Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Als de politiek onvoldoende doet en de rechter zijn verantwoordelijkheid neemt - Opmerkingen naar aanleiding van reacties op het Urgenda-arrest / Myjer, B.E.P. [Egbert]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Aswoensdag in Duitsland: rechtsvorming rondom de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding / Mevis, P.A.M. [Paul]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Beginselen en uitgangspunten bij de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties / Bleichrodt, E. [Edwin] | Vegter, P.C. [Paul]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Begrip en beheersing van het bijzonder strafrecht - Een kenmerk-georiënteerde benadering / Cnossen, J.P. [Jelle] | Ölçer, F.P. [Pinar]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
België en Nederland en een nieuw burgerlijk bewijsrecht - Enkele Hollandse observaties / Asser, D. [Daan]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Correctie waarop? - De functie van artikel 12 Sv bij een zwalkend vervolgingsbeleid / Boone, M.M. [Miranda] | Ansems, L. [Lisa] | Lent, L. [Leonie] van
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
De actuele waarde van Moddermans vergeten strafrechtstheorie: beginselen voor de strafbaarstelling en straf / Beijerse, J. [Jolande] uit | Struijk, S. [Sanne]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
De algemene beginselen van een behoorlijke strafrechtspleging anno 2021 / Crijns, J.H. [Jan ook: Jan Herman] | Samadi, M. [Mojan]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
De bedreigde getuige: een vervolgverhaal / Hoorn, A.M. [Anne Marie] van | Posthumus, F. [Frits]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
De bewijsstandaard en het onderzoek naar de feiten in de artikel 12 Sv-procedure / Spoel, T.E. [Tjarda] van der
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
De criminele burger in de opsporing: back to the nineties? / Janssen, S.L.J. [Sander]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
De gezichtspuntencatalogus als beleidsinstrument in cassatie / Peeters, V. [Vincent] | Schendel, W.A.M. [Willem] van
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
De ontwikkelingen van sanctienormen in het Wetboek van Strafrecht, 1886-2017 / Nieuwbeerta, P. [Paul] | Meesters, M. [Marieke]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
De verhouding tussen bewijs en overtuiging vanuit strafrechtelijk en Bayesiaans perspectief / Stevens, L. [Lonneke] | Meester, R. [Ronald]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
De vragende deskundige - De Oostenrijkse regeling over de deskundige als inspiratiebron voor het Nederlandse strafprocesrecht / Strien, N. [Nastja] van
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
De wetgever aan zet - Over veiligheidscompromissen in de bestrijding van terrorisme / Woude, M.A.H. [Maartje] van der
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Deelnemen aan een vechterij / Wolswijk, H.D. [Hein]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Een publiekrechtelijke verantwoordelijkheid voor de verdediging? / Lochs, M. [Marianne]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Empirie en strafrechtelijke feitenvaststelling / Dubelaar, M.J. [Marieke]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Empirisch-juridisch onderzoek en strafbaarstelling / Leun, J.P. [Joanne] van der
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Euthanasie en de strafwet: een pleidooi voor een andere wettelijke regeling / Knigge, G. [Geert]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Goede zeden van de grensoverschrijdende verdachte in het MeToo-tijdperk - Een opstel over mogelijke consequenties van de proceshouding van de verdachte in toekomstige zedenzaken / Boksem, J. [Jan]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Half werk - Over de bewijskracht van een proces-verbaal van een opsporingsambtenaar / Franken, S. [Stijn] | Kampen, P.T.C. [Petra] van
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Hervorming van de procespositie van slachtoffers in het strafrecht in het recente verleden en de nabije toekomst - Het nieuwe gezicht van de slachtofferemancipatie / Groenhuijsen, M.S. [Marc]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Het OM in ons Koninkrijk / Doelder, H. [Hans] de
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Het voorontwerp van Boek I van het Belgische strafwetboek anno 2016 / Nauw, A. [Alain] De
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Het wettelijk recht om te zwijgen is niet meer van deze tijd / Kruijs, P.W. [Pieter] van der
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Humanitas in foro / Kelk, C. [Constantijn]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Internationale samenwerking in strafzaken - Een pleidooi voor meer rechtsbescherming / Malewicz, R. [Robert]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Inzage van stukken door het slachtoffer / Keulen, B.F. [Berend]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Kinderrechten en het strafrecht - Over kindbeelden, fucnties van het strafrecht en de rechten van minderjarige verdachten en slachtoffers / Brink, Y.N. van den | Bruning, M.R. [Mariëlle] | Liefaard, T. [Ton]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Letsel geduid in het strafrecht / Duijst, W.L.J.M. [Wilma ook: Duijst-Heesters]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Meer nadruk op grondrechten, minder rechtsbescherming / Altena, J. [Judith] | Pitcher, K.M. [Kelly]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Neurenberg en het legaliteitsbeginsel - Enkele overdenkingen bij een 75e verjaardag / Wilt, H.G. [Harmen] van der
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Op zoek naar de morele grenzen van Uniestrafrecht - De potentie van het rechtsbelangenconcept / Ouwerkerk, J.W. [Jannemieke]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Raakvlakken tussen bestuursrecht en strafrecht: over gescheiden rechtssferen en onderlingen afhankelijkheden / Hartmann, A.R. [Arthur]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Rationaliteiten voor de differentiatie van de functie van officier van justitie / Schoep, G.K. [Art]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Recht van spreken. Over grensdenken en de moraal van het strafrecht - een essay / Hol, A.M. [Ton ook: Antoine]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Recht, echt en on(r)echt in een steeds privater strafrecht - Of: de slinger van Tinke Cleiren / Morra, W. [Wout]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Rechterlijke Macht in perspectief 3.0 / Muller, E.R. [Erwin]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Rechterlijke afbakeningsstrategieën in het licht van een regel- en rechtenconcenptie van legaliteit / Bakker, S.R. [Sven] | Esser, L.B. [Luuk] | Geelhoed, P. [Pim]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Rechterlijke dwalingen: een empirisch perspectief / Wingerden, S.G.C. [Sigrid] van
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Schadevergoeding aan slachtoffers van misdrijven van de Staat / Fokkens, J.W. [Jan Watse]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Terug naar de bron - De journalistieke bron in het licht van de jurisprudentie van het EHRM / Arendse, S.S.
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Tussen casus en context: de rechter en de antropoloog / Wiersinga, H.C. [Hermine]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Tussen verleden en toekomst: de noodzakelijke abstraherende kracht van amnestie in ruil voor waarheid / Ellian, A. [Afshin]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Twee moorden / Corstens, G.J.M. [Geert]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Vergelding van vormfouten / Reijntjes, J.M. [Jan]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Verschrikkelijke eenzaamheid of goede nachtrust - Beperkingen van de strafrechter in het oordeel over de verdachte / Meij, P.P.J. [Patrick] van der
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Waarheidsvinding bij de opsporing en vervolging van internationale misdrijven / Hirsch Ballin, M.F.H. [Marianne]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Warm bad of koudwatervrees? Lekenrechtspraak en restorative justice in Nederland en andere landen / Malsch, M. [Marijke] | Roos, T.A. [Theo] de
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Wat is strafbaar? / Buruma, Y. [Ybo]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Wendbaar strafwetgeven / Kessler, M. [Marc]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Wet K450: Farce of Finale? Tegemoetkoming wegens ten onrechte ondergane bewaring en internering door politieke delinquenten / Meiboom, M. [Mieke]
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie
   
Zoeken naar een rechtvaardiging voor gematigde cumulatie bij meerdaadse samenloop van strafbare feiten / Voorde, J.M. [Jeroen] ten
In bundel: In onderlinge samenhang : Liber Amicorum Tineke Cleiren,
Vraag aan | Informatie