Algemeen recht

Blijft recht een poging om gerechtigheid te realiseren? | : 150 jaar Nederlandse Juristen-Vereniging. Jubileumcongres 8 oktober 2021. Jaarrede voorzitter Rien den Boer / Boer, R. [Rien] de
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 40,
Vraag aan | Informatie
   
De Rule of Law in Nederland / Wattel, P.J. [Peter]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 40,
Vraag aan | Informatie
   
De demonstrerende rechter / Heuveling van Beek, L. [Lydia]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 41,
Vraag aan | Informatie
   
De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst | : Een verslag van het NJV Jubileumcongres / Ham, J. van der | Herbrink, D. [Douwe]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 40,
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

De juridische toelaatbaarheid van het wettelijke vrouwenquotum / Burg, B.J.J. [Babette] van
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
De positie van werknemers bij het nieuwe herstructureringsinstrument: het WHOA-akkoord / Pijl, J. [Job] van der
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Dit p(r)ik ik niet! | : Een (indirecte) vaccinatieplicht op de werkvloer? / Baarsel, L. van | Kolk, D.J.
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Geldigheid concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomst / Hillebrandt, K.J. [Karol]
Advocatenblad 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek medezeggenschapsrecht juli 2020-juli 2021 / Sprengers, L.C.J. [Loe]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

De - te ondergeschikte? - rol van het civielrechtelijke leerstuk rechtsverwerking in de fiscaliteit / Vries, R.J. [Rudolf] de
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7406,
Vraag aan | Informatie
   
De handel in tweedehands goederen en de nieuwe e-commerce regels in de btw / Merkx, M.M.W.D. [Madeleine]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7407,
Vraag aan | Informatie
   
Duurzaam waarde toevoegen: De rol van btw in de groene transitie / Borremans, S.P.J. | Gelderblom, W.J.C.M.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7406,
Vraag aan | Informatie
   
Een analyse van gepubliceerde Advance Pricing Agreements en verzoeken daartoe onder de herziene Nederlandse rulingpraktijk / Bolink, K.C.B.A. | Jacobs, M.F.A.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7406,
Vraag aan | Informatie
   
Het bijzondere fenomeen van lenen aan en van personenvennootschappen / wit, M.G.A. de
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7407,
Vraag aan | Informatie
   
Lang leve het ondernemingsvermogen / Meijer, H.J. [Henry]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7407,
Vraag aan | Informatie
   
Verslag van de 51e Fiscale Conferentie Bronbelastingen / Tubbergen, L.J.B. | Hermans, W.W.J.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7407,
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

Causaliteit bij samenloop van vertragingsomstandigheden in de bouw / Rijckevorsel, M.R. [Michael] van | Hijmans van den Bergh, A.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Instrumenten ter bestrijding van collusie bij aanbestedingen | De recente mededeling van de Europese Commissie over de bestrijding van collusie bij overheidsopdrachten / Braat, B. [Bram] | Öksüz, S. [Suayip] | Lamberti, R.J.G. [Reinier]
Bouwrecht 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Iter extaticum / Moesker, H.C.W.M. [Eric]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Omgevingsrechtelijk instrumentarium voor duurzaam gebruik van daken / Karens, J.J. [Jacco] | Moesker, H.C.W.M. [Eric]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Uitgelichte ontwikkelingen in het milieurecht 2020/2021 / Collignon, A. [Anna] | Walgemoed, C.M. [Neeltje]
Bouwrecht 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Buitenlands recht / Religieus recht

Vreemd recht / Drion, C.E. [Coen]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 41,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijk recht

De herziening van het Belgische verbintenissenrecht: kennismaking met Boek 5 van het nieuw Belgisch BW / Rey, S. [Sébastien] de
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Het avondklokoordeel in context | : Over partij-overstijgende, politiek geladen en constitutionele rechtspraak tijdens de coronacrisis / Deursen, S. van [Stijn] | Vetzo, M.J. [Max]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Ongevraagde acquisitie ten opzichte van kleine ondernemers / Vries, F.J. [Frits] de
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

De herziene IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration (2020) / Leyenhorst, M.C. [Max] van
Tijdschrift voor Arbitrage TvA 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
NAI en NAI Jong Oranje Webinar: The Future of International Arbitration: The Road to Greener Arbitration and Reflections on the upcoming 2022 NAI Arbitration Rules and Recently Revised Arbitration Rules /
Tijdschrift voor Arbitrage TvA 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Gemeensschaprecht EU

Aanval op Unierecht plaatst Polen buitenspel / Elsuwege, P. [Peter] van
Advocatenblad 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Artikel 22 Covo: terug van weggeweest? / Roscam Abbing, F.
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Coördinatie van sociale zekerheid en forumshopping / Mei, A.P. [Anne Pieter] van der
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
De Richtlijn representatieve vorderingen | : Game changer voor het Nederlandse afwikkelingssyteem van massaclaims? / Hattum, B. [Bonne] van
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
EU-wetgevingskroniek 2020 / Douma, W.T. [Wybe] | Dorweiler, M. [Moritz]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Economisch niet-actieve EU-burgers en de zorgverzekeringseis onder de Burgerschapsrichtlijn / Kortese, L.S.J.
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Gelijk loon voor gelijk werk: beginsel heeft ook voor gelijkwaardig werk directe werking / Meyst, D. de
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Het Hof van Justitie en volledige rechtsmacht (art. 261 VWEU) / Barents, R. [René]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Kunnen (video)deelplatformen de dans ontspringen voor aansprakelijkheid voor illegale downloads? / Dekoninck, M.P.A. [Martine]
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht NTER 2021, afl. 7/8,
Vraag aan | Informatie
   
Monetaire soevereiniteit en de munt van de toekomst: over de digitale euro, cryptovaluta en het Europese Digital Finance Package / Bierens, B. [Bart]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

ACM boetes bestendigen strenge toepassing van het kartelverbod / Wanroij, M. [Martijn] van | Groot, M. [Maarten]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 23,
Vraag aan | Informatie
   
Geen prestatie? Dan ook geen klachtplicht! / Verhoeff, N.R. [Renske]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 23,
Vraag aan | Informatie
   
Nieuwe standard contractual clauses voor doorgifte van persoonsgegevens / Es, R. [Romy] van | Siskina, J. [Julia]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 23,
Vraag aan | Informatie
   
Internationaal privaatrecht

Van Den Haag tot Wenen | : Wereldreis in het Nederlands privaatrecht / Kuiper-Slendebroek, A. [Anneloes]
Ars Aequi 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

ACM boetes bestendigen strenge toepassing van het kartelverbod / Wanroij, M. [Martijn] van | Groot, M. [Maarten]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 22,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

De implementatie van de herziene Richtlijn consumentenkoop en de Richtlijn digitale inhoud / Schagen, E.A.G. van
Maandblad voor vermogensrecht 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
De wenselijkheid van transparantie over cyberveiligheid bij beursvennootschappen / Nieuwesteeg, B.F.H. | Eijkelenboom, E.V.A. [Eva] | Hoogerwaard, R.M.
Tijdschrift voor vennootschapsrecht TvOB 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Denken in kansen. Het leerstuk verlies van een kans stevig verankerd / Hoed, J. [Johan] den
Maandblad voor vermogensrecht 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Het Erfolgsort bij zuivere vermogensschade: een poging tot plaatsbepaling van een moving target / Schim, B.F.L.M. [Bjarni] | Verheij, D.J. | Vermeulen, F.E. [Freerk]
Maandblad voor vermogensrecht 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Het spanningsveld tussen de M&A-praktijk en de AVG / Vervoorn-van Willigen, M.M.A.
Tijdschrift voor vennootschapsrecht TvOB 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Meervoudige verpanding: rangwijziging, inning en verdeling / Hartman, T.A.
Maandblad voor vermogensrecht 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Wie trekt de CAHR? Het digitaal centraal aandeelhoudersregister moet het klappertje vervangen / Kelterman, L.W. [Laurens] | Blokland, E.A.E.M. [Emilie] van
Tijdschrift voor vennootschapsrecht TvOB 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Onderwijs / Studiefinanciering

Het juridisch onhoudbare verlangen van universiteiten | : Over sturing van de instroom van buitenlandse studenten / Overmars, A.G.D. [Arno]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 41,
Vraag aan | Informatie
   
Recht op onderwijs en het onderwijsrecht / Schoonhoven, R. [Renée] van
Ars Aequi 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Bescherming van meerderjarigen. Verslag van de FJR-studieochtend van 12 november 2020 / Ruitenberg, G.C.A.M. [Geeske]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Het huwelijk tussen personen van gelijk geslacht in de Caribische Koninkrijksdelen / Snel, M.V.R. [Marnix]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 40,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Personen- en Familierecht en Erfrecht / Willemsen, L. [Liesbeth] | Verfuurden, C. [Christiane]
Advocatenblad 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Ontwikkelingen rondom samenplaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing / Bahlmann, B.T.M. [Mariëlle] | Buddenbaum, M. [Marit]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 40,
Vraag aan | Informatie
   
Vang me als ik val. Over rechten van pleegkinderen in het kader van de ondertoezichtstelling / Zon, K.A.M. [Kartica] van der
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Afgifteplicht van het dossier en de bescherming van persoonsgegevens / Tjong Tjin Tai, T.F.E. [Eric]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7348,
Vraag aan | Informatie
   
Contractuele aansprakelijkheid voor het gebruik van AI-systemen in het licht van Europese voorstellen / Graaf, T.J. [Tycho] de | Wuisman, I.S. [Iris]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7348,
Vraag aan | Informatie
   
De risicoverdeling tussen partijen bij de koop van een woning / Dammingh, J.J. [Jaap]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7348,
Vraag aan | Informatie
   
De vormgeving van een overdracht onder ontbindende voorwaarde van een registergoed / Nieuwesteeg, W.H.B.K.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7347,
Vraag aan | Informatie
   
Een drempelwaarde voor activiteiten die zeer geringe stikstofdeposities veroorzaken als deel van een oplossing van de stikstofcrisis / Backes, C.W. [Chris] | Boerema, L. [Luuk]
Milieu en Recht 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheid! / Velden, J.A.M. van der
Milieu en Recht 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Modieuze milieudelicten | : Strafrechtelijk gesanctioneerde zorgplicht- en vangnetbepalingen in de omgevingswetgeving / Doorenbos, D.R. [Daan]
Milieu en Recht 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Verdeel de nadelen van het opheffen van verpandingsverboden / Hoog, L.M. de
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7347,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Bestuursrecht na de toeslagenaffaire: hoe nu verder? | : Over het rechtskarakter van het bestuursrecht / Berge, L. [Lukas] van den
Ars Aequi 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
De COVID-19-strategie van maart 2020 | : Juridisch een valse start? / Sijmons, J.G. [Jaap]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 41,
Vraag aan | Informatie
   
Het coronabeleid is onconstitutioneel / Dommering, E.J. [Egbert]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 41,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Bestuursprocesrecht 2020-2021 / Dankbaar, M.F.A. [Marieke] | Feenstra, L.W. [Lieke] | Mulder, L. [Laurien]
Advocatenblad 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Het Europees Openbaar Ministerie in Nederland. Over zijn ondeelbaarheid en de verhouding tot de Nederlandse strafrechter / Luchtman, M.J.J.P. [Michiel]
Delikt en Delinkwent DenD 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Spyware - over duidelijke strafwetgeving. de rechtsgoedtheorie en een geconcentreerde regeling / Kempen, P.H.P.H.M.C. [Piet Hein] van
Delikt en Delinkwent DenD 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Een brief ...!? En (Smarten)geld zetten op de AVG? / Wolfsen, A. [Aleid]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 41,
Vraag aan | Informatie
   
Nieuwe standard contractual clauses voor doorgifte van persoonsgegevens / Es, R. [Romy] van | Siskina, J. [Julia]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 22,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Aansprakelijkheid van rechtspersonen in het ontwerp buitencontractuele aansprakelijkheid / Delvoie, J. [Jeroen]
Tijdschrift voor Privaatrecht TvPr 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Aansprakelijkheid voor personen en zaken in de hervorming van het aansprakelijkheidsrecht / Hartlief, T. [Ton]
Tijdschrift voor Privaatrecht TvPr 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Anticipatie op de hervorming van het burgerlijk wetboek - Mogelijkheden en grenzen inzake het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht / Borucki, C.R. | Samoy, I. [Ilse]
Tijdschrift voor Privaatrecht TvPr 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Bedenkingen omtrent het foutbegrip in het hervormingsproject: discussies waar ik graag bij was geweest / Auvray, F. [Francoise]
Tijdschrift voor Privaatrecht TvPr 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Blockchain en contractenrecht / Tjong Tjin Tai, T.F.E. [Eric]
Ars Aequi 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Causaliteit en medeaansprakelijkheid: een reflectie op het Nederlandse aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht en het Belgische ontwerp / Rijnhout, R. [Rianka]
Tijdschrift voor Privaatrecht TvPr 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
De buitencontractuele aansprakelijkheid voor minderjarigen, rechtssubjecten onder toezicht, zaken en dieren: een blik op een mogelijke toekomst / Vansweevelt, T. [Thierry]
Tijdschrift voor Privaatrecht TvPr 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Een kritische analyse van het concept causaliteit in het ontwerp van de Commissie tot hervorming van het aansprakelijkheidsrecht / Kruithof, M. [Marc]
Tijdschrift voor Privaatrecht TvPr 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Een nieuw Belgisch schadevergoedingsrecht vanuit Nederlands perspectief / Lindenbergh, S.D. [Siewert]
Tijdschrift voor Privaatrecht TvPr 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Foutaansprakelijkheid: algemene beginselen - aansprakelijkheid minderjarigen en geesteszieken / Jocqué, G.
Tijdschrift voor Privaatrecht TvPr 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Geen prestatie? Dan ook geen klachtplicht! / Verhoeff, N.R. [Renske]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 22,
Vraag aan | Informatie
   
Het ontwerp van de Commissie tot herziening van het aansprakelijkheidsrecht | : Een overzicht in context / Bocken, H. [Hubert]
Tijdschrift voor Privaatrecht TvPr 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Het oorzakelijk verband in het ontwerp van de Commissie tot hervorming van het aansprakelijkheidsrecht / Bocken, H. [Hubert]
Tijdschrift voor Privaatrecht TvPr 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Samenloop in het ontwerp buitencontractuele aansprakelijkheid / Bocken, H. [Hubert]
Tijdschrift voor Privaatrecht TvPr 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Samenloop: principiële keuzes en praktische uitwerkingen / Wissink, M.H. [Mark]
Tijdschrift voor Privaatrecht TvPr 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Schade en gevolgen van aansprakelijkheid / Jocqué, G.
Tijdschrift voor Privaatrecht TvPr 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Schade, causaliteit en objectieve aansprakelijkheden / Colle, P. [Philippe]
Tijdschrift voor Privaatrecht TvPr 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie
   
Stop de cowboys in de letselschademarkt / Mewa, S.V. [Veeru]
Advocatenblad 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
The future is meow | : Een verkenning van vermogensrechtelijke en auteursrechtelijke kwalificaties van non-fungible crypto-tokens / Verstappen, J. [Jasper]
Ars Aequi 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Toerekening aan rechtspersonen en aansprakelijkheid van uitvoeringsagenten in het ontwerp buitencontractuele aansprakelijkheid / Vananroye, J. [Joeri] | Roodhooft, O. [Olivier]
Tijdschrift voor Privaatrecht TvPr 2021, afl. 1,
Vraag aan | Informatie