Arbeidsrecht / Sociaal recht

Arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen | : De uitzendovereenkomst, payrolling, detachering en contracting / Zwemmer, J.P.H. [Johan]
ISBN: 9789462909885 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Inleiding Nederlands sociaal recht / Heerma van Voss, G.J.J. [Guus] | Barentsen, B. [Barend]
ISBN: 9789462909175 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijk recht

Vastgoed en duurzaamheid : 53e Landelijk Notarieel Studentencongres /
ISBN: 9789013165500 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

De kleine Advocatuur voor Dummies /
ISBN: 9789045356624 - BBNC : Amersfoort
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Intellectuele eigendom

Tekst & Commentaar intellectuele eigendom | : de tekst van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten, de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten, de Databankenwet, de Benelux-verdragen en wetten betreffende merken en tekeningen of modellen, de Handelsnaamwet, de Rijksoctrooiwet 1995, de Wet inzake topografieën van halfgeleiderprodukten, de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 en de Wet bescherming bedrijfsgeheimen, voorzien van commentaar / Geerts, P.G.F.A. [Paul] | Visser, D.J.G. [Dirk]
ISBN: 9789013162608 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Internationaal privaatrecht

Handboek Internationaal Privaatrecht 2021 / Wolde, M.H. [Mathijs] ten
ISBN: 9789462512849 - Paris : Zutphen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Het Nederlandse personenvennootschapsrecht / Tervoort, A.J.S.M. [Arie]
ISBN: 9789013164633 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

De civielrechtelijke inbedding van het besluitenaansprakelijkheidsrecht : onrechtmatigheid, causaliteit, redelijke toerekening en relativiteit in het algemene en het besluitenaansprakelijkheidsrecht : Proefschrift Nijmegen / Fruytier, P.A. [Philip]
ISBN: 9789013165234 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Drugsdelicten / Scharenborg, M.H.G. [Martin]
ISBN: 9789403641577 - Mijnmanagementboek.nl : Rotterdam
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Jeugdstrafrecht : in internationaal perspectief / Weijers, I. [Ido]
ISBN: 9789462360006 - Boom criminologie : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Oververtegenwoordiging verder ontcijferd : een kwantitatief onderzoek naar sociale verschillen in verdenkingskans en zelfgerapporteerd crimineel gedrag onder jongeren in Nederland / Bezemer, W. [Willeke] | Leerkes, A.S. [Arjen]
ISBN: 9789012407366 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Strafrecht en publieke opinie : een onderzoek naar de relatie tussen de strafrechtspleging en het publiek, met bijzondere aandacht voor het Openbaar Ministerie /
ISBN: 9789462909786 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

IT-recht / Klingenberg, A.M. [Aline] | Neppelenbroek, E.D.C. [Evert] | Zuijlen, T. van
ISBN: 9789462909151 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Capita selecta Commercieel contractenrecht / Tjittes, R.P.J.L. [Rieme-Jan]
ISBN: 9789462909922 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Contractsuitleg / Bakker, P.S. [Sjoerd]
ISBN: 9789493199484 - Ars Aequi Libri : Nijmegen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie