Algemeen recht

''s Graeflijckheyts spaer-pot met sulck ellendigh in-komen ... te verrijcken' | : Het middeleeuwse strandrecht in Holland en Zeeland en de Hollandse strandrechtpraktijk tussen 1340 en 1400 / Sicking, L.H.J. [Louis] | Klerk, J. de
Pro Memorie PM 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Constructief omgaan met conflicten en ­geschillen | : Inleiding in probleemoplossend onderhandelen en bemiddelen / Verbeke, A.L.P.G. [Alain Laurent]
Mediation en conflictmanagement 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De advocaat in de vroegmoderne stedelijke justitie | : Hermanus Noordkerk (1702-1772) als casestudy / Polanen, T.A. [Tim] van
Pro Memorie PM 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De jurist als meester-verbinder | : Over het tanende gezag van juristen en wat eraan te doen / Hertogh, M.L.M. [Marc]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De werkrechtersraad van beroep van Gent | : Op het snijvlak tussen arbeid, recht en crisis / Woestijne, J.van de
Pro Memorie PM 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Echtscheiding in de Leuvense rechtspraktijk in de nasleep van de 'Groote Oorlog' / Henrioul, N.
Pro Memorie PM 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Geen leven na Oxford? | : Rechtshistorici uit de Lage Landen / Rhee, C.H. [Remco] van | Sicking, L.H.J. [Louis]
Pro Memorie PM 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het coalitie-akkoord / Wattel, P.J. [Peter]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

Aanvang verjaringstermijn van de premievordering van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds leidt tot veel (rechts)onzekerheid / Bestebreurtje, M.
ArbeidsRecht 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Benadelingshandeling in de ZW en de verstoorde arbeidsrelatie: ruimte voor een nieuwe koers? / Kehrer-Bot, C.S. | Vliet, E. [Elmira] van
ArbeidsRecht 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
COVID-19, grondrechten, ambtenaarschap en belangenafweging / Blanken, I.J.
TAR : Tijdschrift voor ambtenarenrecht 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Coronatoegangsbewijzen op de werkvloer en botsende grondrechten / Barentsen, B. [Barend] | Boot, G.C. [Gerrard] | Erkens, M.Y.H.G. [Yvonne] | Heerma van Voss, G.J.J. [Guus] | Sagel, S.F. [Stefan] | Schenck, E.W. [Noor] | Schouten, B. [Bjorn]
ArbeidsRecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De (on)mogelijkheden van collectieve acties in de zorg / Heeten, D. den | Kleijer, S.W. [Stefan]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
De Hoge Raad over de e-grond: het laatste redmiddel en kenbaarheid vooraf / Benner, L.E. [Laura]
ArbeidsRecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Heeft het Handvest van de Grondrechten van de EU meerwaarde? / Pennings, F.J.L. [Frans]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Komt er meer maatwerk bij de toepassing van de NOW? / Angeren, J.R. [Jan Reinier] van | Schmidt, A.M. [Bram]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek concurrentiebeding en onrechtmatige werknemersconcurrentie / Zillinger Molenaar, C.C. [Christiaan]
ArbeidsRecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kwalificeren op volle toeren: enkele opmerkingen in het licht van de Uber-uitspraak / Neut, N.M.Q. van der
ArbeidsRecht 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Luizengaatje, of toch niet? / Kouveld, B.A. [Bob]
ArbeidsRecht 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Neutraliteit op de werkvloer en hoofddoeken / Vas Nunes, P.C. [Peter]
ArbeidsRecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Onderwijs en gezondheidszorg in actie - de coördinatie van de loonvorming in de publieke sector / Meer, M.J.S.M. [Marc] van der
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Overpeinzingen van een (voormalig) kantonrechter / Staal, H.W.M.A. [Harry]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Rafelranden van het ondernemerschap / Tanja, M.
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Statistiek Ontbindingsprocedure 2020: een bijzonder WAB- en coronajaar / Kruit, P. [Pascal] | Kersten, I.H.
ArbeidsRecht 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Tussentijds einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd - opletten met de beÙindigingsovereenkomst / Wolff, D.J.B. [Diana] de
ArbeidsRecht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Werkgever van een zieke werknemer: alles weten maakt niet gelukkig? / Volk, J.P. [Peter]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Werkt de WWZ? / Duk, R.A.A. [Rogier]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Wijziging van de pensioenovereenkomst: betekent zwijgen ook toestemmen? / Beltman, C.
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

150 Jaar Weekblad Fiscaal Recht / Jansen, J.J.M. [Sjaak]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7411,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingbeleid zonder grenzen / Vijlbrief, J.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7411,
Vraag aan | Informatie
   
Bij het jubileum van het Weekblad / Pieterse, L.J.A. [Rens]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7411,
Vraag aan | Informatie
   
Boekbespreking | Een bespreking van 'Methoden van systematische rechtspraakanalyse' onder redactie van P.W.J. Verbruggen. / Pieterse, L.J.A. [Rens]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7410,
Vraag aan | Informatie
   
De strafrechtelijk vervolgbare handeling in het douanerecht: "less is more" en zelfs teveel / Slooten, G.J. [Gooike] van
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7409,
Vraag aan | Informatie
   
De strafrechtelijk vervolgbare handeling in het douanerecht: "less is more" en zelfs teveel / Slooten, G.J. [Gooike] van
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7409,
Vraag aan | Informatie
   
De wetgever waadde door water van gemiddeld ÚÚn meter diep en verdronk / Albert, P.G.H. [Philippe]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7413,
Vraag aan | Informatie
   
De zorgvrijstelling in de vennootschapsbelasting vanuit vergelijkend perspectief | : Een vergelijking met de 'onderwijsvrijstelling' en het Duitse vennootschapsbelastingrecht / Haendel, B. van
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7413,
Vraag aan | Informatie
   
Er stroomt te veel geld door Nederland / DaniÙls, A.H.M. [Ton]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7414,
Vraag aan | Informatie
   
Europa als zondebok en boeman / Essers, P.H.J. [Peter]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7410,
Vraag aan | Informatie
   
Homogeniteit van de populatie bij toepassing van de geldsteekproef | : Over homogeniteit van de populatie bij toepassing van de geldsteekproef / Buitenhuis, C.
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7413,
Vraag aan | Informatie
   
Klimaatdoelstellingen, belastingen en (klimaat)instrumentalisme / Steege, D.R. ter
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7414,
Vraag aan | Informatie
   
Promoveren: het is schrijven en schrappen (en een klein beetje existentiÙle verwarring) / Beelen, D.C. van
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7413,
Vraag aan | Informatie
   
Spoedreparatie fiscale eenheid, art. 20a Wet VPB 1969 en onderlinge rechtsverhoudingen: een '15Ah-erlebnis' / Burgt, G.C. [Bart] van der | Ruijschop, M.H.C. [Michel]
Weekblad fiscaal recht WFR 2022, afl. 7414,
Vraag aan | Informatie
   
Totaalwinst en mismatches: over hitsigheid en de nieuwe werkelijkheid / Peters, C.A.T. [Cees]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7409,
Vraag aan | Informatie
   
Vergeet niet de maatschappelijke context van een maatschappelijke instelling bij de heffing van vennootschapsbelasting! / Lemmens, R.H.J. | Meussen, G.T.K. [Gerard] | Groot, M.J. de
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7410,
Vraag aan | Informatie
   
Voorstel voor een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (CBAM) / Schippers, M. [Martijn] | Wit, W. [Walter] de
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7410,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

De eindafrekening volgens º16 lid 10 UAV-GC / Leeuwe, T.L.de | Ligthart, N [Nika]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De woningcrisis in Nederland / Boelhouwer, P.J.
Bouwrecht 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Decentrale milieunormstelling en nadeelcompensatie nu en onder de Omgevingswet / Stuiver, M.E.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Een verlate reactie op 'De spijker op de kop' / Chao-Duivis, M.A.B. [Monika]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Fiscale (stimulerings)maatregelen voor verbetering van de woningmarkt / Mulckhuijse, R. | Paardt, R.N.G. [René] van der
Bouwrecht 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
It ken net - over capaciteitsgebrek en het elektriciteitsnet / Parlevliet, W.H.E. [Walter] | Plas, H. [Erik]
Bouwrecht 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Onteigeningsjurisprudentie 2020-2021 / Scheltema, M.W. [Martijn] | Procee, J.S. [Jelmer] | Berkvens, M.K.L. | Timmer, M.J.W. [Matthijs]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts 2020-21 / Strang, H.P.C.W. [Hugo] | Tichelaar, S.G. [Simon] | Heijnsbroek, P. [Paul] | Jong, A.F. de
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek toezicht Nederlandse bestuursrechters op de naleving en handhaving van de Europese staatssteunregels 2016-2021 / Langer, J. [Jurian] | Hovius, T.E. [Taco] | Naber, T.F.T. | Groot, T. [Thom]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Naar een coherent en toekomstbestendig stelsel van juridisch-administratieve voorwaarden in de bouw: voorstel voor een routekaart / Jonge, A.D. de
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Opkoopbescherming, de heilige graal voor de woningmarkt in de grote steden? / Boudesteijn, M.J.E. [Maartje]
Bouwrecht 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie op annotatie bij ABRvS 19 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1054, TBR 2021/121 (Bierbrouwerij Texel) / Sillevis Smitt, R. [Roel]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Toenemende toetsingsintensiteit en de uitdijende rol van de deskundige / Nijmeijer, A.G.A. [Tonny]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Toepassing van par. 47 UAV 2012: draait het om de harde cijfers of - toch weer - de omstandigheden van het geval? / Springelkamp, J.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Uitnodigingsplanologie en minder onderzoekslasten bij het omgevingsplan | : Een fata morgana in de Omgevingswet? / Kegge, R. [Rogier]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Controle over het controlevereiste | Over de inhoud van het controlevereiste uit de Collateral Richtlijn / Jansen, J. [Jellis]
Ars Aequi 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De Venetië-commissie over de rechtsstaat: vreemde ogen dwingen? / Cremers, Y. | Jansen, R. [Rowin]
Ars Aequi 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
De beheersbevoegdheid van de hypotheekhouder in rechtshistorisch en rechtsvergelijkend perspectief / Bobbink, R.
Ars Aequi 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
De invloed van wetgeving op de procespraktijk. | : Doorstaat onze procesrechtelijke wetgeving de uitdagingen van vandaag en morgen? / Ebben, E. | Mourik. J. [Jim] van
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De menselijke geest en detentie: naar een nieuwe invulling van 'geestelijke verzorging' tijdens de tenuitvoerlegging van sancties? / Oploo, L.E. [Laura] van
Ars Aequi 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Een einde aan de impasse rondom het bodemrecht van de fiscus / Stein, D.F.H. [Daniël]
Ars Aequi 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Een perspectief op rechtswetenschap, academische vrijheid, integriteit en onafhankelijkheid / Wilde, M.F. [Maarten] de
Ars Aequi 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Een vernieuwde wet voor het verbieden van rechtspersonen / Hoeven, J. [Just] van der
Ars Aequi 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Erkenning van een kind door een derde / Punselie, E.C.C. [Lies]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2021, afl. 11/12,
Vraag aan | Informatie
   
Falende hulpverlening met fatale afloop / Vos, M.J. [Marja]
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2021, afl. 11/12,
Vraag aan | Informatie
   
Follow the money 2.0 | De herziening van de Wet financiering politieke partijen / Trapman, L. [Leon]
Ars Aequi 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Geslachtongeacht en genderbender in de rechtspraktijk / Verburg, A. [André]
Ars Aequi 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Grensdoden op zee en het recht op leven / Komp, L.M. [Lisa-Marie]
Ars Aequi 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het beheer van derdengelden door advocaten / Wolff, D.J.B. [Diana] de
Ars Aequi 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Het zwijgrecht in het nadeel van de verdachte | : Implicaties van de op Britse leest geschoeide 'adverse inferences'-rechtspraak van het EHRM voor de Nederlandse strafrechtspleging / Pinar Ölcer, F.
Ars Aequi 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe lang moet Hotel Mama eigenlijk haar deuren open houden? | : Het woonrecht van ouders en kinderen / Geld, L. van der [Lucienne]
Ars Aequi 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe leidt de kinderopvangtoeslagaffaire naar een maatschappelijk relevante en kritische rechtswetenschap? / Brink, J.E. [Jacobine] van den | Ortlep, R. [Rolf]
Ars Aequi 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Hoger beroep en cassatie in een collectieve actie op grond van de WAMCA | : een blik vooruit / Hoogervorst, E.M. [Elselique] | Klaassen, C.J.M. [Carla] | Knigge, A. [Albert]
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Integriteit geen prioriteit / Gestel, R.A.J. [Rob] van
Ars Aequi 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Je vraagt een kalkoen ook niet wat het kerstmenu moet worden... | Verslag van het congres 'Dubbele petten in de rechtswetenschap' / Bakker, J. [Joas] | Cremers, Y.E.M.
Ars Aequi 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Kronieken | Kosten / Heemskerk, W. [Willem]
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Leren van klachten en bezwaren / Klap, A.P. [Arnout] | Steenhagen, N. [Nick]
Tijdschrift voor Klachtrecht 2020, afl.4,
Vraag aan | Informatie
   
Nieuwe ontwikkelingen in de Europese rechtsstaatcrisis | : Hongarije verliest een slag, maar wie wint de oorlog? / Waele, H.C.F.J.A. [Henri] de
Ars Aequi 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Normativiteit en viewpoint diversity in de rechtswetenschap / Bakker, J. | Jansen, R. [Rowin]
Ars Aequi 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Ontzegging van de omgang: een overzicht / Jong, L.E. de | Baar, L.H.S. de
EB : Tijdschrift voor scheidingsrecht 2021, afl. 11/12,
Vraag aan | Informatie
   
Probleemoplossende wijkrechtspraak | : implicaties voor de sociale advocatuur / Hanoeman, R. [Romy] | Doornbos, N. [Nienke]
Ars Aequi 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Radicalisering naar gewelddadig extremisme | Het belang van de democratische rechtsstaat / Bos, K. van den [Kees]
Ars Aequi 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Sextus Pomponius / Jansen, J.E. [Jelle]
Ars Aequi 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Tegen de 'verklachting' / Luytgaarden, E. [Eric] van de
Tijdschrift voor Klachtrecht 2020, afl.4,
Vraag aan | Informatie
   
Van een goede buur tot een verre vriend | : wie mag er over het slachtoffer spreken? / Bosma, A. [Alice]
Ars Aequi 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Van eeuwigheid tot (n)amen duren | Eindelijk op weg naar een nieuw naamrecht? / Groot, G.R. [Gerard-RenÚ] de | Ritsema, R. [Ruben]
Ars Aequi 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Vergeet de Bijenkorf niet! / Sagel, S.F. [Stefan]
Ars Aequi 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Waarom (basis)kennis van AI onontbeerlijk is voor juristen / Custers, B.H.M. [Bart] | Dechesne, F. [Francien] | Graaf, T.J. [Tycho] de | Wuisman, I.S. [Iris]
Ars Aequi 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Waarom bestaan de Tweede en Eerste Kamer uit 225 leden? Een Grondwetshistorische verkenning / Karapetian, G. [mw. Gohar]
Ars Aequi 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Waarom straffen wij eigenlijk? / Claessen, J.A.A.C. [Jacques]
Ars Aequi 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

De wettelijke regeling van de verwijsindex risicojongeren | : wel of niet tijd voor herbezinning? / Woestenburg, N.O.M. [Nicolette] | Dörenberg, V.E.T. [Vivianne]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Het recht op vrije aanbiederskeuze binnen de Wet langdurige zorg / Wallage, B. [Bas]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Rechtspraak Tuchtrecht 2021 / Bol, C.A. [Caressa] | Kastelein, W.R. [Willemien] | Zwartjens, D. [Danielle]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek rechtspraak Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang | Deel 2 / Plomp, E. [Emke]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Meer ruimte voor verplichte anticonceptie? / Roode, R.P. de
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Wie B zei mag geen A zeggen | De kwestie van de switchende spermadonoren / Garvelink, S.E. [Sebastiaan]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

COVID-19 en de grondrechten in Aruba / Zeppenfeldt, E.R.
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De risico's van risicoprofilering | : het recht op non-discriminatie in predictive policing / Prins, V.E.
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Rode draad 70 jaar EVRM | : de rol van de mensenrechtenorganisaties in Straatsburg / Huijbers, L.M. [Leonie]
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Rode draad in 70 jaar EVRM | : het EVRM als mobilisator voor rechtsbescherming voor de rechtsbescherming in het vreemdelingenrecht / Aarrass, B. [Bahija]
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Rode draad in 70 jaar EVRM | Klankbord of motor der verandering? De rol van EHRM in de erkenning van niet-traditionele gezinnen / Cammu, N. [Nola] | Vonk, M. [Machteld]
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Toezicht op de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 | : een tour de force / Jansen, R.H.T. [Rowin]
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Verdergaande gegevensverwerkingen via de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. / Mensink, J.W.
Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten [NTM] [NJCM Bulletin] 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Corona-huurkortingen en huurprijsvaststelling | : Heeft het toekennen van huurkorting vanwege de coronapandemie gevolgen voor de nadere huurprijsvaststelling ex artikel 7:303 BW? / Fraai, T.S.M. [Therese] | Sarneel, F.M.H.C.
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De bruikbaarheid van de 403-verklaring in het huurrecht / Orving, A.A.L.
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met een minimumperiode - reactie - / Dammingh, J.J. [Jaap]
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
De opkomst van 'dark stores' vanuit huurrechtelijk en publiekrechtelijk perspectief / Corten, K.J.M. [Kirsy] | Haverkamp, E. [Ernst]
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Huurder: 'Bezint eer ge begint' | : Een jurisprudentieonderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid bij het niet-nakomen van een huurovereenkomst door huurders / Verburg, F.M.
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Huurverhogingen, algemene voorwaarden en wijzigingsbedingen / Loos, M.B.M. [Marco]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Procedurele incidenten in het huurrecht / Swaneveld-Bakelaar, E.H.M. [Elina]
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Standaardclausules in de huurovereenkomst | : ROZ-clausule over het gebruik van persoonsgegevens / Thijssen, M.B.J.
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur / Baggen, S. [Stan]
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Compensatie kinderopvangtoeslagaffaire en Wsnp: situatie vanaf juli 2021 / Koppelman, C. [Christiane]
WSNP Periodiek : Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 2021, afl.4,
Vraag aan | Informatie
   
De aansprakelijkheid van de controlerend accountant | : a bankruptcy trustee's paradise? / Aalderen, M.J. van
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
De behandeling van faillissementsverzoeken in tijden van buitengewone omstandigheden / Remmink, M. [Maarten]
Tijdschrift voor Insolventierecht 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
De besloten WHOA-procedure - geen geheime procedure / Damsteegt-Molier, F. [Femke]
Tijdschrift voor Insolventierecht 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
De herstructurering van de Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam / Bartstra, W.J. | Kerstjens, G.A.G
Tijdschrift voor Insolventierecht 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Een schone lei ondanks volledige betaling van de schuldeisers? / Brekelmans, A. [Anita] | Riet, Q.J. [Quinten] van
WSNP Periodiek : Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 2021, afl.4,
Vraag aan | Informatie
   
Financieel misbruik kwetsbare groepen | : 'Mijn zoon doet zulke dingen niet!' / Osch, Y. van
Schuldsanering 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Het Belgische pandrecht onder de Pandwet / Swinnen, K.K.E.C.T. [Koen] | Baeck, J. [Joke]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Informatieverwerving door de curator: veni, vidi, privici / Schreurs, Ph.W.
Tijdschrift voor Insolventierecht 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Interview met Roeland van Geuns / Stoep, I. [Ilse] van der
Schuldsanering 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Mediation in het insolventierecht: langzaam maar zeker in opkomst / Mourik. J. van
Tijdschrift voor Insolventierecht 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Prejudiciële vragen over de reikwijdte van de WHOA: vorderingen van bedrijfspensioenfondsen uitgezonderd? / Sigtenhorst, R. [Rob] van den | Jahan, P.
Tijdschrift voor Insolventierecht 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Rechter gaat betalingsregelingen opleggen: wetsvoorstel in aantocht / Lankhorst, G.H. [Geert]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Samenwerken met ketenpartners bij mensen met een licht verstandelijke beperking en schulden | : hoe kan dat het beste? / Dam, R. [Rosine] van | Geus, R. van
Schuldsanering 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Terug naar toen | : toetsing in rechte van de buitengerechtelijke vernietiging op grond van art. 42 Fw / Maanen, M.H.J. [Martijn] van | Vranken, O.J.N.L.
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
WHOA: hoe zit het met het griffierecht? / Wouters, M.
Tijdschrift voor Insolventierecht 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Waarom ondernemers zich minder dan gehoopt melden bij de gemeentelijke schuldhulpverlening | : Schuldhulp en ondernemers, dat is niet vanzelfsprekend / Schoenmakers, R. [Rutger]
Schuldsanering 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Wetsvoorstel wijziging toelatingscriteria Wsnp. Zicht op verbetering doorstroom naar de Wsnp? / Noordam, A.J. [Arnoud]
WSNP Periodiek : Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 2021, afl.4,
Vraag aan | Informatie
   
Zet de burger centraal / Noordzij, M.
Schuldsanering 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

ACM maakt ruimte voor tariefafspraken voor zzp'ers ... maar hoe precies? / Drijber, B.J. [Berend Jan]
Auteursrecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Tol der vaagheid: een richtlijn voor ontleningskunst / Zwaan, M.R. [Marcel] de
Auteursrecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

Belemmert de huidige regulering transitie-investeringen van regionale netbeheerders? / Tezel, G.
Markt en Mededinging 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Het nieuwe Commissiebeleid inzake artikel 22 CoVo in Nederland getoetst | : Annotatie / Wiggers, M.P.M. [ Marc] | Struijlaart, R.A. [Robin] | Fröger, R.A. [Robert]
Markt en Mededinging 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Mededingingsautoriteiten en de verdelingsspagaat / Canoy, M.F.M. [Marcel]
Markt en Mededinging 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Minder M&M / Wesseling, R. [Rein]
Markt en Mededinging 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Overzicht toekomstige wijzigingen in de Mededingingswet / The, S. | Weperen, V. [Vivian] van
Markt en Mededinging 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Raad van de gemeente 's-Hertogenbosch/Q-Park / Dictus, G.A. [Georges] | Wit, M. de [Maartje]
Markt en Mededinging 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

Geloof en liefde onder het vergrootglas van de IND / Severijns, R. [Ralph] | Boekhoorn, P.F.M.
Asiel en Migrantenrecht 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Gezinshereniging / Wolthuis, E. [Esther]
Asiel en Migrantenrecht 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Over interstatelijk vertrouwen, bewijslast en de rechten van het kind / Brouwer, E.R. [Evelien] | Wijnkoop, M. [Myrthe]
Asiel en Migrantenrecht 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Statushouders niet zonder betere motivering terugsturen naar Griekenland / Chatelion Counet, A. [Anna] | Imminga, N. [Nadine]
Asiel en Migrantenrecht 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Veel gewijzigd, weinig verbeterd / Nissen, E. [Ellen] | Waal, T. [Tamar] de
Asiel en Migrantenrecht 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

(On)behoorlijk bestuur volgens Kant | : 'Het recht is niet in de wet alleen te vinden' / Scholten, C.J. [Caspar]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Anti-witwaswetgeving: een natte dweil over het recht / Lieverse, C.W.M. [Kitty]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 17,
Vraag aan | Informatie
   
Biedingsprocedures in faillissement langs de lat van de AVG / Reijneveld, M.D.
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 17,
Vraag aan | Informatie
   
COP26: wat gaan we daarmee doen? / Meesters, J.W.A. [Janet] | Snoo, A. [Arjen] de
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 25,
Vraag aan | Informatie
   
Causaliteit in het verzekeringsrecht na de arresten van 4 juni 2021 (Bosporus/ASR) en 15 oktober 2021 / Asch, M.M. van | Markus, R.L.
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade [AV&S] 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De (ambtshalve toetsing en sanctionering van) informatieplichten van de handelaar bij overeenkomsten op afstand en buiten de verkoopruimte / Koops, L.M.H.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 25,
Vraag aan | Informatie
   
De aandeelhouder als schuldeiser van de vennootschap: does one size fit all? / Werdm÷lder, S.J.D. [Stijn]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De vergoeding van afgeleide schade in de uitkoopprocedure / Haksteeg, H.W.
Tijdschrift voor vennootschapsrecht TvOB 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De waarde van waarden. Corporate values in het Nederlandse ondernemingsrecht / Joosse, M.P. [Mark]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De waarschuwingsplicht voor producenten: wanneer wetenschap tot waarschuwen moet leiden / Dröge, L.F. [Lucas]
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade [AV&S] 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De wettelijke aandelenruil / Klein Bronsvoort, T.J.C.
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 17,
Vraag aan | Informatie
   
Groups of companies in international insolvency law / Wessels, B. [Bob]
Tijdschrift voor vennootschapsrecht TvOB 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe duurzaam belegd is de impact van "SFDR"? / Kuijpers, W.B. | Klerk, J.E. [Ernst] de
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 17,
Vraag aan | Informatie
   
Naschrift / Arendonk, H.P.A.M. [Henk] van
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 17,
Vraag aan | Informatie
   
Proportionele verdeling bij wijze van aanvulling van de verzekeringsovereenkomst / Hoekzema, J.W. [Jan Willem]
Aansprakelijkheid Verzekering en Schade [AV&S] 2020, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie op Van Arendonk, Ondernemingsrecht 2021/63 / Vleggeert, J. [Jan]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 17,
Vraag aan | Informatie
   
SDGs: tussen droom en daad: een processie van Echternach | : Het Shell-vonnis: stormram of eendagsvlieg? / Spier, J. [Jaap]
Tijdschrift voor vennootschapsrecht TvOB 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Snellaadpunten voor elektrische auto's langs de Nederlandse snelwegen / Asperen, P. [Peter] van
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 25,
Vraag aan | Informatie
   
Versnelling zonder medaillekansen: over quotum en streefcijfers / Perquin-Deelen, C.F.
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Broers en zussen in het Belgische familierecht na de wet van 20 mei 2021 / Declerck, C. [Charlotte]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
De 'eenvoudige' gemeenschap in het internationaal familierecht: Deel I - Bevoegdheid / Groenleer, M. | Sumner, I. [Ian]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
De Huwelijksvermogensrecht- verordening in de Nederlandse rechtspraktijk / Knot, J.G.
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
De kracht van het netwerk in scheidingszaken | : Het netwerkberaad bij de Raad voor de Kinderbescherming / Schutter, S. [Sofie] de | Bij, E. van der | Houweling, T.
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Familierechtactualiteiten van Prinsjesdag 2021 | : Een overzicht van te verwachten of reeds aangenomen wijzigingen in 2022 / Kamp, F.H. van der
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Internationale kinderontvoering volgens de nieuwe Europese Verordening Brussel II-ter / Ibili, F. [Fatih]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Jurisprudentie | Kroniek IPR/internationaal familierecht / Hu, M.L.M. | Wilbrink I.N.B.D.
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Meer- en minderjarigen in het IPR / Frohn, E.N. [Lisette]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Mensenrechtenjurisprudentie Europees Hof voor de Rechten van de Mens 1 oktober 2020 t/m 30 september 2021 / Althoff, D.G.J. | Frohn, E.N. [Lisette] | Blauwhoff, R.J. [Richard]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie op REP 2021/595 | : Pas op bij afgekocht pensioen of de ODV van de dga / Smit, R. [Rik]
Tijdschrift Relatierecht en Praktijk REP 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Beheer en beschikken in het appartementsrecht / Siewers, C.N. [Claudia]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7351,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingplicht en fiscale behandeling van stichtingen in de vennootschapsbelasting in historisch en beginselrechtelijk perspectief. / Bresser, H.J. [Harrie]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7353,
Vraag aan | Informatie
   
Circulariteit en privaatrecht | : Een nieuw eigendomsconcept, of een Circulariteitswet? / Westrik, R. [Roel]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7354,
Vraag aan | Informatie
   
Het Opstalrecht duurzaam / Hoops, B. [Bj÷rn] | Meijerink L.A.M.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7353,
Vraag aan | Informatie
   
Petroleum and beyond | : De Rechtbank Den Haag verplicht het Shell-concern de uitstoot van CO2 terug te brengen / Groot, C. [Cornelis ook: Cees] de
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Schadevergoeding in natura | : Een verkennend rechtspraakonderzoek en een toekomstgericht perspectief / Heij, D.J.B. op
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2022, afl. 7353,
Vraag aan | Informatie
   
Zaaksvervanging en vermogensallocatie in het huwelijksvermogensrecht | Een heikele kwestie / Sikkema, T.H.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7351,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Bibolini bijna veertig jaar later. Zijn we verder gekomen? / Vught, K.A.M. van
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Corona en compensatie: over solidariteit en evenredigheid / Sluysmans, J.A.M.A. [Jacques] | Triet, N. [Nikky] van
Overheid en Aansprakelijkheid 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
De herontdekking van de Wet gemeenschappelijke regelingen / Doornhof, H. [Hugo] | Hofman, A.H.J. [Anouk]
De Gemeentestem 2022, afl. 7534,
Vraag aan | Informatie
   
Naar een modernisering van de vervolging en berechting van politieke ambtsdragers | : Een bespreking van het rapport van de commissie-Fokkens /
Overheid en Aansprakelijkheid 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Partijendemocratie of kiezersdemocratie | : Is het Burgerforum kiesstelsel de oplossing om de band tussen kiezer en gekozene te versterken? / Posthumus, J. [Jouke]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

AVT 2.0 | : de lerende verlofpraktijk in de tbs / Zawierko, J.F. [Jos] | Boer, T. [Timon] den | Stikkelbroek, H.G.W. | Leentvaar-Loohuis, H.G.
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Agressie als bijwerking van een serotonine-heropnameremmer (SSRI) bij onderzoek pro Justitia / Verkes, R.J. [Robert-Jan]
Expertise en Recht EenR 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Belastende en ontlastende getuigen in de rechtspraak van het EHRM / Graaf, F.C.W. [Fanny] de
Delikt en Delinkwent DenD 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Beslissen over de verre toekomst | : Reclasseringsadviezen aangaande de gedragsbe´nvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel / Jaarsveld, T. | Bosker, J.M.H. [Jacqueline]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Boosheid, verdriet of walging? | : Een systematische literatuurreview naar de rol van emotie bij het effect van gruwelijk bewijsmateriaal op schuldbeslissingen / Hoek, D. | Doorn, J. [Janne] van | Wingerden, S.G.C. [Sigrid] van
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Consensuele sexting tussen minderjarigen: een bespreking van de exceptie / Aksay, R.F. [Ruben] | Kouwenberg M.W. [Maartje]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Criminele netwerken achter orgaanhandel: een sociale netwerkanalyse van de Medicus-zaak / Doosje, H. [Henrieke] | Ambagtsheer, F. [Frederike] | Blokland, A.A.J. [Arjan]
Tijdschrift voor criminologie 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
De Overleveringswet op de helling: de herimplementatie van Kaderbesluit 2002/584/JBZ / Glerum, V.H. [Vincent]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De geschiedenis van de drugsbestrijding in Nederland / Kleemans, E.R. [Edward]
Tijdschrift voor criminologie 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Deelneming bij eergerelateerd geweld / Jansen, J. [Janine] | Voorde, J. ten | Houben, F. | Verheijen, G.
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Detentie en autonomie | : Over de psychologische basis van vrijwillig handelen en zelfredzaamheid / Driessen, J. | Potgieter, R. | Dirkzwager, A.J.E. [Anja] | Harte, J.M. [Joke] | Aarts , H.
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Falsificatie bij rechterlijke beslissingen / Maegherman, E.
Expertise en Recht EenR 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Forensisch adviseurs actief bij alle gerechten in Nederland: tijd voor een terugblik / Roo, R. de [Rosanne] | Remijn, W. [Wanda] | Meeuwissen, J.A.C. [Jaimy] | Kruithof-van Esch J. [Jeltje] | Heijden, S. van der [Suzanne] | Claushuis, M. [Michelle] | Blijswijk-Kieftenbeld L. van [Laura]
Expertise en Recht EenR 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Geen gronden voor een verruiming van de aangifteplicht voor seksueel misbruik / Kool, R.S.B. [Renée] | Kristen, F.G.H. [Francois]
Delikt en Delinkwent DenD 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Genetische onderzoekdesigns in de criminologie | : Een 'toolbox' voor onderzoek naar causaliteit en intergenera­tionele transmissie / Laan, C. [Camiel] van der | Weijer, S. [Steve] van de | Nivard, M. [Michel] | Boomsma, D. [Dorret]
Tijdschrift voor criminologie 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het Europees Openbaar Ministerie in de Nederlandse rechtsorde / Borgers, M.J. [Matthias]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe bestaat het? Kroniek van een onmogelijke geschiedenis, STAB 2021 / Dalen Gilhuijs, A.T. [Sascha]
Expertise en Recht EenR 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
In een notendop: de AVR-pilots in het kader van de Innovatiewet Strafvordering / Haverkate, G. [Gert]
Expertise en Recht EenR 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Kan het minder? | : Korte detenties in Nederland / Stoter, M.D. | Boelens, R.K. | Boumans, M. | Koolenbrander, A.F. | Laan, P.H. [Peter] van der
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Kennismaken met de 'onbekende derde' als medeplege / Graaf. F.C.W. de [Fanny]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Knelpunten bij en onduidelijkheden rondom het afgeven van een civiele zorgmachtiging door de strafrechter / Groot, T.M. de [Tessa]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
L. Postma, Misschien is het nog te vroeg. De regeling van de schriftelijke wilsverklaring euthanasie in artikel 2, tweede lid, Wtl vanuit een strafrechtelijk perspectief (diss. Rotterdam), Den Haag: Boomjuridisch 2021 /
Delikt en Delinkwent DenD 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Over vangnetbepalingen voor de opsporing / Stevens, L. [Lonneke]
Delikt en Delinkwent DenD 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Overname van strafvervolging door Nederland: Een onderbenutte rechtshulpvariant? / Wilt, H.G. [Harmen] van der
Delikt en Delinkwent DenD 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Penitentiaire arbeid gaat weer een grote sprong maken / Bouwsma, E.
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Plaatsing in de KVJJ | : Onbekend maakt onbemind? Oefening baart kunst! / Peterse, C. [Coosje]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Politie | : Perikelen binnen specialistische politiediensten / Brinkhoff, S. [Sven]
Delikt en Delinkwent DenD 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Politieel geweldgebruik | Bespreking van de dissertatie "Police use of force: beliefs and experiences of Belgian police officers" van Jannie Noppe / Reemst, L. [Lisa] van
Tijdschrift voor criminologie 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Procedurele rechtvaardigheid in de strafrecht­keten | : Hoe ervaren gedetineerden de bejegening door strafrecht­actoren? / Hall, M. [Matthias] van | Dirkzwager, A.J.E. [Anja] | Laan, P.H. [Peter] van der | Nieuwbeerta, P. [Paul]
Tijdschrift voor criminologie 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Psychisch geweld | : Vaak nauwelijks zichtbaar en niet expliciet strafbaar / Engelfriet, T.
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Securing Protected Areas. The Decision-making of Poachers and Rangers / Vollaard, B.A. [Ben]
Tijdschrift voor criminologie 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Straffen en belonen in detentie | : Een planevaluatie van het Nederlandse systeem van Promoveren en Degraderen / Elbers, J.M. [Jan Maarten] | Ginneken, E.F.J.C. [Esther] van | Boone, M.M. [Miranda] | Nieuwbeerta, P. [Paul] | Palmen, J.M.H. [Hanneke]
Tijdschrift voor criminologie 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Toezicht, handhaving en interventies op milieucriminaliteit en -overtredingen / Roks, R.A. [Robby] | Brands, J. [Jelle] | Rodermond, E. [Elanie] | Salet, R. [Renze]
Delikt en Delinkwent DenD 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Wordt goede bejegening correct behandeld? | : De toepassing in de RSJ-rechtspraak van de beginselen van goede bejegening / Pesselse, G. [Geert]
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Zorgen om forensische zorg / Vegter, P.C. [Paul]
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Zwijgen als bewijs in witwaszaken. De rol van het zwijgen van de verdachte in de bewijsconstructie van witwassen / Rijst, T.J. [Tessa] van der | Stevens, L. [Lonneke] | Hola, B.
Delikt en Delinkwent DenD 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

'Alle uitspraken publiceren' als tussenstap / Marseille, A.T. [Bert ook: Albert] | Wever, M. [Marc]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 44,
Vraag aan | Informatie
   
'Een staat van ontbinding? | : Doelbinding en de verdere verwerking van persoonsgegevens door kredietverstrekkers in het kader van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening' / Damen, W.W.P.
Privacy en Informatie PenI 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
'Woorden doen er in een rechtsstaat toe!' / Adams, L.H.J. [Maurice] | Prins, C. [Corien]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 44,
Vraag aan | Informatie
   
Corona & langetermijnstrategie: afscheid van juridische lapmiddelen / Prins, C. [Corien]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 44,
Vraag aan | Informatie
   
De Code voor kinderrechten: games en apps ontwerpen vanuit kinderrechtenperspectief / Hof, S. [Simone] van der | Eeden, Q. van
Privacy en Informatie PenI 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De Gedragscode Gezondheidsonderzoek en de inbedding van de grondslag toestemming / Kist, I.R.
Privacy en Informatie PenI 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Diachrone accountability / Berkvens, J. [Janhein]
Privacy en Informatie PenI 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Driemaal is (geen) scheepsrecht? / Beeten, J. van [Jacob] | Beeten. R. van [Rob]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 43,
Vraag aan | Informatie
   
Een Wet op de ArtificiÙle Intelligentie? De Europese wetgever haalt de nationale in / Meuwese, A.C.M. [Anne] | Wolswinkel, C.J. [Johan]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Een kijk op het strijdtoneel van de Verordening inzake Artificiële Intelligentie / Schrijver, S. [Steven] de
Computerrecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Een test voor het gezag van de Raad van Europa / Buruma, Y. [Ybo]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 43,
Vraag aan | Informatie
   
Hergebruik van (open) data: herijking van de balans tussen openbaarmaking en IE-bescherming / Balvert, A.I. | Kits, P.M. [Peter] | Niessen, N. [Nicole] | Wolswinkel, C.J. [Johan]
Computerrecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Het perspectief van de juridische en fiscale uitgever en informatieleverancier / Linde, S. van der
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 44,
Vraag aan | Informatie
   
Horizontale privacy | : de tussenpersoon / Sloot, B, van der
Privacy en Informatie PenI 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Jonkheer, jonkvrouw, jonkx / Ritsema, R. [Ruben]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 43,
Vraag aan | Informatie
   
Kanttekeningen bij het 'Alles, tenzij ...'-voornemen voor het publiceren van rechterlijke uitspraken / Weusten, M.C.M. [Marnix] | Weij, M. [Menno]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 44,
Vraag aan | Informatie
   
Meer én verantwoord publiceren van gerechtelijke uitspraken / Naves, H.C. [Henk] | Sicking, S. | Wees, J.G.L. [Leo] van der
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 44,
Vraag aan | Informatie
   
Nep echt onder het naburig recht / Trouborst, A.J. [Richard] | Vrendenbarg, C.J.S. [Charlotte] | Visser, D.J.G. [Dirk]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
New kids in town - de nieuwe actoren voorgesteld in de Data Governance Verordening / Valgaeren, E. [Erik] | Joos, J. [Jan]
Computerrecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Productveiligheid en aansprakelijkheid voor AI / Graaf, T.J. [Tycho] de | Veldt, G.M. [Gitta]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 43,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrechtelijke vragen bij augmented reality / Schermer, B.W. [Bart]
Computerrecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Wie haat zaait, zal wetswijzigingen oogsten: De (grenzen aan de) bestraffing van online haatspraak en -misdrijven / Royer, S. [Sofie] | Vrielink, J. [Jogchum] | Verbruggen, F. [Frank]
Computerrecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Woo en Wpru: een twee-eiige tweeling? / Opijnen, M. [Marc] van
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 44,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Art. 1:88 lid 5 BW en de coöperatie / Folmer, A.
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Consumentenbescherming bij vrijwillige compensatie van de CO2-uitstoot van vliegreizen / Eshof, A.A.M. van den | Cauffman, C.A.N.M.Y. [Caroline]
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De 5%-regeling bij aannemingsovereenkomst woning: vervangende zekerheid moet gelijkwaardig zijn aan depot / Standhardt, G.J. [Geertje]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2022, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De afwikkeling van een nalatenschap en verjaring / Es, P.C. [Peter] van
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
De boer en de consument als helden in nieuw privaatrecht / Hartlief, T. [Ton]
Nederlands Juristenblad NJB 2022, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
De consument op de financiële markten: Europese en nationale ontwikkelingen van het financieel consumentenrecht (deel II, slot) / Wallinga, M.W.
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De notariële zorgplicht en de poortwachtersfunctie (art. 21 lid 2 Wna en art. 3 Wwft) / Dufour, L.C.
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Executoriaal beslag op aandelen en derdenwerking van aandeelhoudersovereenkomsten / Broecke, P.M.J.H. ten
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek passagiersrechten luchtvaart 2018-2020 / Hindriks, G.A.
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek reisovereenkomst 2016-2021 (deel I) / Loos, M.B.M. [Marco]
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Uit de praktijk / Braspenning, J.J.A. [Jurgen]
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Wat essentiële informatie is, is 'of the essence' / Pavillon, C.M.D.S. [Charlotte]
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie