Algemeen recht

Rechtvaardigheid in beeld : een structuur voor rechtvaardig handelen: 92 stellingen / Tonnaer, F.P.C.L. [Frans]
ISBN: 9789083066134 - Iustitia Scripta : Best
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

De zieke werknemer / Vaate, D.M.A. Bij de
ISBN: 9789013165289 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Belastingrecht

Belastingrecht in Hoofdlijnen / Burgers, I.J.J. [Irene] | Bresser, H.J. [Harrie] | Grooten, W. [Willemein] | Haas, F.J.P.M. [Frans-Jozef] | Hogendoorn, M.H. | Wolf, R.A. [Rogier]
ISBN: 9789013159226 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Boekhouden voor (fiscaal) juristen / Nijholt, M.M. [Margreet]
ISBN: 9789462909526 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel : Proefschrift Leiden / Keulemans, A.E.
ISBN: 9789013165777 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Kansspelbelasting / Enter, T.
ISBN: 9789013143898 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Loonheffingen / Verploegh, H.C.
ISBN: 9789013159233 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen / Boomsluiter, E. | Brink, W. [Wiebe] | Kramer, S.P.M. | Ros, E.W. [Erik]
ISBN: 9789012407021 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Bouwrecht

Waarschuwingsplicht van de aannemer / Wijngaarden, M.A. [Maarten 1924-2003] van | Chao-Duivis, M.A.B. [Monika]
ISBN: 9789462512863 - Paris : Zutphen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijk recht

Mandeligheid en erfdienstbaarheden / Gräler, J.G. [Hans]
ISBN: 9789013162257 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Preadviezen 2020-2021 : de algemeenbelangactie en de civiele rechter : oplichting / Wirtgen, A. [Aube] | Kruithof, M. [Marc] | Schutgens, R.J.B. [Roel] | Sillen, J.J.J. [Joost] | Bemelmans, J.H.B. [Joeri] | Hofstee, E.J. [Ebby] | Waeterinckx, P. [Patrick] | Spriet, B. [Bart]
ISBN: 9789462909878 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Privaatrecht in context : wat een jurist van theorie moet weten voor hij de praktijk in gaat / Loth, M.A. [Marc]
ISBN: 9789462909113 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Privaatrechtelijke bescherming herijkt : preadviezen Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk Recht 2021 / Pavillon, C.M.D.S. [Charlotte] | Boom, W.H. [Willem] van
ISBN: 9789462512856 - Paris : Zutphen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Uitleg van de pandakte : het leerstuk van uitleg toegepast op de stille verpanding van vorderingen op naam / Schouten, A. [Anouk]
ISBN: 9789088633089 - Celsus : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

International Arbitration and the COVID-19 Revolution / Scherer, M. [Maxi] | Bassiri, N. [Niuscha] | Abdel Wahab, M.S. [Mohamed]
ISBN: 9789403528458 - Wolters Kluwer : Alphen aan den Rijn
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
International arbitration : when east meets west : Liber Amicorum Michael Moser / Kaplan, N. [Neil] | Pryles, M. [Michael] | Bao, C. [Chiann]
ISBN: 9789403520551 - Kluwer Law International : Alphen aan den Rijn
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Opvattingen onderzoeken : een verkennend juridisch-empirisch onderzoek naar het gebruik van maatschappelijke opvattingen in de Nederlandse rechtspraak / Jong, E.R. [Elbert] de | Giesen, I. [Ivo] | Bouwman, T. [Tom]
ISBN: 9789462909939 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht : de tekst van een aantal wetten op het gebied van gezondheidsrecht en enkele aanverwante wetten, voorzien van commentaar / Engberts, D.P. [Dick] | Ende, T.A.M. [Tessa] van den | Kalkman-Bogerd, L.E. [Laura] | Linders, J.J.M. [Hans]
ISBN: 9789013161250 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen / Wessels, B. [Bob]
ISBN: 9789013165791 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Intellectuele eigendom

Auteurswet inclusief de implementatie van de DSM-richtlijn en de Richtlijn Online Omroep (2021) = The Dutch Copyright Act : including implementation of the DSM-directive and the Directive on broadcasters online transmissions and retransmissions of television and radio programmes (2021) /
ISBN: 9789086920778 - DeLex : Amsterdam
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Internationaal (publiek)recht (Niet EU) / Volkenrecht

Cross-border claims to cultural objects : property of heritage? : Proefschrift Leiden / Campfens, E.
ISBN: 9789462362505 - Eleven International Publishing : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Internationaal privaatrecht

Honnolds Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention / Honnold, J.O. [John] | Flechtner, H.M. [Harry]
ISBN: 9789041148452 - Wolters Kluwer : Alphen aan den Rijn
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

EU State Aids / Hancher, L. [Leigh] | Ottervanger, T.R. [Tom] | Slot, P.J. [Piet Jan]
ISBN: 9780414080553 - Sweet en Maxwell : Londen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Jaarboek corporate governance 2021-2022 / Lückerath-Rovers, M. [Mijntje] | Ees, H. [Hans] van | Kaptein, S.P. [Muel] | Wuisman, I.S. [Iris]
ISBN: 9789013165715 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Climate Law Current Opportunities and Challenges : Essays from the Official Opening of ClimLaw : Graz / Schulev-Steindl, E. [Eva] | Ruppel, O.C. [Oliver] | Kerschner, F. [Ferdinand]
ISBN: 9789462362376 - Eleven International Publishing : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Bestuurlijke verval in de semipublieke sector : toezicht als meegroeiende tegenkracht / Bokhorst, A.M. [Meike] | Overman, S. [Sjors]
ISBN: 9789462362406 - Boom criminologie : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

De videoreconstructie in het strafproces : van verbeelding naar juridische werkelijkheid : Proefschrift Maastricht / Manen, J.W. van [Jan Willem]
ISBN: 9789462362437 - Boom criminologie : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Sancties voor burgers : een bruikbaar instrument voor gedragsverandering? / Verlaat, T. [Timo] | Bijleveld, E. [Erik] | Meeldijk, A. [Arne] | Berkhout, P.H.G. [Peter]
ISBN: 9789462362420 - Boom criminologie : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Onvoorziene omstandigheden pre- en post-corona : de invloed van de Coronacrisis op artikel 6:258 BW / Hartog, J. den
ISBN: 9789088633072 - Celsus : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Regelingen voor collectieve schade : geef slachtoffers erkenning / Ruppert, C. [Christiaan]
ISBN: 9789462909892 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie