Algemeen recht

Constructief omgaan met conflicten en ­geschillen | Inleiding in probleemoplossend onderhandelen en bemiddelen /
Mediation en conflictmanagement 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

De toets van plichtsverzuim en wangedrag beoordeeld / Bakker, M.H.
TAR : Tijdschrift voor ambtenarenrecht 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Drie keer hetzelfde, maar toch anders / Herwerden, M.J. [Margot] van
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Een rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst voor platformwerkers: een voorstel met het oog op Europeesrechtelijke houdbaarheid / Michon M.J.
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Minder flexibiliteit voor de werkgever, meer flexibiliteit voor de werknemer. Slaat de wetgever door? De implementatie van de Work-Life Balance Richtlijn en twee wetsvoorstellen onder de loep / Schröder, B [Ben] | Tol W.W. van [Wouter]
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Over de zogenoemde wederindiensttredingsvoorwaarde / Drongelen, J. [Harry] van | Rijs, A.D.M. [André] van
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Verjaring van pensioenvorderingen / Los, J. (
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk TAP 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Zeeschip of niet, thats the question / Drongelen, J. [Harry] van | Rijs, A.D.M. [André] van
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Arbitrage als geschilbeslechtingsmechanisme: Politiek en academisch debat / Bane, R.K.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7408,
Vraag aan | Informatie
   
De grondwettelijke grenzen van de rechtspraak / Korst, P.J. [Pieter] van der
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
De strafrechtelijk vervolgbare handeling in het douanerecht: less is more en zelfs teveel / Slooten, G.J. [Gooike] van
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7409,
Vraag aan | Informatie
   
De strafrechtelijk vervolgbare handeling in het douanerecht: less is more en zelfs teveel / Slooten, G.J. [Gooike] van
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7409,
Vraag aan | Informatie
   
De verzorgingsvruchtgebruiken van de (ogenschijnlijk) verzorgd achtergelaten langstlevende echtgenoot / Brinkman, R.E. [Ronald]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Exploitatie al voor de scheepsdoop? De staatssecretaris meent van wel / Boink, N.A. | Roozen, C.J. [Connie]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7408,
Vraag aan | Informatie
   
Ik vind alles prima. Maar wat is alles? Over de waarschuwingsplicht van de notaris / Admiraal, L.C.M. [Luuk]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Totaalwinst en mismatches: over hitsigheid en de nieuwe werkelijkheid / Peters, C.A.T. [Cees]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7409,
Vraag aan | Informatie
   
Tradities en schools: op weg naar een meer diverse fiscale wetenschap / Peters, C.A.T. [Cees]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7408,
Vraag aan | Informatie
   
Voorgestelde aanpassingen eigenwoningregeling 2022 / Berg, J.E. [Jelle] van den
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

De woningcrisis in Nederland / Boelhouwer, P.J.
Bouwrecht 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Opkoopbescherming, de heilige graal voor de woningmarkt in de grote steden? / Boudesteijn, M.J.E. [Maartje]
Bouwrecht 2021, afl. 12,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

De wettelijke regeling van de verwijsindex risicojongeren | : wel of niet tijd voor herbezinning? / Woestenburg, N.O.M. [Nicolette] | Dörenberg, V.E.T. [Vivianne]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Het recht op vrije aanbiederskeuze binnen de Wet langdurige zorg / Wallage, B. [Bas]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Initiatiefwetsvoorstel invloed van zorgverleners: een goed idee of niet? / Klaassen, A.G.H. [Ageeth]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Rechtspraak Tuchtrecht 2021 / Bol, C.A. [Caressa] | Kastelein, W.R. [Willemien] | Zwartjens, D. [Danielle]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek rechtspraak Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang | Deel 2 / Plomp, E. [Emke]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Meer ruimte voor verplichte anticonceptie? / Roode, R.P. de
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Wie B zei mag geen A zeggen | De kwestie van de switchende spermadonoren / Garvelink, S.E. [Sebastiaan]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Aandachtspunten bij de huur van Smart Buildings / Homveld, T.F. [Thijs]
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De WHOA en huurkorting: De verhuurder geeft een vinger, de WHOA pakt de hand? / Clercq, J. [Jeroen] le | Crul, F.D. [Frans]
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De scheidslijn tussen feitelijke stoornis en gebrek / Keij, K. [Katja]
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Tips & tricks van een triple net huurovereenkomst / Otte, C. [Cathelijne]
Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Betrokkenheid van de bank bij de governance van haar kredietnemer / Messelink, K.A.
Tijdschrift voor Insolventierecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Corporate insolvency governance door het bestuur / Verstijlen, F.M.J. [Frank]
Tijdschrift voor Insolventierecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De curator en tegenstrijdige belangen bij groepsvennootschappen / Reumers, M.L.H. [Michele]
Tijdschrift voor Insolventierecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
De rol van de ondernemingsraad bij insolventies | : Medezeggenschap op grond van de WOR, de Faillissementswet en de samenloop daartussen / Sprengers, L.C.J. [Loe]
Tijdschrift voor Insolventierecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Hydra, Janus of Calimero: de rol van aandeelhouders bij akkoorden / Breeman, M.S. | Rekker, J.J.
Tijdschrift voor Insolventierecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Selectieve betaling / Hooff, J.E.P.A. [Job] van
Tijdschrift voor Insolventierecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Toenemende dominantie van het insolventierecht bij failliete nvs/bvs / Timmerman, L.J. [Vino]
Tijdschrift voor Insolventierecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Waarheen met de rechter-commissaris? / Galen, R.J. [Robert] van
Tijdschrift voor Insolventierecht 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal privaatrecht

ACM heeft verticale prijscoördinatie in het vizier / Lanters, M. [Moira] | Raats, T. [Tim]
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

Annotatie bij HvJ EU 3 september 2020, zaak C-817/18 P | : Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e.a./Commissie / Heijnsbroek, P. [Paul] | Nouhuys, J.F. [Frederik] van
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Collusie bij overheidsopdrachten, de Commissie-mededeling en de Nederlandse Aanbestedingswet 2012 / Wal, G. [Gerard] van der | Ninck Blok, D. [Doortje]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Een Europees duurzaamheids- minimum voor schone voertuigen, batterijen en voedsel | : Fragmentatie en een nieuwe rol voor de Commissie op komst? / Janssen, W.A. [Willem]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Loting en andere algoritmen bij selectie en gunning / Chen, T.H. [Tsong Ho]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Recensie P. Bogdanowicz, R. Caranta en P. Telles - Public-Private Partnerships and Concessions in the EU / Garsse, S.A.D. [Steven] Van
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Recensie: Chris Jansen - Herbezinning op de aanbesteding en realisatie van geïntegreerde bouwprojecten / Ridder, E.H. [Lannie]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2021, afl. 6,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Aanbiedingsverplichtingen in aandeelhoudersovereenkomsten / Parijs, S. [Sergei]
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Betrokkenheid van de bank bij de governance van haar kredietnemer / Messelink, K.A.
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Corporate insolvency governance door het bestuur / Verstijlen, F.M.J. [Frank]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
De curator en tegenstrijdige belangen bij groepsvennootschappen / Reumers, M.L.H. [Michele]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
De rol van de ondernemingsraad bij insolventies / Sprengers, L.C.J. [Loe]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Dwangsom voor de Kerstman? / Koster, J.H.W. [Jaap]
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Hydra, Janus of Calimero: de rol van aandeelhouders bij akkoorden / Breeman, M.S. | Rekker, J.J.
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Inbreuk op Portretrecht? Geen Picknick... / Verbeek, A.J. [Sander ook: Alexander] | Iedema, A.F.D. [Alexandra]
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Noodzaakfinanciering toegewezen. Een bespreking van ECLI:NL:RBMNE:2021:2997 / Oostrum, C.H.A. [Christiaan]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 24,
Vraag aan | Informatie
   
Selectieve betaling / Hooff, J.E.P.A. [Job] van
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Toenemende dominantie van het insolventierecht bij failliete nvs/bvs / Timmerman, L.J. [Vino]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Uitzonderingen op het schriftelijkheidsvereiste en het belang van een goede administratie / Butter, L.E. [Lisette] den
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Waarheen met de rechter-commissaris? / Galen, R.J. [Robert] van
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 16,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Beschouwingen over bewind dat bij uiterste wil is ingesteld in het belang van een ander dan de rechthebbende / Vegter, J.B. [Hans]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7350,
Vraag aan | Informatie
   
Ontwikkelingen schadevergoeding: vaststelling van vermogensschade / Hebly, M.R. [Marnix]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7350,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Beginselen van behoorlijk bestuur / Schlössels, R.J.N. [Raymond] | Hermans, M.C.A. | Theunisse, M.H.W.C.M. [Max]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Bestuursprocesrecht / Poorter, J.C.A. [Jurgen] de | Heusden, L. [Louise] van | Lange, C. [Christian]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
De stikstofuitspraken van de Rechtbank Midden-Nederland: Leiden verder in last / Kole, S.D.P. [Sander]
De Gemeentestem 2021, afl. 7530/7531,
Vraag aan | Informatie
   
De verkeerd geplaatste vuilniszak: betwisting van overtreding en overtreder / Kaam, S. [Saskia] van
Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht PB 2021, afl. 6/7,
Vraag aan | Informatie
   
Gij zult maatwerk leveren / Raat, C. [Caroline] 
Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht PB 2021, afl. 6/7,
Vraag aan | Informatie
   
Inburgering, een nieuwe taak voor gemeenten... / Bruggeman, C.W.C.A. [Kees-Willem]
De Gemeentestem 2021, afl. 7530/7531,
Vraag aan | Informatie
   
Overdracht van subsidies: een puzzel op de grens van publiek- en privaatrecht / Huisman, P.J. [Pim] | Jak, N. [Niels]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Thorbecke als eerste hoogleraar bestuursrecht / Ommeren, F.J. van [Frank]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Verbod reformatio in peius in het bestuurs(proces)recht / Loo, F.M.A. van der
Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht PB 2021, afl. 6/7,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Adagium unus testis, nullus testis blijft important! / Akker, S. van den
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Beschadigd vertrouwen herstellen | Handvatten voor de schadevergoedingspraktijk / Kuipers, G.
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 42,
Vraag aan | Informatie
   
Driemaal is (geen) scheepsrecht? / Beeten, J. van [Jacob] | Beeten. R. van [Rob]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 43,
Vraag aan | Informatie
   
Een taal die wij verstaan / Spronken, T.N.B.M. [Taru]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 42,
Vraag aan | Informatie
   
Een test voor het gezag van de Raad van Europa / Buruma, Y. [Ybo]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 43,
Vraag aan | Informatie
   
Jonkheer, jonkvrouw, jonkx / Ritsema, R. [Ruben]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 43,
Vraag aan | Informatie
   
Persvrijheidsmonitor 2020 / Volgenant, O.M.B.J. [Otto] | McGonagle, T. [Tarlach]
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Productveiligheid en aansprakelijkheid voor AI / Graaf, T.J. [Tycho] de | Veldt, G.M. [Gitta]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 43,
Vraag aan | Informatie
   
Publieke omroep, je hebt het pas door als je het ziet / Kreijger, P.J. [Paul]
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Waarborgen voor een veilig werken leerklimaat voor toekomstige artsen / Hoogendam y.Y. [Jory] | Brenninkmeijer, A.F.M. [Alex]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 42,
Vraag aan | Informatie
   
Wilders II: Het onverdraagzaamheidscriterium toegepast door de Hoge Raad | Of hoe de weerbare democratie het strafrecht binnentreedt / Molier, G. [Gelijn] | Rijpkema, B.R. [Bastiaan] | Stam, J. [Jip]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 42,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Art. 6:225 lid 3 BW: Algemene voorwaarden trekken ten strijde! / Sturm, M.J.
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Art. 6:277 BW is overbodig naast art. 6:74 BW / Dammingh, J.J. [Jaap]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
De afgelopen duurovereenkomst / Drion, C.E. [Coen]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
De kennisgevingsplicht van de verzekeraar in de zin van art. 7:929 lid 1 BW | : Enkele beschouwingen naar aanleiding van het Aegon/Kinderen H.-arrest / Leerink, P.M. [Pieter] | Engel, K. [Kees]
Maandblad voor vermogensrecht 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
De opzegtermijn voor de (onbenoemde) duurovereenkomst voor onbepaalde tijd / Wallart, M. [Marco]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
De reële mogelijkheid tot staandehouding: voor elk wat wils? De rechtspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over het (on)terecht afzien van staandehouding in mulderzaken / Rissema, I.N.D.J. [Indy]
VerkeersRecht 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Geen sprake van non-conformiteit bij consumentenkoop tweedehands auto / Broer, T. [Thom]
Juridisch up to date JUtD 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Het fiduciaverbod / Bakker, P.S. [Sjoerd]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Hoe zet je contractuele verplichtingen door naar subleveranciers bij een uitbesteding? | : Een overzicht van de juridische (on)mogelijkheden en enkele praktische aandachtspunten / Angeren, W. van | Hangelbroek, E.C.
Maandblad voor vermogensrecht 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Maten van openbare orde / Wiel, B.T.M. [Bart] van der
Maandblad voor vermogensrecht 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Onvoorziene omstandigheden anno 2021 / Hartog, J. den
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 24,
Vraag aan | Informatie
   
Opzegbaarheid van duurovereenkomsten voor bepaalde tijd / Janssen, M.A.J.G. [Marc]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Pleidooi voor een algemenere toepassing van de contra proferentem-regel / Boer, N. de
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Risicoverdeling bij digitale factuurfraude / Wolters, P.T.J. [Pieter]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7349,
Vraag aan | Informatie
   
Tijdelijke onmogelijkheid bij ontbinding en schadevergoeding / Klomp, R.J.Q. [René]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Toepassing van art. 6:136 BW doet aan de werking van een geldige verrekeningsverklaring niet af | : Beschouwingen naar aanleiding van HR 11 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2005 (Van Noort Gassler) /
Maandblad voor vermogensrecht 2021, afl. 10,
Vraag aan | Informatie
   
Verkeersopvatting, hechte verbinding en bestanddeel | : Een pleidooi voor het schrappen van art. 3:4 lid 2 BW / Es, P.C. [Peter] van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7349,
Vraag aan | Informatie