zwanenburg, M.C. [Marten] | Peperkamp, L. [Lonneke] | Siemensma, A.E. [Anne-Rixt]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
De Russische antisatellietwapentest | : Ontverantwoordelijk maar (nog) niet illegaal? / Zwanenburg, M.C. [Marten] | Peperkamp, L. [Lonneke] | Siemensma, A.E. [Anne-Rixt]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Het vaststellen van het tijdstip van overlijden bij baby's en kinderen gebaseerd op ontbinding / Sluis, I. [Iris] | Krap, T. [Tristan] | Duijst, W.L.J.M. [Wilma ook: Duijst-Heesters]
Expertise en Recht EenR 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

De doorslaper: het recht op vergoeding en het recht op compensatie / Brandt, G. [Guido]
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De plaats van de contractuele beëindigingsvergoeding bij de begroting van billijke vergoeding. / Harchaoui, Y. [Youssef] el | Lokin, J.C.T.F.
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Disciplinaire 'tussenmaatregelen' na de Wnra / Hummel, N. [Nataschja] | Janssen, L.H. [Luc]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het speelveld van de vrijwillig vertrekregeling / Pinedo, D.B.M. [Daniëlle] | Boot, M. [Maya]
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Implementatie van de Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden / Wolff, D.J.B. [Diana] de
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Kan de wetgever de werknemers een vaccinatieplicht opleggen? / Pierik, R.H.M. [Roland] | Verhulp, E. [Evert]
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Adviseren of informeren. Waar ligt de grens? / Jong, C.J. [Cees] de
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het provisieverbod omzeild? / Wijk, B.M. [Berry] van | Land, K. [Karin]
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

De rol van het TCF in het fiscale bedrijfsproces / Hein, R.
Weekblad Fiscaal Recht WFR 2022, afl. 7417,
Vraag aan | Informatie
   
De rol van het TCF in toezicht: de stand van de empirie / Siglé, M.A. [Maarten]
Weekblad Fiscaal Recht WFR 2022, afl. 7417,
Vraag aan | Informatie
   
Het Tax Control Framework: verleden, heden en toekomst vanuit het perspectief van toezicht / Russo, R. [Ronald] | Engelmoer, J.J.
Weekblad Fiscaal Recht WFR 2022, afl. 7417,
Vraag aan | Informatie
   
Interne fiscale beheersing voor MKB en middelgrote organisaties / Hornstra, J.K.
Weekblad Fiscaal Recht WFR 2022, afl. 7417,
Vraag aan | Informatie
   
Tax Control Framework in de praktijk - de basis van een echte win-win / Rabenort, M.[Martin]
Weekblad Fiscaal Recht WFR 2022, afl. 7417,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

Bouwen onder de Omgevingswet / Bommel, E.M. van | Zuethoff, S. | Dam, R. [Rein] van
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Financiële participatie en 50% lokaal eigendom in energieprojecten | : Van symboolpolitiek naar een wettelijke norm? / Dieperink, M.A.M. [Marjolein]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimte voor gebiedsontwikkeling na het Didam arrest / Bregman, A.G. [Arjan]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Gluren door het hek van het Vredespaleis: mogen Haagse rechters dat wel? | : Hoge Raad 5 november 2021 inzake de Yukos Awards / Struycken, A.V.M. [Teun]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Kort, korter, kortst | : Reactie op "De omvang van een memorie" van Bert van Schaick / Zelst, B. [Bastiaan] van
Ars Aequi 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift bij voorgaande reactie ('Kort, korter, kortst') / Schaick, A.C. [Bert] van
Ars Aequi 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Professionele standaarden voor juridisch medewerkers | : Een belangrijke stap in het professionaliseren van de rechtspraak / Holvast, N.L. [Nina] | Stoepker, G.J. [Giel]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeensschaprecht EU

Grensoverschrijdende inbreuken op morele auteursrechten: welke rechter is bevoegd? / Gerven, T. van
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het ontluikend Europees recht over buitenlandse directe investeringen / Natens, B. [Bregt] | Knop, S. de
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Koorddansen tussen bescherming van vitale belangen en protectionisme: screening van buitenlandse directe investeringen in de EU / Looijestijn-Clearie, A. [Anne]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Bevoegdheden voor de lijkschouw beter te regelen / Sijmons, J.G. [Jaap]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Emotionele belangen en het medisch beroepsgeheim na overlijden | : Inzagerecht nabestaanden nog altijd gebrekkig geregeld / Pans, E. [Esther]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek rechtspraak Europees recht 2019-2021 / Groot, N.A.D. | Verduijn, M.A.M. [Margriet] | Rijken, J.J. [Joris]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Tweede evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap. | : Wat gaat de wetgever met de principiële kwesties doen? / Ploem, M.C. [Corette] | Krol, E. | Legemaate, J. [Johan] | Winter, H.B. [Heinrich]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Een wettelijk verbod op conversietherapie | : symboolwetgeving of bittere noodzaak? / Verhagen, J. [Jitske] | Postma, L. [Liselotte]
Ars Aequi 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Een wettelijk verbod op conversietherapie | : symboolwetgeving of bittere noodzaak? / Verhagen, J. [Jitske] | Postma, L. [Liselotte]
Ars Aequi 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Towards European consensus on climate change as a human rights problem / Dikkers, L.P. [Lucas]
Ars Aequi 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Towards European consensus on climate change as a human rights problem / Dikkers, L.P. [Lucas]
Ars Aequi 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

De huisvestingsvergunning: een bestuursrechtelijke verplichting in een privaatrechtelijk jasje | : De huisvestingsvergunning als vereiste voor het mogen voortzetten van een huurovereenkomst op grond van art. 7:268 lid 2 BW / Fransen, D.A. [Dominique]
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Geluidsoverlast, (on)mogelijkheden om dit objectief vast te stellen | : De (on)mogelijkheden om geluidsoverlast objectief vast te stellen / Vries, D. de
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het gereguleerde middenhuursegment / Lin, S.C.
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Huurincassoprocedures en het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening / Waal, C.L.J.M. [Kees] de
WR : Tijdschrift voor Huurrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Standaardclausules in huurovereenkomsten: zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) bij woon- en bedrijfsruimte / Meurs-Janssens, C.C. van
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Wordt na opzegging van de huur van 290-ruimte het ontruimingsvonnis nog steeds te vaak uitvoerbaar bij voorraad verklaard? / Winter-Bossink, J.M. [Jolanda]
WR : Tijdschrift voor Huurrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Belastingschulden en corona / Lammers, M. [Marre]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Bestuurdersaansprakelijkheid na herstructurering en turboliquidatie werkmaatschappij / Bouman, A.
HERO: Herstructurering en recovery online 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Concurrerende WHOA-akkoorden / Laarse, M. [Matthijs] van der
HERO: Herstructurering en recovery online 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De WHOA en financieel toezicht / Baukema, J. [Jelmer] | Mouthaan, M. [Mark]
HERO: Herstructurering en recovery online 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De gevolgen van een WHOA-akkoord voor bankgaranties | : Over regres uit hoofde van contragaranties na homologatie van een WHOA-akkoord / Koolen, V. [Vincent]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De zienswijze in een WHOA-procedure: een doekje voor het bloeden? / Boersen, M.H. | Ross, T.M.M.
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Fiscale aspecten omzetting in aandelen bij een akkoord / Oers, M.H.M. [Marc] van
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Forum: De gewenste herstructureringsdeskundige / Hees, J.J. [Jako] van
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Hoge Raad: 'Curator is rente over boedelvorderingen verschuldigd' / Bask, R.
HERO: Herstructurering en recovery online 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Mediation in de WHOA | : De inzet van mediation(vaardigheden) om de slagingskans van WHOA-trajecten te vergroten / Jansen, A. | Berghuijs, M.H.S [Marie-Hélène]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Taking bankruptcy governance seriously | : Over de rol van de rechter in de WHOA in vergelijking met de Amerikaanse Chapter 11-procedure / Frentz, A.C.
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
The sun never sets on English law governed debt: reviewing the Re Prosafe SE decision / Hindocha, R. [Rishi] | Pek, M. [Michael]
HERO: Herstructurering en recovery online 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verrekening door de bank tijdens een WHOA-traject / Postma, M. [Mark]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal (publiek)recht (Niet EU) / Volkenrecht

De toekomst van VN-sancties / Herik, L.J. [Larissa] van den
Ars Aequi 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

De ACM op het verkeerde spoor: geen machtspositie voor NS / Bremmer, L. [Linde]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Want het een kan niet zonder het ander / Kühler, A.M. [Anne-Marie]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Bestuurdersaansprakelijkheid voor loon-, omzet- en bronbelasting: leuker kunnen we het niet maken / Swaving Dijkstra, E. [Erik]
HERO: Herstructurering en recovery online 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Bestuurdersaansprakelijk­heid wegens schending Beklamel-norm / Barschot, N.T.F. van
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De Wet evenwichtiger man-vrouw-verhouding in de top van het bedrijfsleven / Kate, N. [Nora] ten
Ars Aequi 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Enige aantekeningen bij de wettelijke bedenktijd / Steins Bisschop, B.T.M. [Bas]
Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur TvOB 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
HR 5 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1652 - (ING/Yin Yang II) - toegang tot een zakelijke bankrekening: (on)begrensde mogelijkheden? / Wijnstekers, B.W.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het civiel effect van de Taxonomie- en Transparantieverordening / Galan, R.M. de | Pijls, A.C.W. [Arnoud]
Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur TvOB 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het civiel effect van de Taxonomie- en Transparantieverordening / Galan, R.M. de | Pijls, A.C.W. [Arnoud]
Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur TvOB 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het nieuwe vrouwenquotum en de streefcijferregeling | : effectieve middelen om een evenwichtige zetelverdeling in de Nederlandse bedrijfstop te bevorderen? / Dijkstra, B.P. | Galle, J.G.C.M. [Annika]
Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur TvOB 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Is een beding ter berekening van de boeterente oneerlijk? Een kritische beschouwing bij HvJ EU van 27 januari 2021 / Bracco Gartner, M.E.J.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Alimentatieplicht ontmoet schenkingsbewind / Schipper, M.J.P. [Mathieu]
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Brussel II-ter - van Brussel naar Den Haag / Hoeven, J. [Just] van der | Vink, J.M.I. [Jeanneke]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Gezamenlijk ouderlijk gezag door erkenning / Muhlbacher, D.
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het betrekken van ouders in de jeugdbeschermings- en de jeugdstrafprocedure | : Wat beter kan in de Nederlandse wet- en regelgeving / Hepping, K.E. [Kristien]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het betrekken van ouders in de jeugdbeschermings- en de jeugdstrafprocedure | : Wat beter kan in de Nederlandse wet- en regelgeving / Hepping, K.E. [Kristien]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Internationale echtscheiding volgens Brussel-ter / Oderkerk, A.E. [Marieke]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Internationale echtscheiding volgens Brussel-ter / Oderkerk, A.E. [Marieke]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek alimentatie / Dorhout, P. [Pieter]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift bij reactie / Beers, B.C. [Britta] van | Bosch, L.C. [Laura]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Nederland het beste jongetje van de klas? | De gevolgen van Brussel II-ter voorde Nederlandse kinderontvoeringspraktijk / Mosk, M.Q.M. [Mindy]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Nederland het beste jongetje van de klas? | De gevolgen van Brussel II-ter voorde Nederlandse kinderontvoeringspraktijk / Mosk, M.Q.M. [Mindy]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Piketmediation in scheidingszaken | : Aanbevelingen voor de toekomst / Kostense, L. [Loran]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Piketmediation in scheidingszaken | : Aanbevelingen voor de toekomst / Kostense, L. [Loran]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie op "Een regeling voor 'verantwoord draagmoederschap'? " / Hoksbergen, R.A.C.
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie op "Een regeling voor 'verantwoord draagmoederschap'? " / Hoksbergen, R.A.C.
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtsmacht inzake ouderlijke verantwoordelijkheid volgens de nieuw EU-verordening Brussel II-ter / Ibili, F. [Fatih]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtsmacht inzake ouderlijke verantwoordelijkheid volgens de nieuw EU-verordening Brussel II-ter / Ibili, F. [Fatih]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Taken van de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden volgens de nieuwe Europese Verordening Brussel II-ter / Augustuszoon, S.G. | Yazdani-IJsselmuiden, A. | Maas, C.
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Taken van de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden volgens de nieuwe Europese Verordening Brussel II-ter / Augustuszoon, S.G. | Yazdani-IJsselmuiden, A. | Maas, C.
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verordening Brussel II-ter: het nieuwe systeem van erkenning en tenuitvoerlegging / Zilinsky, M. [Marek]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verordening Brussel II-ter: het nieuwe systeem van erkenning en tenuitvoerlegging / Zilinsky, M. [Marek]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Wel of geen toestemming nodig in geval van een verhuizing na een scheiding? / Jong, E.G. de | Timmermans, L.S. [Lonneke]
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Beter dan de maatmens | : Subjectivering van aansprakelijkheid wegens bijzondere kennis en vaardigheden / Tjong Tjin Tai, T.F.E. [Eric]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7358,
Vraag aan | Informatie
   
De notaris en (vermeende) grondspeculatie | : Laveren tussen ministerieplicht, Belehrung en dienstweigering / Rheinfeld, J.W.A. [Jeroen] | Reijnen, T.F.H. [Theo]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7357,
Vraag aan | Informatie
   
Drie stellingen | : Bestuur van rechtspersonen /
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7358,
Vraag aan | Informatie
   
Naschift / Hoops, B. [Björn] | Meijerink L.A.M.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7358,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie op "Het Opstalrecht duurzaam" van prof. mr. dr. B. Hoops en mr. L.A.M. Meijerink, WPNR 2022/7353 / Louwman, W. [Wim]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7358,
Vraag aan | Informatie
   
Vastgoedtransacties in de Europese btw / Wulp, M.D.J. van der
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7357,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Bestuursrechtelijk ingrijpen in cyberspace? / Klos, M. [Michael]
Ars Aequi 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Bestuursrechtelijk ingrijpen in cyberspace? / Klos, M. [Michael]
Ars Aequi 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De warmtepomp: de kansen en uitdagingen voor het omgevingsrecht / Kramer, J.S. [Julian] | Zweers, J. [Jim]
De Gemeentestem 2022, afl. 7535,
Vraag aan | Informatie
   
De warmtepomp: de kansen en uitdagingen voor het omgevingsrecht / Kramer, J.S. [Julian] | Zweers, J. [Jim]
De Gemeentestem 2022, afl. 7535,
Vraag aan | Informatie
   
Een voedselzaak tegen de overheid | : De juridische mogelijkheden en grenzen voor Urgenda-achtige vordering / Geurts, M. [Marijn]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Integriteit in het parlement | : De eerste ervaringen met de gedragscodes voor Kamerleden / Bovend'Eert, P.P.T. [Paul]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Subsidiëren met de WGR: de koninklijke weg? / Jongkind, D.K.
De Gemeentestem 2022, afl. 7535,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Controle op de bevoegdheid tot infiltratie en het moderniseringstraject van het Wetboek van Strafvordering | : Verdwijnt de onafhankelijke controle op de bevoegdheid tot infiltratie van het toneel? / Naber, S.F. [Sophie]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Mensen met een verstandelijke beperking in de politiecel / Langezaal, S. [Simone] | Reijnders, U.J.L. [Udo]
Expertise en Recht EenR 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Voorlopige maatregelen in het strafrecht | : Nog een wereld te winnen / Beurskens, M.J.P. [Marc]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Data na de dood | : Zwevend tussen contract en gegevensbescherming / Eechoud, M.M.M. [Mireille] van | Schumacher, L.D. [Luna]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

De notariële zorgplicht bij uitvoering van door andere adviseurs ontworpen plannen / Delhaas, H.J. | Dufour, L.C.
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Erfdienstbaarheid, vermenging en kenbaarheid uit de openbare registers / Es, P.C. [Peter] van
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Is het gebruik van prijsalgoritmes eerlijk? | Over de toepassing van dynamic pricing en personalised pricing en de toegenomen aandacht van autoriteiten voor fairness / Ruers, C. [Cyriel] | Hovhanisian, L. [Lousine]
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken TvC 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek reisovereenkomst 2016-2021 (deel II) / Loos, M.B.M. [Marco]
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken TvC 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Perikelen rondom incasso na coronabetalingsuitstel / Bouman, A.
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Privaatrechtelijke en consumentenrechtelijke bescherming in het DSA-voorstel / Wolters, P.T.J. [Pieter]
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken TvC 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Rente over schulden van de nalatenschap in vereffening / Anken, J.M. [Joe] van
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Rente over schulden van de nalatenschap in vereffening / Anken, J.M. [Joe] van
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Vriest het of dooit het? Herijking van het consumentenrecht en marktpartijenrecht / Mak, V. [Vanessa]
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken TvC 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeringsrecht

Herziening richtlijn Solvency II; zoektocht naar evenredigheid / Vagasi, A. [Annamaria]
VAST: Verzekering, aansprakelijkheid, schade en toezicht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie