Zoals u waarschijnlijk heeft gelezen, is de Praktizijn van start gegaan met een project ter ondersteuning van de sociale advocatuur. Behalve gratis tijdschriftartikelen en een fikse korting op Gestructureerd Intercollegiaal Overleg bieden we nu 29 cursussen aan waarop deelnemers in dit project een korting van 50% ontvangen plus een cursus met een iets lagere korting.

Wellicht komt u nog PO-punten tekort voor 2021. De Praktizijn wil u graag helpen door u hierbij een overzicht van 30 cursussen aan te bieden waarop we u vanuit het fonds een subsidie bij deelname kunnen verstrekken. We hebben geprobeerd voor alle relevante rechtsgebieden een of meerdere opleidingen te selecteren die specifiek zijn toegespitst op toevoegingspraktijken. Bijna iedere cursus wordt aangeboden met een korting van 50%. De opleidingen staan in volgorde van datum, achter iedere cursus staat het reguliere tarief en het bedrag na verstrekking van de subsidie. Bij iedere cursus geven we de link naar de pagina bij de opleider, hier ziet u ook hoeveel punten een opleiding geeft. Misschien ten overvloede: bedenk hierbij dat er in 2021 geen coronareductie op het te behalen aantal PO-punten geldt.

Bij aanmelding dient u aan te geven dat u in aanmerking komt voor de subsidie. Bij de cursussen van OSR doet u dat door deze code in te geven: PS6070SA. Bij een cursus van SDU geeft u de vouchercode PSS2021 aan. U krijgt dan het lage bedrag gefactureerd door de opleider, wij betalen vanuit het fonds rechtsreeks aan de opleider het subsidiebedrag. Let op: alle bedragen zijn exclusief BTW.

Behalve deze cursussen hebben we ook nog een abonnement op de webinars van de Academie voor de Rechtspraktijk in de “aanbieding”: voor € 395,– per kalenderjaar kunt u bijna onbeperkt webinars terugkijken en zo alsnog een inhaalslag op uw puntenbehoefte voor 2021 realiseren. In december komen we met een aanbieding voor het abonnement voor 2022.

Tenslotte wijs ik u nogmaals op de mogelijkheid om wekelijks een mail van ons te ontvangen waarin wij opsommen welke tijdschriften we in de afgelopen week hebben toegevoegd aan onze database. U kunt de inhoudsopgaven van de tijdschriften online bekijken en gratis artikelen bij ons opvragen. Wilt u de wekelijkse mail ontvangen, stuur ons dan een mail: info@praktizijn.nl.

Datum Cursus Prijs Gereduceerde prijs
8-11-2021 Actualiteitencursus huurrecht € 625,– € 312,50
11-11-2021 Jeugdhulp en jeugdbescherming anno 2021 € 455,– € 227,50
12-11-2021 Cursus VvE- en appartementsrecht € 625,– € 312,50
16-11-2021 Actualiteitencursus Vreemdelingenbewaring (locatie Amsterdam) € 550,– € 275,–
16-11-2021 Cursus renovatie en verbetering van huurruimten € 625,– € 312,50
17-11-2021 Actualiteitencursus Vreemdelingenbewaring (locatie Amersfoort) € 550,– € 275,–
18-11-2021 Verdiepingscursus familieprocesrecht** € 675,– € 337,50
25-11-2021 Verdiepingscursus Jeugdstraf(proces)recht € 750,– € 375,–
1-12-2021 Actualiteitencursus Arbeidsongeschiktheidsrecht € 625,– € 312,50
1-12-2021 Verdiepingscursus Arbeids(proces)recht € 675,– € 337,50
2-12-2021 Cursus Actualiteiten vluchtelingenrecht € 475,– € 237,50
2-12-2021 Online verdiepingscursus WW** € 195,– € 97,50
2-12-2021 Actualiteiten personen- en familierecht* € 675,– € 337,50
7-12-2021 Actualiteitencursus Kinderrechten en Migratie € 550,– € 275,–
8-12-2021 Themabijeenkomst Kennisnet sociale zekerheid € 250,– € 125,–
8-12-2021 Actualiteiten Sociale Zekerheidsrecht**a € 675,– € 337,50
9-12-2021 Rechtsbijstand aan EGZ-slachtoffers voor gevorderden*** € 675,– € 337,50
9-12-2021 Online cursus Actualiteiten Huur Woonruimte € 195,– € 97,50
10-12-2021 Verdiepingscursus beschermingsbewind en procedurele aspecten € 625,– € 312,50
10-12-2021 Actualiteitencursus EU-migratierecht I (regulier) € 550,– € 275,–
10-12-2021 Actualiteitencursus arbeidsrecht € 625,– € 312,50
13-12-2021 Cursus Wwft voor Amsterdamse advocaten € 200,– € 100,–
13-12-2021 Actualiteitencursus inreisverbod en ongewenstverklaring € 375,– € 182.50
13-12-2021 Actualiteitencursus Gezinsmigratie € 550,– € 275,–
13-12-2021 Online cursus Actualiteiten Afstamming, gezag en omgang *a € 195,– € 97,50
14-12-2021 Online cursus Wwft voor advocatenkantoren € 225,– € 112,50
14-12-2021 Huurrecht op het snijvlak van bestuursrecht en omgevingsrecht* € 395,– € 197,50
16-12-2021 Verdiepingscursus Letselschade: tips en strategieën** € 675,– € 337,50
17-12-2021 Actualiteitencursus EU Handvest € 375,– € 182.50
17-12-2021 Actualiteitencursus mensenhandel € 550,– € 275,–

Deelname aan het project is gratis voor leden van de Praktizijns-Sociëteit. Om deel te nemen, dient u te voldoen aan een aantal voorwaarden. U leest alles hierover op deze pagina.