Algemeen recht

Zorgplichten / Drion, C.E. [Coen]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

'Beschikbaar gesteld voor implementatie': het begin van de 30-dagentermijn onder DAC6 / Clappers, T. | Korving, J.J.A.M.
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7415,
Vraag aan | Informatie
   
Aan overheveling van eigen woning naar box 3 kleven forse risico's / Gradus, R.H.J.M.
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7415,
Vraag aan | Informatie
   
Beroep gegrond: terugwijzing en kostenvergoeding / Graves, R.C.H.
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7416,
Vraag aan | Informatie
   
De Vlaamse en de Nederlandse bedrijfsopvolgingsfaciliteit met elkaar vergeleken / Tigelaar-Klootwijk, Y. M. [Yvonne]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7416,
Vraag aan | Informatie
   
Fiscale aanloop naar en begeleiding van het Coalitieakkoord Rutte IV / Stevens, L.G.M. [Leo]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7415,
Vraag aan | Informatie
   
Foutenherstel bij een onjuiste toepassing van het zakelijkheidsbeginsel / Lubbers, A.O. [Allard]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7416,
Vraag aan | Informatie
   
Waarom je als rechter het WFR moet lezen / Beukers-van Dooren, A.F.M.Q. [Ange]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7416,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

Het 'carbon border adjustment mechanism': een belasting op de import van CO2-intensieve producten / Klapwijk, C.L. [LÈone] | Pustjens, L. [Loes] | Gille, J.J. [Joost]
Bouwrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Onteigeningsrecht / Botter, H.X. [Hugo] | Groot, E.W.J. [Egbert] de | Romme-van de Riet, A.C.M. [Jeanny]
Bouwrecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijk recht

Belangrijke uitspraak in het erfrecht / Loonstein, H. [Herman]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Circulair bouwen | : Hergebruik van bouwmaterialen en installaties bevorderen met een terugnamegarantie / Aertsen, R. | Heemrood-van Dijk, K. | Plank, P.J. [Pernille] van der | Runge, W. [Werner] | Sanderse, K. [Karen] | Thomas, C. [Coen]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De geldigheid van een afspraak omtrent het niet-uitoefenen van stemrecht / Broecke, P.M.J.H. ten
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Executoriaal beslag, verkoop van aandelen en de maatregelen die de rechter kan opleggen / Quist, P.H.N. [Paul]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kwalitatieve verplichting, mededingingswet en ontbinding op grond van art. 6:259 lid 1 sub b BW / Huijgen, W.G.
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Spoedprocedures over coronamaatregelen in BelgiÎ en Nederland / Claessens, M. [Machteld]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Tijdige rechtspraak 2020-2023: gaat het er toch van komen? | : Over achterstanden en nieuwe doorlooptijdnormen in civiele zaken / Ahsmann, M.J.A.M. [Margreet] | Hofhuis, H.F.M. [Hans]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Vrij en blij? / Mols, G.P.M.F. [Gerard]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

De dataset langs de meetlat van artikel 6 EVRM / Pijl, J. [Job] van der
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeensschaprecht EU

Daadwerkelijk en effectief verblijf | Een nieuw criterium voor verblijf in de lidstaat die een EU-burger eerder van zijn grondgebied heeft verwijderd / Oosterom-Staples, H. [Helen ook: Helen Staples]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2021, afl. 9/10,
Vraag aan | Informatie
   
Gaat (de ACM met) de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen de inkoopmacht van retailers aanpakken? / Schrijvershof, D.W.L.A. [Diederik] | Heystee, T. [Tess]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2021, afl. 9/10,
Vraag aan | Informatie
   
HERA, de nieuwe EU-autoriteit voor de levering van schaarse medische producten ten tijde van gezondheidscrises / Kreij, L. [Laurens] van | Vries, S.A. [Sybe] de
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2021, afl. 9/10,
Vraag aan | Informatie
   
Het nieuwe rechtsstaatmechanisme: een panacee voor alle schendingen van EU-recht? / Rijn, T.P.J.N. [Thomas] van
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2021, afl. 9/10,
Vraag aan | Informatie
   
Kwantificeren is geen kwalificeren: de uitspraak van het Hof van Justitie inzake de vaststelling van willekeurig geweld (art. 15c-situaties) / Harn, M. van [Mayke] | Zwaan, K.M. [Karin]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2021, afl. 9/10,
Vraag aan | Informatie
   
Meer varkens zonder zienswijzen dan nodig / Veen, G.A. [Gerrit] van der
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2021, afl. 9/10,
Vraag aan | Informatie
   
Toegangsweigering in de digitale economie na de Slovak Telekom-uitspraak en onder de voorgestelde Digital Markets Act / The, S.J. [Stephanie] | Geursen, W.W. [Wessel]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2021, afl. 9/10,
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

Nationaliteitsrechtelijke oogst van het programakkoord / Jessurun d'Oliveira, H.U. [Ulli ook: Hans Ulrich]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Aandachtspunten bij de inschrijving van een maatschap, VOF of CV in het handelsregister / Jansen, K. [Kristel]
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Anonimiseren van vermogen 2.0: verwerking in de jaarrekening / Janssens, R. [Rohalt]
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Anonimiseren van vermogen: actuele ontwikkelingen rondom de CV en FGR / Stevens, S.A. [Stan] | Wetterhahn, D.G.M. [Dion]
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De cyberjurisdictie van Facebook/Meta Platforms, Inc.: Van dominantie naar verantwoordelijke beleids- en (algoritmische) besluitvorming binnen een grote platformonderneming / Wuisman, I.S. [Iris]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De digitaliserende economie als aanjager van mondiale winstbelastinghervormingen / Wilde, M.F. [Maarten] de
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het UBO-register voor rechtspersonen en personenvennootschappen / Snijders-Kuipers, B.
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het UBO-register voor trusts en fondsen voor gemene rekening / Snijders-Kuipers, B.
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het juridische kader voor online ondernemen in vogelvlucht / Schaub, M.Y. [Martien]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Platformondernemingen en medezeggenschap / Slooten, J.M. [Jaap] van
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Rigid justice is injustice: The EU's Digital Markets Act should include an express proportionality safeguard / Dolmans, M. [Maurits] | Mostyn, H. | Kuivalainen, E.
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Theorizing the emergence of platform cooperativism: drawing lessons from role-set theory / Mannan, M. [Morshed]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Tracking stocks en de gevolgen voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten / Heijden, A.A.J. van der [Anke] | Hoogeveen, M.J. [Mascha]
Tijdschrift Familiebedrijven TF 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verscheidenheid in de opkomende regulering van de platformeconomie / Slooten, J.M. [Jaap] van | Wuisman, I.S. [Iris]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Actualiteiten afvalstoffenrecht 2020/2021 / Laan, R.G.J. [Ron]
Milieu en Recht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Actualiteiten bescherming Natura 2000-gebieden / Kaajan, M.M. [Marieke]
Milieu en Recht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De nieuwe rol van de notaris bij verkoop van overheidsvastgoed / Verstappen, L.C.A. [Leon]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7355,
Vraag aan | Informatie
   
De vergeten slotzin van artikel 7:23 lid 2 BW / Spronck, L. [Linda] | Rossum, M.M. [Madeleine] van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7356,
Vraag aan | Informatie
   
Proefschrift / Frielink, K. [Karel]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7355,
Vraag aan | Informatie
   
Toeslag op de toeslagenaffaire? / Rutteman, J. [Joost]
Milieu en Recht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verboden beschikkingen en misbruik van bevoegdheid / Jonge, H.J. de
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7355,
Vraag aan | Informatie
   
Wetsvoorstel Drijvende opstallen: | een juridisch fundament voor bouwen op water : Deel II: Boek 5 voor 'Registergoederen' / Plank, P.J. [Pernille] van der | Ploeger, H.D. [Hendrik]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7356,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Advocaten: Wet draagmoederschap moet er snel komen / Mebius, F.
Advocatenblad 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De hoge tol van het lange wachten / Pijnappels, K. [Kees] | Gijsbertsen, M. [Martijn]
Advocatenblad 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De inloopkamer | : 'ventiel' voor gerechten / Wijngaarden, P. [Paul] van
Advocatenblad 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Er zijn meerdere wegen die naar VenetiÎ leiden | : Bespreking preadvies Jonge VAR 2021 van Joanne de Bruijn, 'Ombudsman & ontstatelijking' / Jak, N. [Niels]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Handjeklap met het OM / Dijk, D. [Daphne] van
Advocatenblad 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Herijking hersteloperatie toeslagouders | : Voorbode van een nieuwe bestuurscultuur? / Scheltema, M. [Michiel]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Mythe en mantra, transitie en transformatie | : Bespreking van de bundel Juridische vragen in het sociaal domein / Verburg, A. [AndrÈ]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift / Bruijn, J.C.L. de
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift / Waarde, V.A. van
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Rechtsstatelijk revolveren | : Bespreking preadvies Jonge VAR 2021 van Veerle van Waarde, ?Revolverend overheidsgeld in het privaatrecht? / Roelfsema, J.P.
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Regiegesprek als smeerolie voor het proces / Willemse, T.C.M. [Dorien]
Advocatenblad 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verslag Jonge VAR 2021: publieke taken en privaatrecht / Hertog, L. den | Wever, M. [Marc]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

De Aanpak georganiseerde criminaliteit tijdens berechting en detentie: Het 'veelkoppige monster' gekooid? / Meijer, M.E. [Miranda] de
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Naar een gesloten 'ZwaCri-balie'? / Brouwer, D. [DaniÎlle]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Gereguleerde denkbeelden / Kreijger, P.J. [Paul]
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Het kabinet heeft lak aan de grondrechten / Korthals Altes, W.F. [Willem]
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Aansprakelijkheid voor niet-toegestane betalingstransacties: wie betaalt de rekening? / Rank, W.A.K. [Pim ook: Willem] | Wijnstekers, B.W.
Maandblad voor vermogensrecht 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
De WHOA, pensioen en de rechten van werknemers / Galen, R.J. [Robert] van | Struycken, T.H.D. [Teun] | Heumakers, S.B.A.
Maandblad voor vermogensrecht 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Drafting tips & skills | : de getrapte ingebrekestelling / Dammingh, J.J. [Jaap]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Enige reflecties over misbruik van omstandigheden, nadeel en bewijsvermoeden / Rossum, M.M. [Madeleine] van
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Levering van digitale inhoud en digitale diensten | : Europa moderniseert / Hondius, E.H. [Ewoud]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Verplichte clausules in overeenkomsten met banken: de 'stay'-clausule uit hoofde van BRRD II / Uiterwijk, S. | Hasami, G.
Maandblad voor vermogensrecht 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie