Arbeidsrecht / Sociaal recht

Compensatie van werknemersschade in tijden van gezondheidscrisis / Mastenbroek, B. [Britt]
In bundel: Publiek privaatrecht : Over publieke doelen en belangen in privaatrechtelijke verhoudingen,
Vraag aan | Informatie
   
Vergoeding van gederfde zwarte inkomsten / Boor, L. [Levi]
In bundel: Publiek privaatrecht : Over publieke doelen en belangen in privaatrechtelijke verhoudingen,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

De fiscale gevolgen van het herstel van fouten van de notaris / Lubbers, A.O. [Allard]
In bundel: Straaten in het notariële rechtsverkeer : opstellen aangeboden aan mr. J.C. van Straaten ter gelegenheid van zijn afscheid als docent bij het Molengraaff Instituuut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.,
Vraag aan | Informatie
   
Erfbelasting en vervroegde opeisbaarheidsclausule / Schoenmaker, F.A.M. [Martin]
In bundel: Straaten in het notariële rechtsverkeer : opstellen aangeboden aan mr. J.C. van Straaten ter gelegenheid van zijn afscheid als docent bij het Molengraaff Instituuut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.,
Vraag aan | Informatie
   
Het effect van de Wet differentiatie overdrachtsbelasting op de rol van de notaris bij de heffing (inning en afdracht) van overdrachtsbelasting / Stubbé, J.P.M. [Hans]
In bundel: Straaten in het notariële rechtsverkeer : opstellen aangeboden aan mr. J.C. van Straaten ter gelegenheid van zijn afscheid als docent bij het Molengraaff Instituuut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.,
Vraag aan | Informatie
   
Over een Europese btw die het werk van de Nederlandse notaris niet per se makkelijker maakt / Gomes Vale Viga, M.D.C. [Marco]
In bundel: Straaten in het notariële rechtsverkeer : opstellen aangeboden aan mr. J.C. van Straaten ter gelegenheid van zijn afscheid als docent bij het Molengraaff Instituuut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.,
Vraag aan | Informatie
   
Sale-and-lease-back van vastgoed - Financiering zonder lening: omzetbelasting- en overdrachtsbelastingaspecten / Berkhuizen, P.
In bundel: Straaten in het notariële rechtsverkeer : opstellen aangeboden aan mr. J.C. van Straaten ter gelegenheid van zijn afscheid als docent bij het Molengraaff Instituuut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.,
Vraag aan | Informatie
   
Waarom wordt bij de vestiging van een erfpachtrecht overdrachtsbelasting geheven? / Nijkamp, H.K.
In bundel: Straaten in het notariële rechtsverkeer : opstellen aangeboden aan mr. J.C. van Straaten ter gelegenheid van zijn afscheid als docent bij het Molengraaff Instituuut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Algemene aspecten van erfprocesrecht / Diks, J.Th.M. | Lavrijssen, N. [Noortje]
In bundel: Compendium Erfprocesrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Alles kan anders / Bock, R.H. [Ruth] de
In bundel: Recht en rechtspraak vanaf 2040 : Liber amicorum Fred Hammerstein,
Vraag aan | Informatie
   
Belangenbalans bij immuniteit van executie: correctie nodig? / Oetomo, J. [Joey]
In bundel: Publiek privaatrecht : Over publieke doelen en belangen in privaatrechtelijke verhoudingen,
Vraag aan | Informatie
   
Civiel procesrecht in het tijdperk van deepfakes / Mulder, L. [Luce]
In bundel: Publiek privaatrecht : Over publieke doelen en belangen in privaatrechtelijke verhoudingen,
Vraag aan | Informatie
   
Compensatie van mijnbouwschade door NICM / Kortmann, B. [Bas]
In bundel: Recht en rechtspraak vanaf 2040 : Liber amicorum Fred Hammerstein,
Vraag aan | Informatie
   
Conflictoplossing en bestraffing in 2050 / Corstens, G.J.M. [Geert]
In bundel: Recht en rechtspraak vanaf 2040 : Liber amicorum Fred Hammerstein,
Vraag aan | Informatie
   
Conservatoir en executoriaal beslag / Vlastuin, J.D. van
In bundel: Compendium Erfprocesrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Dagboek: een week uit het leven van mr. Omar Hymzah / Tzankova, I.N. [Ianika]
In bundel: Recht en rechtspraak vanaf 2040 : Liber amicorum Fred Hammerstein,
Vraag aan | Informatie
   
De AI-cratie en een zeldzame daad van rechterlijke verzet | : Overpeinzingen over rechtspleging zonder rechterlijke macht maar met artificial intelligence / Giesen, I. [Ivo]
In bundel: Recht en rechtspraak vanaf 2040 : Liber amicorum Fred Hammerstein,
Vraag aan | Informatie
   
De Wet dwang en collectieve afwikkeling massaschadeclaims (DECAM) geÙvalueerd / Vranken, J.B.M. [Jan]
In bundel: Recht en rechtspraak vanaf 2040 : Liber amicorum Fred Hammerstein,
Vraag aan | Informatie
   
De civiele rechtspraak in 2050 / Bakels, F.B. [Floris]
In bundel: Recht en rechtspraak vanaf 2040 : Liber amicorum Fred Hammerstein,
Vraag aan | Informatie
   
De rechtsgang(en) ter zake van gezagsgeschillen: aanpassing vereist in het belang van het kind? / Berg, D. [Dies] van den
In bundel: Publiek privaatrecht : Over publieke doelen en belangen in privaatrechtelijke verhoudingen,
Vraag aan | Informatie
   
De rechtskracht van vreemde vonnissen / Strikwerda, L. [Luc]
In bundel: Recht en rechtspraak vanaf 2040 : Liber amicorum Fred Hammerstein,
Vraag aan | Informatie
   
Duurzaamheid van familieprocesrecht / Schaafsma-Beversluis, E.L. [Eugenie]
In bundel: Recht en rechtspraak vanaf 2040 : Liber amicorum Fred Hammerstein,
Vraag aan | Informatie
   
Informatierechten en -verplichtingen: een overzicht en algemene regels / Lieber, J.H. [Jan Hein]
In bundel: Compendium Erfprocesrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal privaatrechtelijke aspecten van erfprocesrecht / Sumner, I. [Ian] | Steegmans, M.M.
In bundel: Compendium Erfprocesrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Naar een nieuw evenwicht tussen eerste aanleg en hoger beroep in civiele zaken / Malssen, T. [Tom] van
In bundel: Recht en rechtspraak vanaf 2040 : Liber amicorum Fred Hammerstein,
Vraag aan | Informatie
   
Niet-civiele procedures in het erfrecht: notarieel tuchtrecht / Rammeloo, L.H. [Leonie]
In bundel: Compendium Erfprocesrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Niet-civiele procedures: strafrecht / Krukkert, I.J.
In bundel: Compendium Erfprocesrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Opbouwend ongeduld rondom digitale oproeping / Groot, D. [Dineke] de
In bundel: Recht en rechtspraak vanaf 2040 : Liber amicorum Fred Hammerstein,
Vraag aan | Informatie
   
Organisatie van de rechtsbescherming tegen de overheid: het burgerperspectief voorop! / Polak, J.E.M. [Jaap]
In bundel: Recht en rechtspraak vanaf 2040 : Liber amicorum Fred Hammerstein,
Vraag aan | Informatie
   
PrejudiciÙle procedure in strafzaken / Hovens, F.J.H.
In bundel: Recht en rechtspraak vanaf 2040 : Liber amicorum Fred Hammerstein,
Vraag aan | Informatie
   
Procedurele aspecten van waardering in het erfrecht / Mellema-Kranenburg, T.J. [Tea ook: Thea]
In bundel: Compendium Erfprocesrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Procespartijperikelen / Perrick, S. [Steven]
In bundel: Compendium Erfprocesrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Procesrechtelijke aspecten van zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding en verwerping van erfstellingen en legaten / Wijk-Verhagen, E.M.J.M.C. [Evelien] van
In bundel: Compendium Erfprocesrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Processuele aspecten van (quasi-)legaten, vruchtgebruik, tweetrapsmakingen en andere voorwaardelijke makingen de de testamentaire last / Boelens, G.G.B.
In bundel: Compendium Erfprocesrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Processuele aspecten van boedelbeschrijving en verzegeling en ontzegeling / Es, P.C. [Peter] van
In bundel: Compendium Erfprocesrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Processuele aspecten van de (on)geldigheid en de uitleg van een uiterste wilsbeschikking en van schenkingen / Breederveld, B. [Bart]
In bundel: Compendium Erfprocesrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Processuele aspecten van de andere wettelijke rechten / Waes, C.A.J.M. van
In bundel: Compendium Erfprocesrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Processuele aspecten van de legitieme portie / Wisman, M.D. | Autar-Matawlie, S.W. [Sieta]
In bundel: Compendium Erfprocesrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Processuele aspecten van de verdeling / Subelack, T.M. | Rele, R.J. [Roderic] ter
In bundel: Compendium Erfprocesrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Processuele aspecten van de vereffening van de nalatenschap / Anken, J.M. [Joe] van
In bundel: Compendium Erfprocesrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Processuele aspecten van de wettelijke verdeling en de wilsrechten / Baetens, S.R.
In bundel: Compendium Erfprocesrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Processuele aspecten van executele en testamentair bewind / Anink, E.Z. [Eelco] | Lievense, E.J.
In bundel: Compendium Erfprocesrecht,
Vraag aan | Informatie
   
The Supreme Court's public interest chamber / Gestel, R.A.J. [Rob] van
In bundel: Recht en rechtspraak vanaf 2040 : Liber amicorum Fred Hammerstein,
Vraag aan | Informatie
   
Waarheidsvinding in het civiele proces in 2046 / Asser, D. [Daan]
In bundel: Recht en rechtspraak vanaf 2040 : Liber amicorum Fred Hammerstein,
Vraag aan | Informatie
   
What the future holds. Een verkenning van het veld van toekomstbestendig juridisch opleiden / Streep, N. [Nora]
In bundel: Straaten in het notariële rechtsverkeer : opstellen aangeboden aan mr. J.C. van Straaten ter gelegenheid van zijn afscheid als docent bij het Molengraaff Instituuut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeensschaprecht EU

Over een Europese btw die het werk van de Nederlandse notaris niet per se makkelijker maakt / Gomes Vale Viga, M.D.C. [Marco]
In bundel: Straaten in het notariële rechtsverkeer : opstellen aangeboden aan mr. J.C. van Straaten ter gelegenheid van zijn afscheid als docent bij het Molengraaff Instituuut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

De rechtspositie van slachtoffers van een gebrekkig COVID-19-vaccin / Littel, J. [Judith]
In bundel: Publiek privaatrecht : Over publieke doelen en belangen in privaatrechtelijke verhoudingen,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Sale-and-lease-back van vastgoed - Financiering zonder lening: omzetbelasting- en overdrachtsbelastingaspecten / Berkhuizen, P.
In bundel: Straaten in het notariële rechtsverkeer : opstellen aangeboden aan mr. J.C. van Straaten ter gelegenheid van zijn afscheid als docent bij het Molengraaff Instituuut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

De faillissementscurator en maatschappelijke belangen / Eekelen-Atema, M. [Miranda]
In bundel: Publiek privaatrecht : Over publieke doelen en belangen in privaatrechtelijke verhoudingen,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

De bedrijfsvoerder van een besloten vennootschap. Wie is dat eigenlijk? / Burgerhart, W. [Wouter]
In bundel: Straaten in het notariële rechtsverkeer : opstellen aangeboden aan mr. J.C. van Straaten ter gelegenheid van zijn afscheid als docent bij het Molengraaff Instituuut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Algemene aspecten van erfprocesrecht / Diks, J.Th.M. | Lavrijssen, N. [Noortje]
In bundel: Compendium Erfprocesrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Conservatoir en executoriaal beslag / Vlastuin, J.D. van
In bundel: Compendium Erfprocesrecht,
Vraag aan | Informatie
   
De rechtsgang(en) ter zake van gezagsgeschillen: aanpassing vereist in het belang van het kind? / Berg, D. [Dies] van den
In bundel: Publiek privaatrecht : Over publieke doelen en belangen in privaatrechtelijke verhoudingen,
Vraag aan | Informatie
   
Een vergoeding voor de inspanningen van een draagmoeder: recht of risico? / Salomons, P. [Pien]
In bundel: Publiek privaatrecht : Over publieke doelen en belangen in privaatrechtelijke verhoudingen,
Vraag aan | Informatie
   
Enkele gedachten over finale afrekening bij echtscheiding / Reinhartz, B.E. [Barbara]
In bundel: Straaten in het notariële rechtsverkeer : opstellen aangeboden aan mr. J.C. van Straaten ter gelegenheid van zijn afscheid als docent bij het Molengraaff Instituuut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.,
Vraag aan | Informatie
   
Erfbelasting en vervroegde opeisbaarheidsclausule / Schoenmaker, F.A.M. [Martin]
In bundel: Straaten in het notariële rechtsverkeer : opstellen aangeboden aan mr. J.C. van Straaten ter gelegenheid van zijn afscheid als docent bij het Molengraaff Instituuut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.,
Vraag aan | Informatie
   
Gehuwd op huwelijkse voorwaarden of toch niet? / Huijgen, W.G. [Pim]
In bundel: Straaten in het notariële rechtsverkeer : opstellen aangeboden aan mr. J.C. van Straaten ter gelegenheid van zijn afscheid als docent bij het Molengraaff Instituuut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.,
Vraag aan | Informatie
   
Informatierechten en -verplichtingen: een overzicht en algemene regels / Lieber, J.H. [Jan Hein]
In bundel: Compendium Erfprocesrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal privaatrechtelijke aspecten van erfprocesrecht / Sumner, I. [Ian] | Steegmans, M.M.
In bundel: Compendium Erfprocesrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Niet-civiele procedures in het erfrecht: notarieel tuchtrecht / Rammeloo, L.H. [Leonie]
In bundel: Compendium Erfprocesrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Over huwelijk, echtscheiding, overlijden en de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten: een (on)gelukkige relatie / Hoogeveen, M.J. [Mascha]
In bundel: Straaten in het notariële rechtsverkeer : opstellen aangeboden aan mr. J.C. van Straaten ter gelegenheid van zijn afscheid als docent bij het Molengraaff Instituuut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.,
Vraag aan | Informatie
   
Procedurele aspecten van waardering in het erfrecht / Mellema-Kranenburg, T.J. [Tea ook: Thea]
In bundel: Compendium Erfprocesrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Procespartijperikelen / Perrick, S. [Steven]
In bundel: Compendium Erfprocesrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Procesrechtelijke aspecten van zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding en verwerping van erfstellingen en legaten / Wijk-Verhagen, E.M.J.M.C. [Evelien] van
In bundel: Compendium Erfprocesrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Processuele aspecten van (quasi-)legaten, vruchtgebruik, tweetrapsmakingen en andere voorwaardelijke makingen de de testamentaire last / Boelens, G.G.B.
In bundel: Compendium Erfprocesrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Processuele aspecten van de (on)geldigheid en de uitleg van een uiterste wilsbeschikking en van schenkingen / Breederveld, B. [Bart]
In bundel: Compendium Erfprocesrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Processuele aspecten van de legitieme portie / Wisman, M.D. | Autar-Matawlie, S.W. [Sieta]
In bundel: Compendium Erfprocesrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Processuele aspecten van de verdeling / Subelack, T.M. | Rele, R.J. [Roderic] ter
In bundel: Compendium Erfprocesrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Processuele aspecten van de vereffening van de nalatenschap / Anken, J.M. [Joe] van
In bundel: Compendium Erfprocesrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Processuele aspecten van executele en testamentair bewind / Anink, E.Z. [Eelco] | Lievense, E.J.
In bundel: Compendium Erfprocesrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Schijnhuwelijk in de Succesiewet / Gubbels, N.C.G. [Nicole]
In bundel: Straaten in het notariële rechtsverkeer : opstellen aangeboden aan mr. J.C. van Straaten ter gelegenheid van zijn afscheid als docent bij het Molengraaff Instituuut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

De Natuurschoonwet 1928 per 2021: robuustere natuur en gedetailleerd overgangsrecht / Lambregtse, C.M.
In bundel: Straaten in het notariële rechtsverkeer : opstellen aangeboden aan mr. J.C. van Straaten ter gelegenheid van zijn afscheid als docent bij het Molengraaff Instituuut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Niet-civiele procedures: bestuursrecht / Krukkert, I.J.
In bundel: Compendium Erfprocesrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Niet-civiele procedures: strafrecht / Krukkert, I.J.
In bundel: Compendium Erfprocesrecht,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Cessie in het notariele rechtsverkeer / Biemans, J.W.A. [Jan]
In bundel: Straaten in het notariële rechtsverkeer : opstellen aangeboden aan mr. J.C. van Straaten ter gelegenheid van zijn afscheid als docent bij het Molengraaff Instituuut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.,
Vraag aan | Informatie
   
De dader betaalt (niet) / Bijnen, B. [Bryan]
In bundel: Publiek privaatrecht : Over publieke doelen en belangen in privaatrechtelijke verhoudingen,
Vraag aan | Informatie
   
De indexering als alternatief voor de wettelijke verhoging in het erfrecht: op naar een echte inflatiecorrectie / Blokland, P. [Peter]
In bundel: Straaten in het notariële rechtsverkeer : opstellen aangeboden aan mr. J.C. van Straaten ter gelegenheid van zijn afscheid als docent bij het Molengraaff Instituuut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.,
Vraag aan | Informatie
   
De zeggenschap van de procesfinancier bij collectief verhaal van massaschade / Rozema, B. [Barbara]
In bundel: Publiek privaatrecht : Over publieke doelen en belangen in privaatrechtelijke verhoudingen,
Vraag aan | Informatie
   
Doeleis, quo vadis? / Rozendal, A. [Aad]
In bundel: Straaten in het notariële rechtsverkeer : opstellen aangeboden aan mr. J.C. van Straaten ter gelegenheid van zijn afscheid als docent bij het Molengraaff Instituuut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.,
Vraag aan | Informatie
   
Niet zo compact en to the point / Berge, J.W. [Jaap] van den | Groeneveld, T. [Theo]
In bundel: Straaten in het notariële rechtsverkeer : opstellen aangeboden aan mr. J.C. van Straaten ter gelegenheid van zijn afscheid als docent bij het Molengraaff Instituuut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.,
Vraag aan | Informatie
   
Onpartijdigheid gaat voor zorgplicht / Helder, E.R. [Robert]
In bundel: Straaten in het notariële rechtsverkeer : opstellen aangeboden aan mr. J.C. van Straaten ter gelegenheid van zijn afscheid als docent bij het Molengraaff Instituuut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.,
Vraag aan | Informatie
   
Schijnhuwelijk in de Succesiewet / Gubbels, N.C.G. [Nicole]
In bundel: Straaten in het notariële rechtsverkeer : opstellen aangeboden aan mr. J.C. van Straaten ter gelegenheid van zijn afscheid als docent bij het Molengraaff Instituuut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.,
Vraag aan | Informatie
   
Waarde en prijs van de som der delen / Berkhout, T.M. [Tom]
In bundel: Straaten in het notariële rechtsverkeer : opstellen aangeboden aan mr. J.C. van Straaten ter gelegenheid van zijn afscheid als docent bij het Molengraaff Instituuut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.,
Vraag aan | Informatie
   
Waarom wordt bij de vestiging van een erfpachtrecht overdrachtsbelasting geheven? / Nijkamp, H.K.
In bundel: Straaten in het notariële rechtsverkeer : opstellen aangeboden aan mr. J.C. van Straaten ter gelegenheid van zijn afscheid als docent bij het Molengraaff Instituuut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.,
Vraag aan | Informatie
   
Wegwijs in kopen tijdens leven en leveren na overlijden / Schols, B.M.E.M. [Bernard]
In bundel: Straaten in het notariële rechtsverkeer : opstellen aangeboden aan mr. J.C. van Straaten ter gelegenheid van zijn afscheid als docent bij het Molengraaff Instituuut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.,
Vraag aan | Informatie
   

U heeft kunnen lezen dat we eind januari zijn overgestapt naar een nieuw catalogussysteem. Het produceren van aanwinstenlijsten was de laatste stap in de overgang en we waren er bijna toen de coronaperiode aanbrak en dit onderdeel vertraging opliep. In de afgelopen maanden hebben we gelukkig gewoon de invoer van boeken, tijdschriftartikelen en artikelen in bundels kunnen laten doorgaan en ik ben blij u te kunnen melden dat de productie van de aanwinstenlijsten weer is opgestart.

Vandaag hebben we zowel de lijsten van de weken 19 en 20 geplaatst als alle lijsten van de afgelopen maanden op deze pagina online gezet.