Arbeidsrecht / Sociaal recht

Opzet en bewuste roekeloosheid in het arbeidsrecht en het privaatrecht = Wilful misconduct and deliberate recklessness in employment law and private law : Proefschrift Rotterdam / Schouten, B. [Bjorn]
ISBN: 9789462908574 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Buitenlands recht / Religieus recht

Nederlands Caribisch Personenvennootschapsrecht : personenvennootschappen naar het recht van Aruba, Curaçao en Sint Maarten / Hamers, J.J.A. [Jos]
ISBN: 9789462909779 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijk recht

Facilitating cross-border real estate transactions in Europe : an exploration / Zimmermann, K. [Katja]
ISBN: 9789462362208 - Eleven International Publishing : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Uiterste wil en onderscheiden soorten van uiterste wilsbeschikkingen / Bauduin, N.V.C.E. [Nathalie] | Reijnen, T.F.H. [Theo]
ISBN: 9789013165081 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Als ik nu sorry zeg, beken ik dan schuld? : over het aanbieden van excuses in de civiele procedure en de medische tuchtprocedure / Wijntjens, L.A.B.M. [Lianne]
ISBN: 9789462908307 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Bijzondere overeenkomsten : Asser 7-II Huur / Rossel, H.J. [Hennie] | Heisterkamp, A.H.T. [Toon]
ISBN: 9789013164039 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

An introduction to European insolvency law / Galen, R.J. [Robert] van
ISBN: 9789013164589 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Intellectuele eigendom

Vissers Annotated European Patent Convention - 2021 edition : updated till 15-03-2021 / Lai. L. [Laurence] | Visser, D. [Derk] | Lange, P.J. [Peter] de | Suominen, K. [Kaisa]
ISBN: 9789403532035 - Kluwer Law International : Alphen aan den Rijn
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Personen- en familierecht

Relatievermogensrecht / Mourik, M.J.A. [Martin-Jan] van | Schols, F.W.J.M. [Freek]
ISBN: 9789013164312 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Omgevingswet in de praktijk / Nijboer, A.M. [Anita]
ISBN: 9789462909724 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Subsidierecht / Ouden, W. [Willemien] den | Jacobs, M.J. [Rianne] | Brink, J.E. [Jacobine] van den
ISBN: 9789013156072 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Bestuursrecht in crisistijd : Preadviezen / Loof, J.P. [Jan-Peter] | Korzelius, J. | Brink, J.E. [Jacobine] van den | Steen, M. [Martijn] van der
ISBN: 9789462909861 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Als je klaar bent, mag je naar huis : reflecties over doel en inhoud van vrijheidsberovende straffen en maatregelen / Beken, T. [Tom] van der
ISBN: 9789461172211 - VUBPRESS : Brussel
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
En plein public : praktijk en jurisprudentie bij openlijke geweldpleging tegen functionarissen met een publieke taak / Nan, J.S. [Joost] | Grimmelikhuijzen, D.G.J. [Daniël] | Vis, C.L. van der
ISBN: 9789462908727 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren / Altena-Davidsen, J.G.H. [Judit] | Cnossen, J.P. [Jelle] | Crijns, J.H. [Jan ook: Jan Herman] | Schuyt, P.M. [Pauline] | Voorde, J.M. [Jeroen] ten
ISBN: 9789462909663 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Positieve verplichtingen en aansprakelijkheid : de invloed van positieve verplichtingen uit het EVRM op het Nederlandse civiele overheidsaansprakelijkheidsrecht en het materiele strafrecht / Gijselaar, E.C. [Ellen]
ISBN: 9789462909793 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Voorlopige tbs-oplegging als bijdrage aan de oplossing van de weigeraarsproblematiek : een nadere rechtsvergelijkende beschouwing van het Nederlandse en Duitse recht. / Mevis, P.A.M. [Paul] | Struijk, S. [Sanne] | Wolf, M.J.F. [Michiel] van der
ISBN: 9789462908604 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Verzekeringsrecht

In dubio pro valetudine : het voorzorgsbeginsel en de aansprakelijkheid voor de Q-koortsepidemie / Mols, D. [Daphne]
ISBN: 9789088633034 - Celsus : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie