Arbeidsrecht / Sociaal recht

Antimisbruikbepaling opzegverbod tijdens ziekte en de vennootschapsbestuurder / Bennaars, J.H. [Hanneke]
ArbeidsRecht 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Bedrijfseigen arbeid en organisatorische inbedding in de webmodule: degelijk gefundeerd of op losse schroeven? / Brokking, P. [Pau]
ArbeidsRecht 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Collectief ontslag in tijden van (economische) crisis / Jansen, N. [Niels] | Jaspers, A.P.C.M. [Teun]
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Dismissal protection in Denmark / Munkholm, N. [Natalie]
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Geen financiering toch pensioen geldt ook voor onvoorwaardelijke toeslagen | : Reactie op: Wijzigingsverbod en vaste verhogingen: gebrek aan financiering juist van belang / Lutjens, E. [Erik]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Gereed met maatschappelijk verantwoord beleggen? / Graaff, P.G. van der
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Het Pensioenakkoord en de AOW / Stam, R. [Ruben]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Het bewijsaanbod in ontbindingsprocedures / Blomsma, I.C. [Ines]
ArbeidsRecht 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Partnerpensioen: visie op het partnerpensioen in de toekomst | : Expertisecentrum Pensioenrecht Vrije Universiteit Amsterdam / Lutjens, E. [Erik] | Kappelle, H.M. [Herman] | Bieleman, B. | Poel, M.J.C.M. [Monique] van der | Schop, E. [Edwin]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Privaatrechtelijke toetsing van verplichtstellingsbesluiten / Thijssen, W.P.M. [Wim]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Toezicht op pensioenuitvoering bij uitbesteding aan pensioenuitvoeringsorganisaties / Bruinshoofd, W.A. | Kuipers, S.
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Van de redactie /
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Van gedwongen ontslag naar het delen van de pijn / Beer, P. [Paul] de
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Van gedwongen ontslag naar het delen van de pijn: een juridische reflectie / Steenbergen, R. van [Rik]
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2021, afl. 4,
Vraag aan | Informatie
   
Vernietiging van de beëindigingsovereenkomst / Diebels, G.A. [Mark]
ArbeidsRecht 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Wijzigingsverbod en vaste verhogingen: gebrek aan financiering juist van belang / Huijg, T. [Teun]
Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken TPV 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Agressieve lobby belastingadviseurs? / Stevens, L.G.M. [Leo]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7404,
Vraag aan | Informatie
   
Doorontwikkeld Horizontaal Toezicht / Moret, J.P. | Hoyng, R.M.A
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7405,
Vraag aan | Informatie
   
Een tweeluik over het ongemotiveerd afdoen van zaken door de belastingkamer van de Hoge Raad (deel I) / Gomes Vale Viga, M.D.C. [Marco] | Mezouar, H.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7404,
Vraag aan | Informatie
   
Een tweeluik over het ongemotiveerd afdoen van zaken door de belastingkamer van de Hoge Raad (deel II) / Gomes Vale Viga, M.D.C. [Marco] | Mezouar, H.
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7405,
Vraag aan | Informatie
   
Grensoverschrijdende mobiliteit en exitheffingen / Velden, R.L.P. [Rick] van der
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7404,
Vraag aan | Informatie
   
Over (derden)onderzoeken bij de belastingadviseur / Vissers, A.B. | Jong, S.D. de
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7404,
Vraag aan | Informatie
   
Over menselijke maat, het recht en maatschappelijk debat / Meijerman, V.L. [Vincent]
Weekblad fiscaal recht WFR 2021, afl. 7405,
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

De Wet verplichte meldcode geëvalueerd: eerste stappen gezet, maar doel nog niet bereikt / Ridderbos-Hovingh, C.M. [Chantal] | Winter, H.B. [Heinrich] | Frederiks, B.J.M. [Brenda] | Woestenburg, N.O.M. [Nicolette]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Drie kernthemas uit de evaluatie van de Wkkgz / Legemaate, J. [Johan] | Wijne, R.P. [Rolinka] | Knap, L.J. | Friele, R.D. [Roland]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Kiezen voor houdbare zorg / Rijken, J.J. [Joris]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek rechtspraak Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang / Plomp. E.
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek rechtspraak rechten van de mens / Hendriks, A.C. [Aart]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

De 403-verklaring / Wit, M.H.P. de
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
De tijdelijke huurovereenkomst woonruimte, een staaltje van slechte wetgeving / Veldman, R.A. [Merijn]
WR : Tijdschrift voor Huurrecht 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Een discussie naar zijn aard van lange duur / Lochem, J.Ph. van
WR : Tijdschrift voor Huurrecht 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Huurprijsvaststelling anno 2021 / Fransen, D.A. [Dominique]
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Is tijdelijke verhuur van overige bedrijfsruimte in de zin van 7:230a BW een illusie? / Strijen, J.A. [Jorieke] van
WR : Tijdschrift voor Huurrecht 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Mag aan een huurder van woonruimte courtage in rekening worden gebracht? (het vervolg ...) - deel 2 / Vlaanderen, C.M.H. [Kees] van | Dammingh, J.J. [Jaap]
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Standaardclausules in de huurovereenkomst: de meldplicht van de huurder / Beij, G.I. [Ginio]
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Tijdelijke verhuur van 290-bedrijfsruimte / Ringnalda, F.J.
WR : Tijdschrift voor Huurrecht 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

De boedelrekeningenproblematiek voor curatoren en bewindvoerders / Moeliker, M.
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
De failliet met een levensverzekering en de zorgplicht van de curator jegens de failliet en de begunstigde / Verdaas, A.J. [Ronald]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Enkele beschouwingen met betrekking tot de termijnstelling door de curator ex art. 58 lid 1 Fw / Heuvel, J.L. van den
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2021, afl. 7,
Vraag aan | Informatie
   
Over de rechthebbende(n) van een koopsom op de notariële kwaliteitsrekening - een bespreking van ECLI:NL:HR:2021:588 (JOR 2021/228) / Steenhoven, J.G. [Jaap] van der
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 22,
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

Mr. Schaper 90 jaar / Hoyng, W.A. [Willem]
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IER 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Non-Fungible Tokens en auteursrecht / Klopper, J. [Jasper] | Springorum, P.L.G.A. [Pauline]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 22,
Vraag aan | Informatie
   
Octrooirechters in het bestuursrecht / Lange, P.J. [Peter] de
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IER 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Op de vouwfiets door het auteursrechtlandschap / Torenbosch, J.R. [Jorn]
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IER 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

Hoe wit is een Nederlander? / Grütters, C.A.F.M. [Carolus] | Terlouw, A.B. [Ashley]
Asiel en Migrantenrecht 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek sociale zekerheid en vreemdelingen 2021 / Minderhoud, P.E. [Paul]
Asiel en Migrantenrecht 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Migratiedeals en schending van sociaaleconomische rechten / Pijnenburg, A. [Annick]
Asiel en Migrantenrecht 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Weinig perspectief op permanent verblijf in Nederland / Besselsen, E.A. [Elles] | Besten, M.J. [Mirjam] den
Asiel en Migrantenrecht 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Zwaardere eisen aan besluiten ten aanzien van bekeerlingen / Visscher, M. [Marnix]
Asiel en Migrantenrecht 2021, afl. 9,
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Aansprakelijkheid voor kartelschade: zijn dochterentiteiten het kind van de (toe)rekening? / Cornelissen, H.M. [Rick] | Groen, E.H. | Dijken, R. van
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
Besluiten in strijd met de goede zeden | : Reactie op de bijdrage van B. Kemp aan de bundel Bestuursbesluiten / Roo, K.H.M. [Koen] de
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2021, afl. 9/10,
Vraag aan | Informatie
   
De BVm-aanzet en hervorming van het ondernemingsrecht: pionier of dwaalspoor? / Heesakkers, R.A.G. [Roy]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
De digitale bestuursvergadering | : Reactie op de bijdrage van H.M. Vletter-van Dort aan de bundel Bestuursbesluiten / Salemink, T. [Tom]
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2021, afl. 9/10,
Vraag aan | Informatie
   
De hervinding van het statutaire doel van de vennootschap / Meppelink, J.J. [Janiek]
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2021, afl. 9/10,
Vraag aan | Informatie
   
Een halve eeuw regulering van de financiële sector: observaties en enkele conclusies / Grundmann-van de Krol, C.M. [Christel]
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2021, afl. 9/10,
Vraag aan | Informatie
   
Ieder het hare | : Enkele opmerkingen bij het klimaatvonnis tegen Shell / Katan, B.M.
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
Nieuwe regels voor related party transactions: papieren tijger, of olifant in porseleinkast? / Eikelboom, F. [Floor]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
Op het snijvlak van het rechtspersonen- en overeenkomstenrecht | : Reactie op de bijdrage van K.A.M. van Vught aan de bundel Bestuursbesluiten / Karapetian, A.
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2021, afl. 9/10,
Vraag aan | Informatie
   
Over 1971 als keerpunt, seks, en ondernemingsrecht / Hijink, J.B.S. [Steven]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
Over de beperking van de bestuursbevoegdheden in verhouding tot de bestuursautonomie | : Reactie op de bijdrage van A.J.M. Klein Wassink aan de bundel Bestuursbesluiten / Nuland, J.E. [Jeffrey] van
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2021, afl. 9/10,
Vraag aan | Informatie
   
Samenloop van de WHOA-procedure en de eerste fase van de enquêteprocedure | : Een alternatieve rechtsgang voor aandeelhouders en certificaathouders? / Nieuwendijk, E.S.
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2021, afl. 9/10,
Vraag aan | Informatie
   
Say on climate | : Over negatieve externe effecten en verdeling van bevoegdheden / Jongh, J.M. [Matthijs] de
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2021, afl. 15,
Vraag aan | Informatie
   
The purpose of purpose bij besluitvorming | : Reactie op de bijdrage van L. Timmerman aan de bundel Bestuursbesluiten / Nijland, J. [Jelle]
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2021, afl. 9/10,
Vraag aan | Informatie
   
Themanummer Bestuursbesluiten: discussie en nadere gedachten | : Woord vooraf / Schwarz, C.A. [Kid] | Kemp, B. [Bastiaan] | Koster, H. [Harold] | Jongh, J.M. [Matthijs] de
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2021, afl. 9/10,
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Bescherming tegen overkreditering bij huur en lease van producten als diensten (PAAS) / Koolhoven, R. [Rosalie]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7345,
Vraag aan | Informatie
   
Indirecte vastgoedtransacties / Kooi, R.R. [Ralph] van der
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7346,
Vraag aan | Informatie
   
Instaprechten met betrekking tot zakelijke rechten / Geest, A.D.Y. [Annarose] van der | Hoops, B. [Björn]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7345,
Vraag aan | Informatie
   
Meerouderschap in het erfrecht / Michels, M. [Michelle]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7346,
Vraag aan | Informatie
   
Reactie / Wilod Versprillle, A.H.G. [Arnaud] | Streutgers, K. [Kevin]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7345,
Vraag aan | Informatie
   
Tegenstrijdig belang verduidelijken in de statuten? / Dorresteijn, A.F.M. [Adriaan]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2021, afl. 7346,
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Aansprakelijkheid van de moeder bij onrechtmatige daden van de dochter / Smeehuijzen, J.L. [Lodewijk]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 38,
Vraag aan | Informatie
   
De paradox van democratische noodmaatregelen / Greef, R.J.M.H. [Rob] de
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
De paradox van democratische noodmaatregelen | : Democratische legitimatie van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus nader beschouwd / Greef, R.J.M.H. [Rob] de
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
De uitleg en toepassing van het wettelijke bewijsvermoeden door het IMG: een remmende sprong vooruit? / Hermans, M.C.A.
Overheid en Aansprakelijkheid 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Een regeling voor verantwoord draagmoederschap? / Beers, B.C. [Britta] van | Bosch, L.C. [Laura]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 38,
Vraag aan | Informatie
   
Een regeling voor verantwoord draagmoederschap? / Beers, B.C. [Britta] van | Bosch, L.C. [Laura]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 38,
Vraag aan | Informatie
   
Evenredigheid in de handhaving: wie is er aan zet? / Blomberg, A.B. [Aletta]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Het bestrijden van (de gevolgen van) corona als publieke waarde / Marseille, A.T. [Bert ook: Albert]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Het bestrijden van (de gevolgen van) corona als publieke waarde | : Bespreking van het preadvies van Martijn van der Steen: Overheidssturing in de coronacrisis: perspectieven, praktijken en dilemmas / Marseille, A.T. [Bert ook: Albert]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Het gebleken onschuld-criterium, de Hoge Raad neemt er (nog?) geen afscheid van / Ceulen, E.P. [Esther]
Overheid en Aansprakelijkheid 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Bestuurlijke organisatie / Greef, R.J.M.H. [Rob] de | Jak, N. [Niels] | Timmermans, L.J.M. [Leon]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Bestuurlijke organisatie / Greef, R.J.M.H. [Rob] de | Jak, N. [Niels] | Timmermans, L.J.M. [Leon]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Europees staats- en bestuursrecht / Duijkersloot, A.P.W. [Ton] | Ortlep, R. [Rolf] | Verhoeven, M.J.M. [Maartje] | Widdershoven, R.J.G.M. [Rob]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Maken de coronasteunmaatregelen een algemene wettelijke regeling voor geldelijke verstrekkingen door de overheid noodzakelijk? / Angeren, J.R. [Jan Reinier] van
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Maken de coronasteunmaatregelen een algemene wettelijke regeling voor geldelijke verstrekkingen door de overheid noodzakelijk? | : Bespreking van het preadvies van Jacobine van den Brink, ?Publiek geld als pleister op de corona-wonde? / Angeren, J.R. [Jan Reinier] van
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Roller coaster en gouden tijden / Bootsma, J. [Jannetje]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Roller coaster en gouden tijden | : Bespreking van het preadvies van Jan-Peter Loof, ?Coronacrisis en bestuursrecht: rechtsstatelijke en mensenrechtelijke dimensies? / Bootsma, J. [Jannetje]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2021, afl. 8,
Vraag aan | Informatie
   
Toetsing aan de Grondwet: uitweg of uitvlucht? / Barkhuysen, T. [Tom]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 38,
Vraag aan | Informatie
   
Wet regulering sekswerk / Szuhai, L.E. [Lili]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 38,
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

De licht verstandelijk beperkte verdachte in het gemoderniseerde strafproces / Lagerweij, R. [Rosanne] | Middelkoop, H.E. [Heleen]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Detentiehuizen en maximaal herstelrecht / Achoui, V.A. [Veronique Aicha]
Tijdschrift voor Herstelrecht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Domino met strafmaxima / Wingerden, S.G.C. [Sigrid] van
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Een motief om te motiveren? Het helpt! | : Betere strafmotivering leidt tot meer begrip en tot meer ­acceptatie / Elffers, H. [Henk] | Ernst, E. [Eline] | Klijn, A. [Albert]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Evaluatie pilot geïntegreerde aanpak huiselijk geweld | : Lessons to be learned? / Bruning, M.R. [Mariëlle] | Buysse, W. [Wendy] | Piepers, N. [Nynke]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Herstelrecht breder bezien: van conflicten ­kansen maken / Stokkom, B.A.M. [Bas] van
Tijdschrift voor Herstelrecht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Het Athene van de 21ste eeuw? | : Reflecties op Leuven Restorative City / Pemberton, A. [Antony]
Tijdschrift voor Herstelrecht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Motiveren rechters het gevaar? | : Een kwantitatief jurisprudentieonderzoek naar de motivering van waarom aan het gevaarscriterium is voldaan bij het opleggen en verlengen van tbs / Vries, M. de
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Structureel onrecht, maatschappelijke bewegingen en herstelrecht | : Reflecties op basis van een rondetafelgesprek / Aertsen, I. [Ivo] | Hoek, A.J.E. van [Anneke] | Okemwa, N. [Nyanchama] | Reeth, S. [Sophie] van | Vermeersch, P. [Peter] | Wensing, A. [Anneke]
Tijdschrift voor Herstelrecht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Tango-dansen met een tbs-gestelde? / Kremer, S. [Swanny] | Koenraadt, F.A.M.M. [Frans] | Vliet, J.A. [Jaap] van
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Te groot voor de wijkagent, te klein voor de recherche | : Een vergeten groep: jonge doorgroeiers in de criminaliteit / Weijers, I. [Ido] | Ferwerda, H.B. [Henk] | Roks, R.A. [Robby]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Tien jaar mediation in de strafrechtelijke jurisprudentie / Wilt, C. van der [Corné]
Tijdschrift voor Herstelrecht 2021, afl. 2,
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

(Smarten)geld zetten op de AVG? / Hartlief, T. [Ton]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 39,
Vraag aan | Informatie
   
De AVG & aanbestedingsprocedures - privacy een nice to have? / Gijn, L. [Laura] van | Hoekzema, D. [Danny]
Privacy en Informatie PenI 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
De botte bijl van het privacytoezicht | : Over de strengere uitleg van de drie belangrijkste rechtmatigheidsgrondslagen onder de AVG / Kroes, Q.R. [Quinten]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 39,
Vraag aan | Informatie
   
Een community court in Nederland | : Eerste ervaringen met probleemoplossende strafrechtspleging / Doornbos, N. [Nienke] | Hanoeman, R. [Romy]
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 39,
Vraag aan | Informatie
   
Persoonlijke PIMS: privacyfort of luchtkasteel? / Janssen, H.L. [Heleen]
Privacy en Informatie PenI 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Redactioneel /
Privacy en Informatie PenI 2021, afl. 5,
Vraag aan | Informatie
   
Vrijheid, blijheid | : Of: Nederland vogelvrij? / Sam-Sin, C. [Camila] | Jonge, B. de
Nederlands Juristenblad NJB 2021, afl. 39,
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Casualty of public health: enige gedachten over compensatie van vaccinatieschade naar aanleiding van het Amerikaanse systeem / Haazen, I.
Tijdschrift voor vergoeding personenschade 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Het (niet) vermelden van persoonsgegevens in notariële akten en registerverklaringen bij de inschrijving in de openbare registers - deel 2 / Vos, J. [Jacques] | Schamp, P.A.M.
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Het vereiste van wederkerig schuldenaarschap bij verrekening | : N.a.v. HR 24 september 2021, ECLI:NL:HR:2021:1359 / Walraven, L. [Lucas] van
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2021, afl. 22,
Vraag aan | Informatie
   
Identificatie met de WID-scanner / Driessen-Kleijn, J.I. [Hanneke]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Is correctie van het toepasselijke IPR-huwelijksvermogensrecht mogelijk op grond van de redelijkheid en billijkheid? / Reinhartz, B.E. [Barbara]
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie
   
Rechterlijke beoordelingsvrijheid vraagstelling voorlopig deskundigenbericht: doorbreking rechtsmiddelenverbod bij afwijkendevraagstelling? / Quaak, H.M.
Tijdschrift voor vergoeding personenschade 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Rellende jongeren en opnieuw een voorstel tot verruiming van de aansprakelijkheid van ouders / Paijmans, B.M. [Brechtje]
Tijdschrift voor vergoeding personenschade 2021, afl. 3,
Vraag aan | Informatie
   
Van wie is de koopprijs op de kwaliteitsrekening? / Hoog, L.M. de
Juridische Berichten voor het Notariaat JBN 2021, afl. 11,
Vraag aan | Informatie